DRUGS

 1. Diuril
  • chlorothiazide
  • 125-500mg/d
  • QD-BID
 2. hydro-diuril, microzide
  • hydrochlorothiazide
  • 12.5-50mg/d
  • QD-BID
 3. hygroton
  • chlorthalidone
  • 12.5-50mg/d
  • QD
 4. lozol
  • indapamide
  • 1.25-5mg/d
  • QD
 5. zaroxolyn
  • metolazone
  • 1.25-5mg/d
  • QD
 6. lasix
  • furosemide
  • 20-80mg/d
  • QD-BID
 7. demadex
  • torsemide
  • 5-20mg/d
  • QD
 8. bumex
  • bumetanide
  • 0.5-2mg/d
  • QD-BID
 9. midamor
  • amiloride
  • 5-10mg/d
  • QD-BID
 10. dyrenium
  • triamterene
  • 50-150mg/d
  • QD-BID
 11. aldactone
  • spironolactone
  • 12.5-100mg/d
  • QD-BID CF
 12. inspra
  • eplerenone
  • -100mg/d
  • QD-BID
 13. tenormin
  • atenolol
  • 25-100mg
  • QD
 14. kerlone
  • betaxolol
  • 5-40mg
  • QD
 15. zebeta
  • bisoprolol
  • 5-20mg
  • QD
 16. lopressor
  • metoprolol tartrate
  • 50-200mg/d
  • BID
 17. toprol xl
  • metoprolol succinate
  • 25-400mg/d
  • QD
 18. corgard
  • nadolol
  • 20-320mg/d
  • QD
 19. inderal
  • propranolol
  • 40-240mg/d
  • BID
 20. inderal la, innapran xl
  • propranolol
  • 60-240mg/d
  • QD
 21. blocadren
  • timolol
  • 10-60mg/d
  • BID
 22. sectral
  • acebutolol
  • 200-1200mg/d
  • QD-BID
 23. cartrol
  • carteolol
  • 2.5-10mg
  • QD
 24. levatol
  • penbutolol
  • 20-80mg
  • qd
 25. bystolic
  • nebivolol
  • 5-10mg
  • qd
 26. minipress
  • prazosin
  • 2-20mg/d
  • bid-tid
 27. hytrin
  • terazosin
  • 1-20mg/d
  • qd>bid
 28. cardura
  • doxazosin
  • 1-16mg/d
  • qd>bid
 29. trandate
  • labetalol, normodyne
  • 200-2400mg/d
  • bid
 30. coreg
  • caredilol
  • 12.5-50mg/d
  • bid cf
 31. coreg cr
  • carvedilol
  • 10-80mg/day
  • qam cf
 32. loniten
  • minoxidil
  • 2.5-40mg/d
  • qd-bid
  • max: 100mg/d
 33. apresoline
  • hydralazine
  • 40-200mg/d
  • bid-qid
  • 5mg qid-->50mg qid
  • max:300mg/d
 34. catapres
  • clonidine
  • PO: 0.1-0.8mg/d
  • qd-bid-tid
 35. catapres tts
  • clonidine
  • TTS: 0.1-0.3mg 1patch/wk
 36. jenloga
  • clonidine er
  • PO: 0.1 mg qhs-0.3mg bid
 37. tenex
  • guanfacine
  • PO: 0.5-2mg
  • QD
 38. Guanabenz
  • Guanabenz
  • PO: 4-32mg
  • BID
 39. aldomet, false nt
  • methyldopa
  • PO: 250-1000mg/d
  • bid-tid
 40. serapasil
  • reserpine
  • 0.05-0.25mg
  • QD
 41. lotensin
  • benazepril
  • 10-80mg/d
  • qd-bid
 42. capoten
  • captopril
  • 12.5-150mg/d
  • bid-tid
  • empty stomach
 43. vasotec
  • enalapril
  • 2.5-40mg/d
  • qd-bid
 44. monopril
  • fosinopril
  • 10-80mg/d
  • qd-bid
 45. prinivil, zestril
  • lisinopril
  • 5-40mg/d
  • qd
 46. univasc
  • moexipril
  • 7.5-30mg/d
  • qd-bid
  • empty stomach
 47. aceon
  • perindopril
  • 4-8mg/d
  • qd-bid
 48. accupril
  • quinapril
  • 5-80mg/d
  • qd-bid
 49. altace
  • ramipril
  • 1.25-20mg/d
  • qd-bid
 50. mavik
  • trandolapril
  • 1-8mg/d
  • qd
 51. atacand
  • candesartan
  • 8-32mg/d
  • qd
 52. edarbi
  • azilsartan
  • 80mg
  • qd
 53. teveten
  • eprosartan
  • 400-800mg/d
  • qd-bid
 54. avapro
  • irbesartan
  • 150-300mg/d
  • qd
 55. cozaar
  • losartan
  • 25-100mg/d
  • qd-bid
 56. micardis
  • telmisartan
  • 40-80mg/d
  • qd
 57. benicar
  • olmesartan
  • 20-40mg/d
  • qd
 58. diovan
  • valsartan
  • 80-320mg/d
  • qd
 59. tekturna
  • alikskiren
  • 150-300mg/d
  • qd
 60. calan, isoptin
  • verapamil
  • 120-540mg/d
  • bid-tid
 61. calan sr, isoptin sr
  • verapamil
  • 120-540mg/d
  • qd-bid
 62. verelan
  • verapamil
  • 120-540mg/d
  • qd
 63. covera hs
  • verapamil
  • 120-540mg/d
  • qhs
 64. verelan pm
  • verapamil
  • 120-540mg
  • qhs
 65. cardizem sr
  • diltiazem
  • 120-480mg/d
  • bid
 66. cardizem la
  • diltiazem
  • 120-480mg/d
  • qd
 67. cardizem cd, cartia xt
  • diltiazem
  • 120-480mg/d
  • qd
 68. dilacor xr, diltia xt
  • diltiazem
  • 120-480mg/d
  • qd
 69. tiazac, tiamate
  • diltiazem
  • 120-480mg/d
  • qd
 70. norvasc
  • amlodipine
  • 2.5-10mg/d
  • qd
 71. plendil
  • felodipine
  • 2.5-10mg/d
  • qd
 72. dynacirc cr
  • isradipine
  • 5-20mg/d
  • bid
 73. dynacirc
  • isradipine
  • 5-20mg/d
  • bid
 74. cardene
  • nicardipine
  • 60-120mg/d
  • tid
 75. cardene sr
  • nicardipine
  • 60-120mg/d
  • bid
 76. adalat cc
  • nifedipine sr
  • 30-120mg/d
  • qd
 77. procardia xl
  nifedipine sr
 78. sular
  • nisoldipine
  • 10-60mg/d
  • qd
 79. nimotop
  nimoldipine
 80. aldactazide
  • spironolactone/hydrocholorothiazide
  • 1-2tab
  • qd
 81. dyazide, maxzide
  • triameterene/hydrocholorothiazide
  • 1-2caps/tabs
  • qd-bid
 82. moduretic
  • amiloride/hydrocholorothiazide
  • 1-2tabs
  • qd
 83. tenoretic
  • atenolol/chlorthalidone
  • 1 tab
  • qd
 84. ziac
  • bisoprolol/hydrochlorothiazide
  • 1 tab
  • qd
 85. lopressor hct
  • metoprolol/hydrochlorothiazide
  • 1 tab
  • bid
 86. inderide
  • propranolol/hctz
  • 1-2tabs
  • bid
 87. propranolol/hctz
  inderide la
 88. timolide
  • timolol/hctz
  • 1 tab
  • bid
 89. accuretic
  • quinapril/hctz
  • 1 tab
  • qd
 90. Capozide
  • captopril/hctz
  • 1 tab
  • bid
 91. lotensin hct
  • benazepril/hctz
  • 1 tab
  • qd
 92. lisinopril/hctz
  • prinzide,zestoretic
  • 1-2tabs
  • qd
 93. moexipril/hctz
  • uniretic
  • 1 tab
  • qd
 94. enalapril/hctz
  • vaseretic
  • 1 tab
  • qd
 95. irbesartan/hctz
  • avalide
  • 1 tab
  • qd
 96. valsartan/hctz
  • diovan hct
  • 1 tab
  • qd
 97. losartan/hctz
  • hyzaar
  • 1 tab
  • qd
 98. amlodipine/benazepril
  • lotrel
  • 1 tab
  • qd
 99. felodipine/enalapril
  • lexxel
  • 1-2 tabs
  • qd
 100. diltiazem/enalapril
  • teczem
  • 1 tab
  • qd
 101. verapamil xr/trandolapril
  • tarka
  • 1 ab
  • qd
 102. methyldopa/chlorothiazide
  • aldoclor
  • 1 tab
  • bid
 103. methyldopa/hctz
  • aldoril
  • 2-4tabs
  • qd
 104. hydralazine/hctz
  • apresazide
  • 1 tab
  • qid
 105. clonidine/chlorthalidone
  • combipres
  • 1 tab
  • bid
 106. prazosin/polythiazide
  • minizide
  • 1 cap
  • bid-tid
 107. reserpine/hydralazine/hctz
  • ser-ap-es
  • 1-2tabs
  • tid
 108. amlodipine/olmesartan
  • azor
  • 1-2 tabs
  • qd
  • max 10/40mg
 109. aliskiren/hctz
  tekturna-hct
 110. aliskiren/valsartan
  valturna
 111. aliskiren/amlodipine/hctz
  amturnide
 112. aliskiren/amlodipine
  tekamlo
 113. amlodipine/valsartan
  • exforge
  • 1-2 tabs
  • qd
 114. amlodipine/valsartan/hctz
  exforge hct
 115. amlodipine/telmisartan
  twynsta
 116. amlodipine/hctz/olmesartan
  tribenzor
 117. captopril
  25mg may repeat 1-2 hrs
 118. clonidine
  • 0.1-0.2mg
  • may repeat in 1-2 hrs
  • max 0.6
 119. labetalol
  • 100-200mg
  • may repeat in 1-2hrs
 120. sodium nitroprusside
  0.25-10mcg/kg/min iv
 121. nicardipine hcl
  5-10mg/hr
 122. clevidipine
  • 1-2m/hr
  • double at 90s
 123. fenoldopam mesylate
  0.1-0.3mcg/kg/min iv
 124. nitroglycerine
  5-100 mcg/min iv
 125. enalaprilat
  1.25-5 mg q6h iv
 126. hydralazine hcl
  • 10-20 mg iv
  • 10-40mg im
 127. labetolol hcl
  • 20-80 mg iv bolus q10min
  • 0.5-2 mg/min iv infusion
 128. esmolol hcl
  • 250-500 mcg/kg/min iv bolus
  • 50-100 mcg/kg/min infusion
  • may repeat after 5 min or increase by 300mcg/min
 129. phentolamine
  5-15mg iv bolus
 130. glucophage
  • metformin
  • initial: 500 mg bid or 850 mg daily
  • max: 2550 mg/d
 131. riomet
  • metformin oral solution
  • allow 1-2 weeks between dose titration
 132. fortamet
  • metformin xr
  • 1000 mg daily
  • max: 2500 mg/d
 133. amaryl
  • glimepiride
  • initial: 1-2mg dialy
  • max: 8mg/d
  • take w/food
 134. glucotrol
  • glipizide
  • initial: 5mg/day
  • titrate: daily/divided doses
  • max: 40mg/d
  • take 30 min ac, food delays absorption
 135. glucotrol xl
  • glipizide xl
  • initial: 5mg/day
  • titrate: dialy/divided doses
  • max: 40mg/d
  • take 30 min ac, food dealays absorption
 136. diabeta, micronase
  • glyburide
  • initial 2.5-5mg daily
  • titrate daily/divided doses
  • max: 20mg/d
  • take w/food
 137. glynase
  • micronized glyburide
  • initial: 1.5-3mg daily
  • titrate daily/divided doses
  • max: 12mg/d
  • take w/food
 138. starlix
  • nateglinide
  • 60-120 mg tid up to 30 min ac
  • max: 360mg/d
  • skip dose if skipping meal
 139. prandin
  • repaglinide
  • 0.5-4mgtid up to 30 min ac
  • max: 16mg/d
  • skip dose if skipping meal
 140. actos
  • pioglitazone
  • 15-45mg daily
  • max: 45mg/d
  • no regard to meals
 141. avandia
  • rosiglitazone
  • 4-8mg daily/divided doses
  • max: 8mg/d
  • no regard to meals
 142. precose
  • acarbose
  • initial: 25mg tid w/first bite of each mal
  • max: 300 mg/d
  • skip dose if skipping meal
  • titrate 4-8wks based on 1H PPG
 143. glyset
  • miglitol
  • initial: 25mg tid w/first bite of each mal
  • max: 300 mg/d
  • skip dose if skipping meal
  • titrate 4-8wks based on 1H PPG
 144. januvia
  • sitagliptin
  • 100mg daily
 145. onglyza
  • saxagliptin
  • 2.5-5mg daily
 146. tradjenta
  • linagliptin
  • 5mg daily
 147. byetta
  • exenatide
  • initial: 5mcg sq bid w/in 60min of breakfast/dinner
  • max: 10mcg bid
  • titrate in 4 wks based on response
  • injection site: thigh abdomen, upper arm
  • refrigerate prior to operning
  • expires after 30 days
 148. victoza
  • liraglutide
  • initial: 0.6mg sq daily 1x/wk-->1.2mg daily
  • max: 1.8mg daily
 149. symlin
  • pramlintide
  • DMI:
  • initial: 15mcg immediately ac meals
  • titrate 15mcg q3d
  • max: 180mcg/d
  • DMII
  • initial: 60 mcg immediately ac meals
  • max: 360mcg/d
  • injection site: thigh abdomen
  • inject 2" away from insulin site
  • titrate q3-7d
 150. glyburide + metformin
  • glucovance
  • initial therapy: 1.25/250mg qday-bid
  • maintenance: 2.5/500-5/500mg bid
  • max: 20/2000 mg/day
 151. glipizide + metformin
  • Metaglip
  • initial therapy: 2.5/250mg or 5/500mg qday
  • maintenance: 2.5/500-5/500mg bid
  • max: 20/2000 mg/day
 152. rosiglitazone + metformin
  • avandamet
  • 1-2 tabs bid w/meals
  • use the combo w/doses that the pt was already using individually
  • max: 8/2000 mg/day
 153. pioglitazone + metformin
  • actoplus met
  • 1-3tabs daily w/meals
  • max: 45/2550 mg/day
 154. rosiglitazone + glimepiride
  • avandaryl
  • 1 tab daily w/first meal of day
  • max: 8/4 mg/day
 155. pioglitazone + glimepiride
  • duetact
  • 1 tab daily w/first meal of day
  • max: 45/8 mg/day
 156. sitagliptin + metformin
  • janumet
  • 1-2 tabs daily w/meals
  • max=100/2000 mg/day
 157. humalog
  lispro
 158. novolog
  aspart
 159. apidra
  glulisine
 160. Humulin R, Novolin R
  insulin regular
 161. glucophage xr
  • metformin xr
  • 500mg daily
  • max: 2000 mg/d
 162. glumetza
  • metformin xr
  • 1000mg daily
  • max 2000mg/d
 163. lantus
  glargine
 164. levemir
  detemir
 165. humalog mix 50/50, 75/25
  lispro protamine/lispro
 166. novolog mix 70/30
  aspart protamine/aspart
 167. humulin 50/50, humulin 70/30, novolin 70/30
  nph/regular
 168. hytrin
  • terazosin
  • BPH: 1mg po qhs increase in increments to 10mg po qhs
  • may increase by 1-2mg q2-4wks to max of 20mg/day if no response

