Zinnen SP-NL.txt

 1. un chico
  een jongen
 2. unos chicos
  een paar jongens
 3. una chica
  een meisje
 4. unas chicas
  een paar meisjes
 5. el hombre
  de man
 6. la mujer
  de vrouw
 7. los hombres
  de mannen
 8. la mujer
  de vrouw
 9. las mujeres
  de vrouwen
 10. voy al banco
  Ik ga naar de bank
 11. un coche bonito
  een mooie auto
 12. una casa bonita
  een mooi huis
 13. un coche grande
  een grote auto
 14. una casa grande
  een groot huis
 15. un chico español
  een Spaanse jongen
 16. una chica española
  een Spaans meisje
 17. yo busco
  ik zoek
 18. nosotros bailamos
  wij dansen
 19. ella canta
  zij zingt
 20. yo necesito
  ik heb nodig
 21. usted habla
  u spreekt (enkelvoud)
 22. vosotros leéis
  jullie lezen
 23. tú vendes
  jij verkoopt
 24. yo aprendo
  ik leer
 25. él estudia
  hij studeert
 26. ustedes trabajan
  u werkt (meervoud)
 27. Viajamos en tren.
  Wij reizen met de trein.
 28. ¿Escuchas la radio?
  Luister jij naar de radio?
 29. Aprendo español.
  Ik leer Spaans.
 30. Bailan el tango.
  Zij dansen/ u danst de tango.
 31. Como chorizo.
  Ik eet chorizo.
 32. Bebemos vino tinto.
  Wij drinken rode wijn.
 33. ¡Necesito un médico!
  Ik heb een arts nodig!
 34. ¿Habláis inglés?
  Spreken jullie Engels?
 35. ¿Trabajas en un hospital?
  Werk jij in een ziekenhuis?
 36. No comprendo.
  Ik begrijp het niet.
 37. Yo trabajo en una empresa americana.
  Ik werk bij een Amerikaans bedrijf.
 38. Mi hermana trabaja en una farmacia.
  Mijn zus werkt bij een apotheek.
 39. Nosotros necesitamos un médico.
  Wij hebben een arts nodig.
 40. ¿Vosotros tomáis sangría o vino blanco?
  Nemen jullie sangria of witte wijn?
 41. Ellos buscan la llave.
  Zij zoeken de sleutel.
 42. ¿Tú escuchas música clásica?
  Luister jij naar klassieke muziek?
 43. Yo vivo en La Haya.
  Ik woon in Den Haag.
 44. Mi tío habla italiano.
  Mijn oom spreekt Italiaans.
 45. Nosotros leemos un periódico español.
  Wij lezen een Spaanse krant.
 46. ¿Usted viaja mucho?
  Reist u veel?
 47. (Yo) me llamo Mariska.
  Ik heet Mariska.
 48. ¿Cómo te llamas ?
  Hoe heet jij?
 49. ¿Cómo os llamáis?
  Hoe heten jullie?
 50. Me levanto a las siete.
  Ik sta om 7 uur (=a las siete) op.
 51. Me llamo Jorge y vivo en Madrid.
  Ik heet Jorge en ik woon in Madrid.
 52. Soy holandés/ holandesa.
  Ik ben Nederlander/ Nederlandse.
 53. Soy de Holanda/ España.
  Ik kom uit Nederland/ Spanje.
 54. ¿De dónde eres?
  Waar kom je vandaan?
 55. Vivo en La Haya.
  Ik woon in Den Haag.
 56. ¿De dónde es usted?
  Waar komt u vandaan?
 57. Somos de Holanda.
  Wij komen uit Nederland.
 58. Tengo una casa en Nerja.
  Ik heb een huis in Nerja.
 59. Voy a la playa.
  Ik ga naar het strand.
 60. Tengo que ir.
  Ik moet gaan.
 61. ¿De dónde sois?
  Waar komen jullie vandaan?
 62. ¿Cómo te llamas?
  Hoe heet je?
 63. ¿Cómo se escribe?
  Hoe schrijf je dat?
 64. ¿De dónde eres?
  Waar kom je vandaan?
 65. ¿Tienes hermanos?
  Heb je broers?
 66. ¿Tienes hermanas?
