1950-> cechy poezie

 1. Autoři na pomezí 1/2 a 2/2 20 stol.
  • František Hrubín
  • Jan Zahradníček
  • Jiří Orten
  • Jarsolav Seifert
  • Vladimír Holan
 2. František Hrubín
  • 1910-1971
  • umělecky nadaný ale i morální, křesťansky založený
  • Zpíváno z dálky, Země po polednách (milostná a přírodní lyrika)
  • Chléb s ocelí (již ne křesťanská lyrika ale heslovitý patos, protifašistické)
  • Jobova Noc (svár staré země a nové, o přerodu joba (básnía staré země) do básníka nové země)
  • -------------------
  • Hirošima (lyrickoepická báseň, kontrast obyčejných životů a jevů do nichž zasáhne katastrofa)
  • Daidalos a Ikaros (dvě roviny, na pražském koupališti a mýtický příběj, podobenství-přílišná důvěra v techniku vede ke katastrofě)
  • Romance pro křídlovku (o první lásce a smrti, nechronologičnost)
 3. Jan Zahradníček
  • Poezie katolických autorů
  • 1905-1960
  • deformace páteře,1951 zatčen za vlastizradu, jeho rodina se otrávila houbami, po amnestii umírá, neochvějná víra je ve všech jeho verších, přírodní motivy, monumentální kosmické obrazy
  • Pokušení smrti (inspirováno bolestí a utrpením, fascinace smrtí)
  • Jeřáby (jistý zlom, krásy života vytlačují pocity zmaru)
  • Pozdravení slunci (slunce jako bůh, víra a láska, venkovský život)
  • -------------------------
  • La Salleta (o válce která je vnímána jako trs za odvrácení od boha)
  • Znamení moci (těsně před zatčením, kontrast dobra a zla, kritika komunismu, jeho masovosti, přetvářky, a propagandy-spásu můžeme nalézt v bohu)
 4. Jiří Orten
  • 1919-1941
  • psal za okupace ale většina díla vydána až poté, židovský původ, zárodky existencionalismu, nebezpečí, úzkost, zoufalství, životní absurdita, vciťovaní a polidšťování předmětů, potřeba teplého bezpečí, dokonalé rýmy, psal pod pseudonymy, zemřel po srazení s německou sanitkou
  • Cesta k mrazu, Dílo jiřího Ortena, Deníky
 5. Jaroslav Seifert
  • 1901-1986
  • nobelova cena za lit,redaktor, 1929 opustil komunistickou stranu
  • Proletářská lit:
  • Město v slzách
  • Poetismus:
  • Na vlnách TSF
  • Čistá lirika:
  • --------------------------
  • Píseň Viktorce (viktorčina tragédie je zobrazena jako podobenství tragédie Boženy N.,oficiální kritikou odsouzeno, záminka pro útočnou kampaň proti Seifrtovi)
  • Maminka (dětství na žikově, hezké vzpomínky na maminku (i když byli chudí)
  • nemoc->hluboce reflexivní poezie, bez rýmu a melodičnosti, důraz na střízlivost, prozaický verš
  • Halleyova kometa, Morový sloup (reakce na hořkou situaci po okupaci 1968)
 6. Vladimír Holan
  • nepatřil k žádné skupině
  • 1905-1980
  • meditativní povaha, tvorba nového spirituálního světa, posedlost zvukem a tvarem slov, experimenty, tajemné metafory, abstrakce, nesrozumitelnost
  • Kameni, přicházíš...(hodně experimentů s jazykem, mnohoznačnost)
  • Havraním brkem (odchýlení od abstraktní lyriky, reakce na 2 sv. války a národní ohrožení)
  • ---------------------
  • Po 2. sv. válce:
  • Dík sovětskému svazu
  • Rudoarmějci (civilní portréty sov. osvoboditelů, bez patosu)
  • Tobě (na svou dobu nadprůměrné dílo odproštěné od dobových stereotypů)
  • Noc s Hamletem (dialog básníka s hamletem, odhalení tajů bytí)
 7. Skupina 42
  • 1942-1948
  • proti meditativní a reflexivní poezii, témata:město, přízemní život, všední svět, hovorové výrazy, nedodržování uměleckých pravidel
  • Jiří Kolář
  • Josef Kainar
  • Ivan Blatný
 8. Jiří Kolář
  • skupina 42
  • 1914-/
  • básník, výtvarník (koláže), uvezněn za prometheova játra, psal v samizdatu, poezie nemá být subjektivní
  • Dny v roce, Roky ve dnech
  • Mistr Sun - o umění básnickém (eseje o moderní poezii, paraela s traktátem o umění válečném)
  • Prometheova játra (popisuje události 50. let, odmítá totalitu )
 9. Josef Kainar
  • skupina 42
  • 1917-1971
  • básník, dramaturg a redaktor, psal verše pro děti (jsou malé ale ne hloupé-jednal s nimi jako se sebou rovnými), epické básně, obdivoval jazz a blues (některé jeho verše byly zhudebněny)
