SN Opsomming - Graad 10 Kwartaal 1 - Die elemente

 1. wat is die oorgangselemente
  • die elemente gevind tussen groep 2 en 3
  • hulle kan elektrone skenk en ontvang - die aantal verskil tov die elemente waarmee dit verbind
 2. wat is groep 1
  Alkali metale
 3. Wat is groep 2
  Alkali-aard metale
 4. Hoe gaan groep 3 te werk
  hulle kan 2 elektrone skenk en het 'n valensie getal van +3
 5. Hoe gaan groep 4 te werk
  hulle kan 4 elektrone skenk en het 'n valensie getal van +4
 6. Hoe gaan groep 5 te werk
  hulle sal 3 elektrone ontvang en het 'n valensie getal van -3
 7. Wat is groep 7
  Halogene
 8. Wat is groep 8
  Edelgasse
 9. Hoe werk groep 8
  • skenk en ontvang nooit elektrone nie - valensie getal: 0
  • laagste energievlak is 0
 10. noem diatomiese molekules
  • H - waterstof
  • N - stikstof
  • O - suurstof
  • F - Fluoor
  • Cl - Chloor
  • Br - Broom
  • I - jodium
 11. wat is die perodieke tabel
  'n tabel waarop elemente met soortgelyke chemiese en fisiese eienskappe saamgegoepeer word
 12. Noem die 3 groepe elemente
  • metale
  • metalloide
  • nie-metale
 13. hoeveel van die elemente is metaale
  4/5 vier vyfdes
 14. van links na regs oor die perodieke tabel verander elemente van:
  metaalagtig na nie-metaalagtig
 15. Noem eienskappe van metale
  • is vastestowwe (behalwe kwik) met 'n hoe smeltpunt
  • blink gewoonlik
  • pletbaar
  • rekbaar
  • goeie geleiers
  • gewoonlik sterk en kan 'n swaar gewig dra
  • Metale is grys (behalwe goud en koper)
 16. definieer pletbaar
  dit beteken dat iets in verskillende vorms gehamer of gerol kan word
 17. definieer rekbaar
  dat iets in dun drade uitgetrek kan word
 18. Noem groep 1 metale
  • litium
  • natrium
  • kalium
 19. Noem groep 2 metale
  • berillium
  • magnesium
  • kalsium
  • barium
 20. Wat is allooie
  'n mengsel van 2 of meer metale - bevat soms klein hoeveelheid van 'n nie-metaal
 21. Noem Allooie
  • Staal
  • Brons
  • Soldeersel
  • Nichroom
 22. Wat is eienskappe van Nie-metale
  • is teen kamertemperatuur vastestowwe of gasse (behalwe boom)
  • het 'n lae smelt- en kookpunt
  • Swak gleiers
  • is bros met 'n dowwe oppervlak
  • Wissel wat kleur betref
 23. Noem 'n paar nie-metale
  • Swawel
  • Suurstof
  • Stikstofgas
  • Waterstof
  • Koolstof
  • Chloriedione
  • Fluoor
  • Chloor
  • Broom
  • Jodium
  • Helium
  • Neon
  • Argon
  • Kripton
  • Xenon
  • Silwerbromied
  • Fosfor
 24. Noem die edelgasse
  • Helium
  • Neon
  • Argon
  • Kripton
  • Xenon
 25. wat is die algemeenste element op aarde
  suurstof
 26. Noem die metalloide
  • boor
  • silikon
  • germanium
  • arseen
  • antimoon
  • tellurium
  • polonium
  • astaat
 27. Warmte is energie…
  Wat van ‘n warmer na ‘n kouer voorwerp op pad is
 28. Hoe kan warmte oorgedra word?
  • Geleiding
  • Straling
  • Konveksie
 29. Hoe werk geleiding
  Geleiding dra warmte deur vastestowwe wat aan mekaar raak, oor
 30. Hoe werk Konveksie
  • Dra warmte in vloeistowwe en gasse oor.
  • Warm water en lug styg.