  • HTN:
  • 1mg po qhs increase gradually to response
  • max: 20mg/day
 169. cardura
  • doxazosin
  • BPH:
  • 1mg po qhs (max 8mg)
  • XL: 4mg po qam (max 8mg)
  • HTN:
  • 1mg po qhs to max of 16mg/day
 170. flomax
  • tamsulosin
  • BPH:0.4mg po qd 30min
  • PC
  • may increase after 2-4wks to 0.8mg po qd
 171. uroxatral
  • alfuzosin
  • BPH: 10mg po qd after a meal
 172. minipress
  • prazosin
  • HTN: 1mg po bid-tid to max of 40mg/day
  • plateau of drug effect ~20mg/day
  • BPH: 1 to 5 mg bid (off label)
 173. rapaflo
  • silodosin
  • BPH: 8mgg po qd w/meal
  • for Cler 30-50: 4mg po qd
 174. propecia
  • finasteride
  • Male: 1mg po qd
 175. proscar
  BPH: 5mg po qd
  finasteride
 176. abodart
  • dutasteride
  • BPH: 0.5mg po qd
 177. serenoa repens
  • saw palmetto
  • BPH (UNAPPROVED)
  • 160 mg po bid or 320 mg po daily
 178. one-a-day
  • saw palmetto
  • BPH (UNAPPROVED)
  • 160 mg po bid or 320 mg po daily
 179. prostate health
  • saw palmetto
  • BPH (UNAPPROVED)
  • 160 mg po bid or 320 mg po daily
 180. prostata
  • saw palmetto
  • BPH (UNAPPROVED)
  • 160 mg po bid or 320 mg po daily
 181. african plum tree
  • pygeum
  • BPH: (unapproved)
  • 100-200 mg standarized lipophillic extract/day in 6-8 wk cycles
 182. viagra
  • sildenafil
  • ED Usual:
  • 50mg po ~ 1hr (0.5-4hrs) before sexual activity
  • dose may range from 25-100 mg
  • Max 1 dose/day

  • PAH:
  • 20MG PO TID
 183. REVATIO
  • sildenafil
  • ED Usual:
  • 50mg po ~ 1hr (0.5-4hrs) before sexual activity
  • dose may range from 25-100 mg
  • Max 1 dose/day

  • PAH:
  • 20MG PO TID
 184. levitra
  • vardenafil
  • Usual:
  • 10mg po about 1hr before sexual activity
  • range: 5-20mg
  • max: 1 dose/day
 185. cialis
  • tadalafil
  • ED Usual:
  • 10 mg po prior to sexual activity
  • range: 5-20mg
  • max: 1 dose/day
  • may last up to 36 hours following a single dose
  • PAH:
  • 40 mg po daily
 186. adcirca
  • tadalafil
  • ED Usual:
  • 10 mg po prior to sexual activity
  • range: 5-20mg
  • max: 1 dose/day
  • may last up to 36 hours following a single dose
  • PAH:
  • 40 mg po daily
 187. yocon
  • yohimbine
  • ED (unapproved)
  • 1 tab po tid
 188. yohimex
  • yohimbine
  • ED (unapproved)
  • 1 tab po tid
 189. muse
  • alprostadil
  • IC:
  • 1.25-2.5ug over 5-10 sec
  • Max: 3x/wk or 6x/mo
  • Usual dose ranges: 1-40ug

  • IU: 125-250ug pellet
  • max: 2 pellets/day
 190. caverject
  • alprostadil
  • IC:
  • 1.25-2.5ug over 5-10 sec
  • Max: 3x/wk or 6x/mo
  • Usual dose ranges: 1-40ug

  • IU: 125-250ug pellet
  • max: 2 pellets/day
 191. edex
  • alprostadil
  • IC:
  • 1.25-2.5ug over 5-10 sec
  • Max: 3x/wk or 6x/mo
  • Usual dose ranges: 1-40ug

  • IU: 125-250ug pellet
  • max: 2 pellets/day
 192. prostin VRPediatric
  • alprostadil
  • IC:
  • 1.25-2.5ug over 5-10 sec
  • Max: 3x/wk or 6x/mo
  • Usual dose ranges: 1-40ug