  • Český sen (špatná povrchní poezie, poddajná době)
  • Nové mýty (inronické, hovorové, motivy krutého světa, absurdita, báseň stříhali dohola malého chlapečka (zhudebněno Mišíkem))
  • Člověka hořce mám rád (zklamání z komunismu, nezdolná láska k lidem)
  • Moje blues (skeptické pocity, odevzdanost)
 10. Ivan Blatný
  • skupina 42 (není ale typický představitel)
  • 1919-1990
  • pocity marnosti, nostalgie a tesknosti, vliv poetismu a surrealismu, byl v londýně na stipendijním pobytu ale tam byl zavřen do psych léčebny, ošetřující sestra poslala jeho dílo škvoreckému do toronta
  • Melancholické procházky
  • Pomocná škola Bixley
 11. Květňáci - poezie všedního dne
  • 1955-1959
  • skupina okolo časopisu Květen, odpor proti oficiální režmní poezii, navazují na skupinu 42, zobrazování evidentních faktů, racionální pozorovnání, prostá, nepatetická
  • Miroslav Holub
  • Jiří Šotola
  • Karel Šitkanc
 12. Miroslav Holub
  • Květňáci - poezie všedního dne
  • 1923-/
  • imunolog, maximálně sdělný styl, výčet detailů, smysl života vidí ve smysluplné práci, snaha dobrat se pravdy
  • Denní služba, Achilles a želva, Zcela nesoustavná zoologie
 13. Jiří Šotola
  • Květňáci - poezie všedního dne
  • 1924-1989
  • básník, herec a režisér,kontrasty mezi fantasknem a všedností, ideálem a skutečností, zákaz publikování
  • Venuše z Mélu (ostrov kde byla nalezena, milostná poezie)
  • Svět náš ve zdejší (velmi mírumilovná poezie všedního dne)
 14. Karel Šitkanc
  • Květňáci - poezie všedního dne
  • 1928-/
  • prošel od komunistické poémy až k veršům s existencionální úzkostí, za normalizace samizdat, práce s detailem, básník pomlk (roztrhané texty, výkřiky)
  • Český orloj, Šarlat
 15. další autoři 1950-
  • Oldřich Mikulášek
  • Jan Skácel
  • Ivan Wernisch
  • Karel kryl
 16. Oldřich Mikulášek
  • další autoři 1950-
  • 1910-1985
  • oscilace mezi temným, pesimistickým a radostným pohledem na život, dramatičnost vzniká ze sporu těchto dvou protikladných sil, mystično, reflexivní, otázky smylu bytí, nebezpečí lhostejnosti, staví se prti dobovému povinnému optimismu
  • Svlékání hadů (složitá souvětí, pointa, ssyntéza dosavadní poezie)
  • Šokovaná růže (po 1968, rozhořčení)
  • Agogh (=král lítosti a smutku, reakce na normalizaci, skepse, volný verš, strach ze ztráty komunikace mezi lidmi, zhrození nad stavem společnosti (sex,alkohol...))
 17. Jan Skácel
  • další autoři 1950-
  • 1922-1989 (ironie protože byl velký odpůrce režimu)
  • ryzí charakter, nejlepší básník období, humanistický náboj, verše pro děti, zákaz publikace, monotematické, meditativní, notnost domýšlet si, neologismy (frkal vraný déšť), básníkova filozpfie (víra v hluboký a tajemný vesmír, každý člověk je pevně zakotven do řádu přírody), opart tajemnství, inspirace lidovou slovesností, "sdílená radost je větší, sdílený smutek přináší větší naději"
  • Kolik příležitostí má růže, Co zbylo z anděla, Hodina mezi psem a vlkem
 18. Ivan Wernisch
  • další autoři 1950-
  • 1942-/
  • překladatel, radost, dětská čistota, dychtivý pohled na běžné věci, personifikace, samizdat, odhaluje hrůzu normalizace, téma: adcizení, lhostejnost, sobectví, jeho poezie působí jako záznam snů
  • Kam letí nebe (dětské pohledy na věci, báseň Věci (horlivý smeták, pilná lopatka))
  • Dutý břeh (pohádka, vyjadřuje úzkost)
  • Loutky (inpirace lidovým ale i biblickým jazykem, ironie, dětsky pojatá víra)
 19. Karel Kryl
  • další autoři 1950-
  • 1944-1994
  • začal být znám díku pořadu Dvanáct na houpačce, spolupráce se svobodnou evropou, od 1969 žil v mnichově, střídání humoru s existencionální úzkostí, romantnik, posměch, hravost, mrazivá upřímnost
  • Rakovina,Bratříčku zavírej vrátka, Karavana mraků
Author
TeaTime
ID
80116
Card Set
1950-> cechy poezie
Description
1950-> cechy poezie
Updated