Test

 1. Objawowe zakażenia u nowowrodków zakażonych prenatalnie występują z częstością:
  15-20%
  5-10%
  25-30%
  35-40%
  45-50%
  5-10%
 2. W przypadku ułożenia wierzchołkowego punktem prowadzącym jest:
  - bródka
  - kość ciemieniowa
  - czoło
  - ciemiączko tylne
  - ciemiączko przednie
  ciemiączko przednie
 3. Do szczepionek moźliwych do zastosowania w czasie ciąźy naleźą szczepionki przeciw:
  - grypie, grużlicy, półpaśccowi
  - grypie, poliomyelitis, tężcowi
  - grypie, grużlicy, poliomyelitis
  - półpaśccowi, poliomyelitis, tęźcowi
  - grypie, półpaścowi, poliomyelitis
  - grypie, poliomyelitis, tężcowi
 4. Do grupy wysokiego ryzyka raka trzonu macicy zostaną zakwalifikowane pacjentki ze stanem receptorowym:
  - E2R- ujemnym, PgR- ujemnym, E2R - dodatnim, PgR- ujemnym
  - wszystkie
  - E2R- ujemnym, PgR- ujemnym, E2R- dodatnim, PgR- dodatnim, E2R- ujemnym, PgR- dodatnim
  - E2R- ujemnym, PgR- ujemnym, E2R- ujemnym, PgR- dodatnim
  - E2R- ujemnym, PgR- ujemnym, E2R- dodatnim, PgR- dodatnim
  - E2R- ujemnym, PgR- ujemnym, E2R - dodatnim, PgR- ujemnym
 5. Krwotok poporodowy to:
  - wszystkie odpowiedzi nieprawidłowe
  - utrata więcej niż 500 ml krwi po porodzie siłami natury i 1000 ml po cięciu cesarskim w ciągu 24 h
  - utrata więcej niż 500 ml krwi po porodzie siłami natury i 1000 ml po cięciu cesarskim w ciągu 48 h - utrata więcej niż 500 ml krwi po porodzie siłami natury w ciągu 12 h
  - utrata więcej niż 500 ml krwi po porodzie siłami natury i nie więcej niż 900 ml po cięciu cesarskim
  - utrata więcej niż 500 ml krwi po porodzie siłami natury i 1000 ml po cięciu cesarskim w ciągu 24h
 6. 6. Które z niżej wymienionych przypadków są wskazaniem do pełnego badania w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową:
  - Prostytucja, Zgłoszenie gwałtu lub wykorzystania seksualnego, Obecność objawów wskazujących na możliwość zakażenia przenoszonego drogą płciową , Kontakty seksualne z osobą, u której wystąpiły objawy wskazujące na możliwość zakażenia przenoszonego drogą płciową
  - Stwierdzenie ryzykownych zachowań w zakresie zakażenia chorobą przenoszoną drogą
  płciową (duża liczba partnerów seksualnych lub partner z rozpoznanym zakażeniem przenoszonym drogą płciową), Zgłoszenie gwałtu lub wykorzystania seksualnego , Obecność objawów wskazujących na możliwość zakażenia przenoszonego drogą płciową, Kontakty seksualne z osobą, u której wystąpiły objawy wskazujące na możliwość zakażenia przenoszonego drogą płciową
  - Prostytucja, Zgłoszenie gwałtu lub wykorzystania seksualnego , Obecność objawów wskazujących na możliwość zakażenia przenoszonego drogą płciową
  - Rozpoznanie jakiejkolwiek choroby przenoszonej drogą płciową, Stwierdzenie ryzykownych zachowań w zakresie zakażenia chorobą przenoszoną drogą płciową (duża liczba partnerów seksualnych lub partner z rozpoznanym
  zakażeniem przenoszonym drogą płciową), Prostytucja , Zgłoszenie gwałtu
  lub wykorzystania seksualnego , Obecność objawów wskazujących na
  możliwość zakażenia przenoszonego drogą płciową , Kontakty seksualne z
  osobą, u której wystąpiły objawy wskazujące na możliwość zakażenia przenoszonego drogą płciową
  - Zgłoszenie gwałtu lub wykorzystania seksualnego , Obecność objawów wskazujących na
  możliwość zakażenia przenoszonego drogą płciową , Kontakty seksualne z
  osobą, u której wystąpiły objawy wskazujące na możliwość zakażenia przenoszonego drogą płciową
  • Rozpoznanie jakiejkolwiek choroby przenoszonej drogą płciową,
  • Stwierdzenie ryzykownych zachowań w zakresie zakażenia chorobą
  • przenoszoną drogą płciową (duża liczba partnerów seksualnych lub partner