  • IU: 125-250ug pellet
  • max: 2 pellets/day
 193. rogaine for men 2%
  AGA: apply ~1cc to dry scalp bid
 194. rogaine es for men 5%
  AGA: apply ~1cc to dry scalp bid
 195. rogaine for women 2%
  AGA: apply ~1cc to dry scalp bid
 196. android
  • testosterone
  • 10-40mg/day
  • administered in daily divided doses
 197. testred
  • testosterone
  • 10-40mg/day
  • administered in daily divided doses
 198. virilon
  • testosterone
  • 10-40mg/day
  • administered in daily divided doses
 199. methitest (tablet)
  • testosterone
  • 10-40mg/day
  • administered in daily divided doses
 200. striant
  • testosterone (buccal)
  • applied to gum region abouve incisor tooth twice daily
 201. androderm
  • testosterone (transdermal)
  • 2.5mg/day-7.5mg/day
  • applied every night b/w 8pm to midnight
 202. androgel
  • testosterone (topical gel)
  • 5g/day (max 10g/day)
 203. testim
  • testosterone (topical gel)
  • 5g/day (max 10g/day)
 204. testopel
  • testosterone (subcutaneous implants)
  • 150mg-450mg every 3-6months
  • subcutaneous implantation only
 205. depo-testosterone (testosterone cypionate)
  • testosterone (injection)
  • 50-400mg IM every 2-4weeks
 206. delatestryl (testosterone enanthate)
  • testosterone (injection)
  • 50-400mg IM every 2-4weeks
 207. questran
  • cholestyramine
  • Powder:
  • Initial: 4-8g qd-bid
  • increase dose 4g/day q 4weeks
  • max: 24 g/day

  • powder for susp:
  • 4grams/packet or 4grams/scoop
 208. questran light
  • cholestyramine
  • Powder:
  • Initial: 4-8g qd-bid
  • increase dose 4g/day q 4weeks
  • max: 24 g/day

  • powder for susp:
  • 4grams/packet or 4grams/scoop
 209. prevalite
  • cholestyramine
  • Powder:
  • Initial: 4-8g qd-bid
  • increase dose 4g/day q 4weeks
  • max: 24 g/day

  • powder for susp:
  • 4grams/packet or 4grams/scoop
 210. locholest
  • cholestyramine
  • Powder:
  • Initial: 4-8g qd-bid
  • increase dose 4g/day q 4weeks
  • max: 24 g/day

  • powder for susp:
  • 4grams/packet or 4grams/scoop
 211. locholest light
  • cholestyramine
  • Powder:
  • Initial: 4-8g qd-bid
  • increase dose 4g/day q 4weeks
  • max: 24 g/day

  • powder for susp:
  • 4grams/packet or 4grams/scoop
 212. colestid
  • colestipol
  • Granules:
  • 5g qd-bid
  • max: 30g/d

  • Tablets:
  • 2g qd-bid
  • max: 16g/d

  Granules for soln: 5 grams/packet 5 grames/ scoop Tablet: 1 gram
 213. welchol
  • colesevelam
  • tabs: 3 tabs bid or 6tabs qd
  • max monotx: 7 tabs
  • max when taking w/statins: 6 tabs
  • diabetes mellitus, 2: 6 tab qd

  • Tablet: 625 mg
  • Powder Packets: 1.875 gm and 3.75 gm
 214. crestor
  • rosuvastatin
  • 5-40mg qd
  • max: 40mg
  • crcl <3-
  • max 10mg qd
 215. lipitor
  • atorvastatin
  • 10-80mg qd
  • max: 80mg
  • lipids: 1 tab qd
  • max: 10/80mg
 216. caduet
  amlodipine/atorvastatin
 217. zocor
  • simvastatin
  • 5-40mg qpm
  • max: 80mg
  • crcl <20: initiate 5mg
 218. mevacor
  • lovastatin
  • 10-40mg qpm wf
  • max: 80mg/day
  • crcl < 30: CAUTION W/DOSES >20mg/day
  • ER: 20-60 qhs
  • max: 60mg
 219. pravachol
  • pravastatin
  • 10-80mg qd
  • max: 80mg
  • crcl <60: initiate 10mg
 220. lescol
  • fluvastatin
  • 20-80mg qpm
  • max: 80mg/day
  • er max: 80mg/day
  • no renal dosage adjustment
 221. lescol xl
  • ER
  • 20-80mg qpm
  • max: 80mg/day
  • er max: 80mg/day
  • no renal dosage adjustment
  • tablets: 80mg
 222. livalo
  • pitavastatin
  • 1-4mg qd
  • max: 4mg
  • crcl < 30: initiate 1mg
  • qd, max 2 mg qd
 223. lopid
  • gemfibrozil
  • 600mg bid
  • max: 1200 mg/day
  • crcl 10-50: consider alt. tx
  • crcl<10: contraindicated
 224. tricor
  • fenofibrate
  • 48mg qd
  • max 145mg/day
 225. lofibra
  • fenofibrate
  • 67mg qd
  • max 200 mg/day
  • crcl <30: CI
 226. triglide
  • fenofibrate
  • 54 mg qd
  • max 160mg/day
 227. lofibra
  micronized capsule

  • 67mg qd
  • max 200mg/day
  • crcl <50: CI
 228. antara
  • fenofibrate
  • 43-130 qd
  • max: 130 mg/day
 229. trilipix
  • fenofibric acid
  • max: 135mg/day
  • crcl <30:CI
 230. zetia
  • ezetimibe
  • 10mg qpm
  • max: 10mg/day
  • no renal or hepatic dosage adjustment
 231. vytorin
  • ezetimibe/simvastatin
  • 1 tab qpm
  • max: 10/80mg/day
  • crcl <20: initate 5 mg of simvastatin
 232. niacor
  • IR crystalline
  • slow titration: ie: 250mg qd increase every 4-7 days prn

  • usual MD: 1.5-3g divided bid-tid
  • max: 6gm/day
 233. nicotinamide (niacinamide)
  • IR crystalline
  • slow titration: ie: 250mg qd increase every 4-7 days prn

