QUIZ #5 JAPANESE FOR BUSY PEOPLE

 1. SUMISU-SAN WA CHAN-SAN NE HANA O AGEMASHITA
  MR. SMITH GAVE MS. CHAN SOME FLOWERS
 2. CHAN-SAN WA SUMISU-SAN NI HANA O MORAIMASHITA
  MS. CHAN RECEIVED SOME FLOWERS FROM MR. SMITH
 3. SUZUKI-SAN WA KURISUMASU NI CHAN-SAN NI NANI O AGEMASHITA KA

  DENSHI-JISHO O AGEMASHITA
  ASK AND ANSWER WHAT MR. SUZUKI GAVE MS. CHAN FOR CHRISTMAS

  GAVE ELECTRONIC DICTIONARY
 4. SUZUKI-SAN WA KURISUMASU NI DARE NI DENSHI-JISHO O AGEMASHITA KA

  CHAN-SAN NI AGEMASHITA
  ASK AND ANSWER WHO MR. SUZUKI GAVE AN ELECTRONIC DICTIONARY TOO FOR CHRISTMAS

  GAVE IT TO MS. CHAN
 5. SUZUKI-SAN WA ITSU CHAN-SAN NI DENSHI-JISHO O AGEMASHITA

  KURISUMASU NI AGEMASHITA
  ASK AND ANSWER WHEN MR. SUZUKI GAVE MS. CHAN-SAN AN ELECTRONIC DICITONARY

  GAVE IT TO HER ON CHRISTMAS
 6. KINOO WA SAMUKATTA DESU
  IT WAS COLD YESTERDAY
 7. KINOO NO O-MATSURI WA NIGIYAKA DESHITA
  YESTERDAYS FESTIVAL WAS LIVELY
 8. HOT
  • ATSUKATTA DESU
  • ATSUKUNAKATTA DESU
 9. GOOD
  • YOKATTA DESU
  • YOKUNAKATTA DESU
 10. INTERESTING
  • OMOSHIROKATTA DESU
  • OMOSHIROKUNAKATTA DESU
 11. TASTY
  • OISHIKATTA DESU
  • OISHIKUNAKATTA DESU
 12. LIVELY
  • NIGIYAKA DESHITA
  • NIGIYAKA ARIMASENDESHITA
 13. CHAN-SAN WA TAKAHASHI-SAN (_____) HANA O MORAIMASHITA
  NI
 14. WATASHI WA TANJOOBI NI HAHA NI SUKAAFU (_____) AGEMASHITA
  O
 15. TOKYO RESUTORAN WA (_____) RESUTORAN DESU KA

  KIREINA RESUTORAN DESU
  DONNA
 16. SUMISU-SAN WA (_____) NI EIGA NO KIPPU O MORAIMASHITA KA

  TOMODACHI NI MORAIMASHITA
  DARE
Author
kluv76
ID
61409
Card Set
QUIZ #5 JAPANESE FOR BUSY PEOPLE
Description
QUIZ LESSON 13-14
Updated