Bullshit

 1. WTA , waar staat WTA voor?
  In de Wta is het toezicht op accountants nader geregeld, waarbij -naast de eisen die aan accountants worden gesteld- ook de organisatie aan bepaalde kwaliteitsnormen dienen te voldoen. Voor wettelijke controles hebben accountantsorganisaties voortaan een vergunning nodig.
 2. Wat zijn de risico's bij inkoopproces?
  • 1. De inkopen worden niet tijd verantwoord
  • 2. De inkopen worden niet (volledig) verantwoord
  • 3. Fictieve verantwoording van inkopen
  • 4. Onjuistheden in Prijzen
  • 5. Onjuisheden in hoeveelheden
  • 6. Afwijkingen in kwaliteit
  • 7.Onjuistheden in codering
 3. Welke cijferanalyse kun je uitvoeren bij inkoopproces?
  • 1. Gerealiseerde prijsverschillen
  • 2.Gerealiseerde brutowinstmarge
  • 3. Creditnota's en retourneren
  • 4. Ontwikkeling van tussenrekeningen
  • 5. Inkoopresultaten
  • 6. Marktprijzen
  • 7. Omloop, krediettermijnen en ouderdomsanlyse van voorraad en verplichtingen
  • 8. bijkomende kosten als vrachtkosten
 4. Welke gegevens gerichte controles kun je uitvoeren bij inkoopproces?
  • 1.Afstemming van ontvangst of betaling met verschillende registratie, hierbij bedoelend documenten en systemen.
  • 2. Formele aspecten van factuur, ten naamstelling, datum, etc.
  • 3. Juistheid in boekingen in de financiele administratie.
  • 4. Juistheid van omrekeningen
  • 5. ingebrachte prijzen, afstemmen van contracten offertes, ontvangen korting
 5. Noem enkele systeemgerichte voorbeelden voor inkoop?
  • Let op:
  • Bewaking van....
  • Bestaan van....
  • Wijze van....
  • Mate van......

  • Er kan gecontroleerd worden op primaire processen, functiescheiding, bevoegdheden, doorbereking van leiding.
  • Op gebied informatiesystemen.
  • Er kan worden gedacht aan beveiligingen, mogelijkheiden van programma's dus generen van overzichten, automatisch verbinden van verschillende registratiesystemen, etc.
  • Op gebied van financiele administratie
  • De wijze waarop wordt geregisteerd, de inrichting van de financiele administratie welke posten worden gebruikt. Dus opzet, bestaan en werking
 6. Risico's bij MVA?
  • 1.Onderhoudskosten ten onrecht als investeringen verantwoord.
  • 2.Desinvestering niet volledig verantwoord
  • 3.Geleasde activa onterecht juist wel of juist niet op de balans geactiveerd.
  • 4.Investeringen als kosten verantwoord
  • 5. Bestelling te laat geregisteerd.
  • 6.Afchrijvingen berekend op onjuiste ingeschatte levensduur.
  • 7.Afschrijvingssysteem sluit niet aan op de waardebepaling van actief.
  • 8.Afschrijvingssysteem wordt onjuist toegepast.
  • 9.Zekerheidsrechten van anderen worden niet vermeld.
 7. Drie beperkingen bij interne beheersingsingsmaatregelen!
  • 1. De aard van de in te kopen goederen en de frequentie waarmee deze worden verworven.
  • 2. Het belang dat de hoogste leiding kan zien in doorbeking van de interne beheersing.
  • 3.Het bestaan van functiemengeling en de kans op coalitie vorming
  • 4.De wijze van afwikkeling in het betalingsverkeer.
 8. Enkele verbandscontroles zijn?
  • Beginsaldo + ontvangsten - betalingen = eindsaldo Geld
  • Beginsaldo + inkopen - betalingen = Eindsaldo Schulden
  • Beginvoorraad+ Inkopen - Productie = Eindvoorraad grondstoffen
  • Beginsaldo + Verkoop - Ontvangsten = Eindsaldo Vorderingen
Author
Anonymous
ID
90449
Card Set
Bullshit
Description
Bullshit
Updated