Ulpan Gordon1-173 Demonstration 1-173.txt

 1. Ulpan Gordon Demonstration 1-173./173. Ulpan Gordon Demonstration 1-173 Fxp part18 missiles vocab ulpan gordon http://www.fxp.co.il/showthread.php?p=80682209#post80682209
  Ulpan Gordon Demonstration 1-173./173. Fxp part18 missiles vocab ulpan gordon http://www.fxp.co.il/showthread.php?p=80682209#post80682209 UlpanGordonVocabPressConference1-67 press conference 1-67
 2. 01./173. demonstration, rally ; demonstrating, expressing
  01./173. הפגנות מחאה הַפְגָּנָה
 3. 02./173. doctors strike
  02./173. שביתה רופאים שְׁבִיתָה
 4. 03./173. press conference
  03./173. מסיבת עיתונאים
 5. 03./173. _a. The president called a press conference
  03./173. _a. הנשיא אירגן מסיבת עיתונאים (בלי ל' לפני המילים מסיבת עיתונאים)
 6. 04./173. support
  04./173. לתמוך ב
 7. 04./173. _a. The father does not support his children
  04./173. _a. האבא לא תומך בבנים שלו
 8. 05./173. brand marketing and advertising) trademark, brand name product
  05./173. מותג מוּתָג
 9. 05./173. _a. She likes all the expensive brands
  05./173. _a. היא אוהבת את כל המותגים יקרים (הייתה טעות באיך שכתבת אבל זה בטח מהמקלדת )
 10. 06./173. missiles missile ; (slang) blow, revenge, wallop
  06./173. טיל טִיל
 11. 06./173. _a. the missiles scared the government, therefore they did what the enemy demanded/requested
  06./173. _a. הטילים מפחדים את הממשלה ועל כן, הם עשו מה שהאויבים דרשוּ\בקשו(יותר נכון לומר דרשוּ. לדרוֹש זה לבקש בתקיפות בכוח)
 12. 07./173. defense
  07./173. הגנה הֲגַנָּה
 13. 07./173. _a. The protection of the new metal shield guards the soldier very well
  07./173. _a. ההגנה של מגן המתכת החדש שומר על החייל טוב מאוד
 14. 08./173. famine
  08./173. רעב רָעָב
 15. 08./173. _a. Many died from the famine(NOT HUNGER--SPECIFICALLY HUNGER)
  08./173. _a. הרבה מתו מהרעב
 16. 09./173. to permit, to allow ; to enable
  09./173. לאפשרם לאפשרת אִפְשֵׁר
 17. 09./173. _a. teacher Moshe permitted the student to leave the class
  09./173. _a. המורה משה איפשר (זה בעבר) לתלמיד לצאת מהכיתה
 18. 10./173. to accommodate/ to house/ to bring into the neighborhood
  10./173. לשכן את... שיכון
 19. 10./173. _a. She felt the neighbors accommodated her because they made a parking spot for her car.
  10./173. _a. היא הרגישה שהשכנים שיכנו אותה בגלל שהם עשו מקום חנייה לרכב שלה
 20. 11./173. to house
  11./173. שוכנת.. משכן.. אשכן.. שִׁכֵּן
 21. 11./173. _b. She is so kind because she houses the homeless
  11./173. _b. היא כל כך נדיבה משום שהיא משכנת חסרי בית
 22. 12./173. to compliment
  12./173. החמאה..מחמאה.. ..החמאתי מחמיא.. אחמיא.. להחמיא ל )key: ל(!!!
 23. 12./173. _a. after he saved the boys life, the papers wrote an article overflowing with compliments./ Filled with
  12./173. _a. אחרי שהוא הציל את הילד בים, העיתון כתב מאמר מלא מחמאות
 24. 12./173. _b. sometimes when moses compliments sarah, she BLUSHES.
  12./173. _b. לפעמים, כאשר משה מחמיא לשרה, שרה מסמיקה (יש לה סומק על פנים שלה)
 25. 13./173. draught
  13./173. בצורת בַּצֹּרֶת
 26. 13./173. _a. The land is hard and dry because of the draught
  13./173. _a. האדמה קשה ויבשה בגלל הבצורת
 27. 14./173. to fall; or over throw in political context ... to drop ; to throw, to throw down ; to thwart, to impede, to obstruct ; to destroy, to bring down; to defeat ; to shoot down (argument, idea) ; to miscarry, to abort ; to knock over, to cause to fall, to bring down (aircraft) ; (colloquial) to impose upon someone, to load someone
  14./173. להפיל הִפִּיל
 28. 14./173. _a. the pen fell
  14./173. _a. העת נפל
 29. 14./173. _b. USA wants to overthrow the government of Iran
  14./173. _b. ארה"ב רוצים להפיל את הממשלה של אירן
 30. 15./173. compared to
  15./173. לעומת ה
 31. 15./173. _a. Weather in isreal, is much more hot than in russia.
