U8L17 JAPANESE FOR BUSY PEOPLE

 1. CHOTTO YOROSHII DESU KA
  DO YOU HAVE A MOMENT?
 2. YOROSHII
  GOOD, ALL RIGHT
 3. HAMBAI
  SALES, MARKETING
 4. NO ATO DE
  AFTER
 5. KOOJOO
  FACTORY, MANUFACTURING PLANT
 6. KI O TSUKETE
  TAKE CARE
 7. NO MAE NI
  BEFORE
 8. BUY
  • KAIMASU
  • KATTE
 9. MEET
  • AIMASU
  • ATTE
 10. RETURN, GO HOME
  • KAERIMASE
  • KAETTE
 11. GO
  • IKIMASU
  • ITTE
 12. WRITE
  • KAKIMASU
  • KAITE
 13. LISTEN(TO), ASK
  • KIKIMASU
  • KIITE
 14. DRINK
  • NOMIMASU
  • NONDE
 15. READ
  • YOMIMASU
  • YONDE
 16. TURN OFF
  • KESHIMASU
  • KESHITE
 17. EAT
  • TABEMASU
  • TABETE
 18. OPEN
  • AKEMASU
  • AKETE
 19. CLOSE
  • SHIMEMASU
  • SHIMETE
 20. TRUN ON
  • TSUKEMASU
  • TSUKETE
 21. SEE
  • MIMASU
  • MITE
 22. COME
  • KIMASU
  • KITE
 23. DO
  • SHIMASU
  • SHITE
 24. DENKI
  (ELECTRIC) LIGHT
 25. REPOOTO
  REPORT
 26. BIJUTSUKAN
  ART MUSEUM
 27. EXPRESS A SEQUENCE OF EVENT
  NOUN O ACTION-TE, NOUN O ACTION-MASE
 28. STATE WHAT SOME ONE WILL DO BEFORE AN EVENT
  PERSON WA EVENT NO MAE NI NOUN O ACTION-MASU
 29. STATE WHAT SOMEONE WILL DO AFTER AN EVENT
  PERSON WA EVENT NO ATO DE NOUN O ACTION-MASU
 30. SHOKUJI O SHIMASU
  HAVE A MEAL
 31. HOLD A MEETING
  KAIGI O SHIMASU
 32. DOOSHITE
  WHY
Author
kluv76
ID
64400
Card Set
U8L17 JAPANESE FOR BUSY PEOPLE
Description
TALKING ABOUT PLANS
Updated