21a JEDNODUCHÉ LIPIDY

 1. jmenuj fce lipidů
  • z řeckého lipos tj. tučný
  • zdroj energie (jednoduché-neutrální)
  • strukturní (složené-polární,izoprenoidní-steroidní); význ.stavební složky buňky, zvláště biomembrán
  • ochranná a izolační (jednoduché-neutrální); tepelná izolace
  • různé biologické (izoprenoidní-steroidní); důl. pro vstřebávání vitamínů a dalších látek rozp.v tucích
  • Přestože jsou lipidy funkčně i chemicky navzájem velmi různorodé látky, jejich společnou charakteristickou vlastností je hydrofobnost – jsou tedy nerozpustné ve vodě. Dobře se rozpouštějí v mnoha organických rozpouštědlech. Jsou energeticky velmi bohaté (1 gram tuku obsahuje 39 kJ = 9,3 kcal) a proto v organizmu velice často slouží jako zdroj a zásoba energie.
  • Mnohé druhy lipidů jsou však významné i z jiných hledisek, jako lipidová dvouvrstva jsou součástí buněčných membrán. Tvoří i jiné stavební složky, mají ochranné a izolační funkce a slouží i jako rozpouštědlo některých lipofilních látek – především vitamínů.
  • Lipidy mají ochrannou funkci na úrovni celého organizmu – tvoří obal někt. orgánů a podkožní tuk izoluje proti teplotním výkyvům.
 2. jednoduché lipidy jsou chemicky...
  • estery mastných kyselin a alkoholů (s trojsytným alkoholem - glycerolem = triacylglyceroly)
  • lipidy jsou přírodní organické sloučeniny produkované rostl. i živ.organismy
 3. o jaký vzorec jde?
  Image Upload 1
  Obecný strukturní vzorec triacylglycerolů
 4. jakých reakcí se účastní jednoduché lipidy?
  • reakce
  • zmýdelňování NaOH; báze je hydrolyzují a vznikají mýdla a glycerol, mýdlo se vysráží vysolováním
  • ztužování - H2; výroba pevných tuků z kapalných procesem hydrogenace (H2), zánik dvojných vazeb (nenasycených)
  • žluknutí- O2; v přítomnosti kyslíku působením některých mikroorganismů, vznik aldehydů, ketonů a kyseliny máselné
 5. charakterizuj molekulu lipidů
  • mastné kyseliny vázané v lipidech mohou být ne/nasycené s řetězcem lineárním/rozvětveným či cyklickým
  • vy svých molekulách obsahují vždy sudý počet C atomů to je způsobeno tím, že MK jsou v organismech syntetizovány z dvojuhlíkatých fragmentů
  • např:
  • CH3(CH2)14COOH ... k.palmitová
  • CH3(CH2)16COOH ... k.stearová
  • CH3(CH2)7CH = CH(CH2)7COOH ...k.olejová
 6. jak dělíme lipidy?
  • jednoduché: tuky + vosky
  • složené: fosfolipidy+glykolipidy
  • někdy se též udávají tzv. izoprenoidní lipidy
 7. definuj vosky
  • = jsou estery vyšších MK (kyselin laurové, myristové a palmitové) a vyšších jednofunkčních (jednosytných) alkoholů.
  • estery vyšších
 8. jmenuj někt.vlastnosti vosků
  • ○ vyskytují v přírodě jak u rostlin, tak u živočichů
  • odolné vůči hydrolýze a nepodléhají enzymatickému rozkladunejsou rozkládány lipázami a proto je člověk nemůže strávit
  • ○ tuhé
  • nerozpustné ve vodě, rozpustné v nepolárních rozpouštědlech (benzín, chloroform,...)
  • ○ jsou hořlavé a spalují se dokonaleji než parafín
 9. jaké typy vosků znáš?
  • ○ včelí vosk
  • ○ vorvaňovina
  • ○ lanolin – ovčí vlna
  • ○ karnaubský vosk-  palma Copernica prunifera
 10. definuj triacylglyceroly
  =estery vyšších karboxylových kyselin (nejčastěji z kyselin olejové, linolové a palmitové) a trojmocného alkoholu glycerolu
 11. jaká je fce triacylglycerolů?
  • ○ hlavní složkou rostlinných olejů a živočišných tuků
  • ○ zdroje energie a přenašeče výživového tuku
  • ○ rozkládají je lipázy a žluč ve střevech
  • ○ tukové a jaterní buňky mohou syntetizovat a ukládat triacylglyceroly
Author
iren
ID
336993
Card Set
21a JEDNODUCHÉ LIPIDY
Description
význam, fyzikálně chemické vlastnosti. Funkce. Triacylglyceroly a vosky. Složení. Reakce.
Updated