1900-1950 svět

 1. umělecké směry 1900-1950
  • Kubismus
  • Futurismus
  • Expresionismus
  • Dadaismus
  • Surrealismus
  • (Imagismus, Unanismus)
 2. Kubismus
  • Apollinaire
  • Max Jacob (fr)
  • (Pablo picasso)
 3. Futurismus
  • Apollinaire
  • Fillipo Marinetti (it) (manifest futurismu, osvobozená slova, futurismus a fašismus)
  • Majakovskij (oblak v kalhotách)
  • Chlebnikov (zakletí smíchem, "bobeóbi")
 4. Expresionismus
  • Johannes Becher
  • Gottfried Benn
  • (antologie Soumrak lidstva)
 5. Dadaismus
  • kabaret voltaire (Morgenstern),anarchistické hnutí, postupně se přetransformovalo v surrealismus
  • Tristan Tzara (manifest, kalendářní biograf abstraktního srdce, Zapomenete na mě (setkání šicího stroje a deštníku na pitevním stole))
  • Man Ray (optická báseň)
 6. Surrealismus
  • Sigmund Freud (nevědomí), následník dada, tíhnutí k marxismu
  • André Breton (1/2 manifest, magnetická pole, spojité nádoby)
  • Paul Éluard (veřejné růže)
 7. Guillaume Apollinaire
  • Kubofuturismus
  • 1880-1918
  • asociace, dělil pouze věty ne slova jako jiní futuristé, zakladatel obou směrů
  • Prsy Tiresiovy, Alkoholy (pásmo), Kaligramy, Zahnívající čaroděj
 8. Počátky moderní prózy
  • Marcel Proust (fr)
  • James Joyce (ir)
  • Franz Kafka (cz)
  • Virginie Woolfová (gb)
 9. Marcel Proust
  • počátky moderní prózy
  • 1871-1922
  • Hledání ztraceného času (po vzoru lidské komedie ale soustředí se na nitro lidí)
 10. James Joyce
  • počátky moderní prózy
  • 1882-1941
  • Odysseus (proud vědomí,10let/1 den, mnohoznačné, parealy s homérovou od.)
 11. Franz Kafka
  • počátky moderní prózy (německy psaná próza v čr)
  • 1883-1924
  • K. fantaskní svět, logika snu, prohřešení se zmechanizováním života, byrokracie, nežádoucí četba, židovský původ
  • Romány Proces a Zámek, povídka Proměna
 12. Virginie Woolfová
  • počátky moderní prózy
  • 1882-1941
  • K majáku (autobiografický román)
  • Flush (milostný život básnířky Browningové z pohledu jejího psa)
 13. Americká próza mezi válkami
  • Ztracená generace:
  • -Enest Hemingway
  • -William Faulkner
  • -Francis Fitzgerald

  Theodor Dreiser

  • Společenská kritika:
  • -Sinclair Lewis
  • -John Steinbeck
  • -Henry Miller
 14. Ernest Hemingway
  • americká próza mezi válkami - ztracená generace
  • 1899-1961
  • Metoda ledovce, silní a osamělí hrdinové, mezní životní situace
  • Sbohem armádo (láska mezi am. vojákem a ang. zdravotní sestrou)
  • Komu Zvoní Hrana (3 dny v průběhu šp. občanské války, am. učitel španělštiny zde má zničit most, zároveň láska ke španělce)
  • Stařec a moře
 15. William Faulkner
  • americká próza mezi válkami - ztracená generace
  • 1897-1962
  • jižanská sága, popisuje psychologii a city význačných a ničím poznamenaných lidí, zprvu nedoceněn (prvně fr)
  • Divoké palmy, vojákův žold
 16. Francis Fitzgerald
  • americká próza mezi válkami - ztracená generace
  • 1896-1940
  • autor džezového věku, psychologická sonda do soudobé společnosti, mluvčí am. mládeže proti pokrytectví starších
  • Něžná je noc (psychiatr si vezme svou pacientku, potom ale rozkol a nemoc se vrací, nakonec nedůvěra a odchod od společnosti)
 17. Theodor Dreiser
  • americká próza mezi válkami
  • 1871-1945
  • Americká tragédie (román řešící problém zločinu a trestu, mladík oplodní dívku ale pak ji nechá se utopit v jezeře kvůli tomu aby si mohl vzít dceru milionáře, kariérismus a cynismus)
 18. Sinclair Lewis
  • americká próza mezi válkami - společenská kritika
  • 1885-1951
  • satirická kritika, 1. am. cena za lit.
