First grade (80 kanji) to Romaji

 1. ichi
 2. ni
 3. san
 4. yon
 5. go
 6. roku
 7. nana
 8. hachi
 9. ku
 10. ju
 11. hyaku
 12. sen
 13. ue
 14. ka
 15. hidari
 16. migi
 17. chū
 18. dai
 19. shō
 20. tsuki
 21. hi
 22. toshi
 23. haya-i
 24. ki
 25. hayashi
 26. yama
 27. kawa
 28. tsuchi
 29. sora
 30. ta
 31. ten
 32. sei
 33. hana
 34. kusa
 35. kushi
 36. inu
 37. hito
 38. mei
 39. on'na
 40. otoko
 41. ko
 42. me
 43. mimi
 44. kuchi
 45. te
 46. ashi
 47. mi-ru
 48. oto
 49. chikara
 50. ki
 51. en
 52. de-ru
 53. ta-tsu
 54. kyū
 55. saki
 56. hon
 57. bun
 58. ji
 59. mana-bu
 60. mura
 61. machi
 62. mori
 63. sei
 64. mizu
 65. hi
 66. tama
 67. ō
 68. ishi
 69. take
 70. ito
 71. kai
 72. kuruma
 73. kane
 74. ame
 75. aka
 76. ao
 77. shiro
Author
melmontoya
ID
76124
Card Set
First grade (80 kanji) to Romaji
Description
First grade (80 kanji) to Romaji
Updated