  • usual MD: 1.5-3g divided bid-tid
  • max: 6gm/day
 234. niaspan
  • ER
  • 500 mg qhs increase by 500mg q4wks prn
  • max: 2gm/day
 235. advicor er
  • ERniacin/+lovastatin
  • titrate prn by 500 mg q4wks qhs
  • max: 2000/40mg
 236. simcor
  • niacin errsimvastatin
  • titrate prn by 500 mg q4wks qhs
  • max: 2000/40mg
 237. EPA 465mg
  • eicosapentaenoic acid
  • 4g qd or 2g bid
  • max 4 grams/day
 238. dha lovaza 375mg
  • docosahexaenoic acid
  • 4g qd or 2g bid max 4 grams/day
 239. otc
  • fish oil
  • various dosages and dosage forms
 240. trexall
  methotrexate
 241. rheumatrex
  methotrexate
 242. arava
  lefluonomide
 243. plaquenil
  hydroxychlorquine
 244. azulfidine
  sulfasalzine
 245. imuran
  azithioprine
 246. cuprimine
  d-penicillamine
 247. gold
  gold
 248. neoral
  cyclosporine
 249. minocylcine
  minocylcine
 250. cyclophophamide
  cyclophophamide
 251. prednisone
  steroids
 252. enbrel
  etanercept
 253. remicade
  infliximab
 254. humira
  adalimumab
 255. cimiza
  certolizumab pego
 256. simponi
  golimumab
 257. kineret
  anakinra
 258. orencia
  abatacept
 259. rituxan
  rituximab
 260. acetemra
  toclizumab
 261. alinia
  nitazoxanide
 262. humatin
  paromomycin
 263. nydrazid
  isoniazid
 264. rifadin
  rifampin
 265. rifactane
  rifampin
 266. tebrazid
  pyrazinamide
 267. myambutol
  ethambutol
 268. streptomycin
  streptomycin
 269. amikin
  amikacin
 270. mycobutin
  rifabutin
 271. cipro
  ciprofloxacin
 272. levaquin
  levofloxacin
 273. avelox
  moxifloxacin
 274. rifamate
  rifamate
 275. rifater
  rifater
 276. zithromycin
  azithromycin
 277. biaxin
  clarithromycin
 278. biaxin xl
  clarithromycin
 279. vfend
  voriconazole
 280. diflucan
  fluconazole
 281. sporanox
  itraconazole
 282. noxafil
  posaconazole
 283. mycelex
  clotrimazole troches
 284. nizoral
  ketoconazole
 285. mycostatin
  nystatin
 286. nilstat
  nystatin
 287. fungizone
  ampho b desoxycholate
 288. abelcet
  ampho b lipid complex-ablc
 289. amphotec
  ampho b colloidal dispcholesteryl sulfate abcd
 290. ambisome
  ampho b lipisomal
 291. cancidas
  caspofungin
 292. eraxis
  anidulafungin
 293. micamine
  micafungin
 294. ancobon 5-fc
  flucytosine
 295. bactrim
  sulfamethoxazole/trimethoprim
 296. septra
  sulfamethoxazole/trimethoprim
 297. cotrim
  sulfamethoxazole/trimethoprim
 298. sulfatrim
  sulfamethoxazole/trimethoprim
 299. avlosulfon
  dapsone
 300. sulfadiazine
  sulfadiazine
 301. neutrexin
  trimetrexate
 302. daraprim
  pyrimethamine
 303. primaquine
  primaquine
 304. mepron
  atovaquone
 305. cleocin
  clindamycin
 306. leucovorin
  leucovorin
 307. pentam
  pentamidine
 308. nebupent
  pentamidine
 309. famvir
  famciclovir
 310. zovirax
  acyclovir
 311. valtrex
  valacyclovir
 312. viroptic
  trifluridine
 313. foscavir
  foscarnet
 314. vistide
  cidofovir
 315. cytovene
  ganciclovir
 316. valcyte
  valganciclovir
 317. retrovir
  zidovudine
 318. azt
  zidovudine
 319. zdv
  zidovudine
 320. videx ec
  didanosine
 321. zerit
  stavudine
 322. epivir
  lamivudine
 323. emtriva
  emtrictabine
 324. ziagen
  abacavir
 325. viread
  tenofovir
 326. fuzeon
  enfuvirtide
 327. rescriptor
  delavirdine
 328. sustiva
  efavirenz
 329. intelence
  etravirine
 330. viramune
  nevirapine
 331. invirase
  saquinavir-hgc
 332. norvir
  ritonavir
 333. crixivan
  indinavir
 334. viracept
  nelfinavir
 335. lexiva
  fosamprenavir
 336. reyataz
  atazanavir
 337. kaletra
  lopinavir/ritonavir
 338. aptivus
  tipranavir
 339. prezista
  darunavir
 340. azt 300mg + 3tc 150mg bid
  combivir
 341. azt 300mg + 3tc 150mg + abc 300mg bid
  trizivir
 342. 3tc 300mg + abc 600mg qd
  epzicom
 343. ftc 200mg + tdg 300mg qd
  truvada
 344. truvada + efv 600mg
  atripla (nrti (2), nnrti)
 345. isentress
  raltegravir
 346. selzentry
  maraviroc
 347. ferrlecit
  sodium ferric gluconate
 348. infed
  iron dextran
 349. venofer
  iron sucrose
 350. feraheme
  ferumoxytol
 351. desferal
  deferoxamine
 352. exjade
  dferasirox
 353. epogen
  epoetin alfa
 354. procrit
  epoetin alfa
 355. aranesp
  darbopoetin
 356. vitamin b12
  cyanocobalamine
 357. folic acid
  folic acid
 358. neupogen
  filgrastim
 359. leukine
  sargramostim
 360. neumega, IL-11
  oprelvekin
 361. hydroxyurea
  hydroxyurea
 362. quindex,quinaglute
  quinidine
 363. procanbid, pronestyle
  procainamidge
 364. norpace
  disopyramide
 365. lidocaine
  lidocaine
 366. tocainide
  tocainide
 367. mexitil
  mexiletine
 368. tambocor
  flecainide
 369. rythmol
  propafenone
 370. morizicine
  morizicine
 371. inderal
  propranolol
 372. brevibloc
  esmolol
 373. cordarone
  amiodarone
 374. multaq
  dronedarone
 375. kynapid
  vernakalant
 376. vetapace, betapace af
  sotalol
 377. corvert
  ibutilide
 378. avonex
  interferon beta-1a
 379. rebif
  interferon beta-1a
 380. betaseron
  interferon beta-1b
 381. extavia
  interferon beta 1b
 382. copaxone
  glatiramer acetate
 383. novantrone
  mitoxantrone
 384. tysabri
  natalizumab
 385. gilenya
  fingolimod
 386. ampyra
  dalfampridine
 387. methotrexate
  rheumatrex/trexall
 388. azathioprine
  imuran
 389. cyclophosphamide
  cytoxan
 390. ivig
  various
 391. gabepentin
  neurontin
 392. pregabalin
  lyrica
 393. duloxetine
  cymbalta
 394. delta-9-tetracannabinol
  delta-9-tetracannabinol
 395. clonidine patch
  catapres-tts
 396. morphine
  morphine
 397. methylphenidate
  ritalin
 398. modafinil
  provigil
 399. fluoxetine
  prozac
 400. baclofen
  lioresal
 401. botulinum toxin
  botox
 402. oxybutynin
  ditropan
 403. propranolol
  inderal
 404. propranolol
  propranolol la
 405. clonazepam
  klonopin
 406. donepezil
  aricept
 407. mirapex
  pramipexole
 408. requip
  ropinirole
 409. horizant
  gabapentin enacarbil
 410. parlodel
  bromocriptine
 411. klonopin
  clonazepam
 412. halcion
  triazolam
 413. serax
  oxazepam
 414. restoril
  temazepam
 415. carbamazepine
  carbamazepine
 416. codeine
  codeine
 417. propoxyphene
  propoxyphene
 418. oxycodone
  oxycodone
 419. clozaril
  clozapine
 420. zyprexa
  olanzapine
 421. zyprexa zydis
  olanzapine
 422. zyprexa IM
  olanzapine
 423. risperdal
  risperidone
 424. riperdal m-tab
  risperidone
 425. risperdal consta
  risperidone
 426. seroquel
  quetiapine
 427. seroquel xr
  quetiapine
 428. geodon
  ziprasidone
 429. geodon IM
  ziprasidone
 430. abilify
  ripiprazole
 431. ablify oral solution
  aripiprazole
 432. abilify discmelt
  aripiprazole
 433. ablify IM
  aripiprazole
 434. fanapt
  iloperidone
 435. saphris
  asenapine
 436. invega xr tablets
  paliperidone
 437. invega sustenna
  • paliperidone palmitate
  • extended release injectable suspension
 438. latuda
  lurasidone
 439. thorazine
  chlorpromazine
 440. mellaril
  thioridazine
 441. serentil
  mesoridazine
 442. trilafon
  perphenazine
 443. stelazine
  trifluoperazine
 444. permitil
  fluphenazine
 445. prolixin
  fluphenazine
 446. haldol
  haloperidol
 447. loxitane
  loxapine
 448. loxitane
  loxapine
 449. moban
  molindone
 450. navane
  thiothixene
 451. naproxen
  • naproxen
  • 500mg bid
 452. indomethacin
  • indomethacin
  • 50mg tid
 453. ibuprofen
  • ibuprofen
  • 2400mg/day
 454. corcrys
  • colchicine
  • 1.2mg first sign of flare, repeat in 1 hr w/0.6mg
  • Max: 1.8mg w/n 1 hr
 455. corticosteroids
  • corticosteroids
  • PO:prednisone: 30-50mg qday over 3-5 days the taper (taper 5-10mg/day)
  • IV:50-150mg over 30min
  • IM: triamcinolone acetonide 60mg
 456. benemid
  • probenecid
  • 250mg bid x 7d, then 500 mg bid
  • increase 500mg/d q 4weeks
  • max: 2g/d
 457. zylorprim
  • allopurinol
  • 200-300 mg po daily for mild gout
  • 400-600 mg po daily for tophaceous gout
  • max: 800mg/d (give in divided doses if >300mg/d)
 458. uloric
  • febuxostat
  • 40 mg po daily, increase to 80mg po daily if uric acid level still >6mg/dL in 2wks
 459. krystexxa
  • pegloticase
  • 8mg IV every 2 weeks
 460. elitek
  • rasburicase
  • 0.15-0.20 mg/kg x 5days
 461. motrin
  • ibuprofen
  • 400-800mg
 462. advil
  • ibuprofen
  • 400-800mg
 463. cafergot
  • ergotamine tartrate
  • 1-4mg stat then 1-2mg q30min
  • max: 6mg/attack or 10mg/week
 464. migergot
  • ergotamine tartrate
  • 1-4mg stat then 1-2mg q30min
  • max: 6mg/attack or 10mg/week
 465. ercaf: 2mg +100mg caffeine
  • ergotamine tartrate
  • 1-4mg stat then 1-2mg q30min
  • max: 6mg/attack or 10mg/week
 466. wigraine
  • ergotamine tartrate
  • 1-4mg stat then 1-2mg q30min
  • max: 6mg/attack or 10mg/week
 467. ergomar
  • ergotamine tartrate
  • 1-4mg stat then 1-2mg q30min
  • max: 6mg/attack or 10mg/week
 468. ergostate
  • ergotamine tartrate
  • 1-4mg stat then 1-2mg q30min
  • max: 6mg/attack or 10mg/week
 469. midrin
  • isometheptene 65mg
  • dichloralphenazone 100mg
  • acetaminophen 325mg
  • 2 caps stat, then 1 cap q 1 hr to a max of 5 caps/12hrs
 470. migrazone
  • isometheptene 65mg
  • dichloralphenazone 100mg
  • acetaminophen 325mg
  • 2 caps stat, then 1 cap q 1 hr to a max of 5 caps/12hrs
 471. epidrin
  • isometheptene 65mg
  • dichloralphenazone 100mg
  • acetaminophen 325mg
  • 2 caps stat, then 1 cap q 1 hr to a max of 5 caps/12hrs
 472. duradrin
  • isometheptene 65mg
  • dichloralphenazone 100mg
  • acetaminophen 325mg
  • 2 caps stat, then 1 cap q 1 hr to a max of 5 caps/12hrs
 473. midrin
  isometheptene
 474. midrin
  dichloralphenazone
 475. midrin
  acetaminophen
 476. migrazone
  isometheptene
 477. migrazone
  dichloralphenazone
 478. migrazone
  acetaminophen
 479. epidrin
  isometheptene
 480. epidrin
  dichloralphenazone
 481. epidrin
  acetaminophen
 482. duradrin
  isometheptene
 483. duradrin
  dichloralphenazone
 484. duradrin
  acetaminophen
 485. imitrex
  sumatriptan
 486. treximet
  • sumatriptan 85mg + naproxen sodium 500mg
  • wait 2 hrs before second dose
  • NTE: 2 tabs/24hrs
 487. duramorph
  • morphine sulfate
  • 5-10mg
 488. demerol
  • meperidine
  • 50-150mg SC or IM q3-4hrs
 489. stadol
  • butorphanol
  • 1 spray into one nostril
  • may repeat second dose 60-90min later
 490. reglan
  • metoclopramide
  • 10mg stat
 491. thorazine
  • chlorpromazine
  • 1mg/kg
 492. ergomar
  • ergotamine tartrate
  • 2 tabs at first sign of attack follow w/1 tab q 1/2hr
  • Max: 6tabs/attack, 10 tabs/wk
 493. cafergot
  ergotamine tartrate: caffeine
 494. migergot
  ergotamine tartrate: caffeine
 495. wigraine
  ergotamine tartrate: caffeine
 496. migranal
  • dihydroergotamine
  • 1 spray (0.5mg) IEN 15 min later additional spray prn
  • Max: 4 sprays/attack
 497. dhe45
  dihydroergotamine
 498. imitrex 25, 50, 100mg
  • sumatriptan
  • 50mg po
  • may be repeated q2hrs
  • Max: 100mg/dose
  • Max: 200mg/day
 499. imitrex
  • sumatriptan
  • nasal spray IN 5, 20mg per spray in one nostril or 5mg in each nostril
  • may be repeated in 2 hrs
  • Max: 12mg/day
 500. imitrex
  • sumatriptan SC Injection
  • 4, 6 mg/0.5ml prefilled injection pen
  • 6mg SC subcutaneous
  • may repeat >1hr
  • Max: 12mg/day
 501. zomig
  • zolmitriptan
  • 2.5mg po
  • may repeat >2hrs

