1000 english words

 1. The
  występuje przed rzeczownikami, nazwami własnymi, nazwiskami w lm, liczebnikami porządkowymi i przymiotnikami nadając im funkcję rzeczowników, stopniem najwyższym przymiotników/przysłówków i dwóch przymiotników/przysłówków ukazując relacje między nimi (we)
 2. Name
  nazwisko, nazwa (nejm)
 3. Of
  z, o ,od (of)
 4. Very
  bardzo (weri)
 5. To
  do, ku, na, po, za, dla, przy, aby, żeby (tu)
 6. Through
  przez (fru)
 7. And
  I (end)
 8. Just
  tylko, własnie (dżast)
 9. A
  stawiamy przed spółgłoską (e)
 10. Form
  forma, tworzyc (form)
 11. In
  w (yn)
 12. Sentence
  zdanie (sentens)
 13. Is
  jest (3 os liczb.poj) (ys)
 14. Great
  świetnie (grejt)
 15. It
  to (yt)
 16. Think
  mysleć, uważac (fynk)
 17. You
  ty (ju)
 18. Say
  mówic, powiedziec (sej)
 19. That
  że, ten ,tamten , to …., który (wet)
 20. Help
  pomoc, pomagać (help)
 21. He
  on (hi)
 22. Low
  niski, cichy, nisko, cicho, przygnębiony :) (loł)
 23. Was
  był (1 i 3 os. Licz poj) byłam, był, była....
 24. Line
  linia, lina, kolejka, rząd (lajn)
 25. For
  dla, do , po (for)
 26. Differ
  różnic się (dyfer)
 27. On
  na (on)
 28. Turn
  skrecić, zakręt, obrót (tern)
 29. Are
  są, jesteś (ty) (ar)
 30. Cause
  przyczyna, powód, pot: ponieważ (koz)
 31. With
  z (łyf)
 32. Much
  dużo (macz)
 33. As
  kiedy, gdy ,ponieważ, (tak) jak, (ez)
 34. Mean
  znaczyć, skąpy :) , złośliwy, średni (min)
 35. I
  ja (aj)
 36. Before
  przed (bifor)
 37. His
  jego (hys)
 38. Move
  ruszać, ruch (muw)
 39. They
  oni (wej)
 40. Right
  prawy, poprawny, dobry (rajt)
 41. Be
  byc (bi)
 42. Boy
  chłopiec (boj)
 43. At
  przy, w , o , na ( w zalezności co dalej :)) (et)
 44. Old
  stary (old)
 45. One
  jeden (łan)
 46. Too
  także , za (np. duży) (tu)
 47. Have
  miec (hew)
 48. Same
  ten sam, taki sam (sejm)
 49. This
  ten, ta (dys)
 50. Tell
  powiedzieć (tel)
 51. From
  od, z (from)
 52. Does
  robic (3 os licz poj) lub operator w present simple (das)
 53. Or
  albo (or)
 54. Set
  komplet, grupa (set)
 55. Had
  miał , mieliśmy ….. (hed)
 56. Three
  trzy (fri)
 57. By
  przez (baj)
 58. Want
  chciec (łont)
 59. Hot
  gorący (hot)
 60. Air
  powietrze (er)
 61. Word
  słowo (łerd)
 62. Well
  cóż, dobrze (łel)
 63. But
  ale (bat)
 64. Also także (olso)
 65. What
  co (łot)
 66. Play
  grać, gra (plej)
 67. Some
  kilka, niektóre (sam)
 68. Small
  małe (smol)
 69. We
  my (łi)
 70. End
  koniec, kończyć (end)
 71. Can
  umiec, potrafić (ken)
 72. Put
  połozyc (put)
 73. Out
  na zewnatrz (ałt)
 74. Home
  dom (hołm)
 75. Other
  inne (awer)
 76. Read
  czytac (rid)
 77. Were
  byli, byłes (łer)
 78. Hand
  dłoń (hend)
 79. All
  wszystko (ol)
 80. Port
  port (port)
 81. There
  tam (wer)
 82. Large
  olbrzymi (lardż)
 83. When
  kiedy, gdy (łen)
 84. Spell
  zaklecie, literować (spel)
 85. Up
  na (ap)
 86. Add
  dodac (ed)
 87. Use
  używac, użycie (czs: juz, rzecz: jus)
 88. Even
  nawet, równy (iwen)
 89. Your
  twój (jor)
 90. Land
  ziemia, lądować (lend)
 91. How
  jak (hał)
 92. Here
  tutaj (hir)
 93. Said
  powiedział … (sed)
 94. Must
  musiec (mast)
 95. An
  stawiamy przed samogloska lub przed niemym h (en)
 96. Big
  duży (byg)
 97. Each
  każdy (icz)
 98. High
  wysoki, wysoko (haj)
 99. She
  ona (szi)
 100. Such
  taki (sacz)
 101. Which
  który (łicz)
 102. Follow
  stosowac sie do, iśc za, sledzić (foloł)
 103. Do
  robic lub operator w present simple (du)
 104. Act
  działac, ustawa (akt)
 105. Their
  ich (weir)
 106. Why
  dlaczego (łaj)
 107. Time
  czas (tajm)
 108. Ask
  pytac (ask)
 109. If
  jeśli (yf)
 110. Men
  męzczyzna, człowiek (men)
 111. Will
  będzie (łyl)
 112. Change
  zmiana, zmieniac (czeńdż)
 113. Way
  sposób, droga (łej)
 114. Went
  poszedł, poszli (łent)
 115. About
  o , okolo (ebałt)
 116. Light
  światło, zapalac, jasny, lekki (lajt)
 117. Many
  wiele, dużo (meny)
 118. Kind
  rodzaj (kajnd)
 119. Then
  potem, wtedy (wen)
 120. Off
  zależy co jest przed :) np. I am off mam wolne w pracy !!!!
