SN Toets Opsomming - Feb 05 2011

 1. Noem N2-
  nitried
 2. Noem NH4+
  Ammoniumioon
 3. Noem OH-
  Hidroksiedioon
 4. Noem NO3-
  Nitraatioon
 5. Noem NO2-
  Nitrietioon
 6. Noem ClO3-
  Chloraatioon
 7. Noem HSO4-
  Waterstofsulfaatioon
 8. Noem HCO3-
  Waterstofkarbonaatioon
 9. Noem MnO4-
  Permanganaatioon
 10. Noem SO4`2-
  Sulfaatioon
 11. Noem SO3`2-
  Sulfietioon
 12. Noem CO3`2-
  Karbonaatioon
 13. Noem PO4`3-
  Fosfaatioon
 14. Noem P3-
  fosfied
 15. Noem O2-
  Oksied
 16. Noem S2-
  sulfied
 17. Noem F-
  flouried
 18. Noem Cl-
  chloried
 19. Noem Br-
  Bromied
 20. Noem I-
 21. HCI
  • Waterstofchloried
  • Soutsuur
 22. HNO3
  • Waterstofnitraat
  • Salpetersuur
 23. H2SO4
  • Waterstofsulfaat
  • swawelsuur
 24. H2SO3
  • Waterstofsulfiet
  • swaweligsuur
 25. H2CO3
  • Waterstofkarbonaat
  • Koolsuur
 26. CaO
  • Kalsiumoksied
  • Ongebluste kalk
 27. K2O
  Kaliumoksied
 28. CuO
  Koper(II)oksied
 29. HgO
  Kwik(II)oksied
 30. Li2O
  Lithiumoksied
 31. PbO2
  Lood(IV)oksied
 32. MgO
  Magnesiumoksied
 33. Fe3O4
  • Magnetiese ysteroksied
  • Magnetiet
 34. Na20
  Natriumoksied
 35. P2O5
  Fosforpentoksied
 36. CO2
  • Koolstofdioksied
  • Koolsuurgas
 37. SO2
  Swaweldioksied
 38. H20
  • waterstofoksied
  • Water
 39. CO
  Koolstofmonoksied
 40. Ca(OH)2
  • Kalsiumhidroksied
  • Gebluste kalk
 41. KOH
  Kaliumhidroksied
 42. Mg(OH)2
  • Magnesiumhidroksied
  • Magnesiawater
 43. NaOH
  • Natriumhidroksied
  • Bytsoda
 44. K2CO3
  • Kaliumkarbonaat
  • Potas
 45. BaCO3
  Bariumkarbonaat
 46. CaCO3
  • Kalsiumkarbonaat
  • Marmer, kalksteen
 47. MgCO3
  Magnesiumkarbonaat
 48. Na2CO3
  • Natriumkarbonaat
  • Wassoda, soda-as
 49. NaHCO3
  • Natriumwaterstofkarbonaat
  • Koeksoda
 50. Noem Veelatomige ione met 'n valensie van 1
  • Ammoniumioon
  • Hidroksiedioon
  • Nitraatioon
  • Chloraatioon
  • Waterstofsulfaatioon
  • Waterstofkarbonaatioon
  • Permanganaatioon
 51. Noem Veelatomige ione met 'n valensie van 2
  • Sulfaatioon
  • Sulfietioon
  • Karbonaatioon
 52. Noem 'n veelatomige ioon met 'n valensie van 3
  Fosfaatioon
Author
rayno@live.co.za
ID
64238
Card Set
SN Toets Opsomming - Feb 05 2011
Description
SN Toets - Bl 179 - 181, Anioniese benamings, veelatomige ione en formules
Updated