Biologie - Graad 10 Kwartaal 1 - Module 1 + Ekosisteme

 1. Biodiversiteit
  Verskeidenheid plant- en dierspesies wat in 'n gebied aangetref word
 2. Ekosisteem
  Onderlinge verwantskap tussen lewende en nie-lewende faktore en die manier waarop hulle die organismes in daardie gebied beinvloed
 3. Aanpassing
  Eienskappe wat 'n organisme meer geskik maak vir sy omgewing
 4. Habitat:
  Gespesialiseerde gebied waar 'n organisme leef.
 5. die biosfeer:
  Die deel van die aardkors wat lewe onderhou
 6. waaruit bestaan die biosfeer
  • litosfeer
  • hidrosfeer
  • atmosfeer
 7. die gasse in die atmosfeer:
  • stikstof
  • suurstof
  • koolstofdioksied
  • stuifmeelkorrels
  • spore
 8. Waarom is die atmosfeer nuttig
  • Dit bevat gasse - tydens respirasie en fotosintese gebruik word
  • Filtreer sonlig + verminder skadelike effek van sonstrale
 9. Wat is die hidrosfeer
  Al die water van die arde
 10. Wat sluit die watersiklus in
  • Verdamping
  • Kondensasie
  • Presipitasie
 11. Waarom is die hidrosfeer belangrik
  • Habitat - baie organismes
  • NB - funksionering - alle lewende organismes, plante en diere
 12. Wat is die litosfeer
  • Die buitenste kors van die aarde se oppervlak.
  • Word met rots klippe snd en grond bedek
 13. Waarom is die litosfeer belangrik
  • Dien as habitat vir talle
  • Is 'n bron van mineraalsoute - noodsaaklik vir oorlewing van plante + alle lewende dinge
 14. waaruit bestaan die biosfeer
  • atmosfeer
  • hidrosfeer
  • litosfeer
 15. Definieer Bioom
  Groot gebied - sekere soort klimaat, plant- en dierelewe
 16. Klimaat
  Algemene weerstoestande wat oor 'n lang periode in 'n gebied voorkom
 17. Tropiese bioom het
  • Hoe reenval + hoe temperatuur
  • Digte plantegroei en biodiversiteit
 18. Elke bioom bestaan uit talle
  habitats en ekosisteme
 19. Noem 3 akwatiese biome
  • Mariene biome
  • varswaterbiome
  • estuariese biome (waar rivier in see uitmond)
 20. Hidrofiete
  Plante aangepas om in water te lewe
 21. SA terrestriale biome is:
  • Sukkulente-Karoo
  • Nama-Karoo
  • fynbos
  • savanne
  • grasveld
  • woud
  • subtropiese/oorgangstruikgewas
 22. Die sukkulente-Karoo
  • het dwergstruike + vlesige blare en stamme
  • Grond = sanderig, lae voedingswaarde
  • Min landboubedrywighede
 23. Ekotoerisme
  om toerisme te gebruik om die plaaslike bevolking te bevoordeel en die natuurlike omgewing te beskerm
 24. Nama-karoo
  • 2de Grootste bioom in SA
  • Struikgewasse - bladwisselend is
  • Sanderige grond + lae voedingswaarde
  • Ideaal vir skape en bokke
  • Mynbou - NB
  • Min ekotoerisme
 25. Die Fynbos
  • Nat, koel winters + warm droe somers
  • Grond - taamlik suur
  • 200mm - 800mm reen/jaar
  • Unieke verskeidenheid plante
  • Immergroen plante - klein harde blaartjies
  • Ryk aan plantspesies
  • onvrugbare grondgehalte
  • Min grootwild
  • Klein plantvreters + verskeidenheid, voels, reptiele, soogdiere, paddas, insekte
  • Luiperde, bobbejane, arende, rooikatte, ystervarke, vaalribokke
 26. Savanne
  • Grootste bioom in SA
  • Kombinasie - grasveld en bome
  • poreuse grond
  • dun laag humus
  • grond - onvrugbaar
  • warm, nat somers
  • koue, droe winters
  • Weiding - beeste of wild
  • Heelwat grootwild
  • Toerisme en grootwildjag
 27. Grasveld
  • min bone - net naby water
  • Grond = diep en donker - vrugbare boonste lae
  • Warm, nat somers
  • koue, droee winters
  • baie voels
  • mielie-, suiwel-, bees- en wolproduksie
  • Natuurskoon en wildplase lok toeriste
 28. Woud
  • Min inheemse woude in SA
  • Grond - ryk aan humus en leemgrond + hoe waterinhoud
  • Kom in klein kolle voor + langs tuinroete en laeveld eskarp
  • Reusebome
  • Varings en mosse
  • Baie voelspesies + klein diertjies + groot roofdiere
  • Toerisme = baie belangrik
 29. Subtropiese of oorganstruikgewas
  • Kom voor in laer reenval gebiede
  • Verskillende soorte plantegroei - struikgebied tot lae woude
  • Bladhoudende sukkulente-bome, struike en rankplante
  • grond - duinesand + sanderige / kleigrond in
 30. Ekotoerisme
  • toerisme: natuurlike biodiversiteit in bepaalde gebiede wil bewaar en onderhou.