 121. them
  ich (wem)
 122. need
  potrzebowac, potrzeba (nid)
 123. write
  pisać (rajt)
 124. house
  dom (hałs)
 125. Would….by (np, zrobilby, dalabym itp. he would do, I would give) (łud)
 126. picture
  obraz, wyobrażac (pikczer)
 127. like
  lubić, jak (lajk)
 128. try
  próbowac (traj)
 129. so
  więc, taki (soł)
 130. us
  nas (as)
 131. these
  te (diz)
 132. again
  znowu (egejn)
 133. her
  jej (her)
 134. animal
  zwierze (enymal)
 135. long
  długi (long)
 136. Point
  wskazywac, punkt (pojnt)
 137. Make
  robic (mejk)
 138. Mother
  mama (mawer)
 139. Thing
  rzecz (fyng)
 140. World
  świat ()łerld)
 141. See
  widzieć (si)
 142. Near
  blisko, obok (nir)
 143. Him
  jego (hym)
 144. Build
  budowac (byld)
 145. Two
  dwa (tu)
 146. Self
  swoje, sobie, ja (self)
 147. Has
  mieć (3 os licz poj) (hes)
 148. Earth
  Ziemia (erf)
 149. Look
  patrzeć, wyglądac (luk)
 150. Father
  ojciec (fawer)
 151. More
  wiecej (mor)
 152. Head
  głowa. Głowny (hed)
 153. Day
  dzień (dej)
 154. Stand
  stać, stoisko (stend)
 155. Could
  móc (kud)
 156. Own
  posiadać, własny (ołn)
 157. Go
  iśc (goł)
 158. Page
  strona (pejdż)
 159. Come
  przychodzić przyjeżdzać (kam)
 160. Should
  powinien … (szud)
 161. Did
  robił lub operator w past simple (dyd)
 162. Country
  państwo , wieś (kantry)
 163. Number
  liczba, numer, wiele (namber)
 164. Found
  znalezione, znalazł (fałnd)
 165. Sound
  dżwięk , brzmiec (sałnd)
 166. Answer
  odpowiedz, odpowiadać (anser)
 167. No
  nie, żadnych (noł)
 168. School
  szkoła (skul)
 169. Most
  najwięcej (mołst)
 170. Grow
  rosnąć (groł)
 171. People
  ludzie (pipol)
 172. Study
  studiować, uczyć sie (stadi)
 173. My
  moje (maj)
 174. Still
  ciągle (styl)
 175. Over
  nad, przez (ołwer)
 176. Learn
  uczyc sie (lern)
 177. Know
  wiedzieć, znać (noł)
 178. Plant
  roślina, fabryka, sadzić (plant)
 179. Water
  woda, podlewać (łoter)
 180. Cover
  okładka, przykrywać (kawer)
 181. Than
  niż (wen)
 182. Food
  jedzenia, pokarm (fud)
 183. Call
  dzwonić, nazywac , rozmowa tel (kol)
 184. Sun
  słońce (san)
 185. First
  pierwszy (ferst)
 186. Four
  cztery (for)
 187. Who
  kto, który (hu)
 188. Between
  pomiędzy (bitłin)
 189. May
  móc (mej)
 190. State
  stan, panstwo , oświadczać (stejt)
 191. Down
  w dół (dałn)
 192. Keep
  trzymać, zachowywać cos (kip)
 193. Side
  strona (sajd)
 194. Eye
  oko (aj)
 195. Been
  byc uzywane w czasie perfect lub w stronie biernej (bin)
 196. Never
  nigdy (newer)
 197. Now
  teraz (nał)
 198. Last
  ostatni (last)
 199. Find
  znalezć, uważac za… (fajnd)
 200. Let
  pozwolic, wynajmowac (let)
 201. Any
  jakikolwiek, jakieś, żadne (eny)
 202. Thought
  myśl, lub mysleć w czasie przeszłym (fot)
 203. New
  nowy (nju)
 204. City
  miasto (siti)
 205. Work
  praca, pracować (łork)
 206. Tree
  drzewo (tri)
 207. Part
  część (part)
 208. Cross
  krzyż, przechodzić przez(kros)
 209. Take
  wziąść (tejk)
 210. Farm
  gospodarstwo, uprawiać (farm)
 211. Get
  dostać (get)
 212. Hard
  twardy, trudny (hard)
 213. Place
  miejsce (plejs)
 214. Start
  zaczynać (start)
 215. Made
  robić w czasie przeszłym I zrobione (mejd)
 216. Might
  móc (majt)
 217. Live
  mieszkać, żyć (lyw)
 218. Story
  opowiadanie, historia (story)
 219. Where
  gdzie (łer)
 220. Saw
  widzieć w czasie przeszłym (so)
 221. After
  po (after)
 222. Far
  daleko (far)
 223. Back
  z powrotem, plecy (bek)
 224. Sea
  morze (si)
 225. Little
  mało. Mały (lytyl)
 226. Draw
  rysować (dro)
 227. Only
  tylko (onli)
 228. Left
  lewy, pozostawiony (left)
 229. Round
  okrągły, okrążąć, w kółko, runda (rałnd)
 230. late
  pózno (lejt)
 231. man
  człowiek , mężczyzna (men)
 232. run
  biegać (ran)
 233. year
  rok (jer)
 234. don't
  przeczenie do not
 235. came
  przyjechał, przyszła… (keim)
 236. while
  podczas gdy, pewien czas (łajl)
 237. show
  pokazywać (szoł)
 238. press
  nacisnąć, prasa (pres)
 239. every
  każdy (ewri)
 240. close
  blisko (klołs)
 241. good
  dobry, dobrze (gud)
 242. night
  noc (najt)
 243. me
  mi, mnie (mi)
 244. real
  prawdziwy (ril)
 245. give
  dawać (gyw)
 246. life
  życie (lajf)
 247. our
  nasze (ałer)
 248. few
  niewiele (fju)
 249. under
  pod (ander)
 250. north
  północ, północny (norf)
 251. open
  otwierać (ołpen)
 252. ten
  dziesięć (ten)
 253. seem
  wydawać się (sim)
 254. simple