  Heb je zussen?
 67. ¿Mañana vas al supermercado?
  Ga je morgen naar de supermarkt?
 68. ¿Hablas inglés?
  Spreek je Engels?
 69. Escucho la radio.
  Ik luister naar de radio.
 70. Leo el periódico.
  Ik lees de krant.
 71. ¿Trabajas en una tienda?
  Werk je in een winkel?
 72. ¿Estudiáis Economía?
  Studeren jullie Economie?
 73. Trabajo mucho.
  Ik werk veel.
 74. Tenemos que ir.
  We moeten gaan.
 75. ¿Dónde trabaja usted?
  Waar werkt u?
 76. Son de Toledo.
  Ze komen uit Toledo.
 77. No vamos a casa.
  We gaan niet naar huis.
 78. (Ella) no tiene hermanas.
  Ze heeft geen zussen.
 79. Hola … , ¿dónde estás?
  Hallo … , waar ben je?
 80. Estoy en Madrid.
  Ik ben in Madrid
 81. ¿Qué haces?
  Wat doe je?
 82. Leo el periódico.
  Ik lees de krant
 83. ¿Qué tal/ cómo estás?
  Hoe gaat het met je?
 84. Estoy bien.
  Het gaat goed
 85. ¿Adónde vas?
  Waar ga je naartoe?
 86. Voy al supermercado.
  ik ga naar supermarkt
 87. ¿Cómo se llama el profesor/ la profesora?
  Hoe heet de leraar/ lerares (=profesor/ profesora)?
 88. ¿Dónde está Barcelona?
  Waar ligt Barcelona?
 89. Barcelona está en el norte de España.
  Barcelona ligt in noorden van Spanje
 90. ¿Ves mucho la tele?
  Kijk je veel tv?
 91. No, sólo veo el telediario a las ocho.
  nee, ik kijk alleen journaal om 8 uur
 92. ¿Hablas catalán?
  Spreek je Catalaans?
 93. ¿Cuántos estudiantes hay en el aula?
  Hoeveel studenten zijn er in het lokaal?
 94. el padre, la madre
  de vader, de moeder
 95. los padres, las madres
  de vaders/ ouders, de moeders
 96. el hombre, la mujer
  de man, de vrouw
 97. el hijo, la hija
  het kind/ de zoon, de dochter
 98. los hijos, las hijas
  de kinderen/ de zonen, de dochters
 99. el abuelo, la abuela
  de opa, de oma
 100. los abuelos, las abuelas
  de grootouders/ de opa’s, de oma’s
 101. el hermano, la hermana
  de broer, de zus
 102. los hermanos, las hermanas
  de broers/ de broers en zussen, de zussen
 103. el nieto, la nieta
  het kleinkind/ de kleinzoon, de kleindochter
 104. los nietos, las nietas
  de kleinkinderen/ de kleinzonen, de kleindochters
 105. el tío, la tía
  de oom, de tante
 106. los tíos, las tías
  de ooms en tantes/ de ooms, de tantes
 107. el niño, la niña
  het kindje/ het jongetje, het meisje
 108. los niños, las niñas
  de kinderen/ de jongetjes, de meisjes
 109. el marido, la esposa
  de echtgenoot, de echtgenote
 110. el sobrino, la sobrina
  de neef, de nicht (kinderen van broer of zus)
 111. el primo, la prima
  de neef, de nicht (kinderen van oom of tante)
 112. el cuñado, la cuñada
  de zwager, de schoonzus
 113. el suegro, la suegra
  de schoonvader, de schoonmoeder
 114. los suegros
  de schoonouders
 115. el yerno, la nuera
  de schoonzoon, de schoondochter
 116. mi padre
  mijn vader
 117. mis padres
  mijn ouders
 118. jouw tu hermano
  jouw broer
 119. tus hermanos
  jouw broers/ broers en zussen
 120. zijn/haar/uw su tío
  zijn/ haar/ uw oom
 121. sus tíos
  zijn/ haar/ uw ooms/ ooms en tantes
 122. onze nuestro hijo
  ons kind/ onze zoon
 123. nuestra hija
  onze dochter
 124. nuestros hijos
  onze kinderen/ onze zonen
 125. nuestras hijas
  onze dochters
 126. vuestro abuelo
  jullie opa
 127. vuestra abuela
  jullie oma
 128. vuestros abuelos
  jullie grootouders/ opa’s
 129. vuestras abuelas
  jullie oma’s
 130. hun/ uw su nieto
  hun/ uw kleinkind/ kleinzoon
 131. sus nietos
  hun/ uw kleinkinderen/ kleinzonen
 132. El hijo de mi tía vive en Salamanca.
  De zoon van mijn tante woont in Salamanca.
