romantismus - buřiči

 1. romantismus - svět
  • George Gordon Byron
  • Percy Bysshe Shelley
  • Walter Scott
  • Victor Hugo
  • Stendhal
  • Puškin
  • Lermontov
  • Gončarov
  • Adam Mickiewicz
 2. romantismus - GB
  • George Gordon Byron
  • Percy Bysshe Shelley
  • Walter Scott
 3. romantismus - Fr
  • Victor Hugo
  • Stendhal
 4. romantismus - Ru
  • Puškin
  • Lermontov
  • Gončarov
 5. George Gordon Byron
  • romantismus
  • 1788-1824
  • šlechtic, kvůli konfliktům opouští rodinu i GB
  • Lara (revoltující hrdina s konfliktem s okolím)
  • Chlde Haroldova Pouť(autobiografický epos, hrdina opouští znuděn domov hledajíc upřímné lid. vztahy, pouť Evropou, protest proti tyranství, přírodní scenérie, vytrácí se hl. postava)
 6. Percy Bysshe Shelley
  • romantismus
  • 1792-1822
  • musel opustit univerzitu kvůli obhajobě ateismu
  • Odpoutaný Prométheus (přepracování řec. báje, hrdina nakonec nad Diem vyhrává a svrhne ho z trůnu, zprvu přijato negativně)
 7. Walter Scott
  • romantismus
  • 1771-1832
  • jako basnika ho zastiňoval Byron, zprvu anonymně, zakladatel historické povídky, důraz na čest, hrdinství a vlastenectví
  • Waverly, Rob Roy, Ivanhoe, Pirát
 8. Victor Hugo
  • romantismus
  • 1802-1885
  • politicky činný,den smrti je fr den smutku
  • Legenda věků (3 cyklus básní vyjadřující cestu lidstva za pokrokem)
  • Chrám matky boží v Paříži (román, Quasimodo, froll, esmeralda, typický příklad romantismu - gotika,kontrasty, tajupnost, nešťastná láska)
  • Ubožáci (sociálně kritický román, Jean Valjean, Javert)
 9. Stendhal
  • romantismus
  • 1783-1842
  • červený a černý (román,revoluce,tmářství,vojenský kabátec, kněžské roucho, Sorel se pokryteckým zůsobem pokouší o spol. vzestup, poté se dá na kněze, nakonec je souzen kvůli postřelení své milenky podplacenými soudci-sebevražda)
  • Kartouze paremská (psychologický román,zabije, zavřen a zamiluje se do dcery velitele, ta umírá - jde do kláštera)
  • Lucien Louwen (červený a bílý)
 10. Puškin
  • romantismus
  • 1799-1837
  • plasticky zobrazuje společnost, vyhnanství, car ho osobně cenzuroval
  • Cikáni (aleko se zamiluje do cikánky, ta ho nechce, oba zabijí, kritika hrdiny byronského typu)
  • Evžen Oněgin (román ve verších, evžen odjede na statek, do něj se zamiluje taťána, souboj, odjede, přijde, zamiluje se ale už je vdaná, romantická touha po dosažení nedosažitelného)
  • Piková Dáma (heřman + schovanka kvůli získání tajemství 3 hraběnčiných karet, dozví se, umírá, napotřetí ale příjde piková dáma (hraběnka) a zešílí)
 11. Lermontov
  • romantismus
  • 1814-1841
  • Vyhnanství na kavkaze, "zlo je nepřítomnost dobra"
  • Démon (poéma čerpající z bible a z gruzínského folkloru, démon chce kněžnu tamaru, když se mu to ale podaří, po jeho polibku umírá, ne symbol zla, souboj čistého rozumu)
  • Hrdina naší Doby (román, nadaný aristokrat díky svému chování přivodí smrt sobě i ostatním)
 12. Gončarov
  • romantismus
  • 1812-1891
  • Oblomov (čestný ale pasivní, líný a nerozhodný, tzv. zbyteční lidé)
 13. Adam Mickiewicz
  • romantismus
  • 1798-1855
  • romantismus v polsku odráží vůli po svobodě (v té době rozděleno a okupováno)
  • Konrád Wallenrod (ač velmistr německých rytířů, mstí svůj národ)
  • Pan Tadeáš (znepřátelené rody, láska, nepokoje uklidňuje ruský oddíl, proti tomu všicni zasáhnou, po dalších peripetiích (otec povolí svadbu kvůli výčitkám ze zabití jiného z rodu) se berou, tadeáš ruší na svém panství nevolnictví)