  proste (sympl)
 255. together
  razem (tugewer)
 256. several
  kilka (seweral)
 257. next
  następny (nekst)
 258. vowel
  samogłoska (wałel)
 259. white
  biały (łajt)
 260. toward
  w kierunku, do ,ku ( tełord)
 261. children
  dzieci (czyldren)
 262. war
  wojna (łor)
 263. begin
  zaczynać (begyn)
 264. lay
  lezeć w czasie przeszłym(lej), kłaść, nakładać
 265. Got
  dostawać, stawać się w czasie przeszłym
 266. Against
  przeciwko (egejnst)
 267. Walk
  chodzić , spacerować (łok)
 268. Pattern
  wzór (patern)
 269. Example
  przykład (ikzampl)
 270. Slow
  wolny , wolno (sloł)
 271. Ease
  łatwość, łagodzić (iz)
 272. Center
  centrum, środek (senter)
 273. Paper
  papier, gazeta (pejper)
 274. Love
  miłość, kochać (law)
 275. Group
  grupa, zespół (grup)
 276. Person
  osoba (person)
 277. Always
  zawsze (olłejs)
 278. Money
  pieniądze (many)
 279. Music
  muzyka (mjuzik)
 280. Serve
  służyć, obsługiwać (serw)
 281. Those
  tamte (dołz)
 282. Appear
  pojawiać się (epir)
 283. Both
  razem, oboje (bołw)
 284. Road
  droga (rołd)
 285. Mark
  zaznaczać , ocena, znak, ślad (mark)
 286. Map
  mapa (mep)
 287. Often
  często (ołfen)
 288. Rain
  deszcz, pada deszcz (rejn)
 289. Letter
  list, litera (leter)
 290. Rule
  rządzić, zasada (rul)
 291. Until
  dopóki (antil)
 292. Govern
  rządzić
 293. Mile
  mila (majl)
 294. Pull
  ciagnać, nalewać (pul)
 295. River
  rzeka (rywer)
 296. Cold
  zimny (kold)
 297. Car
  samochód (kar)
 298. Notice
  zauważyć, ogłoszenie, wymówienie (nołtys)
 299. Feet
  stopy (fit)
 300. Voice
  głos (wojs)
 301. Care
  opieka, troszczyć się (ker)
 302. Unit
  rozdział, jednostka (junit)
 303. Second
  drugi (sekend)
 304. Power
  siła, władza (pałer)
 305. Book
  książka (buk)
 306. Town
  miasto (tałn)
 307. Carry
  nosić (keri)
 308. Fine
  świetny, w porządku (fajn)
 309. Took
  zabrać w czasie przeszłym (tuk)
 310. Certain
  pewny (sertyn)
 311. Science
  nauki ścisłe (sajens)
 312. Fly
  latać (flaj)
 313. Eat
  jeść (it)
 314. Fall
  spadać, upadek (fol)
 315. Room
  pokój, miejsce (rum)
 316. Lead
  prowadzic, przewodzić, kierować (lid)
 317. Friend
  przyjaciel (frend)
 318. Cry
  płakać (kraj)
 319. Began
  zaczynać w czasie przeszłym (began)
 320. Dark
  ciemny, mroczny (dark)
 321. Idea
  pomysł (ajdija)
 322. Machine
  maszyna (maszin)
 323. Fish
  ryba, łowić ryby (fysz)
 324. Note
  zanotować ,notatka, zauważyć (nołt)
 325. Mountain
  góra, górski (małntyn)
 326. Wait
  czekać (łejt)
 327. Stop
  zatrzymać się (stop)
 328. Plan
  plan, zaplanować (plan)
 329. Once
  jeden raz, kiedyś (łans)
 330. Figure
  liczba, figura, postać , dojść do wniosku (figie)
 331. Base
  podstawa, spód (bejz)
 332. star
  gwiazda (star)
 333. hear
  słyszeć (hir)
 334. box
  pudełko (boks)
 335. horse
  koń (hors)
 336. noun
  rzeczownik (nałn)
 337. cut
  ciąć, obcinać (kat)
 338. field
  pole, boisko, dziedzina (fild)
 339. sure
  pewny (szur)
 340. rest
  odpoczynak, odpoczywać (rest)
 341. watch
  oglądać (łocz)
 342. correct
  poprawiać (korekt)
 343. color
  kolor, kolorować (kala)
 344. able
  być w stanie coś zrobic (ejbl)
 345. Face
  twarz (fejs)
 346. Pound
  walić, funt (pałnd)
 347. Wood
  drewno, las (łud)
 348. Done
  zrobione I do w czasie perfest
 349. Main
  głowny (mejn)
 350. Beauty
  piękno (bjuti)
 351. Enough
  wystarczająco (inaf)
 352. Drive
  prowadzić samochód (drajw)
 353. Plain
  zwykły, prosty, gładki, bez dodatków (plejn)
 354. Stood
  stac w czasie przeszłym (stud)
 355. Girl
  dziewczynka (gerl)
 356. Contain
  zawierac (kontejn)
 357. Usual
  zwykły (jużual)
 358. Front
  przód (front)
 359. Young
  młody (jang)
 360. Teach
  uczyć kogoś (ticz)
 361. Ready
  gotowy (redi)
 362. Week
  tydzień (łik)
 363. Above
  nad (ebaw)
 364. Final
  ostatni, koncowy , finał (fajnal)
 365. Ever
  zawsze, kiedykolwiek (ewer)
 366. Gave
  dawać w czasie przeszłym (gejw)
 367. Red
  czerwony (red)
 368. Green
  zielony (grin)
 369. List
  lista, spis, wymieniać (lyst)
 370. Oh
  och :) (oł)
 371. Though
  chociaż, jednak (woł)
 372. Quick
  szybki (kłik)
 373. Feel
  czuć (fil)
 374. Develop
  rozwijać (dewelołp)
 375. Talk
  rozmawiać (tok)
 376. Ocean
  ocean (ołszyn)
 377. Bird
  ptak (berd)
 378. Warm
  ciepły (łorm)
 379. Soon
  wkrótce (sun)
 380. Free
  wolny, darmowy (fri)
 381. Body
  ciało (bodi)
 382. Minute
  minuta (mynyt)