  15./173. _a. מזג האוויר בישראל הוא הרבה יותר חם מאשר ברוסיה
 32. 15./173. _b. The turtle is much slower than the rabbit
  15./173. _b. הצב הרבה יותר איטי מהארנב \ הצב ממש איטי לעומת הארנבת or הצב איטי יותר לעומת הארנבת
 33. 15./173. _c. the bunny is much faster than the turtle.
  15./173. _c. הארנבת הרבה יותר מהירה מהצב
 34. 16./173. in contrast to
  16./173. בניגוד ל
 35. 16./173. _a. Compared to summer, in winter there is snow.
  16./173. _a. בניגוד לקיץ, בחורף יורד שלג
 36. 17./173. being judgemental ; judiciality
  17./173. שיפוטיות שִׁפּוּטִיּוּת
 37. 17./173. _b. The old man's remarks about homosexuality were very judgemental and unwelcome.
  17./173. _b. הדבריו של הזקן על לסבית היו שיפוטיים מאוד ולא רצויים.
 38. 18./173. pollution level
  18./173. רמת זיהום זִהוּם
 39. 18./173. _a. Do not swim in this lake because it is polluted! (adjective!, not pollution)
  18./173. _a. אל תשחות באגם משום שהוא זיהומי
 40. 19./173. air pollution
  19./173. זיהום אוויר
 41. 19./173. _a. In the city you are exposed to high quantities/amounts of air pollution
  19./173. _a. בעיר, אתה חשוף לכמות גדולה של זיהום אוויר
 42. 20./173. compared to (pretty "strong" compared to)
  20./173. לעומת זאת
 43. 20./173. _a. Obama wants to impose a tax on internet sales compared to McCain who opposes this.
  20./173. _a. אובמה רוצה להטיל מסים למוכרים של האינטרנט, לעומת זאת מקאין רוצה לדחוף את זה.
 44. 21./173. compared to (very "strong" compared to).. In contrast
  21./173. בניגוד לכך
 45. 21./173. _a. David keeps shabbat and eats only kosher compared to moses who eats cheese burgers.
  21./173. _a. דוד שומר שבת ואוכל רק כשר בניגוד לכך משה אוכל בורגר עם גבינה.
 46. 22./173. compared to (compared to)
  22./173. ואילו
 47. 22./173. _a. I grew six centimeters compared to David who grew just five.
  22./173. _a. אני גדלתי ששה סנטימטרים ואילו דוד גדל רק חמשה.
 48. 23./173. Melody tune, melody
  23./173. לחן לַחַן
 49. 23./173. _a. Although I don’t like the lyrics, I like the melody
  23./173. _a. אף על פי אני לא אוהב את מילים אני אוהב את הלחן
 50. 24./173. separation separation, departure, farewell
  24./173. פרידה פְּרֵדָה
 51. 24./173. _a. the separation between adam and sarh will destroy sarah because sarah is dependent upon her.
  24./173. _a. הפרידה בין אדם ושרה תהרוס את שרה כי שרה תלויה עליו
 52. 25./173. conditions term, condition, stipulation
  25./173. תְּנַאי 
 53. 25./173. _a. she loves him unconditionally
  25./173. _a. היא אוהבת אותו בלתי תנאים
 54. 26./173. foam
  26./173. קֶצֶף
 55. 26./173. _a. on the coffee is foam
  26./173. _a. על הקפה יש הרבה קצף
 56. 27./173. to look.. to look at ; הבט! - Look! Look here!
  27./173. להביט הִבִּיט
 57. 27./173. _a. the soldier watches the fence between egypt and israel
  27./173. _a. החיל מביט בגדר בין ישראל ומצרים
 58. 27./173. _b. the students look at the board
  27./173. _b. התלמידים מביטים בלוח.
 59. 28./173. insane; no sense of reality
  28./173. לאבד את השפיות
 60. 28./173. _a. After his mom died he went insane
  28./173. _a. אחרי שאמו מתה הוא איבד את השפיות
 61. 29./173. panicked/ act like a chicken with head cut off
  29./173. לאבד את העשתונות
 62. 29./173. _b. during the house fire, he panicked.
  29./173. _b. בשריפתו של הבית , הוא איבד את העשתונות
 63. 30./173. to broadcast
  30./173. לשדר את ב
 64. 30./173. _a. Channel 2 news is broadcasted from Tel Avvi
  30./173. _a. ערוץ שתיים שידר מתל אביב
 65. 31./173. discuss to discuss
  31./173. לדון דָּן
 66. 31./173. _a. if it is important to you, I want to discuss it
  31./173. _a. אם זה חשוב לך, אני רוצה לדון על זה
 67. 32./173. crime
  32./173. פשע פֶּשַׁע
 68. 32./173. _a. The crime rate has risen.
  32./173. _a. כמות הפשע עלתה
 69. 33./173. to commit a crime
  33./173. לפשע פָּשַׁע
 70. 33./173. _a. he made a crime against the state
  33./173. _a. הוא פשע נגד האנושות\המדינה\העם
 71. 33./173. _b. I had to commit this crime otherwise they would have killed my son
  33./173. _b. הייתי מוכרח לפשוע אַחֶרֶת הם היו הורגים את בני.
