v.txt

 1. vaag
  vague
 2. vaak
  often
 3. vaarwel
  farewell
 4. vaas; de
  vase
 5. vaat; de
  dishes; pans
 6. vacant
  vacant
 7. vacature; de
  vacancy
 8. vader; de
  father
 9. vaderland; het
  fatherland
 10. vaderlands
  native
 11. vagevuur; het
  purgatory
 12. vak; het
  compartment; pigeonhole
 13. vakantie; de
  holiday
 14. vakman; de
  craftsman; specialist
 15. val; de
  fall
 16. valk; de
  falcon
 17. vallei; de
  valley
 18. vallen
  to fall
 19. vals
  false
 20. vampier; de
  vampire
 21. van
  of
 22. vanaf
  from; ever since
 23. vandaag
  today
 24. vandaan
  from
 25. vangen
  to catch
 26. vanwege
  on account of
 27. vanzelf
  of itself
 28. varen; de
  fern
 29. varen
  to sail; travel by boat
 30. variatie; de
  variation
 31. vari(e")ren
  to vary
 32. varken; het
  pig
 33. varkensvlees; het
  pork
 34. vast
  fast; fixed; steady
 35. vasthouden
  to hold fast
 36. vat; het
  vat; cask; barrel
 37. vatten
  to catch; understand
 38. vechten
  to fight
 39. vee; het
  cattle
 40. veel
  much; a lot
 41. veer; de
  feather; ferry
 42. veerkracht; de
  elasticity; resilience
 43. vegen
  to sweep; brush
 44. vegetarier; de
  vegetarian
 45. veilig
  safe; secure
 46. veiling; de
  auction
 47. vel; het
  skin; hide
 48. veld; het
  field
 49. veldspeler; de
  fielder
 50. vellen
  to fell
 51. venster; het
  window
 52. vent; de
  fellow; chap
 53. ver
  far
 54. veranderen
  to change
 55. verandering; de
  change
 56. veranderlijk
  changeable
 57. verantwoordelijk
  responsible; accountable
 58. verantwoordelijkheid; de
  responsibility
 59. verantwoorden
  to answer for
 60. verbaasd
  amazed
 61. verband; het
  connection; context; bandage
 62. verbazen
  to astonish
 63. verbazen zich
  to be astonished
 64. verbeelden
  to represent
 65. verbeelden zich
  to imagine
 66. verbeelding; de
  imagination
 67. verbergen
  to hide
 68. verbeteren
  to make better
 69. verbetering; de
  improvement
 70. verbieden
  to forbid
 71. verbinden
  to connect; join; bandage
 72. verbinding; de
  connection
 73. verbitteren
  to embitter
 74. verbittering; de
  bitterness
 75. verblijfsvergunning; de
  residence permit
 76. verbod; het
  prohibition
 77. verboden
  forbidden
 78. verbouwen
  to rebuild; alter
 79. verbranden
  to burn down
 80. verbreken
  to break off
 81. verdacht
  suspicious
 82. verdachte; de
  suspect; accused
 83. verdedigen
  to defend
 84. verdelen
  to divide; distribute
 85. verdeling; de
  division; distribution
 86. verdenken
  to suspect
 87. verdenking; de
  suspicion
 88. verder
  further
 89. verderop
  further on/up
 90. verdienen
  to earn
 91. verdieping; de
  storey; floor
 92. verdomme
  damn
 93. verdraagzaamheid; de
  tolerance; forbearance
 94. verdraaien
  to distort; twist
 95. verdrag; het
  treaty; convention
 96. verdragen
  to bear; tolerate
 97. verdwaald
  lost; stray
 98. verdwalen
  to lose one's way
 99. verdwijnen
  to disappear
 100. verenigd
  united
 101. verenigen
  to unite; combine
 102. vereniging; de
  union; society
 103. verf; de
  paint; dye
 104. vergaderen
  to meet; assemble
 105. vergadering; de
  meeting
 106. vergeefs
  vain; futile
 107. vergelijken
  to compare
 108. vergelijking; de
  comparison; equation
 109. vergeten
  to forget
 110. vergeven
  to forgive
 111. vergif; het
  poison; venom
 112. vergiftig
  poisonous (giftig)
 113. vergissen zich
  to make a mistake
 114. vergissing; de
  mistake; error
 115. vergoeding; de
  compensation; damages
 116. verhaal; het
  story
 117. verhinderen
  to prevent
 118. verhoor; het
  hearing; interrogation
 119. verhoren
  to interrogate
 120. verhouding; de
