Zinnen2 SP-NL.txt

 1. Hola, me llamo Olaf
  Hallo, mijn naam is Olaf
 2. Es de Amsterdam?
  Bent u van Amsterdam
 3. Sí, soy de Amsterdam
  Ja, ik ben van Amsterdam
 4. Vamos a casa. Hasta luego!
  We gaan naar huis. Tot ziens!
 5. Trabajo con Pedro en Palma
  Ik werk met Pedro in Palma
 6. Tiene un Mercedes?
  Hebt u een Mercedes?
 7. No, desgracidamente no
  Nee, helaas niet.
 8. Tenemos una casa en Marbella
  We hebben een huis in Marbella
 9. Qué tal el trabajo, bueno?
  Hoe is het werk, goed?
 10. Aburrido, pero el sueldo es bueno.
  Saai, maar het salaris is goed.
 11. Me llamo
  Ik heet
 12. Soy de Amsterdam
  Ik kom uit Amsterdam
 13. He estado en Barcelona en mayo
  Ik ben in Barcelona geweest in mei
 14. He trabajado en Nuon, tres años
  Ik heb drie jaar bij Nuon gewerkt
 15. Ahora trabajo en Eneco
  Nu werk ik bij Eneco
 16. Tengo una casa grande en Barcelona
  Ik heb een groot huis in Barcelona
 17. En septiembre vamos a Barcelona
  In september gaan we naar Barcelona
 18. Qué tal Zuidhorn en enero, bueno o aburrido?
  Hoe is Zuidhorn in januari, mooi of vreselijk?
 19. Me llamo Peter Vwermeulen
  Ik heet Peter Vermeulen
 20. Hola, somos Bassie en Adriaan.
  Hallo, Wij zijn Bassie en Adriaan
 21. Soy de Amsterdam. Y Usted?
  Ik ben van Amsterdam. En u?
 22. Ana es una buena amiga
  Ana is een goede vriendin
 23. Siempre voy a casa en junio
  Ik ga altijd naar huis in juni
 24. Trabajamos en Barcelona en agosto
  We werken in Barcelona in augustus
 25. Usted va siempre an Zuidhorn en marzo?
  Gaat u altijd naar Zuidhorn in maart?
 26. En qué trabaja usted?
  Wat voor werk doet u?
 27. Trabaja usted con ordenadores?
  Werkt u met computers?
 28. Está en Londres con los niños
  Zij is in Londen met de kinderen
 29. Un momento por favor
  Een ogenblik, alstublieft
 30. Qué es? Cuesta mucho?
  Wat is het? Kost het veel?
 31. La casa tiene teléfono? No, desgraciadamente no
  Heeft het huis een telefoon? Nee, helaas niet.
 32. Buenos díaz. Es usted el señor López de Madrid?
  Goedendag, bent u meneer López uit Madrid?
 33. Trabajo sin sueldo en una empresa americana.
  Ik werk zonder loon bij een Amerikaans bedrijf
 34. Ahora tengo un trabajo mejor
  Nu heb ik een betere baan.
 35. Trabajo para tres bancos grandes
  Ik werk voor drie grote banken
 36. Paco! Qué tal?
  Paco! Hoe haat het met je?
 37. Vamos a Barcelona?
  Gaan we naar Barcelona?
 38. Tenemos buenos asientos en el avión
  We hebben goede zitplaatsen in het vliegtuig
 39. Yo tengo un Mercedes? Qué va!
  Heb ik een Mercedes? Komaan!
 40. Mi amiga habla español, pero no mucho
  Mijn vriendin spreeks spaans, maar niet veel.
 41. Voy de vacaciones con Moekie
  Ik ga op vakantie met Moekie.
 42. Tiene usted una habitación?
  Hebt u een kamer?
 43. Es un poco grande
  Het is een beetje groot
 44. A qué hora es el desayuno?
  Hoe laat is het ontbijt?
 45. Los ordenadores son caros
  De computers zijn duur
 46. Quisiéramos comar algo.
  We zouden graag iets eten
 47. Cuánto cuesta el té?
  Hoeveel kost de thee?
 48. Dónde está la cafetería? A la derecha?
  Waar is het koffiehuis, rechts?
 49. Vamos a Tossa a las dos
  We gaan naar Tossa om twee uur
 50. Perdone, la cuenta, por favor
  Excuseer, de rekening alstublieft
 51. Hay un banco aquí cerca?
  Is er een bank hier in de buurt?
 52. Dónde hay un teléfono? A la derecha?
  Waar is er een telefoon? Rechts?
 53. Podemos comer unas tostadas aquí?
  Kunnen we hier toast eten?
 54. Hay asientos para cuatro?
  Zijn er zitplaatsen voor vier?
 55. Tiene una mesa? A las ocho y media?
  Hebt u een tafel? Voor half negen?
 56. Somos seis
  We zijn met zes
 57. Vamos al banco y luego a la cafetería, vale?
  We gaan naar de bank en daarna naar het koffiehuis, goed?
 58. Puede reparar el Seat? Está roto.
  Kunt u de Seat herstellen? Hij is stuk
 59. Estamos en la habitiación. Dónde está usted?
  Wij zijn in de kamer. Waar bent u?
 60. Las tapas están estupendas.
  De Spaanse snacks zijn uitstekend
 61. Puedo comer mucho
  Ik kan er veel van eten
 62. Puedo preguntarle?
  Mag ik u iets vragen?
 63. No podemos ir de vacaciones en junio
  Wij kunnen niet met vakantie gaan in juli
 64. No tenemos dinero
  We hebben geen geld
 65. Dónde está el camarero. Tiene mi cuenta?
  Waar is de kelner? Heeft hij mijn rekening?
