TEST PTU

 1. Zależność między częstotliwością głowicy a głębokością penetracji wiązki ultradźwiękowej w tkankach jest:  A.
 2. Krwiak tkanek miękkich narządu ruschu w pierwszych kilku godzinach w badaniu USG może być:
  C.
 3. Głowica przezpochwowa:
  a. ma zazwyczaj wyższą częstotliwość niż sonda przezbrzuszna
  b. daje obraz o bliskim zasięgu
  c. wymaga wypełnienia pęcherza moczowego
  d. nie jest stosowana w położnictwie
  a/b
 4. Wodniak jajowodu może być trudny do różnoicowania z:
  a. torbielą jajnika,
  b. torbielą okołojajnikową,
  c. płynem w jamie macicy,
  d. zbiornikiem płynu w zatoce Douglasa,
  e. żylakami w przymaciczach
  a/b
 5. Pęcherzyk dominujący w prawidłowym, nieindukowanym cyklu owulacyjnym wzrasta przeciętnie ok. 5-6mm na dobę, a w okresie owulacyjnym osiąga on średnicę ok. 22-24 mm.
  B.
 6. W trakcie standardowego badania USG w 24 tygodniu ciąży ocenia się następujące parametry za wyjątkiemL
  A.
 7. W ocenie profilu biofizycznego płodu ocenia się następujące parametry płodu za wyjątkiem:  A.
 8. Do ocharakterystycznych cech ultrasonograficznej oceny jajników policystycznych nie należy:
  E.
 9. IV stopień dojrzałości łożyska według Grannuma w 38 tygodniu ciąży jest:  A.
 10. Prędkość propagacji fali ultradźwiękowej zależy od:
  a. tłumienia fali,
  b. amplitudy fali nadawanej,
  c. własności ośrodka,
  d. częstotliwości fali
 11. Największa częstotliwość dopplerowską zmierzymym gdy kąt między wiązką ultradźwiękową i kierunkiem przepływu wynosi:
  a. 90'
  b. 0'
  c. 60'
  d. nie zależy od kąta
 12. Pomiaru BPD dokonuje się począwszy od:
  D.
 13. Podczas badania ultrasonograficznego we wczesnej ciąży, brak obrazu zarodka w pęcherzyku ciążowym o średnicy 25 mm może świadczyć o:
  E.
 14. W okresie pomenopauzalnym grubość endometrium u pacjentek stosujących substytucję hormonalną sekwencyjną, nie powinna przekraczać w ocenie USG:
  A.
 15. Do objawów guza łągodnego jajnikaw obrazie USG nie należą:
  A.
 16. Badania ultrasonograficznym możliwe do rozpoznawania są mięśniak:
  B.
 17. W przypadku gdy data ostatniej miesiączki jest nieznana lub niepewna, najdokładniejszą metodą oceny wieku ciąży i określają przypuszczalnego terminu porodu jest:
  B.
 18. Niewydolność cieśniowo-szyjkowa jest:
  A.
 19. Ocena ultrasonograficzna profilu biofizycznego płodu:
  A.
 20. Badanie USG w położnictwie jest:
  a. podstawowym badaniem diagnostycznym wykonanym w pierwszych 4 tygodniach ciąży
  b. badaniem dodatkowym o bardzo dużej wartości diagnostycznej
  c. powinno się wykonać co najmniej trzykrotnie w czsie ciąży (w I, II, III trymestrze)
  d. a,b i c
  e. b i c
Author
akajdy
ID
74436
Card Set
TEST PTU
Description
pytania z gieldy gin-pol
Updated