UlpanGordonVocabLucid100-150.txt

 1. Ulpan Gordon lucid 100-150 vocab./150. Ulpan Gordon lucid 100-150 vocab vocab ulpan gordon http://www.fxp.co.il/showthread.php?p=80682209#post80682209
  Ulpan Gordon lucid 100-150 vocab./150. Ulpan Gordon lucid 100-150 vocab vocab ulpan gordon http://www.fxp.co.il/showthread.php?p=80682209#post80682209
 2. 100./150. lucid clear, transparent ; lucid
  100./150. צלול צָלוּל
 3. 100./150. _a. Lucid dreams - complete control and conscious dreams
  100./150. _a. חלומות צלולים - שליטה מלאה ומודעת בחלומות
 4. 101./150. transparent 
  101./150. שָׁקוּף
 5. 101./150. _a. in one school I know, the bags are made of\produced out of transparent plastic.
  101./150. _a. בבית ספר שאני מכיר, התיקים עשויים\מיוצריים מפלסטיקים שָׁקוּפים
 6. 102./150. less than ... His brother
  102./150. לא פחות מאשר ... אחיו
 7. 103./150. She goes out to restaurnts not more than her husband.
  103./150. היא יוצאת למסעדות לא יותר מאשר הבעל שלה
 8. 104./150. They eat in the restaurant no more than twice a week
  104./150. הם אוכלים במסעדה לא יותר מאשר פעמיים בשבוע
 9. 105./150. They are willing to pay for the apartment no more than four thousand dollars
  105./150. הם מוכנים לשלם עבור הדירה לא יותר מאשר ארבעת אלפיים שקלים
 10. 106./150. Interest rate in this bank is identical to the interest in all banks
  106./150. ריבית בבנק הזה זהה לריבית בכל הבנקים
 11. 107./150. Noam is older than Guy two times
  107./150. נועם גדול מגיא בשנתיים
 12. 108./150. The son is tall like his father
  108./150. הבן גבוה כמו אביו
 13. 109./150. The son is taller than his father
  109./150. הבן גבוה יותר אביו
 14. 110./150. She is the prettiest girl in the garden.
  110./150. היא הילדה הכי יפה בגן
 15. 111./150. latest; modern, up-to-date, novel, new
  111./150. חדיש חָדִישׁ
 16. 111./150. _a. She bought a new computer
  111./150. _a. היא קנתה מחשב חדיש
 17. 111./150. _b. Cherry on the icing: modern Scoreboard in Ramat Gan Stadium
  111./150. _b. הדובדבן שבקצפת: לוח תוצאות חדיש באצטדיון (אִצְטַדְיוֹן ) ר"ג Ramat Gan
 18. 112./150. This is the most beautiful dress I have
  112./150. זאת השמלה היפה ביותר שיש לי
 19. 113./150. broadcaster
  113./150. שדרן שַׁדְרָן
 20. 113./150. _a. Radio broadcaster is a presenter and presenter of radio
  113./150. _a. שדרן רדיו הוא אדם המציג ומגיש תכניות רדיו
 21. 114./150. announcer // radio, television) announcer ; narrator
  114./150. קרין קַרְיָן
 22. 115./150. newspaper guy
  115./150. עיתוני
 23. 116./150. announcement; information, news item ; knowledge ; awareness, understanding
  116./150. ידיעה יְדִיעָה
 24. 116./150. _a. Knowledge is the recognition of a person's certainty that a particular claim is true.
  116./150. _a. ידיעה היא ההכרה הוודאית של אדם בכך שטענה מסוימת היא אמיתית.
 25. 117./150. to commit suicide.
  117./150. להתאבד
 26. 118./150. shock, trauma
  118./150. הֶלֶם EHLEM
 27. 118./150. _a. Shock can be the result of a decrease in blood volume
  118./150. _a. הלם יכול להיות תוצאה של ירידה בנפח נֶפַח הדם
 28. 119./150. media
  119./150. בתקשורת
 29. 119./150. _a. shock in the media!