 14. romantismus - čechy
  • Karel Hynek Mácha
  • Karel Jaromír Erben
  • Josef Kajetán Tyl
  • Karel Sabina
  • Josef Václav Frič
 15. Karel Hynek Mácha
  • romantismus
  • 1810-1836
  • Máj (4zpěvy, 2 intermeza, eufonie-libozvuk, hudebnost verše, novočeský jamb (na koneci verše je jednoslabičné slovo), oxymorony, kontrasty, bílá, modrá)
  • Křivoklad (součástí zamýšlené tetralogie Kat)
  • Cikáni (podobné téma jako máj)
 16. Karel Jaromír Erben
  • romantismus
  • 1811-1870
  • Kytice (komponovanost (4-polednice, vodník, 2-poklad, dceřina kletba), etičnost, dějová zkratka, zvukomalba)
 17. Josef Kajetán Tyl
  • romantismus
  • 1808-1856
  • působil v květech
  • proza:
  • Rozervanec
  • Poslední čech
  • Dekret kutnohorský
  • hry:
  • Strakonický dudák (hra o českém charakteru řešící konflik lásky a peněz, domova a ciziny, dramatická báchorka)
  • Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka
  • Jan Hus (hist)
  • Kutnohorští havíři (hist)
 18. Karel Sabina
  • romantismus
  • 1813-1877
  • pro anarchismus odsouzen, po amnestii spolupracoval s tajnou policií
  • Oživené hroby (povídka o pobytu ve vězení)
  • Libreta k Prodené nevěstě a Braniborům v čechách
 19. Josef Václav Frič
  • romantismus
  • 1829-1890
  • romantický anarchistický radikál, po amnestii se rozhodl pro dobrovolný exil
  • Paměti (vylíčen fričův osud)
 20. počátky realismu - čechy
  • Božena Němcová
  • Karel Havlíček Borovský
 21. Božena Němcová
  • počátky realismu
  • 1820-1862
  • Babička (ve skutečnosti babička zemřela nikoliv na st. bělidle ale ve vídni a to velice chudá)
  • povídky: Pan učitel, Dobrý člověk, Divá Bára, V zámku a podzámčí (rom/real)
 22. Karel Havlíček Borovský
  • počátky realismu
  • 1821-1856
  • Tyrolské elegie (popisuje deportaci)
  • Král Lávra (schovívavý humor)
  • Křest Svatého Vladimíra
  • Epigramy (nádoby)
  • Kapitola o kritice (nejen hana, kritik nemusí napsat lépe)
 23. realismus - svět
  • Gogol
  • Dostojevskij
  • Tolstoj
  • Čechov
  • Honoré de Balzac
  • Gustav Flaubert
  • Emil Zola
  • Guy de Maupassant
  • Charles Dickens
  • William Thackeray
  • Henryk Sienkiewicz (Po)
  • Henrik Ibsen (Nor)
 24. realismus - Ru
  • Gogol
  • Dostojevskij
  • Tolstoj
  • Čechov
 25. realismus - Fr
  • Honoré de Balzac
  • Gustav Flaubert
  • Emil Zola
  • Guy de Maupassant
 26. realismus - GB
  • Charles Dickens
  • William Thackeray
 27. Gogol
  • realismus
  • 1809-1852
  • satiricky zobrazuje neduhy ruské společnosti (birokracii,pokřivenou morálku, lidskou hloupost), kombinuje realismus s romantismem, gogol ruskou společnost zobrazil natolik přesně že se občas dosahu svých děl zalekl (pokračování mrtvých duší spálil)
  • Revizor (komedie,satira)
  • Mrtvé duše (kupčení s mrvými nevolníky, nakonec se vše provalí)
  • Petrohradské povídky (fantastické prvky)
 28. Dostojevskij
  • realismus
  • 1821-1881
  • odsouzen k 10 letem vyhnanství, zakladatel psychologického románu (zkoumá samotné postavy, děj nevýznamný), vnitřní monolog, často nemorální postavy, kritikem krajního individualismu - vede k násilí
  • Zaločin a trest (román, roskolnikov zabije starou lichvářku aby přišel k penězům a buhužel i její setru, ačkoliv je zastánce teorie že jedinec má právo překročit etické normy, má výčitky, zamiluje se do prostitutky soni a k činu se přizná, na sibiř ho soňa doprovází a způsobí jeho duševní přerod,lidi dělí na dvě skupny, masu a nadřazené jedince oprávněné k čemukoliv)