 72. 34./173. terrorist attack
  34./173. פיגוע פִּגּוּעַ
 73. 34./173. _a. The Hamas claimed responsibility for the terrorist attack
  34./173. _a. חמאס נטל\טען אחריות על הפיגוע
 74. 35./173. to vote
  35./173. הצביעו להצביע
 75. 35./173. _a. I did not vote for him
  35./173. _a. אני לא הצבעתי אותו
 76. 36./173. binding (of a book)
  36./173. כריכה
 77. 36./173. _a. Pages fell out because the binding was broken.
  36./173. _a. דפים נפלו מהספר משום שהכריכה היתה שבורה.
 78. 37./173. to wrap .. to bind (a book) ; to tie up, to wrap ; to make conditional ; to combine, to integrate, to tie in
  37./173. לכרוך כָּרַךְ
 79. 37./173. _a. I wrapped the blanked around me to keep me warm
  37./173. _a. כריכתי את הסמיכות מסביב עצמי כדי להתחמם
 80. 38./173. dust buster.. vacuum cleaner
  38./173. שואב אבק ..שׁוֹאֵב אָבָק
 81. 38./173. _a. We cleaned the floor with the dust buster
  38./173. _a. אנחנו נקינו את הרצפה עם השואב אבק
 82. 39./173. to suck.. to draw, to pump ; to vacuum
  39./173. שואב .. שָׁאַב
 83. 39./173. _a. I sucked so hard on the straw, it went into my throat
  39./173. _a. אני שאבתי כל כך חזק על התֶּבֶן \ קַשׁ , הוא נכנס\ירד לגרון שלי
 84. 40./173. polka dot dress
  40./173. שמלה מנוקדת \ מְנֻקָּד
 85. 40./173. _a. Polka dot dresses are not fashionable (im guessing you can't translate that literally)
  40./173. _a. אין לשמלה מנוקדת סגנון
 86. 41./173. apron
  41./173. סִינָר
 87. 41./173. _a. The apron is covered with stains
  41./173. _a. הסינר מכוסה עם כתמים
 88. 42./173. publishing house
  42./173. הוצאת ספרים.. הוֹצָאַת סְפָרִים
 89. 42./173. _a. The publishing house published David's new book.
  42./173. _a. הוצאת הספרים פירסמה את הספר של דוד.
 90. 43./173. saddening, unfortunate
  43./173. מַעֲצִיב 
 91. 43./173. _a. The conflict is very saddening
  43./173. _a. הריב מאד מעציב.
 92. 44./173. Ending
  44./173. אחרית
 93. 44./173. _b. The last days
  44./173. _b. אחרית הימים
 94. 45./173. conflict/fight
  45./173. ריב
 95. 45./173. _a. The conflict is very serious
  45./173. _a. הריב מאד חמור.\רציני more appropiate here
 96. 46./173. to gulp, to swallow, to sip, to drink
  46./173. לוגם לָגַם
 97. 46./173. _a. She said to her son: Sip the coffee because it is burning hot but he did not listen and gulped it down.
  46./173. _a. היא אמרה לבנו: לגום את הקפה כי זה לוהט אבל הוא לא שם לב ובלע את המשקה
 98. 47./173. Gnat
  47./173. תְּנוּמָה 
 99. 47./173. _a. the gnat is very annoying
  47./173. _a. התנומה מרגיזה מאוד
 100. 48./173. notice, to discern, to reveal ; to distinguish between, to differentiate
  48./173. להבחין הִבְחִין ב
 101. 48./173. _a. The glasses help to read and notice the signs on the road
  48./173. _a. המשקפיים עוזרים לקרוא ולהבחין בסימנים על הכביש
 102. 49./173. to bend over, to stoop
  49./173. כשגחנתי גָּחַן
 103. 49./173. _a. When the old man bent over, he pulled a muscle
  49./173. _a. כאשר האיש זקן גחן, הוא שבור שריר
 104. 50./173. radiant, shining, gleaming, sparkling
  50./173. מבהיק מַבְהִיק
 105. 50./173. _a. Her eyes were sparkly
  50./173. _a. היא לובשת לק יפה
 106. 51./173. nail polish
  51./173. לק לָק
 107. 51./173. _a. she wears pretty nail polish
  51./173. _a. היא לבשת לק יפה
 108. 52./173. to raise ; to elevate, to lift ; (colloquial) to carry out, to do
  52./173. להרים
 109. 52./173. _a. I lifted up the flag
  52./173. _a. אני הרימתי את הדגל.
 110. 53./173. to spread (butter, jam, paint) ; (slang) to fudge
  53./173. למרוח
 111. 53./173. _a. I spread the sunscreen all over my face
  53./173. _a. אני מורח את קרם ההגנה על כל פנים. \ קרם ההגנה היה מרוח על כל הפנים
 112. 54./173. little laughter/ giggles \ giggling, twittering -- SKIP
  54./173. צחקוקים צִחְקוּק \\ --SKIP
 113. 54./173. _a. Girls giggle all the time
  54./173. _a. ילדות צחקוקות כל הזמן
 114. 55./173. verify\ to verify
  55./173. לאמת אימתו אִמֵּת
 115. 55./173. _a. We are obligated to verify the evidence from our investigation
  55./173. _a. חובה עלינו לאמת את העדות מהמחקר שלנו.
