Muscles

 1. Image Upload 1
  Pronator Teres
 2. Image Upload 2
  Supinator
 3. Image Upload 3
  Extensor Carpi Ulnaris
 4. Image Upload 4
  Extensor Digitorum
 5. Image Upload 5
  Extensor Pollcis Brevis
 6. Image Upload 6
  Extensor Pollcis Longus
 7. Image Upload 7
  Flexor Pollcis Longus
 8. Image Upload 8
  Flexor Digitorum Profundus
 9. Image Upload 9
  Flexor Digitorum Superficialis
 10. Image Upload 10
  Flexor Carpi Radialis
 11. Image Upload 11
  Palmaris Longus
 12. Image Upload 12
  Flexor Carpi Ulnaris
 13. Image Upload 13
  Brachioradialis
 14. Image Upload 14
  Triceps Brachii
 15. Image Upload 15
  Coracobrachialis
 16. Image Upload 16
  Brachiallis
 17. Image Upload 17
  Biceps Brachii
 18. Image Upload 18
  Deltoid
 19. Image Upload 19
  Latissimus Dorsi
 20. Image Upload 20
  Pectoralis Minor
 21. Image Upload 21
  Pectoralis Major
 22. Image Upload 22
  Trapezius
 23. Image Upload 23
  Transversus Abdominis
 24. Image Upload 24
  Internal Oblique
 25. Image Upload 25
  External Oblique
 26. Image Upload 26
  Linea Alba of Rectus Abdominis
 27. Image Upload 27
  Rectus Abdominis
 28. Image Upload 28
  Internal Intercostal
 29. Image Upload 29
  External Intercostal
 30. Image Upload 30
  Diaphragm
 31. Image Upload 31
  Sternocleldomastoid
 32. Image Upload 32
  Masseter
 33. Image Upload 33
  Zygomaticus Major and minor
 34. Image Upload 34
  Buccinator
 35. Image Upload 35
  Obicularis Oculi
 36. Image Upload 36
  Obicularis Oris
 37. Image Upload 37
  Frontalis
 38. Image Upload 38
  Serratus Anterior
 39. Image Upload 39
  Subscapularis
 40. Image Upload 40
  Infraspinatus
 41. Image Upload 41
  Supraspinatus
 42. Image Upload 42
  Teres Major
 43. Image Upload 43
  Teres Minor
Author
Jake510
ID
70113
Card Set
Muscles
Description
anatomy
Updated