  • Idiot (román. miškin trpící epilepsií je laskavý člověk kterého ale okolí nechápe a považuje ho za idiota)
  • Bratři Karamazovi (nemravný statkář je zabit nevlastním synem, ten poté spáchá sebevraždu, každá z postav zobrazuje určité vývojové stádium ruska, statkář starou carskou rus, synové nové myšlenkové proudy)
 29. Tolstoj
  • realismus
  • 1828-1910
  • šlechtic, zůčastnil se krimské války, založil školu kde vyučoval podle vzoru Roussea volnou výchvou, tolstoj neuznává ruskou církev, hlavní má být práce na půdě, hlásí že proti zlu by se nemělo používat násilí (Chelčický)
  • Vojna a mír (4dílný román, neuvěřitelně detailní příběh na pozadí napoleonova tažení do moskvy, dvě hlavní postavy, 1-energetický střízlivý, 2-idealistický snílek)
  • Anna Kareninová (román řešící vztahy několika postav, anna dá přednost vášni před morálkou, nakonec skočí pod vlak)
  • Vzkříšení (kníže potkává ženu souzenou za travičství, poznává že její morální pád přivodil když ji v mládí svedl, snaží se jí pomoci a odchází s ní na sibiř, požádá ji ale ona odmítne a bere si spoluvězně který ji skutečně miluje,morální přerod hlavních hrdinů)
 30. Čechov
  • realismus
  • 1860-1904
  • vystudoval medicínu (postavy doktorů se v jeho díle často objevují), mistr povídek, na malém prostoru se odehrává velké duševní drama, satira na společnost, důraz na psychologii
  • Tři sestry (3 setry chtějí změnit své životy, citliví lidé ale při konfliktu s egoismem vždy prohrají, nakonec se o to více upnou ke svým snům, kontrast mezi realitou a snem)
  • Višňový sad (má být vykácen vyšňový sad který je symbolem starého ruska a jeho ideálům, nahrazuje jej nová generace nelítostných podnikatelů)
 31. Honoré de Balzac
  • realismus
  • 1799-1850
  • venkovan, většinu peněz co vydělal prohýřil aby se přiblížil šlechtě (i když ji ve svých dílech kritizuje)
  • Lidská komedie (mistrně vystinutá psychologie postav, kritika světa pokřiveného penězmi, hlavní postavy z jednoho románu se v dálších vyskytují jako vedlejší, studie mravů, filozofická studie, analitická studie-143 románů)
  • -Otec goriot (dělá vše pro dobro svých dcer, jakmile se ale dobře provdají, za svého otce se stydí a opouští ho, o umírajícího goriota se stará mravný mladík který ale pochopí, že k úspěchu je zapotřebí odhodit zásady, a postupem času stává rovněž vypočítavým a bezohledným)
  • -Ztracené iluze (vesnický básník se chce prosadit v paříži ale morálně se rozloží a zadluží svého přítele vynálezce, kvůli falešným směnkám jde do vězení pro dlužníky, básník nakonec prozří a získává prostředky a vykoupí ho)
  • -Lesk a bída kurtizán (román zobrazující propojení světa bankéřů s pařížským podsvětím)
 32. Gustav Flaubert
  • realismus
  • 1821-1880
  • Pohled do nitra jedince, hlavní téma je ztráta iluzí
  • Paní Bovariová (se provdá za lékaře, stereotypní průběh dní ji ale nenaplňuje (čte romantickou četbu) a tak začne hledat rozptýlení v nevěře, její milenec ji ale nakonec opouští, navíc v důsledku jejího rozmařilého života je zabaven dům bovariovch, zdecimovaný lékař nakonec umírá)
 33. Emil Zola
  • realismus
  • 1840-1902
  • Experimentální román (teorie románu, spisovatel má být pouze nestraným pozorovatelem)
  • Les Rougon-Macquart (genetická determinace, zprvu rodokmen rougeon-macquartů, aby byl genetický vliv viditelný, mnoho lidí z rodu jsou nemocní, alkoholici atd.)
