JAPANESE MONTHS

 1. -GATSU
  SUFFIX FOR MONTH OF YEAR
 2. ICHI-GATSU
  JANUARY
 3. NI-GATSU
  FEBRUARY
 4. SAN-GATSU
  MARCH
 5. SHI-GATSU
  APRIL
 6. GO-GATSU
  MAY
 7. ROKU-GATSU
  JUNE
 8. SHICHI-GATSU
  JULY
 9. HACHI-GATSU
  AUGUST
 10. KU-GATSU
  SEPTEMBER
 11. JU-GATSU
  OCTOBER
 12. JUUICHI-GATSU
  NOVEMBER
 13. JUUNI-GATSU
  DECEMBER
Author
aarven
ID
78316
Card Set
JAPANESE MONTHS
Description
JAPANESE MONTHS
Updated