1900-1950 cechy

 1. Proletářská literatura
  • Jiří Wolker (celé dílo)
  • Stanislav Kostka Neuman (rudé,české,nové zpěvy)
  • Jaroslav Seifert (město v slzách, samá láska)
  • Josef Hora (pracující den, srdce a vřava světa)
  • Konstantin Biebl (věrný hlas, zloděj z Bagdadu)
  • Devětsil
 2. Poetismus
  • Vítězslav Nezval (Podivuhodný kouzelník, Pantomima, Edison)
  • Konstantin Biebl (S lodí jež dováží čaj a kávu, nový ikarus)
  • Jaroslav Seifert (Na vlnách TSF)
  • Děvětsil
  • (Voskovec a Werich (počátky), Jaroslav Ježek)
 3. Surrealismus
  • Vítězslav Nezval (Žena v množném čísle, absulutní hrobař)
  • Surrealistická skupina
 4. Josef Hora
  • proletář->intimní lyrik
  • 1891-1945
  • Pracující den
  • Srce a vřava světa
  • (vztah k proletariátu dán soucitem, spíše etický než třídně uvědomělý, revoluce je mravní očista, ze strany odešel na protest proti gotwaldovi)
  • Struny ve větru (odklon k subjektivismu, kategorie času (strach a nezadržitelnost))
  • Máchovské variace (ke 100 výročí máje, založeno stejně jako u máje na protikladech, intimní)
  • Jan Houslista (lyrickoepická skladba, slavný houslista se vrací zpět do čech (sláva ho nenaplňuje), zde nachází starou lásku ale hlavně zem)
  • "Nikde se nestaneš tak lehce kacířem jako v komunistické straně, na to stačí jen trochu myslet"
 5. František Halas
  • nepatřil k žádné skupině (někdy býval řazen k proletářům (za vámi chudí jdou), někdy ke katolíkům)
  • 1901-1949
  • poezie má sloužit pouze kráse, hl. motiv smrti, tragičnost, hl. prostředek originální metafory
  • Staré ženy (nemilosrdně reálný popis ženy na sklonku života- S.K. Neuman vyčítal pouze biologické stárnutí - Staří dělníci)
  • Torzo naděje ( reakce na mobilizaci a mnichov, biblické motivy, monumentalita, patos)
  • Naše paní Božena Němcová (během okupace, paraela trpitelského osuda spisovatelky s č. národem)
 6. Vladimír Holan
  • nepatřil k žádné skupině
  • 1905-1980
  • meditativní povaha, tvorba nového spirituálního světa, posedlost zvukem a tvarem slov, experimenty, tajemné metafory, abstrakce, nesrozumitelnost
  • Kameni, přicházíš...(hodně experimentů s jazykem, mnohoznačnost)
  • Havraním brkem (odchýlení od abstraktní lyriky, reakce na 2 sv. války a národní ohrožení)
  • Po 2. sv. válce:
  • Dík sovětskému svazu
  • Tobě (na svou dobu nadprůměrné dílo odproštěné od dobových stereotypů)
  • Noc s Hamletem (dialog básníka s hamletem, odhalení tajů bytí)
 7. Vítězslav Nezval
  • poetista->surealista->politicky angažovaná lit.
  • 1900-1958
  • optimismus, chuť do života,hravost, lehkost, rytmika verše, nesmírná fantazie
  • Podivuhodný kouzelník (je poezie sama která nám dává možnost poznat krásu světa)
  • Pantomima (fantazie, např. Abeceda)
  • Edison (polytematická sbírka, fascinace ozářeným městem, pásmo, óda na tvůrčí schopnosti člověka)
  • Žena v množném čísle
  • Absulutní hrobař
  • 52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida (bezstarostné rýmování (surrealismus je pro něj přítěž), odhalil K. Čapek)
  • Stalin
  • "dezertér a zrádce slyší zvuk svých hran. Na svitu zítřků buduje se plán" (adresováno Závišovi Kalanderovi,(jeho přítel))
 8. Jiří Wolker
  • proletářská literatura
  • 1900-1924
  • kult osobnosti-už dosti wolkera
  • Host do domu (radost ze všedních krás života, např. kamna, poštovní schránka, optimismus až naivita)
  • Svatý kopeček (asociace, vliv Apollinera)
  • Těžká hodina (sbírka balad, idiličnost vystřídaly revoluční apelace, na rozdíl od Erbena přímo vyzývá ke změně stavu věcí)
 9. Stanislav Kostka Neumann
  • buřič -> proletář
  • 1875-1947
  • Nový kult
  • Kniha lesů vod a strání (odjezd na moravu ho vyléčil z anarchismu)
  • Jsem apoštolem nového bytí, Satanova sláva mezi námi
  • Rudé, České, Nové zpěvy (doslova politický básník)
 10. Konstantin Biebl
  • proletář->poetista->surrealista
  • 1898-1951
  • exotické motivy ale neprůbojný, tiché a skromné
  • Věrný hlas
  • Zloděj z Bagdadu
  • S lodí jež dováží čaj a kávu
  • Nový ikaros (polytematická báseň, nejlepší poetistická báseň vůbec, volný proud představ (prvek surrealismu) soudobá realita, niterní pocity i zkušenosti z 1.sv.)