  • hulpbronne - volhoubare manier gebruik + ekonomiese voordele aan plaaslike gemeenskap
 31. Hoe beinvloed veranderinge in wereldklimaat SA
  • Voorspel dat biome in SA oos sal skuif en in die Oostelike helfte van SA sal verdig
  • Teen 2050 - 38-50% van die grondgebied in SA, klimaat he wat nie 1 van ons huidige biome pas nie.
 32. Wat beteken poreus
  water kan vinnig wegdreineer
 33. Ekosisteem
  Dit bestaan uit al die biotiese en abiotiese wat binne ‘n bepaalde gebied op mekaar inwerk.
 34. Biotiese faktore
  lewende dinge
 35. Abiotiese faktore
  nie-lewende dinge
 36. Abiotiese faktore van ‘n ekosisteem
  • • Fisiese faktore
  • • Edafies
  • • Water
  • • Fisiografiese faktore
 37. Fiesiese faktore (bv.)
  • o Ligintensiteit
  • o Temperatuur
  • o Lug
  • o Presipitasie
 38. Edafies (bv)
  • o Grondtemperatuur
  • o pH en vog
  • o Nutriente
  • o Samestelling
 39. Water (bv)
  • o Temperatuur
  • o pH en soutgehalte
  • o Opgeloste gasse
  • o Opgeloste nutriente
 40. Fisiografiese faktore (bv.)
  • o Hoogte bo seevlak
  • o Aspek
  • o Helling
 41. Biotiese faktore van ‘n ekosisteem
  • • Produseerders
  • • Verbruikers
  • • Ontbinders
 42. Produseerders
  Is die groen plante – hul eie voedsel maak
 43. Verbruikers
  Organismes wat nie hul eie voedsel kan maak nie, en voed direk op plante of direk op diere wat plante eet
 44. Ontbinders
  Hulle breek die dooie organiese materie af en verkry energie en stel ook weer minerale vry in die grond.
 45. Organisme
  • ‘n lewende ding met verskillende organe of dele – elk met sy eie funksie
  • -> werk saam om die organisme aan die lewe te hou
 46. Bevolking
  ‘n groep organismes van dieselfde spesie – in ‘n gebied woon – klein genoeg is sodat individue in die groep kan voortplant
 47. Gemeenskap
  ‘n groep bevolkings – in ‘n gemeenskaplike omgewing lewe
 48. Ligintensiteit
  • Lig is vir plante belangrik – gebruik dit tydens fotosintese -> voedsel vervaardig
  • Naglewende en Daglewende diere word deur ligintensiteit gereguleer
 49. Temperatuur
  • Sonstraling – dra ligenergie en hitte-energie.
  • Temperatuur – veroorsaak deur – breedteligging en hoogte beinvloed, ook deur seisoene
  • Elke habitat het ‘n minimum en maksimum temperatuur. Die spesies is aangepas om in daardie toestande te oorleef
 50. Migrasie
  Siesoenale beweging van diere van 1 gebied na ‘n ander. – vind gewoonlik in reaksie op verandering in temperatuur plaas. Temperatuurverandering veroorsaak ook die beskikbaarheid van kos.
 51. Hoe oorleef baie plante koue
  • Deur rustend (onaktief) te raak.
  • Kan afstef – slegs hul saad nalaat (graan). Blare laat val
  • Ondergronds oorleef
 52. Wind
  • Veroorsaak verskille – reenval. – lei tot verskillende soorte plantegroei.
  • Versprei ook plantsade + bestuif blomme
  • Verhoog tempo van transpirasie – kan plante laat verlep en verdroog
 53. Transpirasie
  Die verlies van waterdamp – stomata
 54. Anemometer
  Waarmee windsnelheid gemeet word.
 55. Water
  • = noodsaaklik vir alle lewe. 1 van die belangrikste abiotiese faktore.
  • Het baie funksies in die liggaam
 56. Uitwerking van water op ekosisteme
  • Water absorber groot hoeveelhede hitte – verlaag die omvang van temperatuur
  • Gereelde ligte reen bevorder groei van plante
  • Swaar reen = gronderosie – vrugbare bogrond – weggespoel
  • Bepaal die soort plantegroei en dierelewe in ‘n ekosisteem.
