Verb Tempus (tenses)

 1. att studera
  study

  studera, studera!, studerar, studerade, studerat

  1
 2. att stänga
  to close

  stänga, stäng!, stänger, stängde, stängt

  2a
 3. att köp
  to buy

  köpa, köp!, köper, köpte, köpt

  2b
 4. att köra
  to drive

  köra, kör!, kör, körde, kört

  2c
 5. att använda
  to use

  använda, använd!, använder, använde, använt

  2a
 6. att arbeta
  to work

  arbeta, arbeta!, arbetar, arbetade, arbetat

  1
 7. att räkna
  to count

  räkna, räkna!, räknar, räknade, räknat

  1
 8. att snöa
  to snow

  snöa, snöa!. snöar, snöade, snöat

  1
 9. att titta
  to look

  titta, titta!, tittar, tittade, tittat

  1
 10. att laga
  to cook

  laga, laga!, lagar, lagade, lagat

  1
 11. att vakna
  to wake

  vakna, vakna!, vaknar, vaknade, vaknat

  1
 12. att bädda
  to make the bed

  bädda, bädda!, bäddar, bäddade, bäddat

  1
 13. att träffa
  to meet

  träffa, träffa!, träffar, träffade, träffat

  1
 14. att öppna
  to open

  öppna, öppna!, öppnar, öppnade, öppnat

  1
 15. att ringa
  to call

  ringa, ring!, ringer, ringde, ringt

  2a
 16. att lyfta
  to lift

  lyfta, lyft!, lyfter, lyfte, lyft

  2b
 17. att hyra
  to rent

  hyra, hyr!, hyr, hyrde, hyrt

  2c
 18. att behöva
  to need

  behöva, behöv!, behöver, behövde, behövt

  2a
 19. att möta
  to meet

  möta, möt!, möter, mötte, mött

  2b
 20. att höra
  to hear

  höra, hör!, hör, hörde, hört

  2c
 21. att åka
  to go (not by foot)

  åka, åk!, åker, åkte, åkt

  2b
 22. att gå
  to go (by foot)

  gå, gå!, går, gick, gått

  4
 23. att läsa
  to read

  läsa, läs!, läser, läste, läst

  2b
 24. att hänga
  to hang

  hänga, häng!, hänger, hängde, hängt

  2a
 25. att tänka
  to think (to think - generally 'in head' - can also be plans - 'going to')

  tänka, tänk!, tänker, tänkte, tankt

  2b
 26. att anmäla
  to report/register

  anmäla, anmäl!, anmäler, anmälde, anmält

  2a
 27. att bygga
  to build

  bygga, bygg!, bygger, byggde, byggt

  2a
 28. att låsa
  to lock

  låsa, lås!, låser, låste, låst

  2b
 29. att försöka
  to try

  försöka, försök, försöker, försökte, försökt

  2b
 30. att växa
  to grow

  växa, väx!, växer, växte, växt

  2b
 31. att röka
  to smoke

  röka, rök!, röker, rökte, rökt

  2b
 32. att steka
  to fry

  steka, stek!, steker, stekte, stekt

  2b
 33. att fylla
  to fill - fylla år (birthday)

  fylla, fyll!, fyller, fyllde, fyllt

  2a
 34. att följa
  to follow

  följa, följ!, följer, följde, följt

  2a
 35. att slänga
  to throw

  slänga, släng!, slänger, slängde, slängt

  2a
 36. att hjälpa
  to help

  hjälpa, hjälp!, hjälper, hjälpte, hjälpt

  2b
 37. att klippa
  to cut

  klippa, klipp!, klipper, klippte, klippt

  2b
 38. att gifta (sig)
  to marry

  gifta, gift!, gifter, gifte, gift

  2b
 39. att leka
  to play

  leka, lek!, leker, lekte, lekt

  2b
 40. att leva
  to live

  leva, lev!, lever, levde, levt

  2a
 41. att besöka
  to visit

  besöka, besök!, besöker, besökte, besökt

  2b
 42. att hända
  to happen

  hända, händ!, händer, hände, hänt

  2a
 43. att ställa
  to put

  ställa, ställ!, ställer, ställde, ställt

  2a
 44. att hälla
  to pour

  hälla, häll!, häller, hällde, hällt

  2a
 45. att byta
  to change

  byta, byt!, byter, bytte, bytt

  2b
 46. att resa
  to travel

  resa, res!, reser, reste, rest

  2b
 47. att tycka
  to think (an opinion/to like)

  tycka, tyck!, tycker, tyckte, tyckt

  2b
 48. att tro
  to believe

  tro, tro!, tror, trodde, trott

  3
 49. att laga
  to prepare / to repair

  laga, lag!, lagar, lagade, lagat

  1
 50. att handla
  to buy

  handla, handla!, handlar, handlade, haldlat

  1
 51. att bo
  to live (living place)

  bo, bo!, bor, bodde, bott

  3
 52. att dricka
  to drink

  dricka, drick!, dricker, drack, druckit

  4
 53. att skriva
  to write

  skriva, skriv!, skriver, skrev, skrivit

  4
 54. att ligga
  to lay

  ligga, ligg!, ligger, låg, legat

  4
 55. att sjunga
  to sing

  sjunga, sjung!, sjunger, sjöng, sjungit

  4
 56. att komma
  to come

  komma, komm!, kommer, kom, kommit

  4
 57. att äta
  to eat

  äta, ät!, äter, åt, ätit

  4
 58. att få
  to get/recieve

  få, få, får, fick, fått

  4
Author
dlearyous
ID
61982
Card Set
Verb Tempus (tenses)
Description
infinitiv (att), imperativ(!), presens(nu), preteritum(då), supinum(ha, har, hade)
Updated