  • Hlavní třída (kritika pokrytecké morálky maloměsta, po vydání velký rozruch)
 19. John Steinbeck
  • americká próza mezi válkami - společenská kritika
  • 1902-1968
  • venkov je útočištěm před chaosem velkoměsta, konflikt dobra a zla v člověku
  • Na východ od ráje
  • O myších a lidech (zlo v ženě, kritika spol, Small je morálně dobrý)
  • Hrozny hněvu
 20. Henry Miller
  • americká próza mezi válkami - společenská kritika
  • 1891-1980
  • Obratník raka (detabuizace sexu, šokovala, označena za pornografii (zcenzurována), ličení básníkova po zážitcích lačného živata v Paříži (2 roky), spíše různé výjevy a historky)
 21. Ztracená generace
  • Enest Hemingway
  • William Faulkner
  • Francis Fitzgerald
 22. Společenská kritika - usa próza
  • Sinclair Lewis
  • John Steinbeck
  • Henry Miller
 23. francouzská próza mezi válkami
  • Romain Rolland
  • Anatole France
  • Henri Barbusse
  • André Gide
  • Francois Mauriac
  • Antoine de Saint-Exupéry
 24. Romain Rolland
  • francouzská próza mezi válkami
  • 1866-1944
  • Petr a lucie (kontrast atmosféry bombardované Paříže a světa dvou milenců)
  • Dobrý člověk ještě žije
 25. Anatole France
  • francouzská próza mezi válkami
  • 1884-1924
  • Ostrov tučňáků (satiricko alegorický román na hist. Francie, tučňáci pokřtěni, poté až po zánik celé společnosti)
 26. Henri Barbusse
  • francouzská próza mezi válkami
  • 1873-1935
  • Oheň - deník bojového družstva (inspirace zolou, sugestivní líčení hrůz, kritika války)
 27. André Gide
  • francouzská próza mezi válkami
  • 1869-1951
  • krajní individualismus, upřímnost, inspirace Nietzschem
  • Návrat ze sovětského svazu (později kritika od S.K. Neumana)
  • Penězokazi
 28. André Mauriac
  • francouzská próza mezi válkami
  • 1885-1970
  • východisko z válečné krize hledal v katolické víře
  • Polibek malomocnému, Klubko zmijí
 29. Antoine de Saint-Exupéry
  • francouzská próza mezi válkami
  • 1900-1944
  • sestřelen na středozemním mořem
  • Malý princ (pilot sestřelen nad saharou, potkává malého prince, ten pochybuje o tom, že ho květina miluje, nakonec se nechá uštknout zmijí, původně dětská kniha, kontrast priorit detí a dospělých)
  • Země lidí
 30. Německá literatura mezi válkami
  • Bertolt Brecht
  • Heinrich Mann
  • Thomas Mann
  • Lion Feuchtwagner
  • Erich Maria Remarque
  • Herman Hesse
 31. Bertolt Brecht
  • německá literatura mezi válkami
  • 1898-1956
  • dramatik, po nástupu Hitlera odešel do USA, socialista, epické divadlo (zcizení-divák si má uvědomovat že je to jen divadlo)
  • Matka kuráž a její děti, Strach a bída třetí říše
 32. Heinrich Mann
  • německá literatura mezi válkami
  • 1871-1950
  • Profesor neřád (satirický román, gymnaziální učitel latiny se stýká s prostitutkou a posléze je udán svým aristokratickým nepřítelem/žákem, vlna nevole ve vrstvách které se v románu poznaly (moloměšťáci))
 33. Thomas Mann
