latin words1.txt

 1. quondam
  eens
 2. idem, (vrl.), (onz.)
  eadem, idem - dezelfde, hetzelfde
 3. doceo, perf. (inf.)
  docui (docere) - onderwijzen, leren
 4. is, (vrl.), (onz.)
  • ea, id - 1. hij, zij, het
  • 2. deze/dit, die/dat
 5. mos, gen. (geslacht)
  moris (mnl.) - gewoonte, gebruik
 6. praebeo, perf. (inf.)
  praebui (praebere) - verschaffen, aanbieden
 7. fatum
  (nood)lot
 8. amica
  vriendin
 9. dum + conj.
  totdat
 10. mores (mv.)
  karakter, levenswijze, gedrag
 11. constat + wat?
  A.c.I. - het staat vast dat
 12. felix, gen.
  • felicis - 1. gelukkig, gezegend
  • 2. voorspoedig
 13. liberi, gen. (mv.)
  .
  liberorum - kinderen
 14. modus
  wijze, manier
 15. exemplum
  voorbeeld
 16. postremo (bijw.)
  tenslotte
 17. dum + ind.
  terwijl
 18. carus, (vrl.), (onz.)
  dierbaar, geliefd
 19. pro + welke naamval?
  • abl. - 1. voor, ter verdediging van
  • 2. in plaats van, in ruil voor
 20. somnium
  droom
 21. pereo, perf. (inf.)
  perii (perire) - omkomen, te gronde gaan
 22. plebs, acc. (geslacht)
  plebem (vrl.) - volk
 23. adeo, perf. (inf.)
  adii (adire)
 24. socius
  • 1. bondgenoot
  • 2. makker
 25. dubito (inf.)
  (dubitare) - aarzelen
 26. intereo, perf. (inf.)
  interii (interire) - sterven
 27. sui (mv.)
  de zijnen (hunnen), zijn (hun) verwanten, zijn (hun)
 28. occupo (inf.)
  (occupare) - bezetten, in bezit nemen
 29. inimicus
  • 1. (bijv. nw.) vijandig
  • 2. (zelfst. nw.) vijand
 30. prius (bijw.)
  • 1. eerder, vroeger, eerst
  • 2. liever
 31. deleo (inf.)
  (delere) - vernietigen, verwoesten
 32. villa
  landhuis
 33. regio, gen. (geslacht)
  regionis (vrl.) - streek, gebied
 34. premo, perf. (inf.)
  • pressi (premĕre) - 1. drukken
  • 2. in moeilijkheden brengen, in het nauw brengen
 35. rapio, perf. (inf.)
  rapui (rapĕre) - grijpen, roven, meesleuren
 36. exeo, perf. (inf.)
  exii (exire) - uitgaan, weggaan
 37. quattuor (onverbuigbaar)
  vier
 38. equus
  paard
 39. qui, (vrl.), (onz.)
  quae, quod (betr. voornw.) - die/dat, wie/wat
 40. hinc
  van hier, hiervandaan
 41. solus, gen.
  solius - alleen, (als) enige
 42. decet
  het past
 43. invado, perf. (inf.)
  invasi (invadĕre) - binnenvallen, aanvallen
 44. notus, (vrl.), (onz.)
  nota, notum - bekend
 45. unus, gen.
  unius - één, (als) enige, alleen
 46. restituo, perf. (inf.)
  restitui (restituĕre) - herstellen
 47. navis, gen. (geslacht)
  navis (vrl.) - schip
 48. summus, (vrl.), (onz.)
  summa, summum - grootste, hoogste
 49. totus, gen.
  totius - (ge)hele
Author
Marius
ID
99483
Card Set
latin words1.txt
Description
latijn woorden 17-18
Updated