Drama 2011 Graad 10

 1. Hoe asemhaling v spraak verskil v normaal
  • Vining in, stadig uit
  • Beheer oor hoeveel lug ontsnap
 2. Wat is asemhalingsbeheer
  • Om genoeg lug te he vir spraak en klank
  • Instaat - lug te beheer om klank te verbeter
 3. Watter (oefeninge) moet jou daaglikse roetine volg
  • 1) Ontspannings
  • 2) Asemhalings
  • 3) Diafragma
  • 4) Projeksie
 4. Artikulasie
  Hoe spraakorgane klanke vorm
 5. Resultaat v goeie artikulasie?
  Duidelike uitspraak
 6. Hoe om spraaktegniek te verbeter
  • ‘n neutral aksent (– nie tipies aan land/streek nie)
  • Instaat- enige aksent van ‘n rol te doen
 7. Waarop moet die aksent fokus?
  • Duidelik
  • Neutraal
 8. Vaste artikulasie organe?
  • 1) Harde verhemelte
  • 2) Tande
 9. Mobiele organe?
  • 1) tong
  • 2) lippe
  • 3) Sagte verhemelte
 10. Hoe moet liggaam wees met stemwerk?
  Ontspanne, reguit, gekonsentreerd  energie goed gebruik word
 11. Wat beteken ontspanning
  • - Om vry te voel
  • - Gereed vir aksie
 12. Wat verseker ontspanning?
  Beste gebruik v spiere vir ‘n taak: handeling/rus.
 13. Wat is oogmerk met rus?
  Onnodige spanning uitskakel
 14. Waarom is ontspanning ‘n integrale komponent vd stem?
  stem = gevoelig vir enige ongemak
 15. Wat veroorsaak senuweeagtigheid?
  Spanning (veral nek & skouers)
 16. Waarna verwys ontspanning?
  Harmonie tussen spiere
 17. Gevolg v spanning in skouers
  •  spanning in nek  spanning strottehoof -> stembande trek saam -> toonhoogte styg.
  • stem nie gefokus; klink asof jy NA mense praat en nie MET hul nie
 18. Gevolge v spanning in kakebeen
  Inperking v beweging -> swak artikulasie
 19. Gevolge van spanning in nek
  Keel trek toe -> versteur laer toonhoogtes v stem
 20. Gevolg v spanning in bolyf
  Verhoed -longe behoorlik uitsit -> nie beheer oor asem
 21. Waarna verwys ‘n goeie postuur
  • Bene & spiere georden - liggaam natuurlike houding.
  • Ligaamlike word ondersteun & beheer sonder oormatige inspanning
  • Ligaam is gebalanseerd, buigsaam en gekoordineerd
 22. Wat gebeur - liggaam - skewe houding?
  Ander dele moet kompenseer -> kettingreaksie
 23. Waarom is neutrale liggaamshouding belangrik?
  • Bied geen aanduiding v karakter nie
  • Karaktarisering kan sonder spanning gebeur
  • Akteur voel op gemak, selfversekerd, op en wakker
  • Maak stem sterker & stemtoon beter
  • Dramaties oortuigende opvoering kan gelewer word
 24. Hoe lyk neutrale posisie?
  • Ken parallel met vloer
  • Agterkant v nek bo gestrek
  • Skouers nie na agter/voor nie
  • Rug in breedte gestrek
  • Werwelkolom - gestrek
  • Hande los langs sye
  • Kniee ontspan
  • Bene ontspan
  • Voete onder heupe & vorentoe
 25. Wat moet akteur gereeld tydens spraak doen?
  Pouseer – wanneer om asem te haal te fraseer
 26. Twaalf pare ribbes toon volgende struktuur:
  • Voorste punte vd 6 boonste pare is aan borsbeen (sternum) vas
  • Volgende 4 pare is aan mekaar en aan punt vd sternum vas
  • Onderste 2 pare – ‘swewende ribbes’ – nie aan borsbeen vas nie
 27. Spiere rondom bene het die vermoe…
  Om saam te trek -> beenstruktuur - laat beweeg
 28. Waar vloei die lug af?
  • keelholte (farinks)
  • strottehoof (larinks)
  • hooflugpyp (tragea)