  • -Břicho Paříže (naturalistycký román z prostředí tržnice)
  • -Zabiják (klempíř se zraní, zvykne na zahálku, dá se na alkohol a nakonec umírá, dokonce i jeho žena po jeho smrti začne pít a jejich dcera se stává prostitukou, úpadek lidských životů)
 34. Guy de Maupassant
  • realismus
  • 1850-1893
  • blízko k naturalismu
  • Kulička ( skupina lidí odjíždí z obsazeného města, důstojník si ale za projetí dostavníku nárokuje prostituku kuličku, ta nakonec na naléhaní svolí, místo vděku se dočká pohrdání, kulička je morálnější)
 35. Charles Dickens
  • realismus
  • 1812-1870
  • krušné dětství (otec ve vězení pro dlužníky, pracoval v továrně na leštidla), vybírá si za hrdiny děti s těžkým osudem, často sirotky, paradoxně nakonec opustil svých 10 dětí a manželku kvůli herečce
  • Kronika Picwikova Klubu (4 šlechtici se vydávají na venkov kde prožívají řadu absurdních situací způsobených neschopností vypořádat se s všedními problémy)
  • Oliver Twist (sociální kritika, román popisující příběch osiřelého chlapce, po řadě obtíží vše končí dobře a oliver je adoptován ušlechtilým panem Brownlowem)
  • David Copperfield (román s autobiografickými rysy)
 36. William Makepeace Thackeray
  • realismus
  • 1811-1863
  • kriticky zobrazuje život vyšších společenských vrstev
  • Jarmark Marnosti ("román bez hrdniny" kde autor ilustruje mravy ang. společnosti)
  • Kniha Snobů (satirické eseje, jsou zde popsány různé druhy snobů)
 37. Henryk Sienkiewicz
  • realismus
  • 1846-1916
  • historická próza podobná walteru scotovi
  • Ohněm a mečem (boj polských šlechticů proti ukrajinským kozákům)
  • Quo vadis (román z neronova říma v období pronásledování křesťanů)
 38. Henrik Ibsen
  • realismus (nor)
  • 1828-1906
  • dramatik, společenskomorální problémy-jeho hry vyvolávaly v evropě pobouření
  • Domov loutek = Nora (nora je v manželství pasivní, po vydírání aby přesvědčila svého manžela o přijetí určitého žadatele o práci si není jistá zda by manžel přijmul vědomí její samostanosti, nakonec odchází aby našla sama sebe)
 39. Májovci
  • cíle - prolomit mrtvé období,prosadit demokratické ideály, světovost literatury
  • Karolína Světlá
  • Vítězslav Hálek
  • Jan Neruda
 40. Karolína Světlá
  • májovci
  • 1830-1899
  • Z pražské patricijské rodiny, styk s nerudou, po smrti její dcery odchází do vesnice Světlá v podještědí aby zde našla rovnováhu, postavy nejsou realistické (neruda- "neživí lidé"), idealizace postav, především žen
  • Vesnický román (příběh čeledína který se ožení s ovdovělou rychtářkou - nešťastné manželství)
  • Kříž u potoka (román o prokletí, mravním konfliktu a síle lásky, hl. hrdinka se ožení se štěpánem z prokletého rodu zápotockých, ten po svadbě začne pít a je jí nevěrný (pro útěchu chodí ke kříži u potoka), jeho bratr Ambrož se k ní ale chová dobře, nakonec dochází ke smíření, Ambrož ale umírá při rvačce)
 41. Vítězslav Hálek
  • májovci
  • 1835-1874
  • písňovité básně, na rozdíl od kritického a realistické Nerudy optimistické, harmonické a plné lásky a radosti, populárnější
  • Večerní písně (láska je zde harmonizující síla)
  • V přírodě (poezie vyzdvihující přírodu jako zdroj moudrosti)
  • Pohádky z naší vesnice (převažuje epika, realistický obraz českého venkova)
  • Poldík rumař
 42. Jan Neruda
  • májovci
  • 1834-1891
  • během svého živata znám spíše jako divadelní a literární kritik, žil na malé straně což ovlinilo jeho dílo, básně realistické, srozumitelné (bez přemíry obrazů), vtip, sarkasmus, epičnost, prostý jazyk
