First grade (80 kanji) multiple choice

 1. D) ichi, itsu

  • Kun:
  • hito-tsu

  • Meaning:
  • one
 2. A) ni, ji

  • Kun:
  • futa-tsu

  • Meaning:
  • two
 3. B) san 

  • Kun:
  • mit-tsu

  • Meaning:
  • three
 4. C) shi

  • Kun:
  • yot-tsu or yon

  • Meaning:
  • four
 5. D) go

  • Kun:
  • itsu-tsu

  • Meaning:
  • five
 6. C) roku


  • Kun:
  • mut-tsu

  • Meaning:
  • six
 7. A) shichi


  • Kun:
  • nana-tsu

  • Meaning:
  • seven
Author
melmontoya
ID
74743
Card Set
First grade (80 kanji) multiple choice
Description
First grade (80 kanji) multiple choice
Updated