 133. Nuestros padres trabajan en un supermercado.
  Onze ouders werken in een supermarkt.
 134. Mis hijos tienen siete y nueve años.
  Mijn kinderen zijn 7 en 9 jaar.
 135. El amigo/ novio de mi hermano toca el piano.
  De vriend van mijn broer speelt piano.
 136. ¿Cómo se llaman sus nietos?
  Hoe heten uw kleinkinderen?
 137. este chico
  deze jongen
 138. esta chica
  dit meisje
 139. estos chicos
  deze jongens
 140. estas chicas
  deze meisjes
 141. ese chico
  die jongen
 142. esa chica
  dat meisje
 143. esos chicos
  die jongens
 144. esas chicas
  die meisjes
 145. Este hombre es mi tío Jorge.
  Deze man is mijn oom Jorge.
 146. Esta chica es muy lista
  Dit meisje is heel slim.
 147. Ese camarero trabaja mal.
  Die ober werkt slecht.
 148. Esa mujer es mi abuela.
  Die vrouw is mijn oma.
 149. Estos zapatos son bonitos.
  Deze schoenen zijn mooi.
 150. Estas naranjas son caras.
  Deze sinaasappels zijn duur.
 151. Esos chicos son mis amigos.
  Die jongens zijn mijn vrienden.
 152. ¿Esas toallas son de algodón?
  Zijn die badlakens van katoen?
 153. ¿Cómo se llama esto?
  Hoe heet dit?
 154. El invierno
  De winter
 155. La primavera
  De lente
 156. El verano
  De zomer
 157. El otoño
  De herft
 158. De primero hay ...
  Als voorgerecht is er ...
 159. De segundo tenemos ...
  Als hoofdgerecht hebben we ...
 160. De postre hay ...
  Als dessert is er ...
 161. ¿Qué hay de primero?
  Wat is er als voorgerecht?
 162. ¿Cuál es el menú del día?
  Wat is het dagmenu?
 163. para mí
  voor mij
 164. yo tomo
  ik neem
 165. yo quiero
  ik wil
 166. Para mí también.
  voor mij ook
 167. Para mí lo mismo.
  voor mij hetzelfde
 168. ¿Qué vas a tomar tú?
  Wat ga jij nemen?
 169. ¿Qué quieres?
  Wat wil je?
 170. ¿Qué tomamos de beber?
  Wat nemen we te drinken?
 171. No sé, ¿pedimos ...?
  Ik weet het niet, zullen we ... vragen?
 172. vale/ muy bien
  ok/ prima
 173. Enseguida/ ahora mismo
  Komt eraan.
 174. oye/ oiga
  Sorry/ pardon
 175. dime/ dígame.
  Zeg het eens/ zegt u het eens.
 176. el cuchillo
  het mes
 177. la cuchara
  de lepel
 178. el tenedor
  de vork
 179. el vaso/ la copa
  het glas/ het wijnglas
 180. la servilleta
  de servet
 181. el plato
  het bord
 182. los cubiertos
  het bestek
 183. frío
  koud
 184. caliente
  warm
 185. soso
  flauw/ lauw
 186. demasiado
  te
 187. demasiado picante
  te pittig/ te scherp
 188. La cuenta, por favor.
  De rekening, alstublieft.
 189. ¿Nos trae(s) la cuenta?
  Kunt u ons de rekening brengen?
 190. ¿Puede cobrar?
  Kunnen we betalen?
 191. ensalada variada/ de atún
  gemengde salade/ tonijnsalade
 192. cordero con patatas fritas
  lamsvlees met frites
 193. verduras
  groenten
 194. merluza a la plancha
  gegrilde heek
 195. espinacas
  spinazie
 196. carne/ pescado
  vlees/ vis
 197. el pez
  de vis (levend)
 198. el arroz
  de rijst
 199. ¿Dónde está la llave?
