past.tense_span102.txt

 1. -ar imperfecto
  • aba
  • abas
  • aba
  • abamos
  • aban
 2. -er imperfecto
  • ia
  • ias
  • ia
  • iamos
  • ian
 3. -ir imperfecto
  • ia
  • iasia
  • iamos
  • ian
 4. -ar preterito
  • e
  • aste
  • o
  • amos
  • aron
 5. -er preterito
  • i
  • iste
  • io
  • iamos
  • ieron
 6. -ir preterito
  • i
  • iste
  • io
  • iamos
  • ieron
Author
aykchoe
ID
64802
Card Set
past.tense_span102.txt
Description
span 102
Updated