  • z rozpoznanym zakażeniem przenoszonym drogą płciową), Prostytucja , Zgłoszenie gwałtu lub wykorzystania seksualnego , Obecność objawów wskazujących na możliwość zakażenia przenoszonego drogą płciową , Kontakty seksualne z osobą, u której wystąpiły objawy wskazujące na możliwość zakażenia przenoszonego drogą płciową
 7. Monitorowanie wewnątrzmacicznego stanu
  płodu we współczesnej perinatologii oparte jest głównie o metody
  biofizyczne. Jednakże należy zwrócić uwagę, iż niektóre badania biochemiczne mogą dostarczyć przydatnych informacji dotyczących funkcjonowania jednostki matczyno-płodowo-łożyskowej. Które z poniższych
  stwierdzeń są fałszywe:
  - maksymalne stężenia beta-hCG w krwi matczynej stwierdza się między 7-12 tygodniem
  ciąży, oznaczanie stężenia HPL (laktogen łożyskowy) może być przydatne w
  monitorowaniu ciąży, w której spodziewamy się przewlekłej niewydolności
  łożyska
  - w diagnostyce biochemicznej abberacji chromosomalnych w I trymestrze
  ciąży (test podwójny) wykorzystuje się fakt stwierdzania niższych
  wartości wolnej podjednostki beta-hCG w przebiegu zespołu Downa niż w
  ciąży prawidłowej, fakt, iż w zespole Downa i innych nieprawidłowościach
  chromosomalnych notuje się wyższe stężenia białka PAPP-A jest wykorzystywany w teście podwójnym
  - fakt, iż w zespole Downa i innych nieprawidłowościach chromosomalnych notuje
  się wyższe stężenia białka PAPP-A jest wykorzystywany w teście podwójnym
  - maksymalne stężenia beta-hCG w krwi matczynej stwierdza się między 7-12 tygodniem
  ciąży, w diagnostyce biochemicznej abberacji chromosomalnych w I trymestrze ciąży (test podwójny) wykorzystuje się fakt stwierdzania
  niższych wartości wolnej podjednostki beta-hCG w przebiegu zespołu Downa niż w ciąży prawidłowej, oznaczanie stężenia HPL (laktogen łożyskowy) może być przydatne w monitorowaniu ciąży, w której spodziewamy się przewlekłej niewydolności łożyska
  - w diagnostyce biochemicznej abberacji chromosomalnych w I trymestrze
  ciąży (test podwójny) wykorzystuje się fakt stwierdzania niższych wartości wolnej podjednostki beta-hCG w przebiegu zespołu Downa niż w ciąży prawidłowej
  - w diagnostyce biochemicznej abberacji chromosomalnych w I trymestrze ciąży (test podwójny) wykorzystuje się fakt stwierdzania niższych wartości wolnej podjednostki beta-hCG w przebiegu zespołu Downa niż w ciąży prawidłowej, fakt, iż w zespole Downa i innych nieprawidłowościach chromosomalnych notuje się wyższe stężenia białka PAPP-A jest wykorzystywany w teście podwójnym
 8. Wg kryteriów Davesa - Redmana za czynniki niekorzystne rokowniczo dla płodu należy uznać:
  - dużą ilość epizodów niskiej zmienności, STV (short term viability) <3ms, brak epizodów wysokiej zmienności
  - dużą ilość epizodów niskiej zmienności
  - dużą ilość epizodów niskiej zmienności, STV (short term viability) >6ms
  - STV (short term viability) >6ms, brak epizodów wysokiej zmienności
  - STV (short term viability) <3ms, brak epizodów wysokiej zmiennośc
  - dużą ilość epizodów niskiej zmienności, STV (short term viability) <3ms, brak epizodów wysokiej zmienności
 9. Zaznacz stwierdzenie fałszywe.Do potencjalnych powikłań amnioinfuzji należą:
  - Zator wodami płodowymi
  - Przedwczesne oddzielanie łożyska
  - MAS
  - PROM
  MAS
 10. Markery nowotworowe stosowane w diagnostyce i monitorowaniu leczenia złośliwych nowotworów germinalnych to odpowiednio:
  CA 125 - dla potworniaka niedojrzałego, betaHCG - dla raka kosmówki i guza pęcherzyka żółtkowego, AFP - dla raka zarodkowego, LDH - dla mieszanego guza germinalnego
