B2-09 vocab.txt

 1. first time
  • dì yī cì
  • 第一次
 2. even more
  • gēng
 3. favorite
  • zuì xǐ huān
  • 最喜欢
 4. foreign
  • wài guó
  • 外国
 5. good looking
  • hǎo kàn
  • 好看
 6. happy
  • gāo xìng
  • 高兴
 7. more than
  • duō le
  • 多了
 8. most
  • zuì
 9. nearby
  • fù jìn
  • 附近
 10. same
  • yī yàng
  • 一样
 11. often
  • cháng cháng
  • 常常
 12. or (in a statement)
  • huò zhě
  • 或者
 13. time
 14. gymnasium
  • jiàn shēn fáng
  • 健身房
 15. Tibet
  • Xī Zàng
  • 西藏
 16. golf
  • gāo ěr fū
  • 高尔夫
 17. mahjong
  • má jiàng
  • 麻将
 18. soccer
  • zú qiú
  • 足球
 19. tai chi
  • tài jí
  • 太极
 20. tennis
  • wǎng qiú
  • 网球
 21. fall
  • qiū
 22. spring (season)
  • chūn
 23. summer
  • xià
 24. winter
  • dōng
 25. area, place, space, room
  • dì fāng
  • 地方
 26. book
  • shū
 27. hobby
  • ài hào
  • 爱好
 28. interest
  • xìng qù
  • 兴趣
 29. karaoke
  • kǎ lā OK
  • 卡拉OK
 30. music
  • yīn yuè
  • 音乐
 31. sports
  • yùn dòng
  • 运动
 32. ticket
  • piào
 33. experienced action marker
  • guò
 34. suggestion
  • ba
 35. then, well
 36. to exercise
  • jiàn shēn
  • 健身
 37. to snow ski
  • huá xuě
  • 滑雪
 38. to swim
  • yóu yǒng
  • 游泳
 39. it's said that, to hear something said
  • tīng shuō
  • 听说
 40. make an appointment
  • yuē
 41. to bring, to carry
  • dài
 42. to chat, to gossip
  • liáo tiān
  • 聊天
 43. to do, to cook
  • zuò
 44. to hear
  • tīng
 45. to hit
 46. to kick
 47. to know, recognize
  • rèn shi
  • 认识
 48. to sing
  • chàng
 49. to slide
  • huá
 50. to soak
  • pào
 51. to talk, to gossip
  • shuō huà
  • 说话
Author
debbidot
ID
62472
Card Set
B2-09 vocab.txt
Description
Accent Mandarin Beginning Two Unit 9
Updated