  • fejetony (dokázal přesně vyhmátnout problém, někdy satirické,označené trojúhelníkem)
  • Hřbitovní kvítí (pesimistické básně, beznaděj, skepse, (alexandr bach) záporně přijaté)
  • Kniha vešrů (dědova mísa)
  • Písně kosmické (víra v pokrok lidstva, motiv kosmu umožnil básníkovi paraelní filozofování (přírodní děje jsou pevné, lidský svět je proměnlivý a nejistý) jakási protiváha života, jak lvové bijem o mříže)
  • Balady a Romance (smazává rozdíly mezi nimi, čerpá z lidové poezie)
  • Prosté motivy (subjektivní, intimní zpověď stárnoucího básníka, o osamělosti, naději na štěstí, smíření, rozděleno do 4 dílů podle ročních období)
  • Povídky Malostranské (malá strana je chápána jako klidné prostředí od pulsující světa, důraz je zde kladen na obyvatele, tolerantní vztahy, ale i určité slabosti lidské chyby, střídavě vážné a satirické,drobnokresba, stručnost, hovorová řeč, přesné zobrazení skutečnosti)
 43. Ruchovci
  • národní křídlo
  • Svatopluk Čech
  • Eliška Krásnohorská
  • Josef Václav Sládek (pouze v mládí)
 44. Lumírovci
  • kosmopolitní křídlo
  • Jaroslav Vrchlický
  • Josef Václav Sládek (v dospělosti)
  • Julius Zeyer (literárních bojů se ale neúčastnil)
 45. Jaroslav Vrchlický
  • lumírovec
  • 1853-1912
  • obrovské dílo 270 knih a překladů, (shakespeare, goethe), myšlenky jsou rozmělněny, mnohomluvnost, lartpourlartismus, do češtiny zaváděl zahraniční formy, velká rozmanitost témat- částečná povrchnost, epigoni
  • Zlomky epopeje (inspirace hugem, sledování etického vývoje, neucelený popis-pouze zlomky, sbírky: sfinx, Duch a svět...)
  • Milostná lyrika: Hudba v duši, Motýli všech barev, Okna v bouři (za trochu lásky)
  • Noc na karlštejně (veselohra)
 46. Josef Václav Sládek
  • ruchovec->lumírovec
  • 1845-1912
  • bez patosu, nemnohomluvný, inspirace na venkově, idealizace rolníků, intimní zpěvné verše inspirované lidovou poezií
  • Jiskry na moři (stesk po zesnulé ženě,ale i politicky burcující básně)
  • Selské písně a české znělky (typické sládkovo dílo)
  • Sbírky pro děti: zlatý máj, skřivánčí písně, zvonky a zvonečky (nadčasové, už ne didaktické jako předtím, obyčejné věci a motivy)
 47. Julius Zeyer
  • povahou tvorby lumírovec ale bojů se nezúčastnil
  • 1841-1901
  • exotický pták české literatury (využíval zahraničních motivů a exotická prostředí), upíná se k mýtům a legendám (novoromantismus), vytváří tak nový vznešený a mystický svět, častá inverze, výlučně epická poezie
  • Tři legendy o krucifixu (povídky)
  • Dům u tonoucí hvězdy (román)
  • Troje paměti Víta Choráze (autobiografická básnická novela)
 48. Svatopluk Čech
  • ruchovec
  • 1846-1908
  • nadšený vlastenec-ovlivnilo jeho tvorbu, jde spíše o myšlenky (vyjma broučků a jestřába ne-nadčasové) než o umělecké kvality, bez intimity, patos, rétoričnost a časté alegorie
  • Adamité (o potlačení hustitské sekty)
  • Slavie a Evropa (alegorické báseně řešící soudobé společenské problémy)
  • Ve stínu lípy (veršovaná povídka zachycující atmosféru venkova, idiličnost,humor)
  • Písně otroka (alegorická báseň, protirakouský revulční ton)
  • Pravý výlet pana Broučka do Měsíce (satira na pražského měšťana)
  • Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do 15 století (měšťan brouček v období husitských válek, jeho pohodlnost v kontrastu s vlastenectvím husitů)
  • Jestřáb kontra hrdlička (jediné skutečně nadčasové dílo, lichvář x panský správce)
 49. Eliška Krásnohorská
  • ruchovec
  • 1847-1926
  • spíše než pro své básně byla známá pro šíření národního poslání literatury
  • libreta k Čertově stěně,Hubička..