 116. 56./173. hope to hope
  56./173. קיוו קִוָּה
 117. 56./173. _a. They hope they will escape from this prison
  56./173. _a. הם מקוים שהם יברחו (לברוח) מבית הכלא.
 118. 57./173.  ridicule, to make fun of, to poke fun at
  57./173. ללעג לָעַג
 119. 57./173. _a. I could tell from their laughter tha tthey were ridiculing me.
  57./173. _a. הבחנתי מהצחוק שלהן שהן לעגו לי.
 120. 58./173. to despise, to abhor
  58./173. לתעב תִּעֵב
 121. 58./173. _a. Sometimes the terrorist acts are despised by one nation, but another nation glorifies it.
  58./173. _a. לפעמים מעשי הטרור הם מתועבים על ידי אומה אחת, אבל עם אחר מהלל אותו.
 122. 59./173. to laud, to exalt, to praise, to glorify
  59./173. הלל
 123. 59./173. _a. Sometimes the terrorist acts are despised by one nation, but another nation glorifies it.
  59./173. _a. לפעמים מעשי הטרור הם מתועבים על ידי אומה אחת, אבל עם אחר מהלל אותו.
 124. 60./173. plot, intrigue, conspiracy
  60./173. מזימתן מזימה מְזִמָּה
 125. 60./173. _a. They devise a plot to murder the king
  60./173. _a. הם חרשו (לחרוש) מזימה לרצוח את המלך.
 126. 61./173. to break away .. to break into, to burglarize ; to breach, to penetrate ; to erupt, to break out ; to burst into (tears, applause) ; (computing) to crack
  61./173. לפרוץ פָּרַץ
 127. 61./173. _a. They broke the lock and went inside the vault.
  61./173. _a. הם פרצו את המנעול ונכנסו לכספת
 128. 62./173. I have to
  62./173. עלי
 129. 62./173. _a. I have to take this test
  62./173. _a. עלי לגשת למבחן
 130. 63./173. to give a speech... to bear, to carry ; to deliver (a speech, address, prayer) ; to suffer, to tolerate
  63./173. לשאת שם דברים נָשָׂא
 131. 63./173. _a. The president gave an important speech
  63./173. _a. הנשיא נשא נאום מאד חשוב.
 132. 63./173. _b. The worker carried the heavy package on his shoulders
 133. 64./173. to chop, to dice (vegetables, fruit) ; to mow SKIP
  64./173. קָצַץ skip
 134. 64./173. _a. The boys mow the lawn for money
  64./173. _a. הילדים כסחו (לכסח) את הדשא בשביל הכסף.
 135. 64./173. _b. The chef recommends to chop the chicken
  64./173. _b. הפועל נשא את החבילה הכבדה על כתפיו
 136. 65./173. to cut off, to lop, to trim, to clip ; to chop, to dice ; to cut back, to reduce
  65./173. קִצֵּץ 
 137. 65./173. _a. We chop off the top stems of the brocolli
  65./173. _a. אנחנו קוצצים את הגבועלים העליון של הברוקולי
 138. 65./173. _b. The chef recommends to chop the chicken
  65./173. _b. הטבח ממליץ לקצוץ את העוף.
 139. 66./173. to be cut back, to be reduced
  66./173. קֻצַּץ 
 140. 66./173. _a. Due to the economic recession, we will cut back on the number of jobs
  66./173. _a. בשל המיתון בכלכלה, אנחנו נקצץ במספר הפועלים.
 141. 67./173. otherwise 
  67./173. אַחֶרֶת
 142. 67./173. _a. Come to the meeting; otherwise, you are fired
  67./173. _a. בוא לפגישה אחרת אתה מפוטר.
 143. 68./173. bound, wound, wrapped ; to entail, to include (ב) ; attached to ; to lust after, to be pre-occupied with
  68./173. כָּרוּךְ 
 144. 68./173. _a. They wrapped the body in a white dress
  68./173. _a. הם כרכו את הגוף בשמלה לבנה.
 145. 69./173. lust
  69./173. זִמָּה 
 146. 69./173. _a. Catholics regard lust as one of the seven original sins.
  69./173. _a. הקתולים מחשבים (consider) זמה כאחת משבעת החטאים המקוריים.
