Kanji Lesson 10

 1. ko
 2. kodomo
  子ども
 3. Yasuko
  安子
 4. Asako
  朝子
 5. Kyouko
  今日子
 6. gakusei
  学生
 7. chuugakusei
  中学生
 8. shougakusei
  小学生
 9. ichinensei
  一年生
 10. sensei
  先生
 11. sengetsu
  先月
 12. senshuu
  先週
 13. saki
 14. hito
 15. otona
  大人
 16. hou (direction/way)
 17. kata
 18. onna
 19. otoko
 20. -sai
 21. mairu
  参る
 22. aruku
  歩く
 23. akai
  赤い
 24. akachan
  赤ちゃん
 25. shiroi
  白い
 26. hito
 27. nihonjin
  日本人
 28. nanijin
  何人
 29. nannin
  何人
 30. shujin
  主人
 31. kanai
  家内
 32. kazoku
  家族
 33. ie
 34. uchi
 35. shiru
  知る
 36. chijin (aquaintance)
  知人
 37. zonjiru
  存じる
 38. hayashi
 39. Nakabayashi
  中林
 40. shinbun
  新聞
 41. atarashii
  新しい
 42. shinnyuusei
  新入生
 43. shinnen (New Year)
  新年
 44. kiku
  聞く
 45. hanasu
  話す
 46. denwa
  電話
 47. hanashi
 48. densha
  電車
 49. kuruma
 50. kyoukai
  教会
 51. Christianity
  キリスト教
 52. oshieru
  教える
 53. kyoushitsu
  教室
Author
dragonfirefx
ID
69155
Card Set
Kanji Lesson 10
Description
Kanji Lesson 10
Updated