 31. Wat vorm die beweging van water of lug
  ‘n konveksiestroom
 32. Hoe werk straling
  • Dra warmte deur ‘n luleemte oor
  • Warm voorwerpe straal warmte uit
  • Party strale – gesien word, ander is infra-rooi wat warmte oordra
 33. Wat is homeotermies
  As diere hul liggaamstemperatuur gelykmatig kan hou – dmv kos
 34. Waaruit bestaan die aarde se kern
  Yster en nikkel
 35. Beskryf ferromagnetiese stowwe
  Stowwe wat bestaan uit magneties gerigte streke – domeine genome
 36. Noem ferromagnetiese stowwe
  • Yster
  • Nikkel
  • Kobalt
 37. Hoe werk domeine
  Elke domein tree soos ‘n klein magneetjie op – noord- en suidpool
 38. Hoe reageer domeine teenoor ‘n magnetiese veld
  • Hulle verskuif totdat hulle soos die veld gerangskik is
  • Dit word dan gemagnitiseer en deur die magneet aangetrek
 39. Wat is materie?
  Materie kan beskou word as enigeiets wat ruimte beslaan en massa het
 40. Wat is ‘n stof
  ‘n soort materie met ‘n konstante samestelling + eie unieke eienskappe
 41. Noem stowwe:
  • Water
  • Suiker
  • Tafelsout
  • Silwer
  • Suurstof
 42. Waarin kan stowwe geklassifiseer word (3)
  • Elemente
  • Verbindings
  • Mengsels
 43. Wat is ‘n mengsel
  • ‘n kombinasie van 2+ stowwe waarin die stowwe hul unieke eienskappe behou
  • Die samestelling bly nie constant nie
 44. Noem 2 tipes mengsels
  • Homogeen
  • Heterogeen
 45. Wat is ‘n homogene mengsel
  • ‘n mengsel wat orals dieselfde samestelling het
  • Altyd helder
 46. Noem ‘n voorbeeld van ‘n homogene mengsel
  Sout en water
 47. ‘n ander word vir ‘n homogene mengsel
  ‘n oplossing
 48. Wat is die oplosmiddel
  Die deel wat die grootste hoeveelheid uitmaak
 49. Wat is die opgeloste stof
  Die stof wat in die oplosmiddel opgelos het
 50. Wat is ‘n heterogene mengsel
  • ‘n mengsel waar die samestelling nie uniform is nie (nie orals dieselfde nie)
  • Enige kombinasie van stowwe wat nie in mekaar oplos nie, = heterogene mengsel
 51. Noem ‘n voorbeeld van ‘n suspensie
  • Sand in water – kan nie oplos nie
  • Word net in die water versprei en sak af
 52. Hoe kan water en sand weer geskei word
  • Deur die suspensie te filtreer
  • Water= filtraat
  • Sanddeeltjies = residu
 53. Hoe kan iets onmengbaar oos petrol en water geskei word
  Dmv n skeitregter
 54. Wat is 'n emulsie
  bv. olie en water, dit meng nie, breek slegs op in klein druppeltjies as jy dit had genoeg skud. lyk dan melkerig
 55. Definieer mengsel
  dit bestaan uit suiwerstowwe in wisselende kombinasie, maar die samestelling is altyd dieselfde, ongeag die oorsprong.
 56. Suiwer stowwe
  bestaan slegs uit 1 soort stof wat of elemente of verbindings kan wees
 57. Elemente
  • suiwer stowwe wat nie met chemiese metodes in eenvoudiger stowwe afgebreek kan word nie
  • bestaan uit atome
  • 2 subgroepe elemente: metale en nie-metale
 58. Verbindings
  suiwer stowwe wat saamgestel word uit elemente
 59. Eienskappe van 'n element
  • bestaan uit 1 soort atoom
  • Eienskappe is uniek
  • kan nie met chemiese of fiesiese metodes geskei word nie.
 60. Eienskappe van 'n vebinding
  • die samestelling is konstant
  • eienskappe verskil van die samestellende elemente
  • kan met chemiese metodes geskei word
 61. Eienskappe van 'n mengsel
  • samestelling kan wissel en bestaan uit 2+ elemente of verbindings
  • Eienskappe = samestellende stowwe
  • Kan met fisiese metodes geskei word.
 62. Atoom
  die kleinste deeltjie wat die eienskappe van 'n elment behou
 63. Dalton se atoommodel
  • Elemente bestaan uit klein deeltjies - atome
  • Alle atome van elemente is identies - dieselfde grootte, massa, eienskappe
  • Verskillende elemente het verskillende atome
  • Atome bind in 'n sekere verhouding met ander atome
  • 'n Atoom - nie geskei word nie
  • Atome kan in chemiese reaksies geskei, saamgevoeg of herrangskik word
 64. JJ Thompson se atoommodel
  • lyk soos 'n stoompoeding, met negatiewe elektrone, positiewe deeltjies
  • Het dit mbv 'n katode straalbuis bepaal wat 'n stroom elektrone uitgestuur het.
