emp. antibiotika

 1. Samhällsförvärvad pneumoni?
  Bensyl PC iv eller Kåvepenin tab (penicillin).
 2. Typ 1-allergi och samhällsförvärvad pneumoni?
  Dalacin (klindamycin)
 3. Samhällsförvärvad atypisk pneumoni?
  Doxyferm (doxycyklin)

  Ery-Max (erythromycin)
 4. Legionellapneumoni?
  Tavanic tab. (levofloxacin)

  Azitromax
 5. Svår samhällsförvärvad pneumoni?
  Claforan (Cefotaxim) + Tavanic
 6. Akut KOL-exacerbation?
  Amimox (amoxicillin) eller Doxyferm
 7. Akut (faryngo-) tonsillit (GAS)?
  T Kåvepenin
 8. Purulent sårinfektion (oftast S. aureus)?
  T Heracillin (flukloxacillin)
 9. Erysipelas (oftast GAS) ?
  Kåvepenin
 10. Allmänpåverkan, kräkningar och hud eller mjukdelsinfektion?
  Ekvacillin iv + Bensyl PC
 11. Borrelia (erythema migrans)?
  Kåvepenin
 12. Septisk artrit (s. aureus)?
  Ekvacillin följt av Heracillin

  Cefotaxim vid misstanke på gramnegativ
 13. Vilken antibiotika ger man empiriskt vid spondylit (s.aureus, alfa-streptokocker, gramnegativer) ?
  Ekvacillin följt av Heracillin

  Cefotaxim vid misstanke på gramnegativ

  OBS! vid växt av alfa-streptokocker stor risk för samtidig endokardit
 14. Cystit (kvinnor - E.coli, S. saprofyticus)
  • T Furadantin
  • alt.
  • Selexid
 15. Cystit (män - E. coli, övriga enterobacteriaceae) ?
  Ciproxin eller Bactrim
 16. Akut pyelonefrit (enterobacteriaceae)?
  Cefotaxim iv vid allmänpåverkan, följt av Ciprofloxacin eller Bactrim.

  OBS! vid misstänkt urosepsis med allvarlig sepsis/septisk shock, kombinera initialt cefotaxim med Gentamicin (aminoglykosid)
 17. Endokardit? (S.aureus, KNS)
  Ekvacillin + gentamicin
 18. Bakteriell meningit?
  Cefotaxim + Doktacillin (tar Listeria) + Betapred (ges först pga endotoxin frisättning mm vid cellys)
 19. Sepsis med okänt primärfokus?
  Cefotaxim + engångsdos aminoglykosid (tar gramnegativer och S.aureus)
 20. Nosokomial pneumoni inkl VAP?
  • Claforan (cefotaxim)
  • Fortum (ceftazidim) om pseudomonas misstanke
 21. Typ 1-allergi vid Akut (faryngo-) tonsillit (GAS)?
  Cefadroxil eller Dalacin
 22. Pc-allergi och Borrelia (Erythema migrans)?
  Doxyferm
 23. Borrelia (Neuroborrelios, artrit, lymfocytom, acrodermatit)
  Doxyferm
 24. Pc-allergi och septisk artrit (S.aureus)
  Dalacin
 25. Cystit, gravida kvinnor
  Furadantin

  Selexid
 26. Endokardit? (alfa-streptokocker)
  Bensyl-PC + gentamicin
 27. Endokardit? (enterokocker)
  Doktacillin + gentamicin
 28. Neutropeni och sepsis/feber?
  Fortum ( ceftazidim) tar pseudomonas + ekvacillin
Author
rillekiller
ID
78445
Card Set
emp. antibiotika
Description
Empirisk antibiotikabehandling
Updated