Swahili

 1. Hello
  Jambo
 2. How are you?
  Habari?
 3. Do you understand Swahili?
  Wafahamu Kiswahili?
 4. Do you speak Swahili?
  Unasema Kiswahili?
 5. I (singular)
  mimi
 6. you (singular)
  wewe
 7. He/She (singular)
  yeye
 8. We (plural)
  sisi
 9. you (plural)
  ninyi
 10. they (plural)
  wao
 11. You are American.
  Wewe ni Mwamerika.
 12. You understand Swahili?
  Wewe wafahamu Kiswahili?
 13. I would like to eat something.
  Mimi nigependa kula kitu.
 14. I understand
  nafahamu
 15. I don't understand
  sifahamu
 16. You understand
  wafahamu
 17. You don't understand
  hufahamu
 18. It isn't here
  Haiko hapa
 19. Located where?
  Iko wapi?
 20. It's here
  Iko hapa
 21. over there
  iko huko
 22. Excuse me
  Samahani
 23. The English Language
  Kiingereza
 24. A little
  kidogo
 25. but
  lakini
 26. and you?
  na wewe?
 27. not very well
  sivzuri sana
 28. Very well/nothing is the matter
  Sijambo asante
 29. Of course
  qwa quele
 30. Yes miss
  Ndio bebe
 31. I am
  meme ni
 32. I am American
  Meme nimwamerika
 33. No sir
  Hapana bwana
 34. You speak
  Una sema
 35. I speak
  Nasema
 36. But I don't speak
  Lakini sisemi
 37. Do you speak English?
  Una sema kiingereza?
 38. And I speak a little
  Nana sema kidogo
 39. I don't speak
  Sisemi
 40. Street
  Ngia
 41. Located
  Iko
 42. Where
  Wapi
 43. Where is the street?
  Iko wapi ngia
 44. Boulevard
  Barabara
 45. Welcome/Come closer
  Karibu
 46. (very) Fine
  Nzuri (sana)
 47. Thanks (very much)
  Ahsante (sana)
 48. Please
  Tafadhali
 49. Mister/Sir
  Bwana
 50. Mrs/Ma’am
  Mama
 51. Good-bye
  Kwaheri
 52. Peace
  Salama
 53. Yes
  Ndio
 54. No
  Hapana
 55. OK
  Sawa
 56. No problem
  Hakuna matata
 57. Where?
  Wapi?
 58. Here
  Hapa
 59. There
  Hapo
 60. How much?
  Bei gani
 61. Food
  Chakula
 62. Water
  Maji
 63. Shop
  Duka
 64. Me
  Mimi
 65. You
  Wewe
 66. One
  Moja
 67. Two
  Mbili
 68. Three
  Tatu
 69. Four
  Nne
 70. Five
  Tani
 71. Six
  Sita
 72. Seven
  Saba
 73. Eight
  Nane
 74. Nine
  Tisa
 75. Ten
  Kumi
 76. Hundred
  Mia
 77. Thousand
  Elfu
 78. Baboon
  Nyani
 79. Bird(s)
  Ndege
 80. Buffalo
  Nyati
 81. Cat
  Paka
 82. Cheetah
  Duma
 83. Chimpanzee
  Sokwe
 84. Cow/Ox
  Ng'ombe
 85. Deer
  Paa
 86. Dog
  Mbwa
 87. Donkey
  Punda
 88. Elephant
  Tembo/Ndovu
 89. Giraffe
  Twiga
 90. Goat
  Mbuzi
 91. Hippopotamus
  Kiboko
 92. Hyena
  Fisi
 93. Impala
  Swala
 94. Leopard
  Chui
 95. Lion
  Simba
 96. Monkey
  Kima
 97. Ostrich
  Mbuni
 98. Peacock
  Tausi
 99. Pig
  Nguruwe
 100. Python
  Chatu
 101. Rhinoceros
  Kifaru
 102. Sheep
  Kondoo
 103. Snake
  Nyoka
 104. Warthog
  Ngiri
 105. Wild Boar
  Nguruwe-mwitu
 106. Wild Dog
  Mbwa-mwitu
 107. Zebra
  Punda-milia
Author
Jambo
ID
87771
Card Set
Swahili
Description
Vocabulary Swahili
Updated