Unit Five Cardinal Numbers

 1. Sifr
  zero
 2. waaHid
  one
 3. 'ithnayn
  two
 4. thalaatha
  three
 5. 'arbaxa
  four
 6. khamsa
  five
 7. sitta
  six
 8. sabxa
  seven
 9. thamaaniya
  eight
 10. tisxa
  nine
 11. xashara
  ten
 12. 'aHada xashar
  eleven
 13. 'ithnaa xashar
  twelve
 14. thalaathata xashar
  thirteen
 15. 'arbaxata xashar
  fourteen
 16. khamsata xashar
  fifteen
 17. sittata xashar
  sixteen
 18. sabaxata xashar
  seventeen
 19. thamaaniyata xashar
  eighteen
 20. tisxata xashar
  nineteen
 21. xishruun
  twenty
 22. waaHid wa xishruun
  twenty one
 23. 'ithnayn wa xishruun
  twenty two
 24. thalaatha wa xishruun
  twenty three
 25. thalaathiin / thalaathuun
  thirty
 26. 'arbaxiin / 'arbaxuun
  forty
 27. khamsiin / khamsuun
  fifty
 28. sittiin / sittuun
  sixty
 29. sabxiin / sabxuun
  seventy
 30. thamaaniin / thamaanuun
  eighty
 31. tisxiin / tisxuun
  ninety
 32. mi'a
  one hundred
Author
matelo
ID
93014
Card Set
Unit Five Cardinal Numbers
Description
Cardinal numbers in Arabic ( ex. one , two , three, etc.)
Updated