 66. Dónde están los servicios? A la izquierda?
  Waar zijn de toiletten? Links?
 67. Moekie y yo quisiéramos ir a Barcelona.
  Moekie en ik zouden graag naar Barcelona gaan
 68. Perdone, tengo sólo treinta euros y una tarjeta de crédito
  Excuseer, ik heb slechts 30 euro en een creditcard
 69. Cuatro euros para una tortilla fría? Es muy cara
  4 euro voor een koude tortilla? Dat is heel duur
 70. He estado en Sevilla para una noche.
  Ik ben in Sevilla geweest voor 1 nacht
 71. Cuesta menos en noviembre
  Het kost minder dan in november
 72. La Señora López es muy guapa.
  Mevrouw López ziet er heel knap uit.
 73. Dónde trabaja? Muy cerca?
  Waar werkt ze? Vlakbij?
 74. De acuerdo! Tomamos el Seat para abril
  Akkoord! We nemen de Seat voor april.
 75. Zuidhorn no es bonito en noviembre
  Zuidhorn is niet mooi in november
 76. He trabajado un poco con ordenadores.
  Ik heb een beetje gewerkt met computers.
 77. No es fácil.
  Het is niet gemakkelijk
 78. Cuántos meses hemos estado aquí? Catorce?
  Hoeveel maanden zijn we hier geweest? Veertien?
 79. blanco
  wit
 80. amarillo
  geel
 81. negro
  zwart
 82. marrón
  bruin
 83. rojo
  rood
 84. gris
  grijs
 85. azul
  blauw
 86. naranja
  oranje
 87. verde
  groen
 88. rosa
  roze
 89. he comprado
  ik kocht, heb gekocht
 90. has comprado
  jij kocht, hebt gekocht
 91. ha comprado
  hij kocht, heeft gekocht
 92. usted ha comprado
  u kocht, hebt gekocht
 93. hemos comprado
  wij kochten, hebben gekocht
 94. habéis comprado
  jullie kochten, hebben gekocht
 95. han comprado
  zij kochten, hebben gekocht
 96. han comprado
  u kocht, hebt gekocht (mv)
 97. he ido
  ik ging, ik ben gegaan
 98. he visto
  ik zag, ik heb gezien
 99. he tenido
  ik had, ik heb gehad
 100. Lo sient, tengo que ir
  Het spijt me, ik moet gaan
 101. Quisiéramos ir de compras
  We zouden graag gaan winkelen
 102. Dónde hay tiendas?
  Waar zijn er winkels?
 103. A qué hora están abiertas?
  Hoe laat zijn ze open?
 104. Quisiera comprar pan
  Ik zou graag brood kopen
 105. Hoy hace mucho frío
  Vandaag is het heel koud
 106. Madre mía! Lo ha visto?
  Hemeltjelief! Heb je het gezien?
 107. Tenemos que comprar leche
  We moeten melk kopen
 108. Hemos comido mucho
  We hebben veel gegeten
 109. No tiene una tele? No importa
  U hebt geen tv? Geen probleem
 110. Podemos comprar sellos en el estanco, verdad?
  We kunnen postzegels kopen in de tabakswinkel, niet?
 111. Has visto el tenis en la tele? Sí, he visto todo
  Heb je het tennis gezien op de televisie? Ja ik heb alles gezien
 112. Era muy amable, como siempre
  Ze was heel vriendelijk, zoals altijd
 113. Madre mía! Todos los huevos están rotos! No importa
  Hemeltjelief! Alle eieren zijn stuk! Geen probleem.
 114. Ayer era un día bastante bueno.
  Gisteren was een tamelijk goede dag.
 115. Los periódicos neerlandeses no eran baratos
  De Nederlandse kranten waren niet goedkoop.
 116. Creo que he visto una tintorería en El Corte Inlés
  Ik geloof dat ik een stomerij heb gezien in El Corte Ingés
 117. Hasta qué hora tienes que trabajar? Hasta las ocho?
  Tot hoe laat moet je werken? Tot acht uur?
 118. Cuándo tenemos que ir?
  Wanneer moeten we gaan?
 119. No puedo ir, hasta más tarde
  Ik kan niet gaan, tot later
 120. En noviembre siempre hace mal tiempo en Holanda
  In november is het altijd slecht weer in Holland
 121. Qué ha comprado?
  Wat hebt u gekocht?
 122. Seis botellas de vino tinto? Estupendo!
  Zes flessen rode wijn? Schitterend!
 123. Talla 38: es demasiado grande?
  Maat 38: is dat te groot?
 124. Hace mucho frío en esta casa.
  Het is heel koud in dit huis
 125. Tengo que comprar algo
  Ik moet iets kopen
 126. Primero he ido de compras y después hemos comido con amigos
  Eerst ben ik gaan winkelen en daarna hebben we gegeten met vrienden
 127. Tenemos la nueva tele desde ayer. Y hoy está rota!
  We hebben de nieuwe tv sinds gisteren. En vandaag is hij stuk!
 128. Ha comprado una maleta negra, no roja, verdad?
  U hebt een zwarte koffer gekocht, geen rode, niet?
 129. Todo era demasiado caro. Entonces no hemos comprado nada
  Alles was te duur. En dus hebben we niets gekocht
 130. Quién es el dependiente? Dónde hay leche?
  Wie is de verkoper? Waar is er melk?
 131. No tenemos la camiseta en verde y al mismo precio
  We hebben het T-shirt niet in (het) groen en voor dezelfde prijs
 132. Quisiera comprar algo para mí. Pero nada demasiado caro
  Ik zou graag iets kopen voor mij. Maar niets te duur.
Author
ovdwalle
ID
81618
Card Set
Zinnen2 SP-NL.txt
Description
Zinnen2 SP-NL
Updated