  Max:5mg/dose; 10mg/day
 502. zomig-ZMT
  • 5mg IN may be repeated in 2hrs
  • Max: 10mg/day
 503. maxalt
  • rizatriptan
  • 5-10mg po
  • may repeat in >2hrs
  • Max: 30mg/day
 504. maxalt-mlt
  • rizatriptan
  • 5-10mg po
  • may repeat in >2hrs
  • Max: 30mg/day
 505. amerge
  • naratriptan
  • 2.5mg po
  • may repeat once >4hrs
 506. axert
  • almotriptan
  • 6.25-12.5mg
  • may repeat in 2 hrs
  • Max: 25mg/day
 507. frova
  • frovatriptan
  • 2.5mg
  • may repeat in 2 hrs
  • Max: 7.5mg/day
 508. relpax
  • eletriptan
  • 20-40mg
  • may repeat in 2hrs
  • max: 40mg/dose
  • Max: 80mg/day
 509. inderal
  • propranolol
  • 20mg bid-tid
  • Max: 320mg/day in divided doses
 510. blocadren
  • timolol
  • 20mg bid-tid
  • Max: 320mg/day in divided doses
 511. elavil
  • amitriptyline
  • 10-25mg HS/d
  • Max: 150mg/day
 512. isoptin
  • verapamil
  • 80mg tid
  • Max: 480mg/day
 513. calan
  • verapamil
  • 80mg tid
  • Max: 480mg/day
 514. depakote
  • divalproex sodium
  • 250mg bid
  • Max: 1000mg/day
 515. depaakote er
  • divalproex sodium
  • 250mg bid
  • Max: 1000mg/day
 516. stavzor
  • divalproex sodium
  • 250mg bid
  • Max: 1000mg/day
 517. topamax
  • topiramate
  • Start 25mg qd then increase up to 50 or 100mg bid
  • Max: 1000mg/d
 518. sansert
  • methysergide maleate
  • 2-8mg/day in divided tid-qid
 519. anaprox
  • naproxen sodium
  • 550mg bid
 520. botox
  • onabotulinumtoxin A
  • 5 units/injection (0.1ml) per each site divided across 7 head and neck muscles intramuscularly
  • Total dose: 155 units
  • distributed bilaterally
 521. petadolex
  • butterbur
  • 75mg bid
 522. catapres
  • clonidine
  • 0.1-0.2mg bid-tid
 523. periactin
  • cyproheptadine
  • 4-8mg tid-qid
 524. ergotrate
  • ergonovine maleate
  • 0.2mg tid-qid during menses
 525. ze 339
  butterbur
 526. zeller ag
  butterbur
 527. petaforce
  butterbur
 528. magnesium
  • magnesium
  • 400mg daily
  • Up to 600mg/day
 529. namenda
  • memantine
  • 10-20mg/day
 530. nardil
  • phenelzine
  • 15mg tid-qid
 531. dilantin
  • phenytoin
  • 200-400mg q daily
 532. vitamin b-2
  • riboflavin
  • 400mg q daily
 533. oxygen
  • oxygen
  • 7L/min for 15min
 534. sandostatin
  • octreotide acetate
  • 100mcg
 535. aristocort
  • triamcinolone
  • 4-8mg qid
 536. fioricet
  • acetaminophen 325 mg
  • 1-2 tabs po q4h
 537. fioricet
  • butalbital 50mg
  • 1-2 tabs po q4h
 538. fioricet
  • caffeine 40mg
  • 1-2 tabs po q4h
 539. fiorinal
  • aspirin 325mg
  • 1-2 tabs po q4h
 540. fiorinal
  • butalbital 50mg
  • 1-2 tabs po q4h
 541. fiorinal
  • caffeine 40mg
  • 1-2 tabs po q4h
 542. motrin
  • ibuprofen
  • 400-800mg
 543. prozac
  • fluoxetine
  • 20-80 q AM
 544. paxil
  • paroxetine
  • 10-50 qAM/PM
 545. paxil cr
  • paroxetine
  • 10-50 qAM/PM
 546. zoloft
  • sertraline
  • 50-200 qAM/PM
 547. luvox
  • fluvoxamine
  • 50-300
 548. celexa
  • citalopram
  • 20-60
 549. lexapro
  • escitalopram
  • 10mg
 550. desyrel
  • trazodone
  • 150-600
  • 25-200 for sleep
 551. oleptro
  • trazodone
  • Max: 375/day
 552. serzone
  • nefazodone
  • 200-600
 553. viibryd
  • vilazodone
  • titrated 10mg/d x 7 d
  • 20mg/d x 7d then
  • 40mg/d
 554. remeron
  • mirtazapine
  • 15-45
 555. wellbutrin
  • bupropion
  • 300-450
  • Max: 200mg
 556. wellbutrin SR
  • bupropion
  • 300-450
  • Max: 200mg
 557. wellbutrin XL
  • bupropion
  • 150mg qd
  • Target dose: 300mg
  • Max: 450/d
 558. aplenzin
  bupropion
 559. effexor
  • venlafaxine
  • 75-375
 560. effexor xr
  • venlafaxine
  • 75-225
 561. prestiq
  • desvenlafaxine
  • 50mg
 562. cymbalta
  • duloxetine
  • MDD: 20bid, 30bid, or 60 qd
  • DPNP: 60qd 120qd
 563. elavil
  • amitriptyline
  • 150-300
 564. anafranil
  • clomipramine
  • 150-250
 565. adapin
  • doxepin
  • 150-300
 566. sinequan
  • doxepin
  • 150-300
 567. tofranil
  • imipramine
  • 150-300
 568. surmontil
  • trimipramine
  • 150-300
 569. norpramin
  • desipramine
  • 150-300
 570. zeneca
  amitriptyline
 571. wyeth-ayerst
  trimipramine
 572. pamelor
  • notriptyline
  • 50-150
 573. aventyl
  • notriptyline
  • 50-150
 574. vivactil
  • protriptyline
  • 30-60
  • Max: 60mg/d
 575. merck
  • protriptyline
  • 30-60
  • Max: 60mg/d
 576. asendin
  • amoxapine
  • 300-600
 577. lederle
  • amoxapine
  • 300-600
 578. ludiomil
  • maprotiline
  • 150-225
 579. parnate
  • tranylcypromine
  • 30-60 start qAM
 580. smithkline beecham
  • tranylcypromine
  • 30-60 start qAM
 581. nardil
  • phenelzine
  • 45-90 start 15 tid
 582. parke-davis
  • phenelzine
  • 45-90 start 15 tid
 583. marplan
  • isocarboxazid
  • 20-60 div bid-qid
 584. emsam
  • selegiline
  • start 6mg/24 hr patch
 585. cognex
  • tacrine
  • start 10mg po qid x 4weeks then incrase to 20mg qid
  • Usual dose: 10-40mg qid
 586. aricept
  • donepezil
  • start 5mg po q hs
  • may increase to 10mg po q hs in 4-6wks
  • if mod-severe AD, taking 10mg >3mo may increase to 23 mg strength
 587. exelon
  • rivastigmine
  • start 1.5 mg bid and increase by 1.5mg q 2 weeks
  • Usual dose: 3-6mg bid
  • Max: 12 mg/day
 588. razadyne
  • galantamine
  • start 4mg bid and increase by 8mg bid after 4weeks
  • increase to 12mg bid 4weeks later if necessary
  • Usual dose: 4-12mg bid
 589. razadyne ER
  • galantamine
  • start 8mg qAM w/food
  • increase to 16mg qAM after 4weeks
  • Max: 24mg qAM
 590. namenda
  • memantine
  • start 5mg qd
  • target dose is 20mg/d after dose titration:
  • dose should be increased in 5mg increments to:
  • 10 mg/d (5mg twice per day)
  • 15 mg/d (5mg and 10mg as separate doses)
  • 20mg/d (10mg twice a day)
 591. namenda xr
  • memantine
  • start 5mg qd
  • target dose is 20mg/d after dose titration:
  • dose should be increased in 5mg increments to:
  • 10 mg/d (5mg twice per day)
  • 15 mg/d (5mg and 10mg as separate doses)
  • 20mg/d (10mg twice a day)
 592. luminal
  • phenobarbital
  • Adult epilepsy:
  • 60-240mg/d po qd or div bid
  • NTE 600mg/day
  • Status Epilepticus:
  • 200-600mg IV at a rate <60mg/min

  • Pediatric Epilepsy:
  • 4-8mg/kg/d divided bid
  • Status Epilepticus:
  • 100-400mg IV at a rate <60mg/min
 593. mebaral
  • mephobarbital
  • Adult: 400-600mg qd or in div doses