 50. kritický realismus - venkovská próza
  • Karel Václav Rais
  • Tereza Nováková
  • Antal Stašek
 51. kritický realismus - historická próza
  • Zikmund Winter
  • Alois Jirásek
  • Jakob Arbes
 52. Karel Václav Rais
  • kritický realismus - venkovská próza
  • 1859-1926
  • Výminkáři (o konfliktu staré generace s jejich podnikatelsky bezohlednými dětmi)
  • Kalibův Učeň (naturalisticko-psychologický román o statkářovi kalibovi který si vezme ženu jež je mu nevěrná, poté co se to dozví ji zabíjí a nakonec umírá)
  • Zapadlí vlastenci ( román vyzdvihující úlohu vlasteneckých učitelů a kneží v nejodlehlejších částech naší země, poměrně sentimentální, chybí kritická vyhrocenost)
  • Západ (román popisující sklonek života faráře a spolu s ním život na venkově, důraz na psychologii a vnitřní svět faráře)
 53. Tereza Nováková
  • kritický realismus - venkovská próza
  • 1853-1912
  • její vzor byla karolína světlá která ji k litertuře přivedla,monografické díla (soustředí se na jednu postavu), dnes neaktuální
  • Jan Jílek (o evangelíkovy z 18. stol.)
  • Jiří Šmatlán (o duševní cestě tkalce který nakonec nachází naději v socialismu)
 54. Antal Stašek
  • kritický realismus - venkovská próza
  • 1843-1931
  • socialista-žádoucí četba
  • O ševci Matoušovi a jeho přátelích (podle skutečnosti, švec matouš celý svůj život zasvětil boji proti utlačování, přerod vlastence v proletáře)
 55. Zikmund Winter
  • kritický realismus - historická próza
  • 1846-1912
  • profesor dějepisu, fakticky přesné, kritický pohled na českou minulost (narozdíl od jiráska), archaický jazyk
  • Rakovnické obrázky (povídky)
  • Mistr Kampanus (román v době bitvy na bíle hoře, sleduje především dění na UK, kampanus se snaží zachránit UK před jezuity,dokonce se dá na katolictví, marně)
 56. Alois Jirásek
  • kritický realismus - historická próza
  • 1851-1930
  • žádoucí četba, idealizace dějin, vrchol v době husitství, naopak pobělohorská doba bylo temno, lid je hybnou silou dějin, je zde několik typizovaných postav charakterizující lid jako celek, skvělý vypravěč, nedostatečně vykreslená psychologie postav
  • Mýty: Staré pověsti české
  • Husitství: Mezi proudy,Proti všem,Bratrstvo
  • Baroko: Temno, Psohlavci (o utlačování chodů, ve znaku bota,-ne pes)
  • Národní Obrození: F.L. Věk, U nás (volné pokračování věka)
  • dramata: Jan Hus, jan Žižka, Otec
 57. Jakub Arbes
  • kritický realismus - historická próza
  • 1840-1914
  • Technické vzdělání-racionalita, zakladatel romaneta (záhada je nakonec rac. vysvětlena), vliv Poa a Vernea
  • Newtonův mozek
  • Lotr Goló
  • Svatý Xaverius (je znalec umění který pátrá po pokladu)
 58. české drama 1850-1900
  • Ladislav Stroupežnický (Naši furianti (veselohra z jihočeské vesnice, spor mezi vojákem a krejčím, realistické prvky)
  • Gabriela Preissová (Gazdina roba (drama o chudé švadleně která opouští svého muže aby odešla za ženatým milencem a poté spáchala sebevraždu)
  • Alois a Vilém Mrštíkové (Maryša (drama o nerovném manželství, bohatství a citu (Maryša si bere bohatého mlynáře i když miluje Francka, nakonec ho otráví jedem v kávě)
 59. Dekadence a symbolismus- svět
  • (lartpourlartismus)
  • Edgar Allan Poe
  • Walter Whitman
  • Oscar Wilde
  • Prokletí básníci:
  • Charles Baudelaire
  • Paul Verlaine
  • Jean Artur Rimbaud
 60. Egar Allan Poe
  • počátky symbolismu
  • 1809-1849
  • mistr literatury hrůzy (zapříčeněná člověkem), vytvořil postavu detektiva amatéry (Dupin), při tvorbě básní zastával racionální přístup, vše promyšleno předem pro maximalizaci efektu-ne náhodná inspirace
  • Havran (baladická báseň,nevermore)
