Chemie 2.txt

 1. Koolzuur
  H2CO3
 2. Salpeterzuur
  HNO3
 3. Salpeterigzuur
  HNO2
 4. fosforzuur
  H3PO4
 5. Zwavelzuur
  H2SO4
 6. Zwaveligzuur
  H2SO3
 7. Chroomzuur
  H2CrO4
 8. dichroomzuur
  H2CrO7
 9. perchloorzuur
  HClO4
 10. Chloorzuur
  HClO3
 11. Chlorigzuur
  HClO2
 12. Hypochlorigzuur
  HCLO
 13. apolaire moleculen
  als de deelladingen symmetrisch verdeeld zijn over de molecule
 14. Polaire moleculen
  als de deelladingen asymetrisch verdeeld zijn
 15. Mesomerie
  als elektronen niet te lokaliseren zijn; kan niet weergeven worden met de lewisformule
 16. Oplosbare zouten zijn
  -Alle nitraten (NO3 -); -Alle Na, K, en NH4 zouten; Alle sulfaten (SO4 2-, behalve BaSO4 en PbSO4;-Alle chloriden (Cl-), Behalve AgCl, PbCl, en HgCl2
 17. Wijziging chemisch evenwicht factoren
  Verhogen druk (evenwicht verschoven naar het lid waar minste deeltjes aanwezig zijn, druk verlaagt opnieuw), verhogen temperatuur (evenwicht verschuift in endotherme zin, temperatuur zal dalen); Verdunnen van oplossingen (Evenwicht verschuiven naar lid met meeste deeltjes, gemiddelde concentratie neemt toe); Verhogen van ��n concentratie stof; katalysatorr geen invloed
 18. Entropie
  Entropie is een maat van wanorde, of de afname van bruikbare energie.
 19. Enthalpie
  warmte-inhoud
 20. Aflopende reactie
  Enthalpie daalt; entropie stijgt
 21. onmogelijke reactie
  Enthalpie stijgt; entropie daalt
 22. Hydrolyse
  zuur-base Reactie tussen een ion en H20
Author
EthicaNicomachea
ID
97021
Card Set
Chemie 2.txt
Description
Chemie 2
Updated