 147. 70./173. Anorexia
  70./173. אנורקסיה נברוזה
 148. 71./173. Staple (fundamental staple)
  71./173. מרכיב עיקרי
 149. 72./173. component, constituent ; ingredient ; assembler
  72./173. מַרְכִּיב 
 150. 72./173. _a. Google adds the speed element site to algorithm search results
  72./173. _a. גוגל מוסיפה את מרכיב מהירות האתר לאלגוריתם תוצאות החיפוש
 151. 73./173. to assemble, to put together ; to install
  73./173. הִרְכִּיב 
 152. 73./173. _a. new social Component of Google
  73./173. _a. הרכיב החברתי החדש של גוגל
 153. 74./173. component
  74./173. רְכִיב 
 154. 74./173. _a. Electronic component is very basic electronic
  74./173. _a. רכיב אלקטרוני הוא עצם אלקטרוני בסיסי
 155. 75./173. Punishment of the parents
  75./173. הענש ההורים
 156. 76./173. widespread; common..
  76./173. רווח רוֹוֵחַ
 157. 76./173. _a. broad introduction
  76./173. _a. מבואות רחבים \ מבוא רחב
 158. 77./173. to waken ; to arouse ; to spur
  77./173. עוֹרֵר 
 159. 77./173. _a. Battle of pistacio: sending of pistachio arouses suspicion from Iran
  77./173. _a. קרב הפיסטוק: משלוח פיסטוקים עורר חשד שמקורו באיראן -
 160. 78./173. arousing, awakening, stimulating
  78./173. מְעוֹרֵר
 161. 78./173. _a. The High Court gave the doctors a week, "do not arouse confidence"
  78./173. _a. בג"ץ נתן לרופאים עוד שבוע: "לא מעוררים אמון"
 162. 79./173. among, amidst ; internally, in himself
  79./173. בְּקֶרֶב 
 163. 79./173. _a. Tent protest raises a storm among (internet) surfers/
  79./173. _a. מחאת האוהלים מעוררת סערה בקרב הגולשים
 164. 80./173. destruction
  80./173. חורבן חֻרְבָּן
 165. 80./173. _a. Destruction of the Temple ended the First Temple Period
  80./173. _a. חורבן הבית סיים את תקופת בית ראשון
 166. 81./173. destruction of the temple
  81./173. חורבן בית המקדש
 167. 82./173. fast (usu. religious)
  82./173. תענית תעניות תַּעֲנִית
 168. 82./173. _a. Fast is a fast day of religious significance
  82./173. _a. תענית היא יום צום בעל משמעות דתית
 169. 83./173. regretful to regret
  83./173. להתחרט הִתְחָרֵט
 170. 83./173. _a. Time to repent: Course/Line/Appointment/Queue left-wing organizations to apologize
  83./173. _a. הזמן להתחרט: תור ארגוני השמאל להתנצל
 171. 84./173. decree, edict, command ; predestination ; (talmudic, Jewish law) commands with no obvious logical explanation
  84./173. הגזרה גְּזֵרָה
 172. 84./173. _a. Magistrate's Court/The Court of peace sentenced two months' imprisonment on resident
  84./173. _a. בית משפט השלום גזר שני חודשי מאסר על תושב
 173. 85./173. figure, shape, form (body) ; dressmaking pattern
  85./173. גִּזְרָה 
 174. 86./173. military) area, sector, zone ; (geometry) sector of circle
  86./173. גִּזְרָה 
 175. 87./173. (grammar) verb type, type of paradigm
  87./173. גִּזְרָה 
 176. 88./173.  loosen, to relax
  88./173. רִפָּה 
 177. 88./173. _a. IMPORTANT my manager loosened my hands on this case ("subject")
  88./173. _a. המנהל שלי רפה את ידי בנושא הזה -- רק ידי לא ידים שלי!!
 178. 89./173. to become weak, to become limp, to become flaccid
  89./173. רָפָה 
 179. 89./173. _a. Weak surface description:
  89./173. _a. משטח רפה תיאור:
 180. 89./173. _b. IMPORTANT : the dentist said, "relax your jaw".
  89./173. _b. הרופא שיניים דרש, תרפה את לשת (LEH-SETׂ)
 181. 90./173. to burn ; to incinerate ; to scorch ; (sports) (colloquial) to disqualify
  90./173. שרפו לשרוף שָׂרַף
 182. 90./173. _a. Burned place or area
  90./173. _a. שרפו מקום או אזור
 183. 91./173. compare something to something
  91./173. להשוות את משהו למשהו
 184. 92./173. equals
  92./173. שווה
 185. 93./173. black as the night
  93./173. שחור כלילה KA-LYLA
 186. 94./173. as: he works as a driver (profession)
  94./173. הוא עובד כנוהג (keh)
 187. 95./173. specifically like
  95./173. כמו
 188. 96./173. equals
  96./173. שווה
 189. 97./173. identical to
  97./173. זהה ל
 190. 98./173. They pay for the tickets as much as all the people / they pay not less than what other people pay
  98./173. הם משלמים עבור הכרטיסים לא פחות מאשר כל האנשים
 191. 99./173. inflation
  99./173. האילפציה
 192. 99./173. _a. inflation equals inflation last year.
  99./173. _a. האינפלציה השנה שווה לאינפלציה בשנה שעברה.
 193. 100./173. lucid clear, transparent ; lucid
  100./173. צלול צָלוּל
 194. 100./173. _a. Lucid dreams - complete control and conscious dreams
  100./173. _a. חלומות צלולים - שליטה מלאה ומודעת בחלומות
 195. 101./173. transparent 
  101./173. שָׁקוּף
 196. 101./173. _a. in one school I know, the bags are made of\produced out of transparent plastic.