  relationship
 121. verhuizen
  to move house
 122. verhuren
  to let; hire out
 123. verhuurder; de
  letter; landlord
 124. verjaardag; de
  birthday
 125. verkeer; het
  traffic
 126. verkeerd
  wrong
 127. verkeerslicht; het
  traffic light
 128. verkeren
  to be in
 129. verkiezen
  to prefer; elect
 130. verkiezing; de
  election; poll
 131. verklaren
  to explain; declare
 132. verklaring; de
  explanation
 133. verkleinwoord; het
  diminutive
 134. verkoop; de
  sale
 135. verkopen
  to sell
 136. verkouden worden
  to catch cold
 137. verkoudheid; de
  cold; (achoo)
 138. verlaten
  to leave; quit
 139. verleden
  past; last
 140. verleden; het
  past; record
 141. verlegen
  shy
 142. verlegenheid; de
  shyness; embarrassment
 143. verleiden
  to seduce; tempt
 144. verleiding; de
  seduction; temptation
 145. verlichten
  to light up; enlighten
 146. verliefd
  in love
 147. verlies; het
  loss
 148. verliezen
  to lose
 149. verlof; het
  leave (of absence); permission
 150. verloofd
  engaged
 151. verloofde; de
  fiance(e)
 152. verlopen
  to go; to pass
 153. verloren
  lost
 154. verloven (zich)
  to become engaged
 155. vermaken (zich)
  entertain
 156. vermelden
  to make mention of
 157. vermijden
  to avoid
 158. verminderen
  to lessen; decrease
 159. vermindering; de
  decrease
 160. vermissen
  to miss
 161. vermoeden
  to suspect; suppose
 162. vermoeien
  to tire
 163. vermoorden
  to murder
 164. vernietigen
  to destroy
 165. veronderstellen
  to suppose; assume
 166. verontwaardigd
  indignant
 167. veroordelen
  to condemn; sentence
 168. veroorloven
  to allow; give leave
 169. veroorzaken
  to cause
 170. verouderd
  obsolete
 171. veroveren
  to conquer
 172. verpesten
  to poison
 173. verplaatsen
  to move; transfer
 174. verpleegster; de
  nurse
 175. verplegen
  to nurse
 176. verplicht
  obligatory
 177. verraad; het
  treachery; treason
 178. verraden
  to betray
 179. verrassen
  to surprise
 180. verrassing; de
  surprise
 181. verrukkelijk
  delicious
 182. vers; het
  verse; poem
 183. vers
  fresh
 184. verscheidene
  several; various
 185. verscheuren
  to tear up
 186. verschijnen
  to appear; turn up
 187. verschijning; de
  appearance; apparition
 188. verschijnsel; het
  phenomenon
 189. verschil; het
  difference
 190. verschillen
  to differ
 191. verschillend
  different; several
 192. verschrikkelijk
  terrible
 193. versieren
  to decorate
 194. verslaafd aan
  addicted to
 195. verslaan
  to defeat; beat; cover
 196. verslag; het
  report
 197. verslaggever; de
  reporter
 198. verslapen zich
  to oversleep
 199. verslechteren
  to get/make worse
 200. versleten
  worn
 201. verslijten
  to wear out
 202. verslinden
  to devour
 203. verspreid
  scattered
 204. verspreiden
  to spread
 205. verspreken zich
  make a slip of the tongue
 206. verstaan
  to understand; hear
 207. verstand; het
  understanding; mind; reason
 208. verstandig
  sensible
 209. vertalen
  to translate
 210. vertaling; de
  translation
 211. verte; de
  distance
 212. vertegenwoordigen
  to represent
 213. vertegenwoordiger; de
  representative; agent
 214. vertegenwoordiging; de
  representation
 215. vertellen
  to tell
 216. verteren
  to consume
 217. vertolken
  to interpret; render
 218. vertoking; de
  interpretation
 219. vertonen
  to show; present
 220. vertraging; de
  delay
 221. vertrek; het
  departure
 222. vertrekken
  to leave; depart
 223. vertrektijd; de
  time of departure
 224. vertrouwen
  to trust
 225. vertrouwen; het
  trust; confidence
 226. vervangen
  to replace; substitute
 227. vervelen zich
  to be bored
 228. vervelend
  boring; annoying
