Türkisch - Grammatik

 1. sevmek - lieben
  (PRÄSENS)
  • seviyorum
  • seviyorsun
  • seviyor
  • seviyoruz
  • seviyorsunuz
  • seviyorlar
 2. sevmek - lieben
  (IMPERFEKT)
  • seviyordum
  • seviyordun
  • seviyordu
  • seviyorduk
  • seviyordunuz
  • seviyordular / seviyorlardı
 3. sevmek - lieben
  (PERFEKT)
  • sevmişim
  • sevmişsin
  • sevmiş
  • sevmişiz
  • sevmişsiniz
  • sevmişler
 4. sevmek - lieben
  (FUTUR)
  • seveceğim
  • seveceksin
  • sevecek
  • sevecğiz
  • seveceksiniz
  • sevecekler
 5. POSSESIVPRONOMINA (allgemein)
  • benim
  • senin
  • onun
  • bizim
  • sizin
  • onların
 6. POSSESIVPRONOMINA (letzter Vokal ist e oder i)
  Beispiel: vergi...die Steuer
  • -(i)m
  • -(i)n
  • -(s)i
  • -(i)miz
  • -(i)niz
  • -(s)i/ -leri

  • vergim
  • vergin
  • vergisi
  • vergimiz
  • verginiz
  • vergisi / vergileri
 7. POSSESIVPRONOMINA (letzter Vokal ist ö oder ü)
  Beispiel: ütü...Bügeleisen
  • -(ü)m
  • -(ü)n
  • -(s)ü
  • -(ü)müz
  • -(ü)nüz
  • -(s)ü / -leri

  • ütüm
  • ütün
  • ütüsü
  • ütümüz
  • ütünüz
  • ütüsü / ütüleri
 8. POSSESIVPRONOMINA (letzter Vokal ist a oder ı)
  Beispiel: rakı...Raki
  • -(ı)m
  • -(ı)n
  • -(s)ı
  • -(ı)mız
  • -(ı)niz
  • -(s)ı /-ları

  • rakım
  • rakın
  • rakısı
  • rakımız
  • rakınız
  • rakısı / rakıları
 9. POSSESIVPRONOMINA (letzter Vokal ist o oder u)
  Beispiel: konu...das Thema
  • -(u)m
  • -(u)n
  • -(s)u
  • -(u)muz
  • -(u)nuz
  • -(s)u / -ları

  • konum
  • konun
  • konusu
  • konumuz
  • konunuz
  • konusu / konları
 10. Der Mann - Deklination
  • Nom adam...adamlar
  • Gen adamın..adamların
  • Akk adamı...adamları
  • Dat adama...adamlara
  • Lok adamda...adamlarda
  • Abl adamdan...adamlardan
 11. Die Mutter - Deklination
  • Nom anne
  • Gen annenin
  • Akk anneyi
  • Dat anneye
  • Lok annede
  • Abl anneden
 12. Der Vater - Deklination
  • Nom baba
  • Gen babanın
  • Akk babayı
  • Dat babaya
  • Lok babada
  • Abl babadan
 13. Das Radio - Deklination
  • Nom radyo
  • Gen radyonun
  • Akk radyoyu
  • Dat radyoya
  • Lok radyoda
  • Abl radyodan
 14. Die Steuer - Deklination
  • Nom vergi
  • Gen verginin
  • Akk vergiyi
  • Dat vergiye
  • Lok vergide
  • Abl vergiden
 15. Das Thema - Deklination
  • Nom konu
  • Gen konunun
  • Akk konuyu
  • Dat konuya
  • Lok konuda
  • Abl konudan
 16. Das Haus - Deklination
  • Nom ev
  • Gen evin
  • Akk evi
  • Dat eve
  • Lok evde
  • Abl evden
 17. Das Auge - Deklination
  • Nom göz
  • Gen gözün
  • Akk gözü
  • Dat göze
  • Lok gözde
  • Abl gözden
 18. Deklinationen (ALLGEMEIN)
  • Nom:
  • Gen: -in, -ün, -ın, -un
  • Akk: -i, -ü, -ı, -u
  • Dat: -e, -e, -a, -a
  • Lok: -de/-te, -da/-ta
  • Abl: -den/-ten, -dan/-tan
 19. Die Sprache, Zunge - Deklination
  • Nom: dil
  • Gen: dilin
  • Akk. dili
  • Dat: dile
  • Lok: dilde
  • Abl: dilden
 20. die Rose - Deklination
  • Nom: gül
  • Gen: gülün
  • Akk: gülü
  • Dat: güle
  • Vok: gülde
  • Abl: gülden
 21. das Mädchen - Deklination
  • Nom: kız
  • Gen: kızın
  • Akk: kızı
  • Dat: kıza
  • Vok: kızda
  • Abl: kızdan
 22. das Mehl - Deklination
  • Nom: un
  • Gen: unun
  • Akk: unu
  • Dat: una
  • Vok: unda
  • Abl: undan
 23. Das Kind - Deklination
  • Nom: çocuk
  • Gen: çocuğun
  • Akk: çocuğu
  • Dat: çocuğa
  • Vok: çocukta
  • Abl: çocuktan
 24. das Buch - Deklination
  • Nom: kitap
  • Gen: kitabın
  • Akk: kitabı
  • Dat: kitaba
  • Vok: kitapta
  • Abl: kitaptan
 25. die Uhr, Stunde - Deklination
  • Nom: saat
  • Gen: saatin
  • Akk: saati
  • Dat: saate
  • Vok: saatte
  • Abl: saatten
 26. das Wasser - Deklination
  • Nom su
  • Gen: suyun
  • Akk: suyu
  • Dat: suya
  • Lok: suda
  • Abl: sudan
Author
Anonymous
ID
7597
Card Set
Türkisch - Grammatik
Description
Türkisch - Grammatik
Updated