Ur-akuta tillstånd Trauma

 1. Vilka är diagnoserna i ATOMIC-I?
  • Airway obstruction
  • Tension pneumothorax
  • Open pneumothorax
  • Massive hemothorax
  • FlaIl chest
  • Cardiac tamponade
  • Unstable pelvic fracture
 2. 1. Vilka är symtomen vid tensionspneumothorax (ventilpneumothorax?
  2. Hur handlägger man detta akut?
  • 1. Trachealdeviation
  • Distenderade halsvener
  • Hypersonor perkussionston
  • Frånvaro av andingsljud (ensidigt)
  • 2. Åtgärd: nåldekompression alt tube thoracostomy
 3. 1. Vilka är symtomen vid massiv hemothorax?
  2. Hur handlägger du detta tillstånd?
  • 1. Trachealdeviation
  • Tympanistisk dämpning
  • Sammanfallna halsvener
  • Frånvaro av andningsljud
  • 2. Venös access och vätska
  • Thoracotomi alt tube thoracostomy
 4. 1. Vilka är symtomen vid hjärttamponad?
  2. Hur handlägger du detta tillstånd?
  • 1. Distenderade halsvener
  • Nedsatta hjärtljud
  • Ultraljud
  • 2. Venös access och vätskestöd
  • Pericardotomi
  • Thoracotomi
  • Pericardocentes
 5. 1. Vilka är symtomen vid intraabdominell blödning?
  2. Hur handlägger du detta tillstånd?
  • 1. Distenderad buk
  • Uteruslyft (om gravid)
  • Peritoneallavage/ultraljud
  • Vaginalundersökning
  • 2. Venös aceess och vätska.
  • Kirurgkonsult
  • Flytta uterus från vena cava
 6. 1. Vilka är symtomen vid yttre blödning?
  2. Hur handlägger du detta tillstånd?
  • 1. Öppet sår - identifiera såret
  • 2. Direkttryck
  • Splints
  • Sy sår på hjässan
 7. 1. Vilkas sorters bäckenfrakturer finns de och hur ser de ut på röntgen?
  2. Hur handlägger du dessa?
  • Ramus pubis: mindre blod än andra frakturer, lateral kompressionsmekanism
  • Open book: ökad pelvisvolym, stor blödning!
  • Vertikal skada: stor blödning!

  Handläggning: volym och blod, rotera in höfter, bäckenstabiliserare, angiografi,
 8. Vilka tillstånd kan manifestera sig som "transient responders"?
  Underskattad blödning: bukdistension, bäckenfraktur, extremitetsfraktur, yttre blödning

  Icke blödning: hjärttamponad, återkommande/persisterande ventilpneumothorax,
 9. Vilka tillstånd kan manifestera sig som "non responders"?
  Diagnosmetod?
  Intervention?
  Massiv blödning (klass III och IV): intraabdominell. DPL eller ultraljud. Vätska, OP!

  • Icke-blödning:
  • - Tensionspneumothorax. Clinisk diagnos, Nåldekompression/tube thoracotomi.
  • - Hjärttamponad (Echo, FAST, Pericardocentes). thoracotomi)
  • - Trubbig hjärtskada (oregelbunden rytm, dålig perfusion. EKG. Förbered ev op, invasiv monitorering)
Author
filni1
ID
69075
Card Set
Ur-akuta tillstånd Trauma
Description
Symtom och handläggning av urakuta tillstånd
Updated