  101./173. _a. בבית ספר שאני מכיר, התיקים עשויים\מיוצריים מפלסטיקים שָׁקוּפים
 197. 102./173. less than ... His brother
  102./173. לא פחות מאשר ... אחיו
 198. 103./173. She goes out to restaurnts not more than her husband.
  103./173. היא יוצאת למסעדות לא יותר מאשר הבעל שלה
 199. 104./173. They eat in the restaurant no more than twice a week
  104./173. הם אוכלים במסעדה לא יותר מאשר פעמיים בשבוע
 200. 105./173. They are willing to pay for the apartment no more than four thousand dollars
  105./173. הם מוכנים לשלם עבור הדירה לא יותר מאשר ארבעת אלפיים שקלים
 201. 106./173. Interest rate in this bank is identical to the interest in all banks
  106./173. ריבית בבנק הזה זהה לריבית בכל הבנקים
 202. 107./173. Noam is older than Guy two times
  107./173. נועם גדול מגיא בשנתיים
 203. 108./173. The son is tall like his father
  108./173. הבן גבוה כמו אביו
 204. 109./173. The son is taller than his father
  109./173. הבן גבוה יותר אביו
 205. 110./173. She is the prettiest girl in the garden.
  110./173. היא הילדה הכי יפה בגן
 206. 111./173. latest; modern, up-to-date, novel, new
  111./173. חדיש חָדִישׁ
 207. 111./173. _a. She bought a new computer
  111./173. _a. היא קנתה מחשב חדיש
 208. 112./173. This is the most beautiful dress I have
  112./173. זאת השמלה היפה ביותר שיש לי
 209. 112./173. _b. Cherry on the icing: modern Scoreboard in Ramat Gan Stadium
  112./173. _b. הדובדבן שבקצפת: לוח תוצאות חדיש באצטדיון (אִצְטַדְיוֹן ) ר"ג Ramat Gan
 210. 113./173. broadcaster
  113./173. שדרן שַׁדְרָן
 211. 113./173. _a. Radio broadcaster is a presenter and presenter of radio
  113./173. _a. שדרן רדיו הוא אדם המציג ומגיש תכניות רדיו
 212. 114./173. announcer // radio, television) announcer ; narrator
  114./173. קרין קַרְיָן
 213. 115./173. newspaper guy
  115./173. עיתוני
 214. 116./173. announcement; information, news item ; knowledge ; awareness, understanding
  116./173. ידיעה יְדִיעָה
 215. 116./173. _a. Knowledge is the recognition of a person's certainty that a particular claim is true.
  116./173. _a. ידיעה היא ההכרה הוודאית של אדם בכך שטענה מסוימת היא אמיתית.
 216. 117./173. to commit suicide.
  117./173. להתאבד
 217. 118./173. shock, trauma
  118./173. הֶלֶם EHLEM
 218. 118./173. _a. Shock can be the result of a decrease in blood volume
  118./173. _a. הלם יכול להיות תוצאה של ירידה בנפח נֶפַח הדם
 219. 119./173. media
  119./173. בתקשורת
 220. 119./173. _a. shock in the media!
  119./173. _a. הלם בתקשורת
 221. 120./173. editor
  120./173. עורך עוֹרֵךְ
 222. 120./173. _a. Newspaper editor and attacked Mubarak opposed
  120./173. _a. ynet מצרים: עורך עיתון התנגד למובארק והותקף
 223. 121./173. end .. end, finish, stop ; death
  121./173. קץ קֵץ
 224. 121./173. _a. Old radio man Adi Talmor decided to kill/end his life himself
  121./173. _a. איש הרדיו הוותיק עדי טלמור בחר לשים קץ לחייו
 225. 122./173. to discover
  122./173. לגלות
 226. 123./173. to word, to express in words ; to formulate ; to phrase
  123./173. לניסח ניסח נִסֵּחַ
 227. 123./173. _a. Every field, someone smart already put it better than we
  123./173. _a. בכל תחום, מישהו חכם כבר ניסח זאת טוב מאיתנו
 228. 124./173. to become famous, to become known ; to be advertised ; to be published
  124./173. שתתפרסם הִתְפַּרְסֵם
 229. 124./173. _a. Soon to be published journal article to my faculty
  124./173. _a. כתבה שתתפרסם בקרוב בבטאון הפקולטה שלי
 230. 125./173. not among the living
  125./173. לא היה בין החיים
 231. 125./173. _a. Circumstances that led the army to set the captives not dead
  125./173. _a. הנסיבות שהביאו את צה"ל לקבוע שהחטופים לא בין החיים
 232. 126./173. broken dismantled, disassembled ; taken apart, destroyed \ to be disassemble, to be dismantled
  126./173. מפורקים מְפֹרָק \פֹּרַק
 233. 126./173. _a. Family disjointed, painful, can they get close again
  126./173. _a. משפחה מפורקת וכואבת האם הם יוכלו להתקרב שוב
 234. 127./173. weekends
  127./173. סופי שבוע
 235. 128./173. organs; limb, organ ; (syntax) member
  128./173. איבריו אֵיבָר
 236. 128./173. _a. Benedict the 16th has stated his intention to donate organs after death
  128./173. _a. נדיקטוס ה-16 הצהיר בעבר על כוונתו לתרום את איבריו אחרי מותו
 237. 129./173. colorful
  129./173. ססגונות
 238. 130./173. shape figure \ figure, image ; personality, identity ; character
  130./173. דמות דְּמוּת
 239. 130./173. _a. Find out which character is drawn with them,
  130./173. _a. לגלות איזו דמות מצויירת אתם,
 240. 131./173. secrecy; clandestie \\ secret hidden
  131./173. חשאיות חֲשָׁאִיּוּת \\ חֲשָׁאִי
 241. 131./173. _a. secret agent
  131./173. _a. סוכן חשאי
 242. 132./173. to wrap, to cover, to package ; to envelop
  132./173. עטף עָטַף
 243. 132./173. _a. Ramon's death with grief enveloped the entire nation. ...
