Lesson 49 - Lesoni Fa Hiva

 1. Why
  ko e ha ........ ai
 2. thus, thusly, that way
  pehe
 3. Why did you come to Tonga?
  Ko e ha na'a ke ha'u ai ki Tonga ni?
 4. I want to help the Tongan people.
  'Oku ou fie tokoni ki he kakai Tonga.
 5. Why is John angry?
  Ko e ha na'e 'ita ai 'a Sione?
 6. Why was John vey angry?
  Ko e ha na'e 'ita lahi 'ai 'a Sione
 7. Why do you want to go?
  Ko e ha e me'a 'oku ke fie 'alu ai?
 8. What's wrong with you?
  (Lit. Why are you thus?)
  Ko e ha 'oku ke pehe ai?
 9. Why do you want to go to Tonga?
  Ko e ha 'oku ke fie 'alu ai ke tonga?
 10. Why are you late?
  ko e ha 'oku ke tomui ai?
 11. Why does John Complain?
  Ko e ha 'oku launga ai 'a Sione?
 12. Why does the girl want to return?
  Ko e ha 'oku fie foki ai e ta'ahine?
 13. Why is 'Ana lazy?
  Ko e ha 'oku fakapikopiko ai 'a 'Ana
 14. Whats wrong with Finau?
  Ko e ha 'oku pehe ai 'a Finau?
 15. Why is there little food?
  Ko e ha oku si'isi'i ai e me'akai?
 16. Why dont you want to go?
  Ko e ha 'oku 'ikai te ke fie 'au ai?
 17. Why don't you try?
  Ko e ha 'oku 'ikai te ke feinga ai?
 18. Why didin't you come?
  Ko e ha na'e 'ikai te ke ha'u ai?
 19. Why didn't you study?
  Ko e ha na'e 'ikai te ke ako ai?
 20. Why doesn't John want to go?
  Ko e ha oku 'ikai ke fie 'alu ai 'a Sione?
 21. Why didn't Mary play?
  Ko e ha na'e 'ikai ke va'inga ai 'a Mele?
 22. Why isn't the Teacher here?
  Ko e ha 'oku 'ikai ke 'i heni ai e faiako?
Author
popeanthony
ID
65727
Card Set
Lesson 49 - Lesoni Fa Hiva
Description
Shumway Tongan Lession 49: Cd 7 Tracks
Updated