  • Pediatric:
  • Children <5yo: 16-32mg tid-qid
  • Children >5yo: 32-64mg tid-qid
 594. mysoline
  • primidone
  • adults/peds: >8yo
  • initiate at 100-125mg qHS then slowly titrate to maint. dose of 250 mg tid
  • Max: 2g in div doses
 595. dilantin
  • phenytoin
  • 18mg/kg po x 3doses or 1.5-2 x MD for the first 2-3 days
  • Maintenance: 300-400mg/d "100mg tid"
  • Range: 4-12mg/kg/d div qd-tid
  • Children NTE: 300mg/day
  • Therapeutic Level: 10-20mcg/ml
 596. dilantin kapseals
  • phenytoin
  • 18mg/kg po x 3doses or 1.5-2 x MD for the first 2-3 days
  • Maintenance: 300-400mg/d "100mg tid"
  • Range: 4-12mg/kg/d div qd-tid
  • Children NTE: 300mg/day
  • Therapeutic Level: 10-20mcg/ml
 597. diphenylan sodium
  • phenytoin
  • 18mg/kg po x 3doses or 1.5-2 x MD for the first 2-3 days
  • Maintenance: 300-400mg/d "100mg tid"
  • Range: 4-12mg/kg/d div qd-tid
  • Children NTE: 300mg/day
  • Therapeutic Level: 10-20mcg/ml
 598. phenytek
  • phenytoin
  • 18mg/kg po x 3doses or 1.5-2 x MD for the first 2-3 days
  • Maintenance: 300-400mg/d "100mg tid"
  • Range: 4-12mg/kg/d div qd-tid
  • Children NTE: 300mg/day
  • Therapeutic Level: 10-20mcg/ml
 599. dilantin-125
  • phenytoin
  • 18mg/kg po x 3doses or 1.5-2 x MD for the first 2-3 days
  • Maintenance: 300-400mg/d "100mg tid"
  • Range: 4-12mg/kg/d div qd-tid
  • Children NTE: 300mg/day
  • Therapeutic Level: 10-20mcg/ml
 600. dilantin infatabs
  • phenytoin
  • 18mg/kg po x 3doses or 1.5-2 x MD for the first 2-3 days
  • Maintenance: 300-400mg/d "100mg tid"
  • Range: 4-12mg/kg/d div qd-tid
  • Children NTE: 300mg/day
  • Therapeutic Level: 10-20mcg/ml
 601. cerebyx
  • fosphenytoin
  • 10-20mg PE/kg IV or IM
  • MD: 4-6mg/kg/day
 602. peganone
  • ethotoin
  • Adult Maint. Dose: 2000-3000mg/day
  • Peds: Maint. Dose: 500-1000mg/day
 603. mesantoin
  • mephenytoin
  • Adult and Peds Usual Maint. Dose: 200-600mg in 3 equally divided doses
 604. valium
  • diazepam
  • Status Epilepticus
  • 5-10mg IV repeat in 10-15min
  • Max: 30mg/d

  • Epilepsy:
  • 2-10mg po bid-qid

  • Intermittent Treatment: Adult/Peds:
  • 2-5 yo 0.5mg/kg/dose
  • 6-11 yo 0.3mg/kg/dose
  • >12 yo: 0.2mg/kg/dose
  • Max: 20mg/day
 605. diastat (rectal gel)
  • diazepamStatus Epilepticus
  • 5-10mg IV repeat in 10-15min Max: 30mg/d

  • Epilepsy:
  • 2-10mg po bid-qid

  • Intermittent Treatment: Adult/Peds:
  • 2-5 yo 0.5mg/kg/dose
  • 6-11 yo 0.3mg/kg/dose
  • >12 yo: 0.2mg/kg/dose
  • Max: 20mg/day
 606. klonopin
  • clonazepam
  • Adult:
  • initial dose shouldn't exceed 0.5mg tid
  • increase in 0.5-1mg/day increments q 3 days to effective dosage
  • Usual Main. Dose: 4-8mg/day
  • Max/day: 20mg
  • Ped: <10 yo/ <30kg
  • Max: 0.2mg/kg/day div tid
 607. tranxene
  • clorazepate
  • chidren 9-12yo
  • initial: 3.75-7.5mg bid
  • NTE 60mg/day div bid/tid
  • pts > 12 yo 7.5mg bid/tid
  • NTE 90mg/day
 608. tegretol
  • carbamazepine
  • Adult:
  • Initial 100-200mgg bid w/food
  • incrrease to maint. dose of 800-1200mg/day divided bid-qid
  • Peds:
  • 400-800mg/day divided tid-qid
 609. epitol
  • Carbamazepine
  • Adult
  • Initial 100-200mgg bid w/food
  • incrrease to maint. dose of 800-1200mg/day divided bid-qid
  • Peds:
  • 400-800mg/day divided tid-qid
 610. carbatrol
  carbamazepine
 611. depakene
  • valproate
  • Adults and Peds
  • 10-15mg/kg/day initially in 2-3 divided doses 1000-3000mg/day
  • increase dose by 5-10mg/kg/day in weekly interals
  • Max: 60mg/kg/day
  • Usual Maint. Dose: 15-40mg/kg/day in 3 divided doses
 612. depakene
  • valproic acid
  • Adults and Peds
  • 10-15mg/kg/day initially in 2-3 divided doses 1000-3000mg/day
  • increase dose by 5-10mg/kg/day in weekly interals
  • Max: 60mg/kg/day
  • Usual Maint. Dose: 15-40mg/kg/day in 3 divided doses
 613. depakote
  • divalproex sodium
  • Adults and Peds
  • 10-15mg/kg/day initially in 2-3 divided doses 1000-3000mg/day
  • increase dose by 5-10mg/kg/day in weekly interals
  • Max: 60mg/kg/day
  • Usual Maint. Dose: 15-40mg/kg/day in 3 divided doses
 614. depacon
  • valproate sodium
  • Adults and Peds
  • 10-15mg/kg/day initially in 2-3 divided doses 1000-3000mg/day
  • increase dose by 5-10mg/kg/day in weekly interals
  • Max: 60mg/kg/day
  • Usual Maint. Dose: 15-40mg/kg/day in 3 divided doses
 615. felbatrol
  • felbamate
  • Adult:
  • Initially 1.2g/day div tid-qid while reducing concomitant AEDs doses by 20-30%
  • Max: 3.6g/day
  • Peds: <14yo
  • Max: 45mg/kg/day
 616. neurontin
  • gabapentin
  • Adult:
  • Maintenance: 900-2400mg/day div tid
  • may go up to 4800mg/day
  • Give doses > 3600mg/day in 4 div doses
  • If Daily Dose >900mg give in divided doses to maximize absorption
 617. lamictal
 618. lamictal
  • lamotrigine
  • Monotherapy: Initial: 25mg qd
  • w/enzyme indducing AEDS:
  • Initial: 50mg q HS
  • Maintenance: 400-500mg/day div bid
  • w/VPA:
  • Initial: 25mg qod HS
  • Maintenance: 100-200mg/d div bid
 619. gabitril
  • tiagabine
  • 32-56mg/day div bid-qid
  • start 4mg/d x 2 weeks and titrate in 4mg increments weekly
 620. filmtab
  • tiagabine
  • 32-56mg/day div bid-qid
  • start 4mg/d x 2 weeks and titrate in 4mg increments weekly
 621. topamax
  • topiramate
  • Adult:
  • Initial: 25mg bid x 1 week then titrate in 50mg increments
  • Maintenance: 200-400mg in two equally divided doses

  Peds: 5-9mg/kg div bid
 622. trileptal
  • oxcarbazepine
  • Adult:
  • 600-1200 mg div bid
  • NTE 2400mg/day
  • Peds:
  • Start 8-10mg/kg/day
  • Range: 31-51mg/kg/d
  • NTE 600mg/day
 623. zonegran
  • zonisamide
  • 100-400mg qd
  • Start 100mg qd in 2 weeks
  • increase to 200mg qd or 100mg bid
  • in 2 more weeks increase to 300-400mg qd
  • Max 600mg/day

  Therapeutic Level: 20-30mcg/ml
 624. Keppra
  • levetiracetam
  • Initial: 500 bid
  • increase to 1-3g div bid
  • CrCl 50-80ml/min Max: 2000mg/d
  • CrCl 30-49ml/min Max: 1500mg/d
  • CrCl <30ml/min Max: 1000mg/d
 625. lyrica
  • pregabalin
  • 150-600mg/day div bid
 626. banzel
  • rufinamide
  • Adult:
  • Start 400-800mg/d
  • Peds:
  • Start 10mg/kg/d
  • take in 2 equally div doses
  • Max: 3200mg/day
 627. vimpat
  • lacosamide
  • Start 50mg BID
  • Max: 400mg/day
 628. sabril
  • vigabatrin
  • Start 500mg bid
  • Maintenance: 2-3g/day in div doses
 629. zarontin
  • ethosuximide
  • Children 3-6 yo 250mg qd single dose
  • >6yo 250mg bid
  • Usual Maintenance Dose: 20mg/kg
  • Therapeutic Level: 40-100mcg/ml
 630. celontin kapseals
  • methsuximide
  • adult and Peds: 300mg qd x 1 week may be increase 300mg increments
  • Usual Maintenance Dose: 10mg/kg
 631. magnesium sulfate
  • magnesium sulfate
  • Initial:
  • 4-5g diluted in 250ml of 5% dextrose or 0.9% NaCl
  • Max: 30-40g/day
  • Therapeutic Level: 2.5-7.5mEq/L
 632. carbatrol
  carbamazepine
 633. equetro
  carbamazepine
 634. tegretol
  carbamazepine
 635. tegretol xr
  carbamazepine
 636. evista
  raloxifene
 637. fosamax
  alendronate
 638. actonel
  risedronate
 639. boniva
  ibrandronate
 640. miacalcin
  calcitonin
 641. forteo
  teriparatide
 642. prolia
  denosaumab
 643. ventolin hfa
  • albuterol
  • adult:
  • 2 puffs q4-6h prn
  • EIB: 2 puffs 5 min prior
  • Emergency: 4-8p q20min x 3 doses then q1-4h