 229. verveling; de
  boredom
 230. verven
  to paint
 231. vervoer; het
  transport
 232. vervoeren
  to transport
 233. vervolg; het
  continuation; sequel
 234. vervolgen
  to continue
 235. vervolgverhaal; het
  serial story
 236. vervuilen
  to pollute
 237. vervuiling; de
  pollution
 238. verwaand
  conceited
 239. verwaarlozen
  to neglect
 240. verwachten
  to expect
 241. verwachting; de
  expectation
 242. verwarmen
  to heat
 243. verwarming; de
  heating
 244. verwarring; de
  confusion
 245. verwelkomen
  to welcome
 246. verwennen
  to spoil; overindulge; pamper
 247. verwijderen
  to remove; send out
 248. verwijfd
  effeminate
 249. verwijt; het
  reproach; blame
 250. verwijten
  to reproach
 251. verwijzen
  to refer
 252. verwijzing; de
  reference
 253. verzamelen
  to collect; gather
 254. verzameling; de
  collection; math set
 255. verzekeren
  to assure; insure; ensure
 256. verzekering; de
  insurance; assurance
 257. verzet; het
  resistance
 258. verzetten zich
  to resist
 259. verzilveren
  to cash; realize
 260. verzoek; het
  request
 261. verzoeken
  to request; beg
 262. verzorgen
  to take care of
 263. verzorging; de
  care; maintenance
 264. verzwaren
  to make heavier; aggravate
 265. vest; het
  waistcoast; cardigan
 266. vestigen
  to establish
 267. vestiging; de
  establishment
 268. vet; het
  grease; fat
 269. vet
  fat; greasy
 270. veter; de
  shoelace
 271. veteraan; de
  veteran
 272. veulen; het
  foal; colt; filly
 273. vicieus
  vicious
 274. vieren
  to celebrate
 275. viering; de
  celebration
 276. vierhoek; de
  rectangle; square
 277. vierkant; het
  square
 278. vies
  dirty; smutty
 279. viezigheid; de
  dirt; filth; smut
 280. vijand; de
  enemy
 281. vijandschap; de
  enmity; animosity
 282. vijg; de
  fig
 283. vijver; de
  pond
 284. vinden
  to find; think
 285. vinger; de
  finger
 286. vis; de
  fish
 287. visioen; het
  vision
 288. visite; de
  visit
 289. vissen
  to fish
 290. visser; de
  fisherman
 291. visum; het
  visa
 292. vitamine; de
  vitamin
 293. vla; de
  custard; flan
 294. vlaai; de
  flan
 295. vlag; de
  flag
 296. vlak; het
  plane; area
 297. vlak
  flat; level; smooth
 298. vlakgom; de
  rubber; eraser
 299. vlakte; de
  plain
 300. vlam; de
  flame
 301. vleermuis; de
  bat
 302. vlees; het
  flesh; meat
 303. vleien
  to flatter
 304. vleierij; de
  flattery
 305. vlek; de
  spot; stain
 306. vleugel; de
  wing; grand piano
 307. vlieg; de
  fly
 308. vliegdekschip; het
  aircraft carrier
 309. vliegen
  to fly
 310. vliegtuig; het
  aeroplane
 311. vliegveld; het
  airport
 312. vlies; het
  fleece; skin
 313. vlinder; de
  butterfly
 314. vlo; de
  flea
 315. vloed; de
  flood
 316. vloeien
  to flow
 317. vloek; de
  curse
 318. vloeken
  to curse
 319. vloer; de
  floor
 320. vlot; het
  raft
 321. vlot
  fluent; smooth
 322. vlotten
  to float; go smoothly
 323. vlucht; de
  flight
 324. vluchten
  to fly; flee
 325. vluchtig
  volatile; superficial
 326. vlug
  quick; fast
 327. vocaal; de
  vowel
 328. vocaal
  vocal
 329. vocht; het
  moisture; fluid
 330. vochtig
  moist; damp; humid
 331. voeden
  to feed
 332. voeding; de
  feeding; nutrition
 333. voedsel; het
  food
 334. voegwoord; het
  conjunction
 335. voelen
  to feel; sense
 336. voer; het
  fodder; feed
 337. voeren
  to feed
 338. voering; de
  lining
 339. voet; de
  foot
 340. voetballen
  to play football
 341. voetganger; de
  pedestrian
 342. vogel; de
  bird
 343. vol
  full
 344. voldoen
  to satify
 345. volgeling; de
  follower
 346. volgen
  to follow
 347. volgens
  according to
 348. volgorde; de
  order; sequence
 349. volhouden