  • Wat in 2 longpype (bronchi) verdeel wat - longe ingaan
  • Die pype verdeel in fyn brongiale buise wat op lugsakkies in longe uitloop
 29. Noem 2 verskillende soorte asemhaling
  • Sleutelbeen
  • Sentrale/Diafragmatiese tussenribspier
 30. Verduidelik sleutelbeenasemhaling
  Asemhaling beperk tot min beweging in boonste deel v borskas
 31. Waarmee gaan vlak asemhaling gepaard?
  Skouers - op beweeg
 32. Wat bring dit mee?
  • Spanning
  • Asem nie ten volle benut nie
 33. Verduidelik sentrale tussenribspierasemhaling
  • ‘Diep, sentrale/ Optimale asemhaling’
  • Alle asemhalingsorgane benut
  • Deur diafragma beheer
  • = regte manier v asemhaal
 34. Noem asemhalingstegnieke
  • Moenie asem, maag / ribbes probeer beheer nie
  • Doel bepaal hoeveel asem jy nodig het
  • Laat jou asem om jou buik en ribbes beweeg
  • Skep ‘n fisieke omgewing waar asem vryelik in en uit liggaam kan beweeg sonder dat jy asemhalingspatrone aanleer om die vloei v lug te onderbreek
  • Probeer – hele ribbekas uitsit, eerder as - boonste deel v borskas / skouers te lig.
  • As reg asemhaal, sal rug in breedte uitsit. Sit hande teen ribbes op rug - sorg dat jy reg asemhaal.
 35. Artikulasie
  Duidelike, akkurate vorm v klanke
 36. Frasering
  Paar woorde wat ’n idee vorm
 37. Gedig
  ’n Metriese samestelling v woorde met gevoel.
 38. Gedramatiseerde prosa
  Gedramatiseerde gedeelte uit ’n roman.
 39. Inleidend
  Inleidende aksie
 40. Interpretasie
  Betekenis aan iets heg
 41. Kleurbundel
  ‘n versameling gedigte
 42. Klem
  Woord/frase te beklemtoon
 43. Klimaks
  Reeks aksies wat tot hoogtepunt/keerpunt lei.
 44. Maatslag
  Kort pouse wat verandering v emosie wys
 45. Moduleer
  Stemvariasie om eentonigheid te vermy
 46. Monoloog
  Uittreksel uit toneel – net 1 karakter
 47. Pouse
  Stem rus/stop
 48. Ritme
  Kombinasie v spoed/tempo wissel/pouse/klimaks
 49. stemtoon
  emosie dmv stem uitdruk
 50. Toonhoogte
  Hoe hoog/laag stem
 51. Wat is Prosa
  • Niemetriese geskrewe/gesproke taal
  • Ivm poesie (metriese rym) is prosa gewone taal
  • ‘n uittreksel wat ‘n insident beskryf
  • Moet goeie begin, verloop, klimaks en einde he
 52. Wat is alleenspraak
  As karakter alleen op verhoog praat sonder karakters wat hom kan hoor
 53. Wat is ‘n gedig
  ‘n samestelling v woorde - taal, ritme en woorde gebruik om verbeelding te prikkel.
 54. Noem verskillende soorte gedigte
  • Epiese/verhalend (vertel ‘n storie)
  • Liriese (emosionele)
  • Epiese (held of heldin se storie)
 55. Wat is modulasie
  • Variasie in stem
  • Voorkom eentonigheid
  • Lei - effektiewe en interessante kommunikasie
 56. Waarna verwys snelheid
  • spoed waarteen klanke gevorm word
  • verwys na spreker se gemoedstoestand, situasie, emosionele toestand
 57. Waarna verwys tempo
  • Snelheid v spraak
  • Lengte en frekwensie v pouses
 58. Wat is algemene probleem met snelheid
  • Te vinning -> swak artikulasie – tekort aan asem, betekenis verlore
  • Te stadig -> swak kommunikasie en eentonigheid
 59. Waarom moet jy tempo varieer
  • Betekenis beklemtoon
  • Spanning/Atmosfeer skep
  • Belangrike woorde beklemtoon.
 60. Wat is die funksies van pousering
  • • Kan asemhaal
  • • Beklemtoon woorde
  • • Skep spanning
  • • Luisteraars verstaan wat gesê word
  • • Keer -> spreker hakkel omdat hy te ver vooruit moet dink
  • • Voorkom eentonige tempo
  • • Gee ritme
  • • Help artikulasie
 61. Noem 4 soorte pouses
  • Frase/sins
  • Dramatiese
  • Ruspunt
  • Metriese
  • Dralende
 62. Wat is ‘n Frase/sinspouse
  Om algehele vorm v gedig te hou.
 63. Dralende pouse
  • Spreker talm op laaste woord/lettergreep vd reel.
  • Einde v versreel om idee na volgende reel oordra sonder om asem te haal.