 383. Dog
  pies (dog)
 384. Strong
  silny (strong)
 385. Family
  rodzina, rodzinny (femyli)
 386. Special
  spacjalny, szczególny (speszial)
 387. Direct
  bezpośredni (dajrekt)
 388. Mind
  umył (majnd)
 389. Pose
  poza (połz)
 390. behind
  za, z tyłu (bihajnd)
 391. leave
  opuśić. Wychodzic , zostawiac (liv)
 392. clear
  wyrażny, przejrzysty (klir)
 393. song
  piosenka (song)
 394. tail
  ogon (tejl)
 395. Measure
  miara, mierzyć (meżer)
 396. Produce
  produkować (prodjus)
 397. Door
  drzwi (dor)
 398. Fact
  fakt (fakt)
 399. Product
  product (prodakt)
 400. Street
  ulica (strit)
 401. Black
  czarny (blek)
 402. Inch
  cal (yncz)
 403. Short
  krótki (szort)
 404. Multiply
  pomnożyć (multiplaj)
 405. Numeral
  liczebnik (njumeral)
 406. Nothing
  nic (nafyng)
 407. Class
  klasa, klasowy (kles)
 408. Course
  kurs (kors)
 409. Wind
  wiatr (łynd)
 410. Stay
  zostac (stej)
 411. Question
  pytanie (kłeszczyn)
 412. Wheel
  koło, kierownica (łil)
 413. Happen
  stać się , zdarzyć (hapen)
 414. Full
  pełny (ful)
 415. Complete
  calkowity, ukończony (komplit)
 416. Force
  siła, zmuszać (fors)
 417. Ship
  statek (szyp)
 418. Blue
  niebieski (blu)
 419. Area
  teren, obszar (arija)
 420. Object
  przedmiot, cel (obdżekt)
 421. Half
  połowa (half)
 422. Decide
  decydować (dysajd)
 423. Rock
  skała (rok)
 424. Surface
  powierzchnia (serfys)
 425. Order
  porządek, rozkaz, zamówienie (order)
 426. Deep
  głeboki (dip)
 427. Fire
  pożar, ogień (fajer)
 428. Moon
  księżyc (mun)
 429. South
  południe (sałf)
 430. Island
  wyspa (ajlend)
 431. Problem
  problem, zadanie(problem)
 432. Foot
  stopa (fut)
 433. Piece
  kawałek (pis)
 434. System
  układ, system (system)
 435. Told
  powiedzieć w czasie przeszłym
 436. Busy
  zajęty (byzi)
 437. Knew
  widzieć, znać w czasie przeszłym (nju)
 438. Test
  testowac, badać , próbować, próba, badanie (test)
 439. Pass
  zdawać, podawać (pas)
 440. Record
  płyta, nagrywac (rzecz: rekord, czasow: rikord)
 441. Since
  od, od tego czasu, odkąd (syns)
 442. Boat
  łódż (bołt)
 443. Top
  szczyt (top)
 444. Common
  powszechny, wspolny, pospolity (komon)
 445. Whole
  cały (hol)
 446. Gold
  złoto, złoty (gold)
 447. King
  król (king)
 448. Possible
  możliwy (posybl)
 449. Space
  przestrzeń, miejsce, kosmos (spejs)
 450. Plane
  samolot (plejn)
 451. Heard
  usłyszeć w czasie przeszłym (herd)
 452. Stead
  zamiast kogoś (sted)
 453. Best
  najlepszy (best)
 454. Dry
  suchy (draj)
 455. Hour
  godzina (ałer)
 456. Wonder
  cud, zastanawiać się (łander)
 457. Better
  lepszy (beter)
 458. Laugh
  śmiać się (laf)
 459. True
  prawdziwy (tru)
 460. Thousand
  tysiąc (fałzynd)
 461. During
  podczas (djuring)
 462. Ago
  temu np. 2 dni temu (egoł)
 463. Hundred
  sto (handryd)
 464. Ran
  biegać w czasie przeszłym (ran)
 465. Five
  pięć (fajw)
 466. Check
  sprawdzić (czek)
 467. Remember
  pamiętać (rimember)
 468. Game
  gra (gejm)
 469. Step
  krok, stopień (step)
 470. Shape
  kształt, forma (szejp)
 471. Early
  wczesny (erli)
 472. Equate
  przyrównywać (ikłejt)
 473. Hold
  trzymac (hold)
 474. Hot
  gorący (hot)
 475. West
  zachód (łest)
 476. Miss
  tracic, spóznic się, panna (mys)
 477. Ground
  ziemia, teren, grunt (grałnd)
 478. Brought
  przynosić w czasie przeszłym (brot)
 479. Interest
  zainteresowanie, udział, odsetki (intrest)
 480. Heat
  upał, podgrzewać (hit)
 481. Reach
  sięgac (ricz)
 482. Snow
  śnieg, pada śnieg (snoł)
 483. Fast
  szybki, szybko (fast)
 484. Tire
  męczyć się (tajer)
 485. Verb
  czasownik (werb)
 486. Bring
  przynosić (bryng)
 487. Sing
  śpiewać (syng)
 488. Yes
  tak (jes)
 489. Listen
  słuchac (lysyn)
 490. Distant
  odległy, daleki (dystant)
 491. Six
  sześć (syks)
 492. Fill
  wypełniać (fyl)
 493. Table
  stół (tejbl)
 494. East
  wschód (ist)
 495. Travel
  podróżować (trawel)
 496. Paint
  malować (pejnt)
 497. Less
  mniej (les)
 498. Language
  język (lengłydż)
 499. Morning
  rano (morning)
 500. Among
  wśród (emong)
 501. Grand
  wielki, okazaly, świetny (grand)
 502. Cat
  kot (ket)
 503. Ball
  piłka, bal (bol)
 504. Century
  wiek (sentri )
 505. Yet
  jeszcze, a mimo to (jet)
 506. Consider
  brać pod uwage, rozważać (konsyder)
 507. Wave
  fala, machać (łejw)
 508. Type
  typ, rodzaj, pisać na maszynie (tajp)
 509. Drop
  upuśćić, spadek, kropla (drop)