  119./150. _a. הלם בתקשורת
 30. 120./150. editor
  120./150. עורך עוֹרֵךְ
 31. 120./150. _a. Newspaper editor and attacked Mubarak opposed
  120./150. _a. ynet מצרים: עורך עיתון התנגד למובארק והותקף
 32. 121./150. end .. end, finish, stop ; death
  121./150. קץ קֵץ
 33. 121./150. _a. Old radio man Adi Talmor decided to kill/end his life himself
  121./150. _a. איש הרדיו הוותיק עדי טלמור בחר לשים קץ לחייו
 34. 122./150. to discover
  122./150. לגלות
 35. 123./150. to word, to express in words ; to formulate ; to phrase
  123./150. לניסח ניסח נִסֵּחַ
 36. 123./150. _a. Every field, someone smart already put it better than we
  123./150. _a. בכל תחום, מישהו חכם כבר ניסח זאת טוב מאיתנו
 37. 124./150. to become famous, to become known ; to be advertised ; to be published
  124./150. שתתפרסם הִתְפַּרְסֵם
 38. 124./150. _a. Soon to be published journal article to my faculty
  124./150. _a. כתבה שתתפרסם בקרוב בבטאון הפקולטה שלי
 39. 125./150. not among the living
  125./150. לא היה בין החיים
 40. 125./150. _a. Circumstances that led the army to set the captives not dead
  125./150. _a. הנסיבות שהביאו את צה"ל לקבוע שהחטופים לא בין החיים
 41. 126./150. broken dismantled, disassembled ; taken apart, destroyed \ to be disassemble, to be dismantled
  126./150. מפורקים מְפֹרָק \פֹּרַק
 42. 126./150. _a. Family disjointed, painful, can they get close again
  126./150. _a. משפחה מפורקת וכואבת האם הם יוכלו להתקרב שוב
 43. 127./150. weekends
  127./150. סופי שבוע
 44. 128./150. organs; limb, organ ; (syntax) member
  128./150. איבריו אֵיבָר
 45. 128./150. _a. Benedict the 16th has stated his intention to donate organs after death
  128./150. _a. נדיקטוס ה-16 הצהיר בעבר על כוונתו לתרום את איבריו אחרי מותו
 46. 129./150. colorful
  129./150. ססגונות
 47. 130./150. shape figure \ figure, image ; personality, identity ; character
  130./150. דמות דְּמוּת
 48. 130./150. _a. Find out which character is drawn with them,
  130./150. _a. לגלות איזו דמות מצויירת אתם,
 49. 131./150. secrecy; clandestie \\ secret hidden
  131./150. חשאיות חֲשָׁאִיּוּת \\ חֲשָׁאִי
 50. 131./150. _a. secret agent
  131./150. _a. סוכן חשאי
 51. 131./150. _b. Ynet has learned that Rabbi Haim Druckmanarrived this morning for a secret meeting with thePMO,
  131./150. _b. ynet נודע כי הרב חיים דרוקמן הגיע הבוקר לפגישה חשאית עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה,
 52. 132./150. to wrap, to cover, to package ; to envelop
  132./150. עטף עָטַף
 53. 132./150. _a. Ramon's death with grief enveloped the entire nation. ...
  132./150. _a. מותו של רמון עטף ביגון את העם כולו. ...
 54. 133./150. to grasp, grab ; to affect, overcome ; (archaic) to reach, to be up to
  133./150. אחז לאחוז אָחַז z
 55. 133./150. _a. Soon you (plural) will forget him and the river of life will continue to wash you, will continue to hold.
  133./150. _a. בקרוב תשכחו ממנו ונהר החיים ימשיך לשטוף אתכם, ימשיך לאחוז בכם.
 56. 134./150. lightning ; (military) flash message
  134./150. בזק בָּזָק
 57. 135./150. running, trotting ; במרוצה - hastily, at a run
  135./150. במרוצת \ מְרוּצָה
 58. 135./150. _a. over the years The collection grew
  135./150. _a. במרוצת השנים התרחב האוסף
 59. 136./150. to compose ;to join, to connect, to attach ; (mathematics) to sum, to add up ; to compose, to write
  136./150. לחבר
 60. 137./150. metastatic
  137./150. מפושט
 61. 137./150. _a. Metastatic lung cancer
  137./150. _a. סרטן ריאות מפושט
 62. 138./150. tribe
  138./150. שבט שֵׁבֶט
 63. 139./150. to punish
  139./150. להעניש את הֶעֱנִישׁ
 64. 139./150. _a. Punish the soldiers who shot him
  139./150. _a. להעניש את החיילים שירו בו
 65. 140./150. time period period, era ; season \\smitten, attacked
  140./150. תקופת תְּקוּפָה \\ תָּקוּף
 66. 140./150. _a. Should be a cooling-off period
  140./150. _a. האם צריכה להיות תקופת צינון צִנּוּן
 67. 141./150. cooling, chilling
  141./150. צִנּוּן
 68. 142./150. to swear, to vow, to promise
  142./150. להישבע ש
 69. 143./150. to save
  143./150. להציל את
 70. 144./150. crumb, crumbs crumb, morsel
  144./150. פרור, פרורים פֵּרוּר
 71. 145./150. suburb
  145./150. פַּרְוָר 
 72. 146./150. mold ; mildew
  146./150. עובש עֹבֶשׁ
 73. 147./150. experiments in lab, trial ; experiment
  147./150. ניסוי , ניסויים נִסּוּי
 74. 148./150. to omit, to miss, to skip over ; to let go of
  148./150. להשמיט הִשְׁמִיט
 75. 148./150. _a. leave out all the loans
  148./150. _a. להשמיט את כל ההלוואות
 76. 148./150. _b. Omit important bill (suggestion, offer proposal)
  148./150. _b. להשמיט מהצעת חוק חשובה
 77. 149./150. to enrich make rich ; to enrich
  149./150. להעשיר את הֶעֱשִׁיר
 78. 149./150. _a. With what to enrich the food in order to improve memory
  149./150. _a. במה להעשיר את האוכל כדי לשפר את הזיכרון
 79. 150./150. attached to/ connected to
  150./150. מחובר
 80. 150./150. _a. so young
  150./150. _a. כה צעיר
Author
jsvlad
ID
98359
Card Set
UlpanGordonVocabLucid100-150.txt
Description
Ulpan Gordon lucid 100-150 vocab jsv
Updated