  • povídky: Jáma a kivadlo, Předčasný pohřeb, Vraždy v ulici Morgu, příhody A.G. Pyma
 61. Walter Whitman
  • počátky symbolismu
  • 1819-1892
  • Stébla trávy (zavádí volný verš, o souladu člověka a moderního světa, zprvu přijaté negativně, nemravnost, neuměleckost a propagace homosexuality)
 62. Oscar Wilde
  • dekadence
  • 1854-1900
  • lartpourlartismus, pohyboval se v nejvyšších kruzích dokud nebyl obviněn z homosexuality
  • Obraz Doriana Graye (předmluva: není nic jako nemorální kniha, knihy jsou napsány buď dobře nebo špatně, v umění není nic morbidního, o manipulaci s člověkem, kontrast, aforismy: "muž se žení protože je znuděn,žena protože je zvědavá,oba se zklamou")
 63. Charles Baudelaire
  • dekadence (prokletí básníci)
  • 1821-1867
  • Hodně metafor,symboly, zapojuje všechny smysly, věnuje se i morbidním tématům
  • Květy zla ( vzbudila pohoršení a baudelaire byl pro ní dokonce souzen (rok po soudu s Flaubertem), nemožnost člověka dostáhnout štěstí a harmonie, vzdechlina)
 64. Paul Verlaine
  • dekadence (prokletí básníci)
  • 1844-1896
  • intimní vztah s Rimbaudem (nakonec ho postřelil)
  • Saturnské básně
  • Romance beze slov
 65. Jean Artur Rimbaud
  • dekadence (prokletí básníci)
  • 1854-1891
  • Opilý koráb (koráb na moři, posléze procitnutí v louži, asociační přístup, např v básni Samohlásky (Nezvalova Abeceda))
 66. Transcendentalisté
  • z lat. transcendente = přesahovat, důraz na duchovno, americká verze romantismu s blízkým vztahem k přírodě, inspirováno kantovým idealismem, blízko k panteismu
  • Ralph Waldo Emerson
  • Henry David Thoreau
 67. Ralph Waldo Emerson
  • transcendentalisté
  • 1803-1882
  • skrz literaturu lze pochopit život i ho měnit "vědění není v encyklopedii, nýbrž v sonetu nebo dramatu", Touží po ztotožnění jedince s vesmírem, člověk má žít v harmonii s přírodou, která představuje posvátný text („Básně jsou nezdařenými verzemi textu přírody, jemuž by se měly vyrovnat“ ). Básníka definuje jako člověka, který vyniká svou dokonalostí nad ostatními nedokonalými lidmi,Zavádí termín transcendentální já, kdy oko básníka splývá s jeho duší, složitý obrazný styl
 68. Henry David Thoreau
  • transcendentalisté
  • 1817-1862
  • měl rád přírodu, drsný humor, slovní hříčky
  • Walden – je to rybník, ne jehož březích hledal transcendentální já; u rybníka strávil dva roky; o pobytu tam řekl, že chtěl žít sparťansky, chtěl se co nejhlouběji pohroužit do života, splynout s přírodou
 69. Česká moderna
  • 1895
  • umělecká individualita, vnitřní pravda jedince, útisk ze strany vlády, proti imitátorství lumírovců
  • Josef Svatopluk Machar
  • Otokar Březina
  • Antonín Sova
  • Vilém Mrštík
 70. Josef Svatopluk Machar
  • česká moderna
  • 1864-1942
  • ryzí realista,střízlivý, prozaický verš s prvky hovorové řeči, satira, kritika vlastenectví čecha i vídně, svou modernost projevuje v myšlenkové rovině (kritika malosti čechů)
  • Zde by měly kvést růže (cyklus veršovaných povídek o osudu žen ve společnosti, jsou pasivní a citové - bolest)
  • Magdaléna (veršovaný román, obžaloba české morálky, mravně čistá dívka naráží na sobectví a skončí v nevěstinci, i tak je morálně čistčí)
  • Svědomí věků (cyklus o vývoji etických zásad od starověku až po současnost)
  • Confiteor I-III (intimní zpověd člověka který nedůvěřuje společenským ideálům)
  • Tristium Vindobona
 71. Otokar Březina
  • česká moderna
  • 1868-1929
  • ryzí symbolismu (občas impresionismus), šílenství metafor, samotářský učitel, komplikovaný přístup k víře (katolická moderna ho přijala mezi sebe,později byl označován za antikatolického) - vytváří mystický svět
  • Svítání na západě
