QUIZ #7 JAPANESE FOR BUSY PEOPLE

 1. SUMISU-SAN WA CHAN-SAN NI HANA O AGEMASHITA
  MR. SMITH GAVE MS. CHAN SOME FLOWERS
 2. KINOO WA SAMUKATTA DESU
  IT WAS COLD YESTERDAY
 3. SAMUKATTA DESU
  COLD
 4. ATSUKATTA DESU
  HOT
 5. TANOSHIKATTA DESU
  FUN
 6. YOKATTA DESU
  GOOD
 7. WARUKATTA DESU
  BAD
 8. OMOSHIOKATTA DESU
  INERESTING
 9. OISHIKATTA DESU
  TASTY
 10. TSUMARANAKATTA DESU
  BORING
 11. DO-YOOBI NI ASUAKUSA DE O-MATSURI GA ARIMASU
  THERE'S A FESTIVAL IN ASAKUSA ON SATURDAY
 12. CHAN-SAN WA TAKAHASHI-SAN (_____) HANA O MORAIMASHITA
  NI
 13. WATASHI WA TANJOOBI NI HAHA NI SUKAAFU(_____) AGEMASHITA
  O
 14. DO-YOOBI NI ASAKUSA DE O-MATSURI (_____) ARIMASU
  GA
 15. WATASHI WA KURUMA (_____) ARIMASU.
  GA
 16. WATASHI WA EIGA NO KIPPU (_____) 2-MAI (_____) ARIMASU.
  GA, X
 17. TOOKYOO RESUTORAN WA (_____) RESUTORAN DESU KA.

  KIREINA RESUTORAN DESU.
  DONNA
 18. WA (_____) NI EIGA NO KIPPU O MORAIMSHITA KA.

  TOMODACHI NI MORAIMASHITA
  DARE
 19. KINOO NO KONSAATO WA (_____) DESHITA KA.

  TOTEMO YOKATTA DESU
  DOO
 20. NICHI-YOOBI NI (_____) DE BAAGEN-SEERU GA ARIMASU KA.

  TOOKYOO DEPAATO DE ARIMASU
  DOKO
 21. TOOKYOO HOTERU WA (_____) HOTERU DESU.

  (KIREI DESU)
  KIREINA
 22. KORE WA (_____) KEEKI DESU.

  (OISHII DESU)
  OISHII
 23. ANO RESUTORAN WA AMARI (_____).

  (SHIZUKA DESU)
  SHIZUKA DEWA ARIMASEN
 24. KINOO NO PAATII WA TOTEMO (_____).

  (NIGIYAKA DESU)
  NIGIYAKA DESHITA
 25. KINOO NO EIGA WA AMARI (_____).

  (OMOSHIOI DESU)
  OMOSHIROKUNAKATTA DESU
 26. SUMISU-SAN WA KAIGI NO MAE NI KOPII O SHIMASU
  MR. SMITH WILLMAKE COPIES BEFORE THE MEETING
 27. CHOTTO MACHIMASU
  CHOTTO MATTE KUDASAI
 28. SHASHIN O TORIMASU
  SHASHIN O TOTTE KUDASAI
 29. MOO ICHI-DO IIMASU
  MOO ICHI-DO ITTE KUDASAI
 30. PEN O KASHIMASU
  PEN O KASHITE KUDASAI
 31. PIZA O TODOKEMASU
  PIZA O TODOKETE KUDASAI
 32. HIKOOKI WA 9-JI NI TOOKYOO O DETE, 10-JI HAN NI SAPPORO NI TSUKIMASU
  THE PLANE LEAVES TOKYO AT 9:00 AND ARRIVES IN SAPPORO AT 10:30
 33. SUMISU-SAN WA KAIGI NO MAE (_____) SHIRYOO O YOMIMASHITA.
  NI
 34. FUTATSU-ME NO KADO (_____) HIDARI (_____) MAGATTE KUDASAI
  O, NI
 35. DEPAATO NO SAKI (_____) TOMETE KUDASAI
  DE
 36. TAKAHASHI-SAN WA SHIBUYA (_____) DENSHA (_____) ORITE, BASU (_____) NORIMASU.
  DE, O, NI
 37. SHUUMATSU I (_____) O SHIMASHITA KA

  GINZA NI ITTE, KAIMONO O SHIMASHITA
  NANI
 38. (_____) OOSAKA-SHINSHA NI DENWA O SHIMASHITA KA

  KAIGI NO MAE NI SHIMASHITA.
  ITSU
 39. (_____) KAISHA NI IKIMASU KA
  SHIBUYA DE CHIKATETSU NI NOTTE, GINZA DE ORIMASU. GINZA KARA KAISHA MADE 10-PUN ARUKIMASU
  DOOYATTE
 40. TOOKYOO KARA OOSAKA MADE HIKOOKI DE (_____) KAKARIMASU KA.

  1-JIKAN GURAI KAKARIMASU.
  DONNGURAI
Author
kluv76
ID
65199
Card Set
QUIZ #7 JAPANESE FOR BUSY PEOPLE
Description
MIDTERM QUIZ LESSON 13-19
Updated