  • německá literatura mezi válkami
  • 1875-1955
  • Doktor Faustut
  • Mario a kouzelník
 34. Lion Feuchtwanger
  • německá literatura mezi válkami
  • 1884-1958
  • židovský původ, do USA, židovská tématika, paraely se současným děním, text blízký biblickým textům, seznamuje s důležitou úlohou židoů v historii
  • Žid Suss, Židovská válka, Židovka z Toleda
 35. Erich Maria Reamarque
  • německá literatura mezi válkami
  • 1898-1970
  • někdy řazen ke ztracené generaci, 31 do švícarska, poté do USA
  • Na západní frontě klid
 36. Hermann Hesse
  • německá literatura mezi válkami
  • 1877-1962
  • po pronásledování nacisty končí v léčebně "tak jako je pomatenost počátkem veškeré moudrosti, je i schizofrenie počátkem veškerého umění", hl. téma je jak žít v odcizeném světě, náročné
  • Stepní vlk (z pohledu souseda, intelektuál samotář trpí rozpolcenou osobností)
 37. německá psaná literatura v českých zemích mezi válkami
  • Franc Kafka
  • Gustav Meyrink
  • Rainer Rilke
  • Franz Werfel
  • Egon Kisch
 38. Gustav Meyrink
  • německá psaná literatura v českých zemích mezi válkami
  • 1868-1932
  • mystika a satira
  • Golem (vypravěč je kvůli klobouku přenesen ve snu do minulosti a vtělí se do rytce, po dobrodružstvích a požáru náhodou objevuje místnost s golemem a mudrcem, ještě před dosažením poznání se ale probouzí, má u sebe ale rytcův klobouk a poté uvidí i svého dvojníka s mudrcovou dcerou, tajemno, mystika)
 39. Rainer Rilke
  • německy psaná literatura v českých zemích mezi válkami
  • 1875-1926
  • plachý a samotářský básník
  • Kniha hodinek (dialog s bohem) Sonety Orfeovy
 40. Franz Werfel
  • německy psaná literatura v českých zemích mezi válkami
  • 1890-1945
  • židovský původ, spíše důležitý obsah než forma, tíhnul ke křesťanství, morální témata
  • 40 dnů (Boj arménů proti turkům snažících se je vyhladit, žid (prototyp mojžíše) se vrací aby vedl tento odboj, tam také umíra)
 41. Egon Kisch
  • německá psaná literatura v českých zemích mezi válkami
  • 1885-1948
  • dobrodružný život, zuřivý reportér, komunista
  • Pasák, Zuřivý Reportér, Pražská dobrodružství
 42. anglická literatura mezi válkami
  • Thomas Eliot
  • John Galsworthy
  • Bernard Shaw
 43. Thomas Eliot
  • anglická literatura mezi válkami
  • 1888-1965
  • poéma Pustina (proud vědomí, prolínání dvou rovin- strachu z méněcennosti a odcizení (město) a motivu hledání svatého grálu)
 44. John Galsworthy
  • anglická literatura mezi válkami
  • 1867-1933
  • Sága rodu Forsytů (tradiční román, rozpad vyšších vrstev)
 45. Bernard Shaw
  • anglická literatura mezi válkami
  • 1856-1950
  • Satirik, mistr v vtipu ale i dramatik "Bůh stvořil muže a ženu ale zapoměl si to patentovat, pročež každý hlupák může dělat totéž"
  • Pygmalion (my fair lady, útok na předsudky a konvence, emancipace ženy)
Author
TeaTime
ID
72571
Card Set
1900-1950 svět
Description
cj literatura svet
Updated