No Energi - Effekt

 1. Hur räknar man ut effekten?
  • Genom att dela arbetet med tiden.
  • Angers i W Nm/s J/s
 2. Hur räknar man ut arbetet?
  • Genom att gångra vägen med kraften
  • Om kraften anges i N och vägen i Meter så blir det till Nm
 3. Hur mycket är en hästkraft?
  736 Watt
 4. Hur utför man ett makaniskt arbete?
  Genom att andvända en kraft som gör så att du förflyttar ett föremål
 5. I vilka enheter kan man ange arbete och energi i?
  I Nm=Newtownmeter och i J=Joule
 6. Vad kallas lägesenergin och rörelsenergin för ett gemensamt ord?
  Mekanisk energi
 7. Om man utför arbete 500 J för att förflytta ett föremål vilken lägesenergi får den då?
  500 J
 8. Vad brukar man säga när man förflyttar ett föremål högre upp
  Att föremålet har fått en större lägesenergi
 9. Ju större fart och massa ett föremål har desto större är...
  Rörelsenergin
 10. Ju högre upp ett föremål förflyttas desto högre större är ...
  Lägesenergin
 11. Hur lyder energiprincipen?
  Energi kan varkens skapas eller förstöras den kan bara omvandlas till olika former
 12. Hur lyder den gyllende reglen?
  Det man vinner i kraft förlorar man i väg
 13. Ge exempel på enkla maskiner
  Hävstänger och lutande planer
 14. Kan lägesenergi förvandlas till rörselsenergi?
  Ja
 15. Vad är friktionskraften?
  En kraft som försöker hindra en rörelsen
 16. Ju större friktionskraft desto mer...
  arbete måste utföras
Author
Ozze
ID
71620
Card Set
No Energi - Effekt
Description
No
Updated