  CA125 - dla potworniaka niedojrzałego, betaHCG - dla raka kosmówki i raka zarodkowego, AFP - dla raka kosmówki, LDH - dla mieszanego guza
  germinalnego
  CA 125 - dla potworniaka niedojrzałego, betaHCG - dla raka kosmówki i raka zarodkowego, AFP - dla guza pęcherzyka żółtkowego , LDH - dla
  mieszanego guza germinalnego
  CA 125 - dla potworniaka niedojrzałego, betaHCG - dla raka kosmówki i raka embrionalnego, AFP - dla guza pęcherzyka żółtkowego, LDH - dla
  mieszanego guza germinalnego
  CA125 - dla raka zarodkowego, betaHCG - dla raka kosmówki i potworniaka
  niedojrzałego, betaHCG - dla raka kosmówki i raka zarodkowego ,AFP - dla raka kosmówki
  CA 125 - dla potworniaka niedojrzałego, betaHCG - dla raka kosmówki i raka zarodkowego, AFP - dla guza pęcherzyka żółtkowego, LDH - dla mieszanego guza germinalnego
 11. Obraz kliniczny zaśniadu groniastego obejmuje:
  - pęcherzykowego rozdęcia kosmków z obrzękiem podścieliska pokrytego przez
  - powiększenie macicy nieproporcjonalnie do czasu trwania ciąży z krwawieniem z narządu rodnego
  - wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
  - rozrost nabłonka trofoblastu o różnym stopniu nasilenia proliferacji i obecnością atypii komórkowej
  - cototrofoblast i syncytiotrofoblast bez lub ze szczątkową obecnością naczyń kosmkowychobecność torbieli tekaluteinowych w jajnikach w obrazie USG
  - wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 12. Do kryteriów diagnostycznych zespołu antyfosfolipidowego nie należy:
  - obecność przeciwciał IgGaCL oraz IgM Acl
  - trombocytoza
  - obecność antykoagulantu LA
  - powtarzające się straty ciąż zakrzepica,[żylna ,tętnicza,zator]
  - trombocytoza
 13. Pacjentka lat 36, paląca, zgłosiła się na
  IP szpitala z powodu nagłego bólu okolicy podbrzusza, osłabienia. Miesiączki regularne, ostatnia ok 1,5 miesiąca temu, nie stosuje
  antykoncepcji,regularnie współżyje. W bad macica nieznacznie powiększona, przydatki tkliwe, ból barków. RR 90/55, tachykardia. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem będzie :
  - zapalenie przydatków
  - kolka nerkowa
  - ciąża pozamaciczna
  - pęknięta ciąża pozamaciczna
  - zapalenie wyrostka robaczkowego
  - pęknięta ciąża pozamaciczna
 14. Następujące cechy czynności serca płodu w I okresie porodu odnoszą się do stanu prawidłowego za wyjątkiem:
  - zmienności podstawowej częstości serca płodu wynoszącej 20 uderzeń/min
  - braku akceleracji przez 20 min
  - podstawowej częstości serca płodu poniżej 110 uderzeń/min
  - podstawowej częstości serca płodu 160 uderzeń/min
  - 4 akceleracji w ciągu 20 min
  - podstawowej częstości serca płodu 160 uderzeń/min
 15. Manewr McRobertsa- Gonicka:
  - jest to zabieg stosowany w trakcie resuscytacji wewnątrzmacicznej płodu
  - jest to zabieg mający na celu wprowadzenie wpadniętej pępowiny do macicy
  - jest to zabieg wykonywany w czasie cięcia cesarskiego w przypadku utrudnionego wydobycia płodu
  - jest to zabieg niestosowany obecnie w położnictwie
  - jest to zabieg mający na celu uwolnienie przedniego braku płodu, stosowany w przypadku dystocji barkowej
  - jest to zabieg mający na celu uwolnienie przedniego braku płodu, stosowany w przypadku dystocji barkowej
 16. Termin mestruatio tarda oznacza:
  - ostatnie krwawienie miesięczne
  - obfite krwawienie miesięczne
  - pierwsze krwawienie miesięczne wczesne pojawienie się pierwszej miesiączki
  - późne wystąpienie pierwszej miesiączki
  - późne wystąpienie pierwszej miesiączki
 17. Temperatura ciała ciężarnej 38,20C oraz
  tachykardii płodu 170/min w terminie porodu to kryteria zakażenia wewnątrzmacicznego. Spełnienie ww. kryteriów nakazuje rozpoznać
  zakażenie wewnątrzmaciczne.
  - pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie fałszywe
  - oba zdania są prawdziwe
  - żadne zdanie nie jest prawdziwe
  - oba zdania są prawdziwe zaś pierwsze w pełni uzasadnia drugie
  - pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie fałszywe
 18. Które zdania opisujące budowę i funkcję osłonki przejrzystej (zona pellucida) są prawdziwe:
  - zbudowany jest z glikoprotein wydzielanych przez komórkę jajową w czasie follikulogenezy, białka osłonki indukują reakcję akrosomalną, reakcja kortykalna zmienia strukturę osłonki i zapobiega zapłodnieniu polispermicznemu, w rozwoju przedimplantacyjnym postępuje trawienie
  osłonki i blastocysta jest jej już pozbawiona
  - białka osłonki indukują proces kapacytacji i reakcję akrosomalną, reakcja kortykalna zmienia strukturę osłonki i zapobiega zapłodnieniu
  polispermicznemu, w rozwoju przedimplantacyjnym postępuje trawienie
  osłonki i blastocysta jest jej już pozbawiona
  - zbudowany jest z glikoprotein wydzielanych przez komórkę jajową w czasie follikulogenezy, białka osłonki indukują reakcję akrosomalną, reakcja kortykalna zmienia strukturę osłonki i zapobiega zapłodnieniu polispermicznemu
  - zbudowany jest z glikoprotein wydzielanych przez komórkę jajową w czasie follikulogenezy, białka osłonki indukują proces kapacytacji i reakcję akrosomalną, w rozwoju przedimplantacyjnym postępuje trawienie osłonki i
  blastocysta jest jej już pozbawiona
  - zbudowany jest z glikoprotein wydzielanych przez komórkę jajową w czasie follikulogenezy, białka osłonki indukują proces kapacytacji i reakcję akrosomalną, reakcja kortykalna zmienia strukturę osłonki i zapobiega zapłodnieniu polispermicznemu, w rozwoju przedimplantacyjnym postępuje
  trawienie osłonki i blastocysta jest jej już pozbawiona
  • - zbudowany jest z glikoprotein wydzielanych przez komórkę jajową w
  • czasie follikulogenezy, białka osłonki indukują reakcję akrosomalną,
  • reakcja kortykalna zmienia strukturę osłonki i zapobiega zapłodnieniu
  • polispermicznemu
 19. Główka jest ustalona, jeżeli:
  - ciemie małe jest na wysokości wchodu miednicy - swoim wymiarem miarodajnym przeszła przez linię wchodu
  - główki płodu nie wyczuwa się się badaniem zewnętrznym
  - punkt prowadzący znajduje się na wysokości linii międzykolcowej
  - bródka znajduje się w płaszczyźnie cieśni miednicy
  - punkt prowadzący znajduje się na wysokości linii międzykolcowej
 20. Poniżej wymienione są leki stosowane w
  terapii nadreaktywności pęcherza
  moczowego.1.dicyklomina2.flawoksan3.hioscjamina4.imipramina5.oksybutynina6.oksybutynina
  XL7.propanteina8.tolterodyna9.tolterodyna LA. Najmniej działań niepożądanych obserwuje się przy stosowaniu:
  - flawoksan, imipramina, oksybutynina XL
  - oksybutynina, propanteina, tolterodyna
  - oksybutynina XL, tolterodyna, tolterodyna LA
  - imipramina, oksybutynina XL, propanteina
  - dicyklomina, hioscjamina, imipramina
  - oksybutynina XL, tolterodyna, tolterodyna LA
Author
akajdy
ID
69016
Card Set
Test
Description
pytania z giełd róźnych: LEP, test specjalizacyjny, pilnujcie się mogą trafiać się błędy - ja teź te pytania cały czas weryfikuje
Updated