 57. Hoe organismes water bekom
  • Drink
  • In hul voedsel
  • Water – tydens respirasie geproduseer
  • Plante - wortels – water uit grond te neem
 58. Hoe organismes water verloor
  • Transpirasie
  • Sweet
  • Uitskeiding
  • Asemhaling
 59. Xerofiete
  • Plante - aangepas om in baie droee gebiede te leef
  • Baie word deur ‘n wasagtige kutikel, kurk of dooie blare bedek – verminder verdamping
 60. Sukkulente
  Xerofiete wat water in wortels, stele of blare opberg – droogte te oorleef
 61. Hoodia
  Sukkulente – droe Kalahariwoestyn. Hul blare – tot dorings gewysing – waterverlies te verlaag
 62. Alwynplant
  • Bestaan uit 95% water
  • Het oppervlakkige wyd vertakte wortelstelsel – vining oppervlakwater te absorbeer.
  • Wortels + blare = dik en vlesig. – opberg van water.
  • Stele – deur ouer blare/kurk bedek – waterverlies te verminder
 63. Akasiaboom
  • Klein blaartjies – verhoed verdamping
  • Vertraag sy groei in warm seisoen – minder water, voedsel en energie gebruik
  • Baie diep penwortelstelsels – water diep ondergronds te kry.
 64. Aanpassings van diere by waterverlies: Gemsbok:
  Verkry water – gras, blare + wilde waatlemoene
 65. Aanpassings van diere by waterverlies: Reptiele:
  • Droe, skibberige velle – waterverlies teewerk
  • Herabsorbeer water in hul urine
 66. Aanpassings van diere by waterverlies: Woestynjakkals:
  Grawe hulself in die grond
 67. Aanpassings van diere by waterverlies: Kangaroerot:
  • Drink nooit nie
  • Produseer water as neweproduk van voeselvertering
  • Hou water terug – urine in vaste stof
  • Benut maniere – koel te bly – bly in tonnels, beweeg in nag rond
 68. Edafiese faktore
  • grondfaktore wat ekosisteme beinvloed:
  • = grondlug,
  • grondtemperatuur,
  • grondtekstuur,
  • opgelostegrondstowwe,
  • pH,
  • grondorganismes
  • verrottingsmaterie
 69. Grondlug
  • Die lug in spasies tussen gronddeeltjies wat nie met water gevul is nie
  • Hoeveelheid lug hang af van die grootte van gronddeeltjies
 70. Grondtemperatuur
  Baie diere - koeler temperatuur om koel te bly - waterverlies te verminder
 71. 3 tipes grondwater
  • Higroskopiese water
  • Gravitasiewater
  • Kappilere water
 72. Higroskopiese water
  • dun lagie water om elke gronddeeltjie.
  • Watermolekule klou sterk aan gronddeeltjies vas - plantwortels kan dit nie absorbeer nie
 73. Gravitasiewater
  Dreineer afwaarts deur die grond - bereik uiteindelik die worteltafel - baie bekombaar vir plante, daarna sink dit baie vinnig weg
 74. Kappilere water
  • die water wat agterbly nadat - gravitasiewater na onder gedreineer het
  • vul die spasies tussen gronddeeltjies + kan maklik deur plante opgeneem word.
 75. Die pH van grond
  • die hoeveelheid suur of alkalie in die grond
  • beinvloed die biologiese aktiwiteit in grond en beskikbaarheid van sekere minerale
  • Groot invloed op groei en ontwikkeling - plante
 76. Grondvoedingstowwe
  • Die grond - baie mineraalsoute - los op in grondwater
  • dan in opgeloste vorm deur plante geabsorbeer
 77. Humus
  die verrottende oorblyfsels van plante en diere + uitskeidingsprodukte van diere in. - verhoog die vrugbaarheid en waterhouvermoe van grond.
 78. Ekologie
  die studie van verwantskappe en wisselwerkinge - lewende organismes onderling en tussen die organismes en die natuurlike omgewing
 79. Organisme
  Individuele plant of dier wat uit verskillende stelses - saamwerk bestaan
 80. 2 faktore wat 'n groot invloed het op die tipe plante en diere aan die kus
  die seestrome - koue benguela en warm Agulhas
 81. Waarom is daar geen plante in intergetysondes nie
  Sanderige strande - voortdurend deur branderwerking en seestrome veranter
 82. Die enigste koraalrif in SA is in
  Kwazulu-Natal kus
 83. Die nut van vleilande
  • Voorsien 'n konstante watervoorraad deurdat water natuurlik deur plantegroei gefiltreer word.