 510. Law
  prawo (lo)
 511. Heart
  serce (hart)
 512. Bit
  kawałek, trochę (byt)
 513. Am
  jestem (em)
 514. Coast
  wybrzeże (kołst)
 515. Present
  terażniejszy, obecny, present (present)
 516. Copy
  kopia, kopiować (kopi)
 517. Heavy
  ciężki (hewi)
 518. Phrase
  zwrot, wyrażenie (frejz)
 519. Dance
  taniec, tańczyć (dens)
 520. Silent
  cichy (sajlent)
 521. Engine
  silnik (endżin)
 522. Tall
  wysoki (tol)
 523. Position
  pozycja, położenie, stanowiski (pozyszyn)
 524. Sand
  piasek (send)
 525. Arm
  ręka (arm)
 526. Soil
  gleba, ziemia (sojl)
 527. Wide
  szeroki (łajd)
 528. Roll
  toczyć , rolka, bułka (rol)
 529. Sail
  żeglować (sejl)
 530. Temperature
  temperatura (tempricze)
 531. Material
  materiał, materialny (matirjal)
 532. Finger
  palec u ręki (finger)
 533. Size
  rozmiar (sajz)
 534. Industry
  przemysł (indastri)
 535. Vary
  urozmaicać, różnić sie (wari)
 536. Value
  wartość (walju)
 537. Settle
  roztrzygać, zasiedlać (setl)
 538. Fight
  walka, walczyć (fajt)
 539. Speak
  mówic (spik)
 540. Lie
  lezeć, kłamać, kłamstwo (laj)
 541. Weight
  waga (łejt)
 542. Beat
  bicie, bić, rytm (bit)
 543. General
  ogólny, generalny, generał (dżeneral)
 544. Excite
  ekscytować, podniecać się (iksajt)
 545. Ice
  lód (ajs)
 546. Natural
  naturalny, (naczural)
 547. Matter
  sprawa, material, mieć znaczenie (mater)
 548. View
  widok, pogląd (wju)
 549. Circle
  koło. Okrąg, krążyć (syrkl)
 550. Sense
  sens, znaczenie (sens)
 551. pair
  para (per)
 552. ear
  ucho (ir)
 553. include
  zawierać (inklud)
 554. Else
  jeszcze, inne (els)
 555. Divide
  podzielic (dywajd)
 556. Quite
  całkiem (kłajt)
 557. Syllable
  sylaba (sylabl)
 558. Broke
  złamac w czasie przeszłym (złamałam)
 559. Felt
  czuc w czasie przeszłym (czułam)
 560. Case
  sprawa, przypadek, walizka , skrzynia (kejs)
 561. perhaps
  może (perhaps)
 562. middle
  środkowy (mydl)
 563. pick
  podnosić (pyk)
 564. kill
  zabic (kyl)
 565. sudden
  nagły (sadden)
 566. son
  syn (san)
 567. count
  liczyc (kałnt)
 568. lake
  jezioro (lejk)
 569. square
  kwadrat (skłer)
 570. moment
  chwila, moment (moment)
 571. reason
  powód (rizon)
 572. Scale
  skala, rozmiar (skejl)
 573. Length
  długość (lengf)
 574. Loud
  głosny (lałd)
 575. Represent
  reprezentować (reprizent)
 576. Spring
  wiosna (spryng)
 577. Art
  sztuka (art)
 578. Observe
  obserwowac, Zauważyć (obzerw)
 579. Subject
  podmiot, przedmiot (sabdżekt)
 580. child
  dziecko (czajld)
 581. Region
  okolica, rejon (ridżyn)
 582. Straight
  prosty, jasny, bezpośredni (strejt)
 583. Energy
  energia (enerdżi)
 584. consonant
  spółgłoska (konzonant)
 585. hunt
  polować (hant)
 586. nation
  naród (nejszyn)
 587. Probable
  prawdopodobny (probabl)
 588. dictionary
  słownik (dykszoneri)
 589. bed
  łóżko (bed)
 590. milk
  mleko (mylk)
 591. brother
  brat (brawer)
 592. speed
  prędkość, szybkość (spid)
 593. egg
  jajko (eg)
 594. method
  metoda, sposób (mefod)
 595. ride
  jazda, jezdzić (rajd)
 596. organ
  narząd, organ (orgen)
 597. cell
  komórka (sel)
 598. pay
  płacić (pej)
 599. believe
  wierzyc, uważać (byliw)
 600. age
  wiek (ejdż)
 601. fraction
  odrobina, ułamek (frakszyn)
 602. section
  sekcja, część, odcinek (sekszyn)
 603. forest
  las (forest)
 604. dress
  sukienka (dres)
 605. sit
  siadać (syt)
 606. cloud
  chmura (klałd)
 607. race
  rasa, wyścig (rejs)
 608. surprise
  zaskoczyć, niespodzianaka (syprajz)
 609. window
  okno (łindoł)
 610. quiet
  cichy, cicho (kłajet)
 611. store
  sklep, zapasy, schowek (stor)
 612. stone
  kamień (stołn)
 613. summer
  lato (samer)
 614. tiny
  malutki (tajni)
 615. train
  pociąg (trejn)
 616. climb
  wspinać się (klajm)
 617. sleep
  spać (slip)
 618. cool
  chłodny, opanowany (kul)
 619. prove
  udowadniać, dowód (pruw)
 620. design
  projekt, projektować (dyzajn)
 621. lone
  samotny (lołn)
 622. poor
  biedny (pur)
 623. leg
  noga (leg)
 624. lot
  wiele (lot)
 625. exercise
  ćwicznie, ćwiczyć (iksysajs)
 626. experiment
  doświadczenie, eksperyment (iksperiment)
 627. wall
  ściana (łol)
 628. bottom
  dno, dół, pupa (bottom)
 629. catch
  zlapać (kecz)
 630. key
  klucz (ki)
 631. mount
  wierzchowiec, dosiadać (małnt)
 632. iron
  żelazo, prasować, żelazko (ajen)
 633. wish
  pragnienie, życznie (łysz)
 634. single
  pojedynczy (syngl)
 635. sky
  niebo (skaj)