 65. Rutherford se model
  Hy het alfa-deeltjies in 'n lugleegte na 'n dun stukkie goudfoelie geskiet. Die straal wat buig of weerkaats beteken dat daar positiewe deeltjies is wat mekaar kan afstoot as hulle bots
 66. Neils Bohr se model
  • stel voor dat elektrone in wentelbane - energievlakke - met 'n bepaalde hoeveelheid energiehoeveelheid rondom n kern met positiewe deeltjies besit.
  • Elektrone - op en af beweeg - deur energievlakke deur energie te absorbeer/vry te stel
  • Die laagste vlak = grondslagfase
 67. Bohr kon net die posisie van ___ verklaar
  die posisie van water se elektrone verklaar
 68. Schrodinger en Heisen berg se modelle
  • Schrodinger - formule wat die gedrag en energiee van atoomdeeltjies beskryf
  • Heisenberk - ons kan nie die posisie van die elektron bepaal nie - slegs waarskynlikheid
 69. sinoniem met waarskynlikheidsgebied
  Orbitale
 70. Atome het 3 dele
  • negatiewe elektrone
  • positiewe protone
  • neutrale neutrone
 71. Nukleone
  • protone en neutrone saam
  • Het omtrent ewe veel masse
 72. In 'n neutrale element is:
  Protone = Elektrone
 73. Massagetal
  Toon die totale aantal protone en neutrone aan
 74. Atoomgetal
  Toon die aantal protone in die element aan
 75. Isotope
  • Atome van dieselfde element met verskillende aantal neutrone
  • Meeste elemente het 2+ isotope
  • Dieselfde atoomgetal
  • Verskillende massagetalle
 76. Elektronkonfigurasie
  die manier waarop elektrone rondom die kern gerangskik is
 77. Ionisasie energie
  • As 'n atoom 'n elektron vrystel word 'n positiewe ioon gevorm
  • word geioniser
  • Die hoeveelheid energie benodig om 'n elektron uit 'n neutrale atoom van 'n element te verwyder = ionisasie energie
 78. Molekuul
  Kan atome van dieselfde elemente bevat of atome van 2+ elemene wat in 'n vaste verhouding verbind is
 79. Katioon
  as 1+ elektrone prysgegee word, word 'n positewe ioon gevorm
 80. Anioon
  As elektrone by 'n neutrale element gevoeg word - negatiewe ioon gevorm
 81. Chemiese binding
  • ontstaan as atome naby mekaar is en die buitenste elektrone kontak maak
  • Atome sal net reageer as 'n meer stabiele produk gevorm word
 82. 3 soorte chemiese bindings
  • metaal + metaal = metaalbinding
  • nie-metaal + nie-metaal = kovalente binding
  • nie-metaal + metaal = ioniese binding
 83. Intermolekulere kragte
  • aantrekkingskragte tussen molekule
  • verantwoordelik vir baie fisiese eienskappe van materie - smelt- en kookpunt.
  • Baie swakker as kovalente kragte
  • = intramolekulere kragte
 84. Nukleone
  • Maak deel van die atoomkern uit
  • bestaan uit barione, die neutron en proton
 85. Massagetal
  Die totale aantal protone en neutron in 'n atoomkern
 86. Atoomgetal
  die aantal protone in die kern van 'n aoom
 87. Isotope
  vorme van 'n element waarvan die kere dieselfde atoomgetal maar verskillende atoommassas het.
 88. Relatiewe atoommassa
  Die vergelyking van die massa van die atoom van 'n element itv die massa van 'n koolstof12 atoom
 89. Gekwantiseerde energievlakke
  Energievlakke wat net 'n bepaalde hoeveelheid energie kan bevat
 90. Grondtoestand
  'n elektron se laagste energievlak
 91. Opgewekte toestand
  as 'n elektron energie ontvan en na 'n hoer energievlak beweeg
 92. Atoomorbitaal
  die gebiede rondom die kern waar 'n bepaalde waarskynlikheid bestaan om 'n elektron te vind
 93. Ionisasie-energie
  die hoeveelheid energie wat 'n elektron benodig om uit 'n neutrale atoom te verwyder
 94. Valenselektrone
  Die elektrone in die laaste energievlakke van 'n atoom wat gevul of verlate moet wees
Author
rayno@live.co.za
ID
61239
Card Set
SN Opsomming - Graad 10 Kwartaal 1 - Die elemente
Description
Fisiese wetenskappe opsomming - Januarie 2011 - Perodieke tabel
Updated