 11. Poezie katolických autorů
  • Jan Zahradníček
  • Bohuslav Reynek
 12. Jan Zahradníček
  • Poezie katolických autorů
  • 1905-1960
  • deformace páteře,1951 zatčen za vlastizradu, jeho rodina se otrávila houbami, po amnestii umírá, neochvějná víra je ve všech jeho verších, přírodní motivy, monumentální kosmické obrazy
  • Pokušení smrti (inspirováno bolestí a utrpením, fascinace smrtí)
  • Jeřáby (jistý zlom, krásy života vytlačují pocity zmaru)
  • Pozdravení slunci (slunce jako bůh, víra a láska, venkovský život)
  • La Salleta (o válce která je vnímána jako trs za odvrácení od boha)
  • Znamení moci (těsně před zatčením, kontrast dobra a zla, kritika komunismu, jeho masovosti, přetvářky, a propagandy-spásu můžeme nalézt v bohu)
 13. Bohuslav Reynek
  • poezie katolických autorů
  • 1892-1971
  • nenápadnost, prostota a pokora
  • Pieta
  • Rybí šupiny
 14. Legionářská literaura
  • Josef Kopta
  • Rudolf Medek
  • Jaroslav Hašek
 15. Josef Kopta
  • legionářská literatura
  • 1894-1962
  • Třetí rota (3logie, autobiografické rysy, první díl zaznamenal velký úspěch, v dalších je úloha českých legií v rusku hodnocena čím dál tím víc kritičtěji)
 16. Rudolf Medek
  • legionářská literatura
  • 1890-1940
  • velice populární, později tíhne k fašismu a kritizuje demokratické spis. (např. čapka)
  • Anabáze (pentalogie, realita je občas značně zkreslována)
  • drama Plukovník švec (o dobrovolné smrti velitele voj. jednotky jenž prožíval vnitřní zápas mezi marxismem a nacionalismem)
 17. Jaroslav Hašek
  • legionářská literatura
  • 1883-1923
  • potuloval se po evropě, obchodoval se psi, sloužil v čs. legiích a nakonec skončil v rudé armádě aby se poté opět vrátil do čech, psal satiry, povídky a humoresky, redaktor světa zvířat (články o neexistujících zvířatech)
  • Můj obchod se psy a jiné humoresky
  • Osudy dobrého vojáka švejka (kontrast chaosu a válečné beznaděje s prostoduchým optimismem švejka, zesměšnění války a starých nesmyslných pořádků)
 18. Expresionismus v české literatuře
  • Richard Weiner
  • Ladislav Klíma
 19. Richard Weiner
  • expresionismus
  • 1884-1937
  • sloužil v 1. sv. a to do značné míry ovlivnilo jeho dílo, skepse, rozpolcení a vykolejení jedinci, motivy neřestí, nicoty a muk
  • Lazebník (hodně symbolů, důraz na tajemství, nemožnost dokonalého poznání, zároveň experimenty ve větné skladbě)
 20. Ladislav Klíma
  • expresionismus
  • 1878-1928
  • kvůli uražení monarchie ve slohové práci byl vyloučen ze všech škol v RU, dostudoval v chorvatsku, zdědil peníze a poté se věnoval pouze filozofii, samotář, extrémní individualista, vlastní filozofický systém (žádná morálka,vliv Nietzseho), inspirace sny a halucinacemi
  • Utrpení knížete Sternenhocha (romaneto, "halucinogení" příběh knížete a jeho ženy kteří se propadají do šílenství, svět je znázorněn jako žalář plný utrpení)
 21. Ruralismus
  • vztah k půdě už ne idylický, přesto je půda nezbytná k dobrému žití
  • sever a východ
  • Josef Knap
  • František Křelina
 22. Josef Knap
  • ruralismus
  • 1900-1973
  • Cizinec (román o hospodáři marně se snažícím najít štěstí mimo své rodné prostředí)
 23. František Křelina
  • ruralismus
  • 1903-1976
  • Vliv katolicismu