 636. stick
  kij, przyklejać, wtykać (styk)
 637. board
  tablica, pokład, deska (bord)
 638. flat
  mieszkanie, płaski (flat)
 639. joy
  radość (dżoj)
 640. twenty
  dwadzieścia (tłenti)
 641. winter
  zima(łinter)
 642. skin
  skóra (skyn)
 643. sat
  siedzieć w czasie przeszłym (set)
 644. smile
  uśmiech. Uśmiechać się(smajl)
 645. written
  napisane lub pisac w czasie perfect (rytyn)
 646. crease
  gniesć, zmarszczka, zagięcie (kriz)
 647. wild
  dziki (łajld)
 648. hole
  dziura (hol)
 649. instrument
  instrument, narzędzie (ynstrument)
 650. trade
  handel , wymieniac, handlować (trejd)
 651. kept
  trzymany lub trzymać w czasie perfect (kept)
 652. melody
  melodia (melodi)
 653. glass
  szkło, szklanka (gles)
 654. trip
  wycieczka (tryp)
 655. grass
  trawa (gras)
 656. office
  biuro (ofys)
 657. cow
  krowa (kał)
 658. receive
  otrzymywać (rysiw)
 659. job
  praca (dżob)
 660. row
  rzad, wiosłować (roł)
 661. Edge
  skraj, krawędż (edż)
 662. Mouth
  buzia (małf)
 663. Sign
  znak (sajn)
 664. Exact
  dokładny (ikzakt)
 665. Visit
  odwiedzać (wyzyt)
 666. Symbol
  symbol (simbl)
 667. Past
  przeszły, miniony (past)
 668. Die
  umierać (daj)
 669. Soft
  miękki (soft)
 670. Least
  najmniej, najmniejszy (list)
 671. Fun
  zabawa (fan)
 672. Trouble
  problem, kłopoty (trobl)
 673. Bright
  jasny, pogodny, bystry (brajt)
 674. Shout
  krzyczec, krzyk (szałt)
 675. Gas
  benzyna, gaz (gez)
 676. Except
  z wyjątkiem (iksept)
 677. Weather
  pogoda (łewer)
 678. Wrote
  piasc w czasie przeszłym (rołt)
 679. Month
  miesiąc (manf)
 680. Seed
  nasienie, ziarno (sid)
 681. Million
  million (mylien)
 682. Tone
  ton, sygnał (tołn)
 683. Bear
  niedżwiedż, znosić, nieść (ber)
 684. Join
  dołączyc, przyłaczyć się (dżojn)
 685. Finish
  kończyc (fynysz)
 686. Suggest
  sugerowac, proponowac (sadżest)
 687. Happy
  szczęśliwy (hepi)
 688. Clean
  czysty, sprzątać (klin)
 689. Hope
  nadzieja, mieć nadzieje (hołp)
 690. Break
  łamac, przerwa (brejk)
 691. Flower
  kwiat (flałer)
 692. Lady
  kobieta, dama (lejdi)
 693. Clothe
  ubierać (klełf)
 694. Yard
  podwórko, ogródek ,jard (jard)
 695. Strange
  dziwny, obcy (strendż)
 696. Rise
  wzrost, podnosić się (rajz)
 697. Gone
  miniony lub iść w czasie perfect (gon)
 698. Bad
  zły (bed)
 699. Jump
  skok, skakać (dżamp)
 700. Blow
  dmuchać (bloł)
 701. Baby 0dziecko (bejbi)
 702. Oil
  olej, oliwa, ropa (ojl)
 703. Eight
  osiem (ejt)
 704. Blood
  krew (blad)
 705. Village
  wioska (wylydż)
 706. Touch
  dotyk, dotykać (tacz)
 707. Meet
  poznawa, spotykać (mit)
 708. Grew
  rosnąć w czasie przeszłym (gru)
 709. Root
  korzeń (rut)
 710. Cent
  cent (sent)
 711. Buy
  kupowac (baj)
 712. Mix
  mieszać (myks)
 713. Raise
  podwyża, podnosić (rajz)
 714. Team
  zespoł, drużyna (tim)
 715. Solve
  rozwiązac (solw)
 716. Wire
  drut (łajer)
 717. Metal
  metal (metl)
 718. Cost
  kosztować (kost)
 719. Whether
  czy (łewer)
 720. Lost
  zagubione, zgubić w czasie przeszłym (lost)
 721. Push
  pchac (pusz)
 722. Brown
  brązowy (brałn)
 723. Seven
  siedem (sewen)
 724. Wear
  nosic (ubranie) (łer)
 725. Paragraph
  akapit(paragraph)
 726. Garden
  ogród (garden)
 727. Third
  trzeci (ferd)
 728. Equal
  równy (ikłol)
 729. Shall
  zwrot grzecznoś :Shall I open
 730. Sent
  wysylac w czasie przeszłym lub wysłane
 731. Held
  trzymać w czasie przeszłym (held)
 732. Choose
  wybierać (czuz)
 733. Hair
  włosy (her)
 734. Fell
  spadać w czasie przeszłym(fel) lub ścinać w terażniejszym
 735. Describe
  opisywać (dyskrajb)
 736. Fit
  pasowac, odpowiedni, w dobrej kondycji fizycznej (fyt)
 737. Cook
  gotowac, kucharz (kuk)
 738. Flow
  przepływ, strumień (floł)
 739. Floor
  podłoga, piętro (flor)
 740. Fair
  jasny, sprawiedliwy (fer)
 741. either
  obojetnie który, i jeden i drugi (ajwer)
 742. bank
  bank (benk)
 743. result
  wynik, rezultat (rizalt)
 744. collect
  zbierać (kolekt)
 745. burn
  palić (bern)
 746. save
  oszczędzać, ratować (sejw)
 747. hill
  wzgórze, pogórek (hyl)
 748. control
  kontrolowac (kontrol)
 749. safe
  bezbieczny (sejf)
 750. decimal
  dziesiętny, ulamek dziesiętny (desyml)
 751. gentle
  delikatny (dżentl)
 752. truck
  cieżarówka (trak)
 753. woman
  kobieta (łomen)
 754. noise
  hałas (nojz)
 755. captain
  kapitan (kaptyn)
 756. level
  poziom (lewel)
 757. practice
  ćwiczyc (praktys)
