Lov og rett

 1. Hvilke saker avgjør domstolene?
  Straffesakene, det er når tiltalte får en straff om han eller hun blir dømt.
 2. Hvordan er domstolsystemet bygd opp?
  Hvis du blir dømt for noe havner du først i tingretten, hvis du anker havner du i lagmannsretten og hvis ikke du vinner der heller kan du ta opp saken i høyesterett, der kan du bli avvist. Over det igjen er den internasjonale domstolen i Haag (FN).
 3. Hvem er dommerne?
  Det er en fagdommer (og to lekdommere) som er jurist, som er utdannet i faget.

  • Lekdommer:
  • - Fylt 18 år.
  • - Vederheftig, altså en person som en kan ha tiltro til.
  • - Valgbar ved kommunale valg.
  • - Ustraffet, altså har plettfri vandel.
 4. Hva er sivile saker?
  Saker som gjelder slektninger eller naboer som bruker utspekulerte metoder for å hevde retten sin, eller krangler om hvem som skal ha barnet etter en skilsmisse kaller vi sivile saker. Disse saker kan også behandles i retten. Sivile saker dreier seg ofte om uenighet og tvister mellom to personer. Hvis den ene bestemmer seg for å gå til rettssak, kalles personen saksøker. Mens den som blir anlagt sak mot, blir kalt saksøkte.

  Først går saken til forliksrådet, hvis de ikke lir enige der, går den videre til tingretten. Verken politi eller påtalemyndighet er inne i bildet. Meningen med forliksrådet er å gjøre det billigere for staten.
 5. Mulige forklaringer på kriminalitet
  Folk kan bli påvirket av folkene rundt. Det er ikke alle som er like rike, så derfor kan mange av dem som stjeler for eksempel ta det fordi de er misunnelige på andre personer. Noen stjeler fordi de ikke har nok mat, så de stjeler for å kunne overleve. Andre stjeler for så å selge det igjen for å tjene penger, andre blir tvunget, mens andre gjør det kanskje fordi de syntes at det er kult.
 6. Miljøforbrytelser
  Miljøforbrytelser kan for eksempel være forurensning fra bedrifter. I de siste ti årene har det stadig dukket opp avsløringer i avisene om slike forbrytelser som skader hele samfunnet og går ut over fellesskapet, altså alle mennesker, både i dag og i fremtiden. En annen type miljøforbrytelse er faunakriminalitet. Når du får vite at fauna betyr dyreliv, vet du kanskje hva det er snakk om.
 7. Økonomisk kriminalitet
  En stor gruppeforbrytelse er økonomisk kriminalitet. Det kan være underslag, forsikringssvindel eller skattesnyteri. Korrupsjon er en type kriminalitet som begås av mennesker i viktige og betrodde stillinger. Korrupsjon er å ta imot bestikkelser eller la seg bestikke. Svart arbeid kan også være en type økonomisk kriminalitet. Når store jobber gjøres uten at det betales skatt, betyr det at flere milliarder kroner hvert år ikke kommer i statskassa. Disse pengene skulle vært brukt på fellesgoder.
 8. Hensikten med straff, Straffemetoder
  Hensikten md straff kan være å hindre straffbare handlinger. En hensikt med staff er hevn for den som har vært utsatt for den kriminelle handlingen. Den skyldige skal skremmes fra å gjøre noe liknende igjen. Det finnes også betinget og ubetinget straff. Betinget straff betyr at du kan sleppe å sone staffen hvis du ikke gjør noe kriminelt på prøvetiden din, og ubetinget betyr at du må rett for å sone straffen. Du kan også få en bot, som også da er en pengestraff.
 9. Hvorfor ble FN opprettet?
  Allerede før den andre verdenskrigen tok slutt, hadde de allierte reist spørsmålet om hvordan de skulle sikre en varig fred. De hadde diskutert muligheten for å opprette en verdensorganisasjon der alle fredselskende stater skulle bli med for å arbeide for internasjonal fred og sikkerhet. Sommeren 1945 møttes representanter fra 51 land i San Francisco, og 24. oktober kunne United Nations FN, begynne sin virksomhet.
 10. Verdenserklæringen om menneskerettigheter
  I 1948 vedtok FN menneskerettighetserklæringen. FN har senere vedtatt rettigheter som gjelder spesielt utsatte grupper som barn, kvinner og minoriteter, og det finnes omkring 100 internasjonale dokumenter om menneskerettighetene. Ikke-statlige organisasjoner som Amnesty International og uavhengige massemedier spiller en viktig rolle ved at de retter søkelyset mot stater som ikke respekterer menneskerettighetene
Author
linnea
ID
84820
Card Set
Lov og rett
Description
samfunn
Updated