  • Hubená léta (sociálně realistický román o osudech dvou mladých lidí kteří se před krizí zachrání prací na své půdě)
 24. Demokratičtí spisovatelé
  • Karel Čapek
  • Josef Čapek
  • Karel Poláček
  • Eduard Bass
  • lidové noviny
 25. Karel Čapek
  • demokratický proud
  • 1890-1938
  • Novinářská činnost:
  • v zajetí slov (o frázích), Jak se co dělá
  • rozvoj fejetonu a sloupku, mistr zkratky a slovesné miniatury (pomocí drobnosti vysihnout princip)
  • Utopická próza:
  • R.U.R (roboti se vzbouří, výroba neobnovena ale cit)
  • Továrna na absulutno (štěpení atomů vyvolává náboženský fanatismus)
  • Věc makropolus (herečka s receptem na nesmrtelnost ho sama spáli)
  • Krakatit (výbušnina, její hledání, -> dělat malé věci dobré lidem)
  • Válka s mloky (končí nálezem mloka ve vltavě, inspirováno objevem velemloka, nacismus)
  • noetická filozofie: (poznávací)
  • Povětroň (jeptiška, jasnovidec a básník spekulují nad minulostí letce bez identifikace, každý se do něj promítá)
  • pragmatismus, čapek dospívá k závěru že je možné poznávat ostatní
  • varování před totalitou:
  • Bílá nemoc (nakonec je Galeón ušlapán)
  • Matka (Všechni synové mrtví, pouze jeden kterého matka střeží, mužský (nadosobní) a ženský (ochrana života a základních hodnot) princip)
  • Pohádky:
  • Všechny postavy jsou polidštěné, i záporné jsou spíše hodny politování
  • Dášenka čili život štěněte
  • Povídky z první/druhé kapsy (justiční (jak trestat) a noetické povídky(jak najít pravdu))
 26. Josef Čapek
  • demokratický proud
  • 1887-1945
  • Stín kapradin (dva mladíci přistihnutí při pytlačení zabíjí hajného, pro čapka netypické)
  • Povídání o pejskovy a kočičce
 27. Karel Poláček
  • demokratický proud
  • 1892-1944
  • Sarkasmus, humor, novotvary (to mi může být ukradený), zakladatel sloupku
  • Bylo nás pět (kontrast šroubované spisovné mluvy a příležitostných přirozených výrazů)
  • Muži v ofsajdu (humoristická próza o 2 fanoušcích viktorky a fandovi slávie, satira psychologie klubových přívrženců "asi to nevydáte, je to stejně blbý, proto jsem si s úpravou nedal žádnou práci")
  • Edudant a Francimor
 28. Eduard Bass
  • demokratický proud
  • 1888-1946
  • Klapzubova jedenácka (světoznámý fotbalový tým)
  • Cirkus Humberto (román o pilném Vaškovi jenž se prosadí v cirkusu, exotičnost, různorodost)
 29. Imaginativní (básnická) próza
  Vladislav Vančura
 30. Vladislav Vančura
  • imaginativní próza
  • 1891-1942
  • Časté archaismy z 19. ale i 14. nebo 16. stol. i větná skladba je převzata z těchto období
  • Pekař Jan Marhoul (bezelstný člověk nakonec skončí jako zaměstnanec v pekárně kterou vlastnil)
  • Rozmarné léto
  • Markéta Lazarová (lapkovský středověk, vytříbený jazyk evokuje zašlý svět velkých skutků)
 31. Katolická próza
  • Jaroslav Durych
  • Jakub Deml
  • Jan Čep
  • Řád a Akord
 32. Jaroslav Durych
  • katolická próza
  • 1886-1962
  • velice konzervativní (až inklinace k fašizmu), baroko a rekatolizaci vnímá pozitivně, dějiny tvoří výjimeční jedinci, bez moralizování
  • Bloudění (velká valdštejnská trilogie, Láska jiříka (symbol hloubavosti a vzpurnosti) a Andělky (čistota a láska) na pozadí 30leté války, jak vztahové tak hledabohačné bloudění)
  • Rekviem (malá valdštejnská trilogie, popisuje usud albrechta z vald. po jeho smrti (přesun ostatků..))
