Klinischepsy

 1. AllKlinische psychologie
  houdt zich bezig met ontstaan, voortbestaan en behandeling van afwijkend/abnormaal gedrag (psychische, psychiatrische problematiek, stoornissen clinical psychology, abnormal psychology) diagnose, classificatie, behandeling, preventie en onderzoek (1)
 2. Psychodiagnostiek
  kenmerken psychische problemen en psychologische oorzaak daarvan (1) Categoriele classificatie: afzonderlijke klasse (kwalitatief verschil); (2) Dimensionele classificatie: glijdende schaal, kwantitatief (1)
 3. Klinisch beeld
  symptomen die karakteristiek zijn voor specifieke stoornis (1)
 4. Differentiaal diagnose
  stoornissen met vergelijkbare symptomen onderscheiden van stoornis in kwestie (1)
 5. Comorbiditeit
  problemen, stoornissen die dikwijls gezamenlijk optreden, aan elkaar voorafgaan of elkaar opvolgen (1)
 6. Etiologie
  leer van ontstaan stoornissen (biologische, psychische, sociale en culturele factoren) (1)
 7. Predisponerende
  Factoren werkzaam bij ontstaan/ voortbestaan stoornis (onderscheid niet altijd duidelijk omdat direct oorzaak- gevolg relaties bij verklaring psychische problemen moeilijk aantoonbaar zijn. (kenmerken persoon die risico op ontwikkelen stoornis vergroten, kwetsbaarheid = predispositie onder bepaalde omstandigheden resulteert in ontstaan van stoornis of symptomen daarvan) (1)
 8. Precipiterende/stressfactoren
  leidden tot ontwikkeling en manifesteren stoornis/symptoom (1)
 9. Perpetuerende
  factoren die stoornis instandhouden (1)
 10. Epidemiologie
  • 1) frequentie waarmee bepaalde stoornis voorkomt
  • 2) toe- of afname in de tijd
  • 3) verdeling over verschillende bevolkingsgroepen (sekse en leeftijd) en culturele verschillen. (1)
 11. Prevalentie
  • aandeel populatie met bepaalde psychische stoornis:
  • Puntprevalentie: op bepaald moment lijdt aan de stoornis
  • Periodeprevalentie: optreden klachten in bepaalde periode
  • Lifetimeprevalentie: optreden bepaalde klachten gedurende het hele leven (1)
 12. Psychopathologie
  • beschrijft verschijnselen die zich bij verschillende
  • stoornissen voordoen (1)
 13. Therapie
  • iets aan de problematiek doen
  • 1) Biologische therapie
  • 2) Psychologische hulp (1)
 14. Basisdisciplines (binnen de psychologie, Duijker)  · Functieleer

  · Ontwikkelingspsychologie

  · Sociale psychologie
  (gedragsleer)

  · Persoonlijkheidspsychologie
  Methodenleer

  • Functieleer
  • Ontwikkelingspsychologie
  • Sociale psychologie (gedragsleer)
  • Persoonlijkheidspsychologie
  • Methodenleer (1)
 15. Toepassingsgerichte disciplines (binnen de psy, Duiker)
  • Klinische psychologie en gezondheidspsychologie
  • Arbeids- en organisatiepsychologie
  • Onderwijspsychologie (1)
 16. Persoonlijkheidspsychologen
  bestuderen verschillen tussen mensen op gebied van capaciteiten en eigenschappen in het algemeen. (1)
 17. Klinische psychologie
  houdt zich bezig met gedrag dat afwijkt van bepaalde norm (in negatieve zin) met name die lastig zijn voor de persoon zelf of zijn omgeving. (1)
 18. Psychiater
  • (meer verstand van biologische aspecten mentale
  • stoornissen)
  • Academische opleiding geneeskunde (6 jaar)
  • Specialisatie psychiater (4 jaar)
Author
Anonymous
ID
64958
Card Set
Klinischepsy
Description
voor mijn studie
Updated