 758. chance
  szansa (czens)
 759. separate
  oddzielić (seperejt)
 760. gather
  zbierać (gawer)
 761. difficult
  trudny (dyfykult)
 762. shop
  sklep (szop)
 763. doctor
  lekarz (dokta)
 764. stretch
  rozciągac (strecz)
 765. please
  proszę (pliz)
 766. throw
  rzut, rzucać (froł)
 767. protect
  chronic (protekt)
 768. shine
  świecić (szajn)
 769. noon
  południe (nun)
 770. property
  własnośc, posiadłość (property)
 771. whose
  czyje, czyja…. (huz)
 772. column
  rubryka, kolumna (kalymn)
 773. Locate
  lokalizować (lokejt)
 774. Molecule
  molekuła, cząsteczka (molekjul)
 775. Ring
  pierścionek, krąg (ryng)
 776. Select
  wybierac (selekt)
 777. Character
  charakter, postać (karakter)
 778. Wrong
  błędny, błąd (rong)
 779. Insect
  owad (ynsekt)
 780. Gray
  szary (grej)
 781. Caught
  łapać w czasie przeszłym lub złapany (kot)
 782. Repeat
  powtarzać (rypit)
 783. Period
  okres (pierjed)
 784. Require
  wymagac (rikłaje)
 785. Indicate
  wskazywać (yndikejt)
 786. Broad
  szeroki (brołd)
 787. Radio
  radio (rejdio)
 788. Prepare
  przygotowywac (priper)
 789. Spoke
  mówić w czasie przeszłym (społk)
 790. Salt
  sól (salt)
 791. Atom
  atom (etym)
 792. Nose
  nos (nołs)
 793. Human
  człowiek, ludzki (hjuman)
 794. Plural
  liczba mnoga, mnogi (plurl)
 795. History
  historia (hystri)
 796. Anger
  złość, wściekłość (enger)
 797. Effect
  skutek, efekt (ifekt)
 798. Claim
  twierdzic, ządać (klejm)
 799. Electric
  elektryczny (ilektrik)
 800. Continent
  kontynent (kontinent)
 801. Expect
  oczekiwać (ikspekt)
 802. Oxygen
  tlen (oksydżen)
 803. Crop
  plon, roślina uprawna (krop)
 804. Sugar
  cukier (szugar)
 805. Modern
  nowoczesny (modern)
 806. Death
  śmierc (def)
 807. Element
  element, pierwiastek (eliment)
 808. Pretty
  ładny (pryti)
 809. Hit
  uderzac (hyt)
 810. Skill
  umiejętnośc (skyl)
 811. Student
  uczeń, student (stjudent)
 812. Women
  kobiety (łymyn)
 813. Corner
  róg (korner)
 814. Season
  pora roku, sezon (sizyn)
 815. Party
  przyjęcie, partia (parti)
 816. Solution
  rozwiązanie (soluszyn)
 817. Supply
  zapas, dostarczać (suplaj)
 818. Magnet
  magnes (megnyt)
 819. Bone
  kość (bołn)
 820. Silver
  srebro , srebrny (sylwer)
 821. Rail
  szyna, poręcz (rejl)
 822. Thank
  dziękowac (fenk)
 823. Imagine
  wyobrazać sobie (ymadżyn)
 824. Branch
  gałąż, oddział (brancz)
 825. Provide
  dostarczać , zaopatrywać (prowajd)
 826. Match
  pasowac, zapałka, mecz (mecz)
 827. Agree
  zgadzać się (egri)
 828. Suffix
  przyrostek (safyks)
 829. Thus
  w ten sposób, a zatem (was)
 830. Especially
  zwłaszcza (espeszali)
 831. Capital
  stolica (kapytl)
 832. Fig
  figa (fyg)
 833. won't
  nie będzie (łont)
 834. afraid
  bac się (efrejd)
 835. chair
  krzesło (czer)
 836. huge
  wielki (hjudż)
 837. danger
  niebezpieczeństwo (dendżer)
 838. sister
  siostra (syster)
 839. fruit
  owoc, owoce (frut)
 840. steel
  stal, atalowy (stil)
 841. rich
  bogaty (rycz)
 842. discuss
  rozmawiać, dyskutowac, omawiać (dyskas)
 843. thick
  gruby (fyk)
 844. forward
  do przodu (fołard)
 845. soldier
  żołnierz (soldżer)
 846. similar
  podobny (symilar)
 847. process
  proces, przetwarzać (prołses)
 848. guide
  przewodnik, oprowadzać (gajd)
 849. operate
  operować, działać , obsługiwać (operejt)
 850. experience
  doświadczenie (ikspirjens)
 851. guess
  zgadywac (ges)
 852. score
  wynik ,zaliczać (skor)
 853. necessary
  konieczny (neseseri)
 854. apple
  jabłko (epl)
 855. sharp
  ostry (szarp)
 856. bought
  kupowac w czasie przeszłym (bot)
 857. wing
  skrzydło (łing)
 858. led
  prowadzic, kierowac w czasie przeszłym (lid)
 859. create
  tworzyć (kriejt)
 860. pitch
  boisko, wysokość (pycz)
 861. neighbor
  sasiad (nejbor)
 862. coat
  płaszcz (kołt)
 863. wash
  myć (łosz)
 864. mass
  masa, msza (mes)
 865. bat
  nietoperz, kij, rakietka (bet)
 866. card
  karta (kard)
 867. rather
  raczej (rawer)
 868. band
  zespół (bend)
 869. crowd
  tłum (krałd)
 870. rope
  lina (rołp)
 871. corn
  kukurydza, zboże (korn)
 872. slip
  poslizgnąć się, halka (slyp)
 873. compare
  porównywac (komper)
 874. win
  zwyciężać (łyn)
 875. poem
  wiersz (poem)
 876. dream
  sen, śnić (drim)
 877. string
  sznurek (string)
 878. evening
  wieczór (iwnin)
 879. bell
  dzwonek (bel)
 880. condition
  warunek, stan (kondyszn)
 881. depend
  zależeć od (dypend)
