Ch. 6 vocab

 1. naturfag
  science
 2. fag
  subject
 3. iallfall
  at least
 4. kunst
  art
 5. håndverk
  crafts
 6. å tegne
  to draw
 7. evner
  capabilities
 8. overdriver
  exaggerating
 9. selvstendig
  independently
 10. nytter
  useless
 11. pugging
  memorizing
 12. avstand
  distance
 13. trygghet
  security
 14. ordentlig
  properly
 15. uenig
  disagreement
 16. sunt
  healthy
 17. konkurranse
  competition
 18. ødelegger
  destroys
 19. karakterer
  ratings
 20. klart
  clear
 21. å skaffe
  to obtain
 22. kunnskaper
  knowledge
 23. kritiske
  critical
 24. mengder
  amounts
 25. å vurdere
  to assess
 26. målet
  the target
 27. evner
  capabilities or needs
 28. offentlige
  public
 29. svakeste
  weakest
 30. del
  part
 31. satser
  rates
 32. imidlertid
  however
 33. frivillig
  voluntary
 34. plikt
  duty
 35. Grunnskolen
  barneskolen and ungdomsskolen
 36. grunnlaget
  basis
 37. utviklingen
  development
 38. omtrent
  about
 39. veiledning
  guidance
 40. skaper
  creates
Author
Anonymous
ID
78806
Card Set
Ch. 6 vocab
Description
Vocab words from Stein på Stein chapter 6 Skole og utdanning
Updated