 33. Jakub Deml
  • katolická próza
  • 1878-1961
  • knězem se nestal kvůli svému volnomyšlenkářství, byl souzen po 2sv. na žádost občanů jeho rodného města (osvobozen pro nedostatek důkazů)
  • Šlépěje (soubor poezie, prózy, recenzí, deníkových zápisků atd., postupně se u něj rozvíjí antisemitismus a útoky proti demokracii)
  • Zapomenuté světlo (osamělý básník bloudí spícím Tasovem a utápí se v beznaději)
 34. Jan Čep
  • katolická próza
  • 1902-1974
  • také vliv ruralismu, prostý střidmý jazyk, přirozené laskavé vyprávění
  • Zeměžluč (soubor povídek)
 35. Próza levicových autorů
  • Ivan Olbracht
  • Marie Majerová
  • Marie Pujmanová
 36. Ivan Olbracht
  • levicový autor
  • 1882-1952
  • Syn Antala Staška, nejhodnotnější díla nejméně deformované dobou, prokreslená psychologie postav, často ve sporu s okolím
  • Ana proletářka (dívka přichází do města kde jí její přítel postupně promění v levicovou bojovnici, politicko didaktické, umělecky nehodnotné)
  • Žalář nejtemnější (psychologický román, mach oslepne a vinou své žárlivosti a sobeckosti nakonec skončí úplně sám)
  • Podivné přátelství herce Jesenia (psychologicky divadelní román,herec jesenius (ukázněný a pečlivý) se přátelí s Janem Veselým (jednajícím intuitivně ale okolí přinášející utrpení).Veselý umíra na vojně při pokusu o vzpouru a jeseniovi to zabrání v sebevražde)
  • Zamřížované okno (symbióza reportáže a um. prózy popisující příběhy 3 vězňů a jejich dozorce, vysoce um. hodnotné)
  • Nikola šuhaj loupežník (kombinace mýtu o loupežníkovy s reálným příběhem voj. zběha z 1 sv., mlhavě se prolínají, podkarpatská rus)
 37. Marie Majerová
  • levicový autor
  • 1882-1967
  • Siréna (kronika formování dělnické třídy na Kladensku, šablonovitost postav ale důvěrná znalost prostředí)
 38. Marie Pujmanová
  • levicový autor
  • 1893-1958
  • Trilogie: Lidé na křižovatce, Hra s ohněm, Život proti smrti (umělecky nejhodnotnější 1. díl, široký románový obraz č. spol.)
 39. Psychologická próza
  • Egon Hostovský
  • Jaroslav Havlíček
  • Jarmila Glazarová
  • Václav Řezáč
 40. Egon Hostovský
  • psychologická próza
  • 1908-1973
  • Odcizení lidé hledající svou identitu, vliv Kafky a Dostojevského,žid musel emigrovat
  • Případ profesora Kornera (židovský intelektuál korner trpí komp. méněcenosti, slabošky přilíná k silným osobnostem, je mu diagnostikována srmtelná cukrovka a zjistí, že je mu žena nevěrná, čím dál více se zhoršuje jeho psych. i fyz. stav a on si představuje že je hrdinou, každý dobrý skutek který chce udělat se otáčí, nakonec je zjištěna mylná diagnóza ale záhy umíra nešťastnou náhodou)
  • Žhář (Ošklivý chlapec v disfunkční rodině píše paličské listy aby odkouzlil dívku která ho pokořuje)
  • ---------------------------------------------
  • Dobročinný večírek (hrstka evropských emigrantů se pokusí sblížit se. Pokus ztroskotá, protože nejsou schopni porozumět jeden druhému. Večírek končí vraždou a krádeží peněz vybraných na dobročinné účely, parodické)
  • Všeobecné spiknutí (autobiografické, hrdina pocházající z náchoda se na své narozenina vrací z USA do rodného kraje)
 41. Jaroslav Havlíček
  • psychologický próza
  • 1896-1943
  • vliv naturalismu, degenerování jedinci, mentální choroby
  • Petrolejové lampy (Nehezká štěpánka zoufale touží po dětech a tak si vezme zatrpklého cynického bratrance, postupně se u něj začíná projevovat syfilida)
