angielski_unit_5.txt

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. strike a balance
  osiąnąć kompromis
 2. get away from it all
  uciec od tego wszystkiego
 3. disturb the peace
  zakłucają spokój
 4. a long way to go before
  mają wiele do zrobienia zanim
 5. to swim against the tide
  płynąć pod prąd
 6. is slowly but surely catching on
  powoli ale pewnie łapie
 7. it is quality, not quantity that counts
  liczy się jakość a nie ilość
 8. turists come in droves to visit
  tuśryci tłumnie odwiedzają
 9. proceed
  postępować
 10. promote
  promować
 11. provoke
  prowokować
 12. pledge
  zobowiązać się
 13. decide
  zdecydować
 14. wish
  życzyć, chcieć, pragnąć, życzyć sobie
 15. censor
  cenzurować, zakazać
 16. ban
  zakazać legalnie/oficjalnie
 17. bar
  zakazać
 18. implement
  urzeczywistnić, uprawomocnić/ put into effect
 19. carry off
  porwać, uśmiercać
 20. bring down
  obniżać, pogarszać humor
 21. curb
  kontrolować, limitować
 22. crack down
  stosować sankcje dyscyplinarne/ severly repressive actions
 23. equalise
  wyrównać
 24. epitomises
  uosabia
 25. expands
  rozszerza
 26. serve
  służyć
 27. reserve
  zarezerwować, zastrzec, przeznaczyć
 28. preserve
  zachować, utrzymać
 29. standard of living
  poziom życia
 30. cost of living
  koszty utrzymania
 31. lifestyle
  styl życia
 32. way of life
  sposób na życie
 33. livelihood
  utrzymanie, środki do życia
 34. living
  życie, utrzymanie
 35. alive
  żyjący, np. który przeżył
 36. living
  żyjący
 37. liftime
  życie
 38. lifelong
  przez całe życie
 39. outlive
  przeżyć/przetrwać/ żyć dłużej nić
 40. live out
  przeżyć/ makes one home in a place or with the person
 41. munch
  chrupać / eat steady and audibly (able to be heard)
 42. suck
  ssać / draw into the mouth by contracting the muscles of the lip and mouth to make a partial vacuum.
 43. swig
  żlopać / drink in large draughts
 44. wolf down
  devour (food) greedily
 45. nibble at
  take small bites out of
 46. pick at
  skubać, obgryzać
 47. guzzle
  eat or drink greadly
 48. chew
  żuć
 49. drain
  osuszać, wypijać w całości
 50. triggered by
  wywoływane przez
 51. suffered from something
  to endure or experience unpleasantness, a disease, or a health condition
 52. sparked off
  • provide the stimulus for / put in motion or move to act
  • plain sailing
  • smooth and easy progress
 53. a pushover
  a thing that is very easily done
 54. stand for
  oznaczać
 55. personify
  uosabiać, ucieleśniać
 56. epitomise
  be a perfect example of
 57. do someone out of
  informal deprive someone of (something) in an underhand or unfair way.
 58. do something up
  fasten, wrap, or arrange something. / informal renovate or redecorate a room or building.
 59. outdo
  be superior to in action or performance
 60. ample
  obszerny, wystarczający / enough or more than enough
 61. lavish
  rozrzutny, obfity
 62. overflowing
  przepełniony, wezbrany
 63. a load
  plenty
 64. with respect to
  w odniesieniu do / as regards; with reference to
 65. in deference to
  w hołdzie / polite submission and respect
 66. regarding
  odnośnie do, w sprawie / about; concerning
 67. taking into account
  biorąc pod uwagę
 68. carry on
  kontynuować
 69. engage in
  zająć się
 70. promote
  promować, sprzyjać
 71. conduct
  przewodzić, zaprowadzać
 72. vital
  istotny
 73. vigorous
  energicznie, pełni werwy
 74. wholehearted
  cłaym sercem / completely sincere and committed
 75. eager
  chętny, skory
 76. catch on with someone
  to become popular with someone
 77. to get away from sth/som
  to take someone or something away from someone or something, in any combination
 78. linger over somethin
  to take too much time or idle over something, such as a meal, a cup of coffee, etc./ to dawdle over the doing of something.
Author
ID
85234
Card Set
angielski_unit_5.txt
Description
english vocabulary unit 5
Updated
Show Answers