  132./173. _a. מותו של רמון עטף ביגון את העם כולו. ...
 244. 132./173. _b. Ynet has learned that Rabbi Haim Druckmanarrived this morning for a secret meeting with thePMO,
  132./173. _b. ynet נודע כי הרב חיים דרוקמן הגיע הבוקר לפגישה חשאית עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה,
 245. 133./173. to grasp, grab ; to affect, overcome ; (archaic) to reach, to be up to
  133./173. אחז לאחוז אָחַז z
 246. 133./173. _a. Soon you (plural) will forget him and the river of life will continue to wash you, will continue to hold.
  133./173. _a. בקרוב תשכחו ממנו ונהר החיים ימשיך לשטוף אתכם, ימשיך לאחוז בכם.
 247. 134./173. lightning ; (military) flash message
  134./173. בזק בָּזָק
 248. 135./173. running, trotting ; במרוצה - hastily, at a run
  135./173. במרוצת \ מְרוּצָה
 249. 135./173. _a. over the years The collection grew
  135./173. _a. במרוצת השנים התרחב האוסף
 250. 136./173. to compose ;to join, to connect, to attach ; (mathematics) to sum, to add up ; to compose, to write
  136./173. לחבר
 251. 137./173. metastatic
  137./173. מפושט
 252. 137./173. _a. Metastatic lung cancer
  137./173. _a. סרטן ריאות מפושט
 253. 138./173. tribe
  138./173. שבט שֵׁבֶט
 254. 139./173. to punish
  139./173. להעניש את הֶעֱנִישׁ
 255. 139./173. _a. Punish the soldiers who shot him
  139./173. _a. להעניש את החיילים שירו בו
 256. 140./173. time period period, era ; season \\smitten, attacked
  140./173. תקופת תְּקוּפָה \\ תָּקוּף
 257. 140./173. _a. Should be a cooling-off period
  140./173. _a. האם צריכה להיות תקופת צינון צִנּוּן
 258. 141./173. cooling, chilling
  141./173. צִנּוּן
 259. 142./173. to swear, to vow, to promise
  142./173. להישבע ש
 260. 143./173. to save
  143./173. להציל את
 261. 144./173. crumb, crumbs crumb, morsel
  144./173. פרור, פרורים פֵּרוּר
 262. 145./173. suburb
  145./173. פַּרְוָר 
 263. 146./173. mold ; mildew
  146./173. עובש עֹבֶשׁ
 264. 147./173. experiments in lab, trial ; experiment
  147./173. ניסוי , ניסויים נִסּוּי
 265. 148./173. to omit, to miss, to skip over ; to let go of
  148./173. להשמיט הִשְׁמִיט
 266. 148./173. _a. leave out all the loans
  148./173. _a. להשמיט את כל ההלוואות
 267. 148./173. _b. Construction contractor is suspected of leaving out of account numbers
  148./173. _b. קבלן עבודות בניה חשוד כי השמיט מספרי החשבונות
 268. 148./173. _c. Omit important bill
  148./173. _c. להשמיט מהצעת חוק חשובה
 269. 149./173. to enrich make rich ; to enrich
  149./173. להעשיר את הֶעֱשִׁיר
 270. 149./173. _a. With what to enrich the food in order to improve memory
  149./173. _a. במה להעשיר את האוכל כדי לשפר את הזיכרון
 271. 150./173. attached to/ connected to
  150./173. מחובר
 272. 150./173. _a. so young
  150./173. _a. כה צעיר
 273. 151./173. delivery, handing over, transmission ; (sports) pass ; - (colloquial) (children's game) catch
  151./173. מְסִירָה - מסירות
 274. 151./173. _a. Professional legal delivery services throughout the country
  151./173. _a. שירותי מסירה משפטית מקצועיים בכל הארץ
 275. 152./173. devotion devotion, dedication, loyalty
  152./173. מסירות מְסִירוּת
 276. 153./173. to remove, to do away with
  153./173. הֵסִיר 
 277. 153./173. _a. removed themain obstacle
  153./173. _a. הסיר את החסם העיקרי
 278. 154./173. block, obstruction
  154./173. חֶסֶם
 279. 154./173. _a. removed themain obstacle
  154./173. _a. הסיר את החסם העיקרי
 280. 155./173. to block, to obstruct
  155./173. חָסַם 
 281. 155./173. _a. Since the IDF blocked the entrances from Route 60
  155./173. _a. מאז שצה"ל חסם את הכניסות מכיוון כביש 60