  • Neviditelný (vypočítavý mladík se přižení do rodu který je dědičně šílený, manželství je rozvráceno příbuzným který se domnívá že je neviditelný, kontrast mezi racionalitou a vypočítavostí mladíka a šílenstvím, faleš je potrestána)
 42. Jarmila Glazarová
  • psychologická próza
  • 1901-1977
  • touha po harmonickém vztahu,po válce se stává režimní spisovatelkou a uráží např. Horákovou
  • Vlčí jáma (manželství starší sobecké ženy a dobráckého veterináře, román líčí vztah veterináře s příchozí osiřelou schovankou a rozklad manželství)
  • Advent (beskydy-1 noc, františka se provdá za staršího vdovce a jednou hledá své dítě, najde ho v seníku ale současně přistihne manžela podvádět, hodí lucernou a oba milenci uhoří)
 43. Václav Řezáč
  • psychologická próza
  • 1901-1956
  • po válce režimní spisovatel
  • Černé světlo (slabošký mladík je poznamenán obrazem zabíjení podkana z mládí, vyhýbá se fyz. kofliktům ale začne se chovat pokrytecky, díky tomu nakonec umírá podobně jako potkan)
  • Rozhraní (román o vzniku románu, spisovatel se nadchne pro svoji novou postavu a jeho osobní zážiky se do ní v reálném čase promítají, naopak chováním postavy autor zpětně poznává sám sebe)
 44. Německy psaná literatura v českých zemích
  • Franc Kafka
  • Gustav Meyrink
  • Rainer Rilke
  • Franz Werfel
  • Egon Kisch
 45. Franc Kafka
  • německy psaná literatura v čechách mezi válkami
  • 1883-1924
  • K., fantaskní svět, logika snu, prohřešení ze zmechanizování života, byrokracie, nežádoucí četba, židovský původ
  • Romány Proces a Zámek, povídka Proměna
 46. Gustav Meyrink
  • německá literatura v českých zemích mezi válkami
  • 1868-1932
  • mystika a satira
  • Golem (vypravěč je kvůli klobouku přenesen ve snu do minulosti a vtělí se do rytce, po dobrodružstvích a požáru náhodou objevuje místnost s golemem a mudrcem, ještě před dosažením poznání se ale probouzí, má u sebe ale rytcův klobouk a poté uvidí i svého dvojníka s mudrcovou dcerou, tajemno, mystika)
 47. Rainer Rilke
  • německá psaná literatura v českých zemích mezi válkami
  • 1875-1926
  • plachý a samotářský básník
  • Kniha hodinek (dialog s bohem)
  • Sonety Orfeovy
 48. Franz Werfel
  • německá psaná literatura v českých zemích mezi válkami
  • 1890-1945
  • židovský původ, spíše důležitý obsah než forma, tíhnul ke křesťanství, morální témata
  • 40 dnů (Boj arménu proti turků snažících se je vyhladit, žid (prototyp mojžíše) se vrací aby vedl tento odboj,tam také umíra)
 49. Egon Kisch
  • německá psaná literatura v českých zemích mezi válkami
  • 1885-1948
  • dobrodružný život, zuřivý reportér, komunista
  • Pasák, Zuřivý Reportér, Pražská dobrodružství
 50. Literatura během okupace
  • útlak vybičoval především poezii
  • Koncept Nahého člověka (Kamil Bednář, nedůvěra k pokroku a civilizaci, návrat do duchovního světa, lidské nitro, úzkost, obavy, smutek)
  • Skupina 42 (v centru pozornosti město a člověk v něm)
  • Jiří Orten
 51. Jiří Orten
  • literatura během okupace
  • 1919-1941
  • židovský původ, zárodky existencionalismu, nebezpečí, úzkost, zoufalství, životní absurdita, vciťovaní a polidšťování předmětů, potřeba teplého bezpečí, dokonalé rýmy, psal pod pseudonymy
  • Cesta k mrazu, Dílo jiřího Ortena, Deníky
Author
TeaTime
ID
72822
Card Set
1900-1950 cechy
Description
1900-1950 cechy
Updated