Lesson 1 pinyin.txt

 1. to select courses
  xuan3 ke4
 2. physics
  wu4 li3
 3. chemistry
  hua4 xue3
 4. economics
  jing1 ji4
 5. decision
  jue2 ding4
 6. academic major, specialty
  zhuan1 ye4
 7. different
  bu4 tong2
 8. perhaps
  huo4 xu3
 9. interest
  xing4 qu4
 10. science
  ke1 xue2
 11. enter
  jin4
 12. literature
  wen2 xue2
 13. quite, rather
  xiang1 dang1
 14. especially
  you2 qi2
 15. professor
  jiao4 shou4
 16. strict
  yan2
 17. to experiemnt
  shi2 yan4
 18. often
  jing1 chang2
 19. to report
  bao4 gao4
 20. time
  shi2 jian1
 21. double room
  shuang1 ren2 fang2
 22. roommate
  tong2 wu1 r
 23. grade
  nian2 ji2
 24. in the middle of the night after 12
  ban4 ye4
 25. solely
  guang1 shi4
 26. spend money
  hua1 qian4
 27. return letter, reply to a letter
  hui2 xin4
 28. send
  ji4
 29. a check
  zhi1 piao4
 30. to respectfully offer
  jing4 zhu4
 31. healthy
  jian4 kang1
 32. respectfully offer (convention used after the signature in a letter)
  jing4 shang4
Author
rdc727
ID
81462
Card Set
Lesson 1 pinyin.txt
Description
Lesson 1 pinyin
Updated