  • child:
  • MDI: >4yo: 1-2puffs q3-4h PRN
  • Neb >2yo: 1 vial q6-8h PRN
  • Emergency: 4-8p q20min x 3 doses then q1-4h PRN
 644. proventil hfa
  • albuterol
  • adult:
  • 2 puffs q4-6h prn
  • EIB: 2 puffs 5 min prior
  • Emergency: 4-8p q20min x 3 doses then q1-4h

  • child:
  • MDI: >4yo: 1-2puffs q3-4h PRN
  • Neb >2yo: 1 vial q6-8h PRN
  • Emergency: 4-8p q20min x 3 doses then q1-4h PRN
 645. proair hfa
  • albuterol
  • adult:
  • 2 puffs q4-6h prn
  • EIB: 2 puffs 5 min prior
  • Emergency: 4-8p q20min x 3 doses then q1-4h

  • child:
  • MDI: >4yo: 1-2puffs q3-4h PRN
  • Neb >2yo: 1 vial q6-8h PRN
  • Emergency: 4-8p q20min x 3 doses then q1-4h PRN
 646. Proventil Tabs
  • Albuterol
  • Adult:
  • 2-4mg po tid-qid
  • ER: 4-8mg q12h
  • Max: 16mg/day

  • Child:
  • Tab:6-12yo: 2-3mg q6-8 PRN Max: 24mg/day
  • ER Tab: >6yo: 4mg q12h Max: 24mg/day
  • Syrup: >2yo: 0.1mg/kg q6-8h Max: 2mg/tid
 647. Volmax
  • Albuterol
  • Adult:
  • 2-4mg po tid-qid
  • ER: 4-8mg q12h
  • Max: 16mg/day

  • Child:
  • Tab:6-12yo: 2-3mg q6-8 PRN Max: 24mg/day
  • ER Tab: >6yo: 4mg q12h Max: 24mg/day
  • Syrup: >2yo: 0.1mg/kg q6-8h Max: 2mg/tid
 648. VoSpire ER
  • Albuterol
  • Adult:
  • 2-4mg po tid-qid
  • ER: 4-8mg q12h
  • Max: 16mg/day

  • Child:
  • Tab:6-12yo: 2-3mg q6-8 PRN Max: 24mg/day
  • ER Tab: >6yo: 4mg q12h Max: 24mg/day
  • Syrup: >2yo: 0.1mg/kg q6-8h Max: 2mg/tid
 649. Albuterol
  • AccuNeb
  • Adult:
  • 2 puffs q4-6h PRN
  • EIB: 2 puffs 5 min prior
  • 0.63-1.25mg q6-8h PRN
  • Emergency:
  • 1.25mg-2.5mg q20min x3 then 1.25-5mg q1-4h PRN

  • Child:
  • 0.31-1.25mg q6-8h PRN
  • Emergency: 0.075mg/kg q20min x 3 doses then 0.075-0.15mg/kg up to 5mg q1-4h PRN
 650. medrol
  • methylprednisolone
  • adult:
  • 7.5-60mg daily qAM x 5 days qAM or QOD as needed for control
  • Emergency: 40-60mg/day as a single dose or 2 divided doses for 3-10days or until PEF reaches 70%of predictd or personal best

  • child:
  • 0.25-2mg/kg qAM x 5d or QOD
  • Emergency: 1-2mg/kg/day in 2 divided doses until PEF is 70% of predicted or personal best
  • Max: 30mg/d for 0-4yo and 60mg/day x 3-10d for 5-11yo
 651. deltasone
  • prednisone
  • adult:
  • 7.5-60mg daily qAM x 5 days qAM or QOD as needed for control
  • Emergency: 40-60mg/day as a single dose or 2 divided doses for 3-10days or until PEF reaches 70%of predictd or personal best

  • child:
  • 0.25-2mg/kg qAM x 5d or QOD
  • Emergency: 1-2mg/kg/day in 2 divided doses until PEF is 70% of predicted or personal best
  • Max: 30mg/d for 0-4yo and 60mg/day x 3-10d for 5-11yo
 652. prelone
  • prednisone
  • adult:
  • 7.5-60mg daily qAM x 5 days qAM or QOD as needed for control
  • Emergency: 40-60mg/day as a single dose or 2 divided doses for 3-10days or until PEF reaches 70%of predictd or personal best

  • child:
  • 0.25-2mg/kg qAM x 5d or QOD
  • Emergency: 1-2mg/kg/day in 2 divided doses until PEF is 70% of predicted or personal best
  • Max: 30mg/d for 0-4yo and 60mg/day x 3-10d for 5-11yo
 653. orapred
  • prednisone
  • adult:
  • 7.5-60mg daily qAM x 5 days qAM or QOD as needed for control
  • Emergency: 40-60mg/day as a single dose or 2 divided doses for 3-10days or until PEF reaches 70%of predictd or personal best

  • child:
  • 0.25-2mg/kg qAM x 5d or QOD
  • Emergency: 1-2mg/kg/day in 2 divided doses until PEF is 70% of predicted or personal best
  • Max: 30mg/d for 0-4yo and 60mg/day x 3-10d for 5-11yo
 654. solu-medrolTM
  • methyprednisolone acetate
  • Adult: 240mg IM x 1
  • Child: 7.5mg/kg IM x 1
 655. atrovent hfa
  • ipratropium bromide
  • MDI Adult: 2-3puffs q6h Max: 12
  • Emergency: 8puffs q20min PrN x 3 hrs
  • MDI Child:
  • Emergency: 4-8puffs q20min PRN x 3hrs

  • Neb Adult:
  • 0.25mg q6h
  • Emergency: 0.5mg q20min x 3 doses then PRN
  • Neb Child:
  • Emergency: 0.25-0.5mg q20min x 3 doses then PRN
 656. qvar
  • beclomethasone hfa
  • Low Dose: 80-240mcg
  • High Dose:5-11yo: >320mcg >12yo: >480mcg
 657. pulmicort flexhaler
  • budesonide DPI
  • low: 180-600mcg
  • high: 6-11yo: >800mcg >12yo: >1200mcg
 658. pulmicort respule
  • budesonide Neb
  • low: 0.25-0.5mg
  • high: 1-2mg
 659. alvesco
  • ciclesonide hfa mdi
  • low: 80mcg
  • high: 320mcg
 660. flovent hfa
  • fluticasone hfa
  • low: 88-264mcg divide to bid
  • high: 4-11yo: >352mcg >12yo: >440mcg
 661. flovent diskus
  • fluticasone DPI
  • low: 100-300mcg divide to bid
  • high: 4-11yo: >400mcg >12yo: >500mcg
 662. asmanex
  • mometasone
  • low: 220 mcg
  • high: >880mcg
 663. twisthaler
  • mometasone
  • low: 220 mcg
  • high: >880mcg
 664. serevent diskus
  • salmeterol dpi
  • daily dose: 1 inhalation q12h
 665. foradil aerolizer
  • formoterol dpi
  • daily dose: 1 capsule via aerolizer bid
 666. advair hfa
  • fluticasone + salmeterol
  • daily dose: 1 or 2 inhalation bid
 667. advair diskus
  • fluticasone + salmeterol
  • daily dose: 1 or 2 inhalation bid
 668. sybicort hfa
  • budesonide + formoterol
  • 2 puffs bid
 669. dulera
  • mometasone + formoterol
  • 2 puffs bid
 670. intal mdi
  • cromolyn sodium
  • adult: 6-16puffs (2-4 puffs qid)
  • child: 2 puffs qid
 671. intal neb
  • cromolyn sodium
  • adult: 1 ampule qid
  • child: 1 ampule qid
 672. singulair
  • montelukast
  • adult: >15yo: 10mg qhs Max: 1dose/24hr
  • child:
  • 1-5yo: 4mg granule given QHS
  • 2-5yo: 4mg tab given QHS
  • 6-14yo: 5mg tab given QHS
  • Max: 1dose/24hr
  • No efficacy in infants ages 6-25mo
 673. accolate
  • zafirlukast
  • adult: 40mg qd or 20mg bid w/o meal >12yo
  • child: 10mg bid (7-11yo)
 674. zyflo cr
  • zileuton
  • adult: 1200mg (2tab) bid or 1 tab qid w/meal
 675. theo-dur
  • theophylline
  • BID adult: 10mg/kg/day Max: 300-800mg/day
  • BID child:
  • <1yo: 0.2 (age in weeks) + 5 = mg/kg/day
  • >1yo: 16mg/kg/d
  • 5-11yo: 10mg/kg/d
  • Max: 16mg/kg/d
 676. slo-bid
  • theophylline
  • BID adult: 10mg/kg/day Max: 300-800mg/day
  • BID child:
  • <1yo: 0.2 (age in weeks) + 5 = mg/kg/day
  • >1yo: 16mg/kg/d
  • 5-11yo: 10mg/kg/d
  • Max: 16mg/kg/d
 677. slo-phyllin
  • theophylline
  • Divided dose adult: 10mg/kg/day Max: 300-800mg/day
  • Divided dose child:
  • <1yo: 0.2 (age in weeks) + 5 = mg/kg/day
  • >1yo: 16mg/kg/d
  • 5-11yo: 10mg/kg/d
  • Max: 16mg/kg/d
 678. unidur
  • theophylline
  • qd adult: 10mg/kg/day Max: 300-800mg/day
  • qd child:
  • <1yo: 0.2 (age in weeks) + 5 = mg/kg/day
  • >1yo: 16mg/kg/d
  • 5-11yo: 10mg/kg/d
  • Max: 16mg/kg/d
 679. uniphyl
  • theophylline
  • qd adult: 10mg/kg/day Max: 300-800mg/day
  • qd child:
  • <1yo: 0.2 (age in weeks) + 5 = mg/kg/day
  • >1yo: 16mg/kg/d
  • 5-11yo: 10mg/kg/d
  • Max: 16mg/kg/d
 680. theo-24
  • theophylline
  • qd adult: 10mg/kg/day Max: 300-800mg/day
  • qd child:
  • <1yo: 0.2 (age in weeks) + 5 = mg/kg/day
  • >1yo: 16mg/kg/d
  • 5-11yo: 10mg/kg/d
  • Max: 16mg/kg/d
 681. xolair
  • omalizumab
  • adult: 150-375mg ssq q2-4wks
  • weight based dosing
  • baded on pretreatment serum total IgE level
  • divide doses if >150mg
 682. xopenex hfa
  levalbuterol hfa mdi
 683. spiriva
  tiotropium bomide
 684. combivent
  albuterol + ipratropium
 685. foradil aerolizer
  formoterol dpi
 686. perforomist
  formoterol fumarate neb
 687. brovana
  arformoterol tartrate neb
 688. nicorette
  • nicorette gum
  • <25cig/d use 2 mg gum
  • >25cig/d use 4mg gum
  • Max 24/day
 689. commit
  • nicotine lozenge
  • 1st cig >30min after waking: 2mg lozenge
  • 1st cig within 30min after waking: 4mg lozenge
  • min: 9lozs/d
  • max: 20lozs/d
 690. nicotrol inhaler
  • nicotine oral inhaler
  • 6 cartridges/day Max: 16/day x 3-12 weeks then taper the number of cartridges used daily over an additional 6-12wks
  • use up to 6mo
 691. nicotrol ns
  • nicotine nasal spray
  • 1 dose = 2 sprays (1spray in each nostril)
  • 1-2 doses/hr (8-40 doses/day) then taper the number of daily doses over an additional 4-6weeks
  • Use 3-6mo
 692. nicoderm cq
  • nicotine patch
  • >10cigs/d:
  • 21 mg/24h x 6wk->14mg/24hr x 2 wk->7mg/24hr x 2wks

