2 Timoteos 3:16

 1. Kutsal
  Holy
 2. yazmak
  to write
 3. yazı
  • writıng
  • article
 4. Yazılar`ın
  writings
 5. tümü
  all of
 6. Tanrı
  God
 7. esinlemek
  to inspire
 8. esinleme
  inspiration
 9. öğretmek
  to teach
 10. azarlamak
  • reprimand
  • rebuke
 11. yola getirmek
  • to correct
  • to discipline
 12. doğruluk
  • truth
  • accuracy
  • correctness
 13. konusunda
  • regarding
  • with respect to
 14. eğitmek
  • educate
  • train
 15. için
  for
 16. yararlıdır
  • useful
  • helpful
  • beneficial
 17. ikinci
  second
 18. Timoteos
  Timothy
 19. Kutsal Yazılar`ın tümü
  Holy Scripture all of
 20. Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek,
  God inspired and to teach, to rebuk, to correct,
 21. doğruluk konusunda eğitmek
  righteousness with respect to educate
 22. için yararlıdır.
  beneficial for
Author
jcandan
ID
68994
Card Set
2 Timoteos 3:16
Description
2 Timothy 3:16
Updated