Rekomendacje Oleszczuka

 1. Substancje o działaniu diabetogennym w ciąży:
  • - laktogen łożyskowy
  • - hormony sterydowe łożyska: estrogeny, progesteron
  • - prolaktyna
  • - łożyskowe insulinazy
 2. Przeciwskazania kardiologiczne do zajścia w ciążę:
  • - ciężkie nadciśnienie płucne z dysfunkcją prawej komory niezaleźnie od przyczyny
  • - zespół Eisenmenger'a
  • - zespół Marfana z niedomykalnością zastawki lub poszerzeniem pnia aorty
  • - zastoinowa niewydolność krążenia
 3. Objawy kardiomiopatii okołoporodowej (1/1300-1/15000 porodów):
  - duszność, kaszel, krwioplucie, kołatanie serca, bół w klatce piersiowej, zwiększone ciśnienie w żyłach szyjnych, rytm cwałowy
 4. Cechy embriopatii warfarynowej:
  • - wady rozwojowe przegrody nosa
  • - wrodzone wady serca
  • - masa ciała < 10 pecetyla
  • - wady oczu
  • - niedorozwój umysłowy
  • - napady padaczkowe
  • - skrzywienie boczne kręgosłupa
  • - głuchota
 5. Cechy idiopatycznej poporodowej niewydolności nerek:
  • - występuje po niepowikłanym przebiegu ciąży i porodu (do 10 tygodni po porodzie)
  • - ciężka mocznica
  • - nadciśnienie tętnicze
  • - mikroangiopatyczna niedokrwistość hemolityczna przebiegająca z trombocytopenią
  • - niezbędne częste dializy i intensywny nadzór nad chorą
 6. Jaki procent kobiet z padaczką ma pierwszy napad w ciąży:
  13%
 7. Wpływ ciąży na przebieg padaczki:
  • - nasilenie czętości napadów (30-50%), czynnikami wyzwalającymi napady są przemęcznie i brak snu
  • - częstość napadów jest taka sama lub mniejsza (ścisły nadzór i współpraca pacjentki)
 8. W którym trymestrze ciąży najczęściej występują napady padaczkowe:
  III trymestr
 9. Najczęstsze powikłania ciąży u kobiet z padaczką:
  • - wady wrodzone
  • - IUGR
  • - nadciśnienie indukowane ciążą
  • - przedwczesne ukończnenie ciąży
  • - wewnątrzmaciczne obumarcie płodu
 10. Profilakyka wad wrodzonych u pacjentek przyjmujących leki przeciwdrgawkowe:
  • - w okresie prekoncepcyjnym 4 mg kwasy foliowego dziennie
  • - 16 tydzień ciąży: ocena stężenia alfafetoproteiny w surowicy ciężarnej i padanie USG pod kątem wad OUN
  • - 18-22 tygodnie ocena anatomii
  • - 20-22 tygodnie echoserca płodu
  • - ocena w kierunku IUGR
  • - NST, KTG, Manning III trymestr
  • - podawanie witaminy K na kilka tygodni przed porodem 1-20 mg p.o dziennie
 11. Zmiany w ciąży predysponujące do rozwoju raka sutka:
  • - wzrost stężenia estriolu, estronu i estradiolu oraz prolaktyny i EGF, wywierają potencjalny wpływ mitogenny, który powinien wpływać na wzrost częstości występowania raka sutka w ciąży
  • - nasilenie waskularyzacji sutków i narządów miednicy małej
  • - nasilenie limfatycznego drenażu oraz stan tolerancji immunologicznej - wczesny rozsiew nowotworów
  • - wzrost częstości występowania raka sutka z przerzutami podczas ciąży to efekt późnego rozpoznania
 12. Najczęstszy nowotwór złośliwy jajnika u ciężarnych to:
  dysgerminoma
 13. Dysgerminoma:
  • - dobre rokowanie, najczęstszy guz złośliwy jajnika w ciąży (30%)
  • - wysoce promieniowczuły
  • - po zabiegu chirurgicznym można kontynuować ciążę
  • - szybki wzorst guza - w ciąży skręt, uwięźnięcie
  • - w 25% przypadków wewnątrzmaciczne obumarcie płodu
  • - u 30% kobiet wznowa po leczeniu oszczędzającym w ciąży do 2 lat
  • - konieczna dokładna diagnostyka w połogu (limfangiografia, CT)
 14. Jakie jest ryzyko poronienia po konizacji chirurgicznej wykonanej w I trymestrze ciąży?
  33%
 15. Zatorowość płucna objawy:
  • - przyspieszenie oddechu
  • - duszność
  • - ból w klatce piersiowej
  • - kaszel
  • - niepokój
  • - tachykardia
  • - gorączka
  • Spadek ciśnienia tętniczego i objawy niewydolności krążenia są objawami masywnej zatorowości płucnej.
 16. Przewaga heparyny drobnocząsteczkowej nad niefrakcjonowaną opiera się na:
  • - większej biodostępności
  • - bardziej przewidywalnej odpowiedzi pacjentki na leczenie
  • - wygodniejszym (rzadszym) dawkowaniu
  • - braku konieczności monitorowania układu krzepnięcia
  • - rzadszych incydentach powikłań krwotocznych
  • - rzadszych incydentach małopłytkowości
  • - rzadziej występującej "oporności" na heparynę
 17. Zespół Stoeckla:
  Atonia mięśniówki gładkiej jelit w ciąży
Author
akajdy
ID
69061
Card Set
Rekomendacje Oleszczuka
Description
w/g rek oleszczuka
Updated