  • <10cigs/d:
  • 14mg/24hr x 6wks->7mg/24hr x 2wks
  • worn for 24hrs or for 16hrs to avoid insomnia
 693. habitrol
  • nicotine patch
  • >10cigs/d: 21 mg/24h x 6wk->14mg/24hr x 2 wk->7mg/24hr x 2wks

  <10cigs/d: 14mg/24hr x 6wks->7mg/24hr x 2wks worn for 24hrs or for 16hrs to avoid insomnia
 694. zyban
  • bupropion sustained release
  • 150mg qam x 3d -> 150mg bid x 7-12wks
  • start: 1-2wks before quit date
  • use 7-12wks and up to 6 mo for maintenance

  continue smoking until the quit date which should be during the 2nd week of med
 695. chantix
  • varenicline
  • days1-3: 0.5mg qd
  • days 4-7: 0.5mg bid
  • days 8-12wks: 1mg bid
  • start 1 wks before set quit date
  • can be used up to 6mo
  • use lower dosage to reduce change of N/V

  continue smoking until the quit date which should be 1wk after starting med
 696. tylenol
  acetaminophen
 697. tylenol
  apap
 698. tylenol
  paracetamol
 699. feverall
  acetaminophen
 700. feverall
  apap
 701. feveraall
  paracetamol
 702. anacin
  aspirin
 703. ascriptin
  aspirin
 704. bayer
  aspirin
 705. bufferin
  aspirin
 706. ecotrin
  aspirin
 707. st. joseph
  aspirin
 708. alka-seltzer
  aspirin
 709. orudis
  ketoprofen
 710. daypro
  oxaprozin
 711. voltaren
  diclofenac
 712. clinoril
  sulindac
 713. lodine
  etodolac
 714. feldene
  piroxicam
 715. mobic
  meloxicam
 716. celebrex
  celecoxib
 717. flector
  diclofenac
 718. ir msir
  morphione CII
 719. roxanol q4h
  morphine CII
 720. CR Kadian
  Morphine CII
 721. Oramorph Sr
  Morphine CII
 722. MS Contin q12h
  Morphine CII
 723. ER Avinza
  Morphine CII
 724. Kadian q24h
  Morphine CII
 725. buprenex
  buprenophine CIII
 726. Subutex
  Buprenophine CIII
 727. Suboxone
  Buprenophine CIII
 728. duragesic
  fentanyl
 729. actiq
  fentanyl
 730. fentora
  fentanyl
 731. onsolis
  fentanyl
 732. sublimaze
  fentanyl
 733. lorcet
  hydrocodone
 734. lortab
  hydrocodone
 735. vicodin
  hydrocodone
 736. norco
  hydrocodone
 737. ir diaudid q4-6h
  hydromorphone
 738. demerol
  meperidine
 739. ir oxyir q4-6h
  oxycodone
 740. er oxycontin q12h
  oxycodone
 741. ir opaana
  oxymorphone
 742. numorphan
  oxymorphone
 743. er opana er q12h
  oxymorphone
 744. ultram
  tramadol
 745. ultram er
  tramadol
 746. ultracet
  tramadol
 747. ryzolt
  tramadol
 748. nucynta
  tapentadol
 749. narcan
  naloxone
 750. revia po
  naltrexone
 751. vivitrol im
  naltrexone
 752. lidoderm
  lidocaine patch
 753. patanol 0.1%
  • olopatadine
  • 1gtt bid
 754. pataday 0.2% olopatadine
  i gtt qd
 755. optivar
  • azelastine
  • 1 gtt bid
 756. elestat
  • epinastine
  • 1 gtt bid
 757. lastacaft
  • alcaftadine
  • 1gtt qd
 758. beepreve
  • beptotastine
  • 1gtt qd
 759. zaditor
  • ketotifen
  • 1gtt q8-12hrs
  • Max: 2x/daily
 760. claritin oph
  alaway

  • 1gtt q8-12hrs
  • Max: 2x/daily
 761. zyrtec oph
  alaway

  • 1gtt q8-12hrs
  • Max: 2x/daily
 762. azasite
  • azithromycin
  • 1gtt bid x 2days then 1 gtt qd x 5 days
 763. viroptic
  • trifluridine
  • 1 gtt q2h til re-epithelization then q4h x 7-14days
 764. restasis
  • cyclosporine
  • 1gtt bid
 765. latisse
  • bimatoprost
  • 1gtt qpm to upper eyelid margin
 766. betoptic
  • betaxolol
  • 1-2gtts bid
 767. betoptic s
  • betaxolol
  • 1-2gtts bid
 768. ocupress
  • carteolol
  • 1 gtt bid
 769. betagan
  • levobunolol
  • 1-2gtts bid
 770. optipranolol
  • metipranolol
  • 1gtt bid
 771. timoptic
  • timolol
  • 1gtt qd-bid
  • xe: 1gtt qd
 772. timoptic xe
  • timolol
  • 1gtt qd-bid
  • xe: 1 gtt qd
 773. azopt
  • brinzolamide
  • 1gtt tid
 774. trusopt
  • dorzolamide
  • 1gtt tid
 775. diamox sequels
  • acetazolamide
  • 500mg bid
  • oral formulation only
 776. lumigan
  • bimatoprost
  • 1gtt qhs
 777. xalatan
  • latanoprost
  • 1gtt qhs
 778. travatan
  • travoprost
  • 1gtt qhs
 779. travatan z
  • travoprost
  • 1gtt qhs
 780. iopidine
  • apraclonidine
  • 1gtt bid-tid
  • 1gtt 1hr prior to surgery
 781. alphagan p
  • brimonidine
  • 1 gtt tid
 782. propine
  • dipvefrin
  • 1gtt bid
 783. isopto carbachol
  • carbachol
  • 1gtt bid
 784. isopto carpine
  • pilocarpine
  • 1-2gtts tid-qid
 785. differin
  • adapalene
  • ap. qhs
 786. tazorac 0.05%, 0.1% gel
  • tazarotene
  • ap. qhs
 787. avage 0.1%
  • tazarotene
  • ap. qhs
 788. retin-a
  • tretinoin
  • ap. qhs
 789. retin-a micro
  • tretinoin
  • ap. qhs
 790. avita
  • tretinoin
  • ap. qhs
 791. ziana
  • tretinoin + clindamycin
  • ap. qhs
 792. benzamycin
  • benzoyl peroxide + erythromycin
  • ap. bid
 793. benzaclin
  • benzoyl peroxide + clindamycin
  • ap. bid
 794. acanya
  • benzoyl peroxide + clindamycin
  • ap. bid
 795. duac
  • benzoyl peroxide + clindamycin
  • ap. bid
 796. carac-0.15% crm
  • fluorouracil
  • ap. bid
 797. efudex 5% crm
  2%, 5% soln
  • fluorouracil
  • ap. bid
 798. aldara
  • imiquimod
  • ap. 2x/wk x 16 wks
  • bcc: ap 5x/wk x 6wks
 799. zyclara
  • imiquimod
  • ap. 2x/wk x 16 wks
  • bcc: ap 5x/wk x 6wks
 800. bactroban
  • mupirocin
  • ap bid-tid
 801. altabax
  • retapamulin
  • ap bid x 5days
 802. silvadene
  • silver sulfadizane
  • ap. qd-bid
 803. xerese
  • acyclovir 5% + hydrocortisone 1% crm
  • ap 5x/day x 5 days
 804. zovirax
  • acyclovir 5% crm & oint
  • crm: ap 5x/day x 4 days
  • oint: ap 6x/day x 7 days
 805. elidel 1% crm
  • pimecrolimus
  • ap bid
 806. protopic 0.03%, 0.1% oint
  • tacrolimus
  • ap bid
 807. voltaren 1% gel
  • diclofenac
  • apply 2-4 graams qid
  • Max: 32g/day
 808. pennsaid 1.5% soln
  • diclofenac
  • apply 2-4 graams qid
  • Max: 32g/day
 809. azelex
  azelaic acid
 810. accutane
  isotretinoin
Author
cathykhong
ID
96643
Card Set
DRUGS
Description
BRAND/GENERIC
Updated