  Waar is de sleutel?
 200. ¿Dónde estás?
  Waar ben je?
 201. El café está frío.
  De koffie is koud.
 202. Estoy enfermo.
  Ik ben ziek
 203. ¿Cómo estás? – Estoy bien, gracias.
  Hoe gaat het met je? – Het gaat goed met me.
 204. ¿Qué es esto?
  Wat is dit?
 205. ¿Qué es eso?
  Wat is dat?
 206. ¿Te acuerdas de aquel chico en nuestra clase?
  Herinner je je nog die jongen in onze klas?
 207. un millón de pesos
  1 miljoen peso’s
 208. dos millones de habitantes
  2 miljoen inwoners
 209. Mi hija nació en el año 1999 en Lima.
  Mijn dochter is geboren in Lima in het jaar 1999.
 210. El número de mi móvil es el 06-22.48.15.67.
  Het nummer van mijn mobiel is 06-22.48.15.67.
 211. Usted puede elegir entre 520 casas de alquiler.
  U kunt kiezen uit 520 huurwoningen.
 212. Hoy hemos viajado 875 kilómetros en 12 horas.
  Vandaag hebben we 875 kilometer gereisd in 12 uur
 213. ¿1.575 euros por un reloj? Me parece carísimo.
  1575 euro voor een horloge? Dat lijkt me heel duur.
 214. 232 personas están inscritas al curso de marketing
  Er staan 232 personen ingeschreven voor de cursus marketing
 215. Hay 125 coches aparcados en el parking.
  Er staan 125 auto’s geparkeerd in de parkeergarage.
 216. La llave de la habitación 215, por favor.
  De sleutel van kamer 215, alstublieft.
 217. España tiene unos 45 millones de habitantes.
  Spanje heeft zo’n 45 miljoen inwoners.
 218. Por favor, ¿qué hora es?
  Pardon, hoe laat is het?
 219. Por favor, ¿tiene(s) la hora?
  Pardon, heeft u/ heb je de tijd?
 220. (Es) la una.
  Het is 1 uur.
 221. (Son) las dos, tres, …
  Het is twee, drie, … uur.
 222. (Son) las dos y media.
  Het is half drie.
 223. (Son) las nueve menos cuarto.
  Het is kwart voor negen.
 224. (Son) las seis y cuarto.
  Het is kwart over zes.
 225. (Es) la una y veinte.
  Het is tien voor half twee.
 226. ¿Qué hora es? – Son las tres.
  Hoe laat is het? – Het is 3 uur.
 227. ¿A qué hora vamos? – A las tres.
  Hoe laat gaan we? – Om 3 uur.
 228. Voy a preparar la comida.
  Ik ga het eten klaarmaken.
 229. Vamos a esquiar en Andorra.
  We gaan skiën in Andorra.
 230. ir de marcha/ ir a salir
  gaan stappen/ uitgaan
 231. ir al teatro
  naar het theater gaan
 232. ir a estudiar/ trabajar
  gaan studeren/ werken
 233. ir a ver a un amigo/ una amiga
  een vriend/ vriendin gaan opzoeken
 234. ir a jugar al fútbol/ baloncesto/ hockey
  gaan voetballen/ basketballen/ hockeyen
 235. ir a jugar al tenis/ balonmano/ golf
  gaan tennissen/ handballen/ golfen
 236. ir a tocar el piano/ violín/ la trompeta
  piano/ viool/ trompet gaan spelen
 237. ir al gimnasio
  naar de sportschool gaan
 238. ir a esquiar
  gaan skiën
 239. ir a nadar/ hacer footing
  gaan zwemmen/ hardlopen
 240. ir a descansar/ dormir
  gaan uitrusten/ slapen
 241. ir a trabajar con el ordenador
  op de computer gaan werken
 242. lunes, martes, miércoles
  maandag, dinsdag, woensdag
 243. jueves, viernes, sábado, domingo
  donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag
Author
ovdwalle
ID
79929
Card Set
Zinnen SP-NL.txt
Description
Zinnen SP-NL
Updated