  to keep up; persist
 350. volk; de
  people; nation
 351. volkomen
  perfect; absolute(ly)
 352. volksvertegenwoordiger; de
  representative; MP
 353. volledig
  complete; full
 354. volmaakt
  perfect
 355. volop
  in abundance
 356. voltooien
  to complete; finish
 357. voltrekken
  to execute (a sentence); solemnize
 358. voluit
  in full
 359. volume; het
  volume
 360. volwassen; de
  grown up; adult
 361. vondeling; de
  foundling
 362. vonnis; het
  sentence; judgement
 363. voor
  before
 364. vooraan
  in front
 365. vooraf
  beforehand; previously
 366. vooral
  above all; particularly
 367. voorbeeld; het
  example
 368. voorbereiden
  to prepare
 369. voorbereiding; de
  preparation
 370. voorbij
  past; beyond
 371. voorbijgaan
  to go past
 372. voordat
  before
 373. voordeel; het
  advantage
 374. voordelig
  profitable; advantageous
 375. voordeur; de
  front door
 376. voordoen
  to show; arise
 377. voordringen
  to jump the queue
 378. voorgevoel; het
  premonition
 379. voorgoed
  for good
 380. voorgrond; de
  foreground
 381. voorhoofd; het
  forehead
 382. voorjaar; het
  spring
 383. voorkeur; de
  preference
 384. 'voorkomen
  to occur
 385. voor'komen
  to prevent
 386. voor'koming; de
  prevention
 387. voorlopig
  for the time being
 388. voormiddag; de
  morning
 389. voornaam; de
  first name
 390. voornaam
  distinguished
 391. voornaamwoord; het
  pronoun
 392. voornamelijk
  mainly
 393. vooroordeel; het
  prejudice
 394. voorover
  forward; face down
 395. voorrang; de
  precedence; right of way
 396. voorrangsweg; de
  major road
 397. voorrecht; het
  privilege
 398. voorshands
  for the present
 399. voorspellen
  to predict; foretell
 400. voorstel; het
  proposal
 401. voorstellen
  to propose; introduce
 402. voorstelling; de
  performance; idea
 403. voortaan
  in future; henceforth
 404. vooruit
  forward; ahead
 405. voorzichtig
  careful
 406. voorzitter; de
  chairman
 407. voren; naar voren
  forward
 408. vorig
  last; previous
 409. vork; de
  fork
 410. vorm; de
  form; shape
 411. vormgeving; de
  composition
 412. vorst; de
  frost
 413. vos; de
  fox; bay horse
 414. vouw; de
  fold; pleat
 415. vouwen
  to fold
 416. vraag; de
  question
 417. vragen
  to ask; call upon
 418. vrede; de
  peace
 419. vredig
  peaceful
 420. vreedzaam
  peaceable
 421. vreemd
  strange; foreign
 422. vrees; de
  fear
 423. vreselijk
  terrible; awful
 424. vreten
  to eat; feed on
 425. vreugde; de
  joy; gladness
 426. vriend; de
  friend
 427. vriendin; de
  female friend
 428. vriespunt; het
  freezing point
 429. vriezen
  to freeze
 430. vrij
  free; rather
 431. vrijen
  to court; neck
 432. vrijgevig
  liberal; generous
 433. vrijgezel; de
  bachelor; single
 434. vrijheid; de
  freedom
 435. vrijlaten
  to release
 436. vrijpostig
  bold; saucy
 437. vrijstellen
  to exempt; excuse
 438. vrijuit
  freely; frankly
 439. vrijwillig
  voluntary
 440. vrijzinnig
  liberal
 441. vroeg
  early
 442. vrolijk
  happy; jolly
 443. vroom
  pious; devout
 444. vrouw; de
  woman; wife
 445. vrouwelijk
  feminine
 446. vrucht; de
  fruit; foetus
 447. vruchtbaar
  fruitful; fertile
 448. Verenigde Staten
  United States
 449. vuil
  dirty
 450. vuil; het
  dirt; filth
 451. vuilnis; het
  dirt; refuse
 452. vuiltje; het
  speck of dust
 453. vuist; de
  fist
 454. vulgair
  vulgar
 455. vullen
  to fill
 456. vulling; de
  filling; stuffing
 457. vulpen; de
  fountain pen
 458. vuur; het
  fire
 459. vuurwerk; het
  fireworks
 460. verstelbaar
  adjustable
 461. vezel; het
  fibre
Author
kniknik
ID
6772
Card Set
v.txt
Description
Nederlandse 'v' woorden
Updated