Kanji

 1. shichi/nana
 2. hachi (8)
 3. nanatsu
  七つ
 4. happon
  八本
 5. ookii
  大きい
 6. chiisai
  小さい
 7. ichi
 8. hitotsu
  一つ
 9. futatsu
  二つ
 10. ni (2)
 11. nihon/nipon
  日本
 12. mittsu
  三つ
 13. san (3)
 14. too (ten units)
 15. juu
 16. sen
 17. en (yen)
 18. kyuu
 19. kokonotsu
  九つ
 20. man (ten thousand)
 21. iriguchi
  入り口/入口
 22. ikimasu
  行きます
 23. kimasu
  来ます
 24. furui
  古い
 25. oota
  大田
 26. furuta
  古田
 27. yama
 28. yamada
  山田
 29. hon
 30. yamamoto
  山本
 31. tsukurimasu
  作ります
 32. hyaku
 33. daigaku
  大学
 34. takai
  高い
 35. takada
  高田
 36. takayama
  高山
 37. gakkou
  学校
 38. koukou
  高校
 39. tsuitachi/ichinichi
  一日
 40. mikka (3rd day of month)
  三日
 41. nichiyoubi
  日曜日
 42. yon/shi
 43. yottsu
  四つ
 44. itsutsu
  五つ
 45. go (5)
 46. ichiji
  一時
 47. roku
 48. muttsu
  六つ
 49. nani
 50. wakaru
  分かる
 51. juppun
  十分
 52. getsuyoubi
  月曜日
 53. kayoubi
  火曜日
 54. suiyoubi
  水曜日
 55. mokuyoubi
  木曜日
 56. kinyoubi
  金曜日
 57. doyoubi
  土曜日
 58. yasumi
  休み
 59. kyuujitsu
  休日
 60. hi (fire)
 61. ki (tree)
 62. Kida
  木田
 63. Kimoto
  木本
 64. tsuki
 65. ichigatsu
  一月
 66. ikkagetsu
  一か月
 67. machimasu
  待ちます
 68. aida
 69. jikan
  時間
 70. ishuukan
  一週間
 71. mainichi
  毎日
 72. asa
 73. Asada
  朝田
 74. gozen
  午前
 75. gogo
  午後
 76. mae
 77. Maeda
  前田
 78. ushiro
  後ろ
 79. ichinen
  一年
 80. kotoshi
  今年
 81. hantoshi (half a year)
  半年
 82. kongetsu
  今月
 83. ima
 84. Imada
  今田
 85. kesa
  今朝
 86. raigetsu
  来月
 87. ban (evening)
 88. yasui
  安い
 89. Yasuda
  安田
 90. tabemasu
  食べます
 91. nomimasu
  飲みます
 92. kimi
 93. -kun
 94. naka
 95. Tanaka
  田中
 96. Yamanaka
  山中
 97. Nakamura
  中村
 98. Kimura
  木村
 99. hayai
  早い
 100. kaimasu
  買います
 101. tsukaimasu
  使います
 102. hana
 103. Hanada
  花田
 104. hanabi
  花火
 105. Toukyou
  東京
 106. eki
 107. deru
  出る
 108. deguchi
  出口
 109. mimasu
  見ます
 110. hanami (cherry blossom viewing)
  花見
 111. miseru
  見せる
 112. mieru
  見える
 113. osoi
  遅い
 114. okureru
  遅れる
Author
dragonfirefx
ID
64756
Card Set
Kanji
Description
Kanji
Updated