Lesson 6

 1. to live together
  tong2 ju1
 2. dangerous
  wei1 xian3
 3. like
  xiang4
 4. possibly
  ke3 neng2
 5. usually, ordinarily
  ping2 chang2
 6. deep night, late at night
  shen1 ye4
 7. factory
  fu4 jin4
 8. factory
  gong1 chang3
 9. if, supposing that
  ru2 guo3
 10. ever since...
  zi4 cong2... i3 hou4
 11. to hope
  xi1 wang4
 12. measure word for segment
  duan4
 13. make friends
  jiao1 peng2 you3
 14. all day long, the whole day
  zheng3 tian1
 15. to keep company with
  hun4
 16. if it's not A, then it's B, it must be either A or B
  bu2 shi4 A jiu4 shi4 B
 17. to dance
  tiao4 wu3
 18. many
  xu3 duo1
 19. to take, to lead
  dai4
 20. i dont think thats the case, to object
  bu4 yi3 wei2 ran2
 21. only, just
  cai2
 22. senior in high school
  gao1 san1
 23. skills
  ji4 neng2
 24. to maintain, to preserve
  wei2 chi2
 25. daily life
  sheng1 huo2
 26. tense
  jin3 zhang1
 27. concept
  guan1 nian4
 28. out of date, behind the times
  luo4 wu3
 29. as long as...
  zhi3 yao4... jiu4
 30. to love each other
  xiang1 ai4
 31. together
  yi4 qi3
 32. to get married
  jie2 hun1
 33. opinion
  yi4 jian4
Author
rdc727
ID
81515
Card Set
Lesson 6
Description
Lesson 6
Updated