  • Větry od pólů
  • Stavitelé chrámu (kulturu buduje několik vyvolených jedinců - stavitelé chrámu budoucích generací)
 72. Antonín Sova
  • česká moderna
  • 1864-1928
  • ryzí impresionalista, intimní, meditativní ráz,básník podzimu (melancholie), milostné a přírodní motivy, jihočeský právník, i dnes srozumitelný
  • Květy intimních nálad
  • Z mého kraje
 73. Vilém Mrštík
  • česká moderna
  • 1863-1912
  • impresionismus, naturalismus, vyzýval ke sloučení ruského realismu s francouzským naturalismem v českých podmínkách
  • Maryša (spolu s jeho bratrem Aloisem)
  • Pohádka máje (vztah světáckého rýši s citlivou helenkou na pozadí jarní přírody)
 74. Buřiči
  • Petr Bezruč
  • františek Gellner
  • Fráňa Šrámek
  • Karel Toman
  • Viktor Dyk
  • Stanislav Kostka Neumann
 75. Petr Bezruč
  • buřič
  • 1867-1958
  • Vladimír Vašek, ostrava, syn Antonína Vaška (zastánce nepravosti rukopisů-trpěl) realista, slezký lidový bard - mluvčí lidu, sociální cítění
  • Slezské písně (soubor balad např. maryčka magdónova, škaredý zjev)
  • Stužkonoska modrá (můra, symbol něčeho po čem básník celý život toužil ale nalezl to až na sklonku života)
 76. František Gellner
  • buřič
  • 1881-1914
  • zemřel za 1. sv., chtěl šokovat klidné měšťany, pocit zbytečného člověka, marnotratnost, syrový záznam osobních zážitků
  • Po nás ať přijde potopa
  • Radosti života
 77. Fráňa Šrámek
  • buřič
  • 1877-1952
  • impresionalista,antimilitarismus, vitalismus a okouzlení životem, hl. téma je mladá generace a dospívání, milostná a přírodní lyrika
  • Života bído, přec tě mám rád (skvěle vystihuje šrámkův postoj)
  • Modrý a rudý (antimilitarismus)
  • Splav (impresionismus, harmonie)
  • Stříbrný vítr (román o dospívání, autobiografické prvky, student jeník se vzpírá tyranství otci a zkostnatělosti učitelů, později získavá milostné zkušenosti)
 78. Karel Toman
  • buřič
  • 1877-1946
  • hodně cestoval, osobní ráz
  • Pohádky krve (dekadentní verše)
  • Sluneční hodiny (již klidnější sbírka)
  • Stoletý kalendář (motivy domova a tuláctví, události se vracejí ve velkých kruzích ale i tak směřují kupředu)
 79. Viktor Dyk
  • buřič
  • 1877-1931
  • právník, později senátor, básněmi země mluví a soumrak u moře si předpověděl smrt u jaderského moře, deziluze,útočná ironie, symbolismus, romantické prvky (-nadosobní idea národa)
  • Satiry a sarkasmy
  • Milá 7 loupežníků (romantický příběh)
  • Básnická tetralogie: Lehké a těžké kroky,Anebo, Okno, Poslední rok (vlastenecké prvky, znovunabytí svobody)
  • Devátá vlna
  • Krysař (přepracovaná staroněmecká pověst, milostná deziluze)
  • Zmoudření dona Quijota (symbolismus, to mu přináší smrt)
 80. Stanislav Kostka Neumann
  • buřič
  • 1875-1947
  • člen omladiny, organizátor srazů v olšanské vile, anarchista (zakladatel časopisu Nový kult)
  • Spravedlnost ochránkyně dobrých (při pobytu ve vězení po zatčení spolu s dalšími z omladiny)
  • později se básník odstěhoval na moravu kde ho příroda vyléčila z anarchismu - Knha lesů vod a strání
  • Jsem apoštolem nového žití
  • Satanova sláva mezi náma (dekadentní, symbolismus)
 81. česká dekadence + katolická moderna
  • dekadence:
  • časopis moderní revue
  • Arnošt Procházka (zakladatel moderního revue, individualista, symbolismus)
  • Karel Hlaváček (náladové, melancholické, zádumčivé verše, přispíval do moderní revue, Pozdě k ránu (pesimismus, neurčitý mlhavý svět,hudebnost veršů), svou violu jsem naladil co možná nejhlouběji)

  • katolická moderna:
  • časopis nový život
  • převážně mladí kněží
Author
TeaTime
ID
70184
Card Set
romantismus - buřiči
Description
romantismus - buřiči
Updated