 64. Waarna verwys klimaks
  Reeks trappe wat opbou tot hoogte/keerpunt
 65. Hoe kan klimaks bereik word
  • Styg in toonhoogte
  • Hoer volume
  • Vinniger tempo
 66. 2 NB komponente v ritme
  Klem en metrum
 67. Elemente wat toneel, gedig/toespraak beinvloed
  • Aksent
  • Karakter
  • Emosionele toestand
  • Asemhaling
  • Styl
  • Infleksies
  • Aantal maatslae
  • Natuurlike ritme
 68. Wat is ‘n Frase
  • Versameling woorde wat 1 idee uitdruk
  • ‘n sin kan uit 1/ meer frases v verskillende lengtes bestaan
  • Gebruik v punktuasie lei tot effektiewe frasering
 69. Wat is maatslag
  ‘n oomblik v stilte om ‘n emosionele verandering tussen frases aan te dui
 70. Wat is klem
  As dele benadruk word om betekenis en gewig te gee.
 71. Hoe kan klem verkry word
  • Veranderende volume
  • Snelheid
  • Tempo
  • Toonhoogte
  • Uitspraak
  • Infleksie
  • Herhaling
  • Gebare
  • Gesigsuitdrukking
  • Uitspel v ‘n woord
  • Wisselende vokaallengtes
 72. Toonhoogte
  • Hoog/laagheid v stem
  • Toonhoogte styg met opwinding/ komedie
  • Dra by tot belangrikheid v ‘n toneel
 73. Wat is infleksie
  • Verskeidenheid in toonhoogte
  • Maak stem interessant; voorkom eentonigheid
 74. Wat is Toon
  • Kwaliteit vd stem se toonhoogte
  • Beinvloed atmosfeer en gevoel
 75. Hoe moet jy ‘n teks voorberei
  • Lees deur & dink na oor hoofidees en gevoelens
  • Besluit waar klimaks is
  • Verdeel in frases
  • Besluit watter woorde beklemtoon moet word
  • Besluit waar pouseer
  • Dui verskille in toonhoogte en volume aan
  • Besluit waar spoed gaan toe/afneem
 76. Hoe moet jy ‘n stuk prosa voorberei
  • Stem en beweging moet goed onderskei tussen vertel en direkte spraak
  • Gebruik stemwisseling, postuur, gebare om karakters voor te stel
  • Moenie elke karakter in aparte ruimte vertolk nie
  • Gebruik verandering in fokus om karakters te versterk
  • Gebruik stilstaande posisie met gebare
  • Vertelling: Spreek gehoor direk aan
 77. Interne monoloog
  Beelde in karakter se gedagte terwyl ander karakters praat
 78. Subteks
  Onderliggende betekenis
 79. Visualisering
  Iets voor jou geestesoog sien
 80. Regverdiging
  Rede waarom ‘n karakter iets doen en op ‘n sekere manier optree
 81. Status
  ‘n Persoon se sosiale posisie in verhouding tot ander
 82. Waarom is konflik belangrik in drama
  Omdat dit vereis dat die gehoor vrae vra en wonder oor wat gaan gebeur
 83. Noem soorte konflik
  • Openlike konflik - baklei
  • Konflik met die omgewing - haelstorm
  • Konflik van belange – 2 vriende by ‘n werksonderhoud
  • Konflik van emosies – geluk en hartseer
  • Innerlike konflik
 84. Wat moet ‘n akteur doen om konflik suksesvol oor te dra
  • Die omstandighede ken
  • Motivering he
  • Die subteks verstaan
  • Moet saamwerk itv optrede en reaksie
 85. Blokkering
  Verhoogbewegings
 86. Karakterisering
  ‘n Akteur – uitbeelding van ‘n karakter
 87. Wat is die doel van ‘n karakter
  Om die werklikheid te onthul of om daaroor te besin
 88. Noem die stappe noodsaaklik vir karakterisering
  • Ontleding van subteks
  • Opgemaakte / nagevorste geskiedenis van die karakter
  • Nagevorsde kennis van tyd, plek en omstandighede
  • Akteur se fisiese en vokale opleiding
 89. 2 soorte karakterisering
  Interne en eksterne karakterisering
 90. Waarna verwys eksterne karakterisering
  • Karaktermanifesterings wat die gehoor sien en hoor
  • Kostuums, grimering, pruike, rekwisiete
 91. Waarna verwys interne karakterisering
  • Die karakter se manier van dink
  • Hoe hy voel
  • Sy verhouding met die wereld
  • Psigologie
 92. Emosionele herroeping
  onthou van emosies
 93. Sensoriese herroeping
  onthou deur sintuie
 94. Stanislavski
  Vader van Metodiese Toneelspel
Author
rayno@live.co.za
ID
62742
Card Set
Drama 2011 Graad 10
Description
Drama Opsomming 29 Januarie 2011 - week 1 en 2
Updated