 882. feed
  karmic (fid)
 883. meat
  mięso (mit)
 884. tool
  narzędzie (tul)
 885. rub
  pocierac (rab)
 886. ]total
  całkowity (totl)
 887. tube
  rura, tubka (tjub)
 888. basic
  podstawowy (bejzyk)
 889. famous
  sławny (fejmys)
 890. smell
  pachniec, wąchać, zapach, (smel)
 891. dollar
  dolar (dolar)
 892. valley
  dolina (walij)
 893. stream
  potok, nurt (strim)
 894. nor
  ani, żaden (nor)
 895. fear
  obawiać się, strach
 896. double
  podwójny (dabl)
 897. sight
  wzrok (sajt)
 898. seat
  miejsce (sit)
 899. thin
  chuddy, cienki (fyn)
 900. arrive
  przybywac (erajw)
 901. triangle
  trójkąt (trajangl)
 902. master
  mistrz, pan (master)
 903. planet
  planeta (planet)
 904. track
  szlak, tor, droga (trak)
 905. hurry
  śpieszyć sie (hari)
 906. parent
  rodzic (parent)
 907. chief
  wódz, szef, głowny (czif)
 908. shore
  brzeg, wybrzeże (szor)
 909. colony
  kolonia (koleni)
 910. division
  podział, oddział (dywyżyn)
 911. clock
  zegar ścienny (klok)
 912. sheet
  kartka papieru, prześcieradło (szit)
 913. mine
  moje (majn)
 914. substance
  substancja (sabstens)
 915. tie
  wiązać, krawat, węzeł (taj)
 916. favor
  przychylność, faworyzowac (fejwor)
 917. enter
  wejście, wchodzić (enter)
 918. connect
  łączyć (kontekt)
 919. major
  głowny, ważny, major (mejdżer)
 920. post
  stanowisko (połst)
 921. fresh
  świerzy (fresz)
 922. spend
  spedzać, wydawać (spend)
 923. search
  szukac (sercz)
 924. chord
  akord (kord)
 925. send
  wysyłac (send)
 926. fat
  gruby (fat)
 927. yellow
  żółty (jeloł
 928. glad
  zadowolony (gled)
 929. gun
  broń (gan)
 930. original
  autentyczny, pierwotny (orydżynl)
 931. allow
  pozwolić (elał)
 932. share
  dzielic (szer)
 933. print
  drukować (prynt)
 934. station
  stacja, dworzec (stejszn)
 935. dead
  martwy (ded)
 936. dad
  tata (ded)
 937. spot
  miejsce, plamka (spot)
 938. bread
  chleb (bred)
 939. desert
  pustynia (desert)
 940. charge
  opłata, pobierać, oskarżenia (czardż)
 941. suit
  garnitur (sut)
 942. proper
  właściwy, odpowiedni (proper)
 943. current
  prad, obecny (karent)
 944. bar
  bar, krata ,tabliczka (czekolady) (bar)
 945. lift
  podwozic ,winda, podnosic (lyft)
 946. offer
  oferowac, oferta (ofer)
 947. rose
  róza, rosnąć w czasie przeszłym (rołz)
 948. segment
  częśc, odcinek (segment)
 949. Continue
  kontynuować, trwać (kontinju)
 950. slave
  niewolnik (slejw)
 951. Block
  blok, klocek, bryła (blok)
 952. duck
  kaczka ( dak)
 953. chart
  lista, wykres (czart)
 954. instant
  nagły (instant)
 955. hat
  kapelusz, czapka (hat)
 956. market
  rynek (market)
 957. sell
  sprzedawac (sel)
 958. degree
  stopień (sygri)
 959. success
  odnosić sukces, sukces (sakses)
 960. populate
  zaludniac (popjulejt)
 961. company
  firma (kampany)
 962. chick
  pisklę (czyk)
 963. subtract
  odejmowac (sabtrakt)
 964. dear
  drogi, jeleń (dir)
 965. event
  wydarzenie (iwent)
 966. enemy
  wróg (enemi)
 967. particular
  szczególny (partikjular)
 968. reply
  odpowiedź, odpowiadac (riplay)
 969. deal
  umowa (dil)
 970. drink
  pic (drynk)
 971. swim
  plywać (słym)
 972. occur
  zdarzac się ,wydarzać (oker)
 973. term
  termin, określenia (term)
 974. support
  wspierać, wsparcie (saport)
 975. opposite
  naprzeciwko, przciwny (ołpozyt)
 976. speech
  mowa, przemowa (spicz)
 977. wife
  żona (łaiw)
 978. nature
  natura, środowisko (nejczer)
 979. shoe
  but (szu)
 980. range
  łańcuch, zasięg (rendż)
 981. shoulder
  ramię (szolder)
 982. steam
  para, parowac, gotować na parze (stim)
 983. spread
  rozprzestrzenianie się, zasięg (spred)
 984. motion
  ruch (mołszn)
 985. arrange
  organizować, aranżować (erendż)
 986. path
  ścieżka (paf)
 987. camp
  obóz (kemp)
 988. liquid
  ciecz (lykłid)
 989. invent
  wynalezc, wymyślic (inwent)
 990. log
  kłoda, dziennik, zapisywać w dzienniku (log)
 991. cotton
  wełna, bawełna (katn)
 992. meant
  znaczyc w czasie przeszłym (ment)
 993. born
  rodzić się (born)
 994. Quotient
  wspołczynnik (kłołszyn)
 995. Determine
  określać, ustalać (determajn)
 996. teeth
  zęby (tif)
 997. Quart
  kwarta (kłort)
 998. shell
  muszla (szel)
 999. nine
  dziewięc (najn)
 1000. neck
  szyja (nek)
Author
BaGRoS
ID
65866
Card Set
1000 english words
Description
BaGRoS 1000 najważniejszych słów języka angielskiego wraz z tłumaczeniem i przybliżoną wymową.
Updated