Tegnologie Maart 2010

 1. Noem drie maniere waarop balke ondersteun word
  • Vrylik ondersteun
  • Ondersteun op albei punte
  • Vrydraende balke
 2. 2 Maniere waarop 'n balk gelaai kan word:
  • Eenvormige belading
  • Gekonsentreerde vrag
 3. Balke moet soos alle strukture aan dinge voldoen om 'n veilige struktuur te wees, noem:
  • Sterkte
  • Stewigheid
  • Stabiliteit
 4. Wat word draaikrag ook genoem?
  Moment
 5. 'n Krag word uitgeoefen op 'n balk deur.....
  'n vrag daarop te plaas
 6. Eenheid waarin moment gemeet word:
  Newton Meter Nm
 7. Formule: Moment van 'n krag op 'n bepaalde punt =
  krag x afstand vanaf spesifieke punt
 8. Die voutegniek doen wat....
  Maak 'n onstabiele vel papier stewig
 9. Hierdie voutegnie staan bekend as:
  rimpeling/golwing
 10. Dit verander die vorm / profiel van die vel, maar voeg wat by?
  diepte
 11. Meer diepte verskaf....
  meer stewigheid aan die balk
 12. Voms geskik vir starre materiale:
  • L
  • U
  • I
  • Reghoek
 13. Starre materiale is bv.
  staal aluminium, hout en beton
 14. Kragte op balke kan verdeel word in 4 tipes:
  • trekkrag
  • stootkrag
  • skeurkrag
  • draaikrag
 15. As 'n balk se eie gewig dra staan bekend as....
  interne vrag
 16. Beton word versterk met 'n
  ysterstaaf
 17. Die staalstaaf word geplaas waar
  trekkrag die meeste is
 18. die staalstaaf in beton bied weerstand teen
  trekkrag
 19. Die staal/ysterstawe - versterking van beton is geriffeld om te verseker dat
  beton daaraan vas sit
 20. Indien beton nie vas sit aan die ysterstawe nie, sal wat gebeur, waar?
  sal bars of breek aan onderkant waar trekkrag plaasvind
Author
Anonymous
ID
9107
Card Set
Tegnologie Maart 2010
Description
Tegnologie Opsomming van Maart 2010
Updated