 282. 156./173. obstacle ; stumbling-block, hindrance
  156./173. מכשול מִכְשׁוֹל
 283. 157./173. so biblical) thus, so ; (biblical) thusly, in this manner, like so ; so, to such an extent
  157./173. כה (koh) כֹּה
 284. 158./173. bus station/ radio station , stop, station (bus, train) ; depot, center ; stage (in one's life)
  158./173. התחנה תַּחֲנָה
 285. 158./173. _a. Next stop, life
  158./173. _a. תחנה הבאה, חיים
 286. 159./173. contradiction ; (chemistry) neutralization, counteraction
  159./173. סתירה סְתִירָה
 287. 160./173. brand marketing and advertising) trademark, brand name product
  160./173. מותג מוּתָג
 288. 161./173. radio, television) announcer ; narrator \ radio, television) to announce, to read, to narratE
  161./173. קריין קַרְיָן \ radio, television) announcer ; narrator
 289. 162./173. concept , clear, understandable, comprehensible ; understandably ; - Is that clear?, Do you understand
  162./173. מוּבָן 
 290. 163./173. to report
  163./173. לדווח ל, על, ש, דיווח דִּוֵּחַ
 291. 164./173. to insist insist ; to be stubborn
  164./173. התעקש להתעקש התעקשות הִתְעַקֵּשׁ
 292. 164./173. _a. She continued to insist
  164./173. _a. היא המשיכה להתעקש
 293. 165./173. to joke to joke
  165./173. להתבדח הִתְבַּדֵּחַ
 294. 165./173. _a. should not jokewith them
  165./173. _a. אסור להתבדח איתן
 295. 166./173. to be devoured OR to be beaten (eggs) ; to be capsized (a boat \\ to prey ; to devour, to eat voraciously \\to beat, to scramble (eggs); to shuffle (cards)
  166./173. נטרפה נִטְרַף \\טָרַף \\טָרַף
 296. 166./173. _a. Eaten\devoured By Wolves in front of her mother
  166./173. _a. נטרפה על ידי זאבים לעיני אמה
 297. 167./173. broadcast radio, television) transmission, broadcast, show, program
  167./173. משדר מִשְׁדָּר \\ שִׁדֵּר
 298. 167./173. _a. All broadcasters transmit exactly the same number of hours.
  167./173. _a. כל השדרים משדרים בדיוק אותו מספר של שעות
 299. 168./173. to represent, to express, to give expression to ; to represent, to act for \ representative
  168./173. מייצג יִצֵּג \ מְיַצֵּג
 300. 168./173. _a. that was Formulated in meetings whichwere ATTENDED "IN" / by representatives of the students,
  168./173. _a. שגובש בישיבות בהן השתתפו נציגי הסטודנטים,
 301. 169./173. in a perfect way\form
  169./173. באופן מושלם \ באופן +שם תואר = בצורה מושלמת
 302. 169./173. _a. How to perform /EXECUTEabdominal toning exercises perfectly
  169./173. _a. איך לבצע תרגילי חיטוב הבטן בצורה מושלמת
 303. 170./173. implementation, execution, carrying out ; performance
  170./173. לביצוע בִּצּוּעַ
 304. 170./173. _a. 12. b. The guard performed an invasive search
  170./173. _a. 12. b. השומר ביצעו חיפוש פולשני
 305. 171./173. listeners
  171./173. מאזינים
 306. 171./173. _a. Conversations with listeners
  171./173. _a. שיחות עם מאזינים
 307. 171./173. _b. How to perform /EXECUTEabdominal toning exercises perfectly
  171./173. _b. איך לבצע תרגילי חיטוב הבטן בצורה מושלמת
 308. 172./173. inclusion 
  172./173. הַכְלָלָה
 309. 172./173. _a. How do I add topics and exclude issues? -
  172./173. _a. כיצד אוכל להוסיף נושאים ולבצע אי הכללה של נושאים
 310. 173./173. participation, inclusion ; sharing ; cooperation
  173./173. שיתופם שִׁתּוּף
 311. 173./173. _a. Involvement of teachers
  173./173. _a. שיתופם של מורים
Author
jsvlad
ID
98361
Card Set
Ulpan Gordon1-173 Demonstration 1-173.txt
Description
jsv Ulpan Gordon Demonstration 1-173./173. Ulpan Gordon Demonstration 1-173 Fxp part18 missiles vocab ulpan gordon
Updated