  • Dit verminder die effek van vloede en droogtes
  • Die onderhou 'n buitengewonde verskeidenheid plant- en dierelewe
 84. 3 algemene spesies in vleilande
  • Papkuil
  • Varkore
  • Vuurpyle
 85. Groot vleiland in SA
  st. Lucia - Kwazulu Natal
 86. Werelderfenisterrein
  'n Gebied wat tot 'n natuurlike gebied verklaar is om bewaar te bly vir alle mense van die wereld
 87. Wat is 'n voedselketting
  Dit toon die voedingsverwantskapp
 88. Die stikstofsiklus
  • = noodsaaklik vir lewe
  • Vorm deel van proteiene
  • Beslaan 78% van die lug
 89. Plante
  • Absorber stikstof in die vorm van nitrate – opgelos in water
  • Gebruik di tom plantproteiene te vorm
 90. Diere
  • Kry stikstof deur plante te vreet
  • Direk/indirek
 91. Stikstofprosesse – vervanging van nitrate
  • • Stikstofbinding
  • • Ammonifikasie
  • • Elektriese binding – stikstof
  • • Kunsmisstowwe
  • • Denitrifikasie
  • • Uitlofing
 92. Stikstofbinding
  Die proses waartydens ‘n plant/mikroorganisme chemise met stikstofgas verbind – vorm nie-gasagtige verbindings – deur plante gebruik
 93. Stikstofbindende bakteriee
  Gebruik stikstof in atmosfeer – vorm ammoniak
 94. Nitrifikasie
  ‘n proses waardeur Nitrifiserende bakteriee ammoniak omskakel in nitrate
 95. 2 hoofsoorte stikstofbindinde bakteriee
  • • Vrylewende grondbakteriee
  • • Bakteriee wat in knoppies lewe – swallinge op die wortels is
 96. Spesiediversiteit
  Aantal spesies binne ‘n gegewe gebied
 97. Genetiese diversiteit
  Die omvang van genetiese verskille binne ‘n spesie
 98. Ekologiese diversiteit
  Aantal verskillende ekosisteme in ‘n gegewe omgewing
 99. Spesie
  Groep organisms – dieselfde lyk en kan teel + vrugbare nakomelinge
 100. Endemies
  As spesies slegs in ‘n sekere geografiese gebied voorkom
 101. 3 fokusgebiede in SA
  • 1. Kaapse Blommeryk
  • 2. Sukkulente-Karoo
  • 3. Maputuland-Pondoland-streek
 102. Biodiversiteit in SA
  • • 11 biome in werelde – SA het 7
  • • SA – meer as 20 000 plantspesies – 10% van die wereldtotaal
  • • 3 wereld-plantegroeifokusgebiede. = gebiede met groot aantalle endemiese spesies
  • • Kaapse Blommeryk – grootste aantal spesies per vierkante km
  • • Groot toerismebedryf – Groot 5. Groot wit mensvreterhaai + walvisse – baie gewild
  • • SA het ‘n belangrike fossielrekord – ¾ van alle hominiedfossiele in Afrika – kom uit Suider-Afrika. Rotslae (Karoo Supergroep) – rykste versameling terapsiedfossielspesies.
 103. SA se natuur-wereld-erfenisgebiede:
  • • iSimangaliso Vleilandpark (Groot St. Lucia)
  • • uKhahlamba-Drakensbergpark
  • • Wieg van die Mensdom se vroee-homoniedterrein
  • • Kaapse Blommereik
 104. hoeveel vleilande het sa
  – 17 vleilande = ramsarterreine
 105. Waarom moet ons biodiversiteit bewaar?
  • • Toerisme – groot bedryf (meer inkomste as mynbedryf)
  • • Baie mense sal hul werk verloor as die toerismebedryf afneem.
  • • Misdaad sal verhoog agv werkloosheid
  • • Plantekstrakte word in baie medisynes gebruik
  • • Verlies van plante – moontlik kon help om siektes te genees
  • • Hele ekosisteme sal bedreig word en biome kan verander – omgewing nie beskerm word nie
  • • As daar nie drastiese wereldwye maatreels getref nie – 6de groot massa-uitwissing in ons leeftyd plaasvind
 106. Fossiel
  • Enige heel organisme of gedeelte/spoor van ‘n organisme wat behoue gebly het
  • Kom gewoonlik in rotslae, ys teer en sap van bome voor
  • Verskaf bewyse van ‘n vorige lewe op aarde
  • Help om opeenvolging te bepaal en ewolusie te verstaan
 107. Paleontologie
  Die studie van fossiele
 108. Afkortings vir fossiele:
  • Ja – jaar gelede
  • Mja – miljoen jaar gelede
  • Bja – biljoen jaar gelede
 109. Dooie organisms kan fosileer en
  • • Hul oorspronklike vorm behou
  • • Veranderings ondergaan namate hulle fossileer
  • • Net ‘n spoor/ voetspoor agterlaat
 110. Fossiele wat sonder verandering behoue bly
  Volledig – minder as ‘n miljoen jaar oud. Word in ys/ambersteen gevind
 111. Fossiele in veranderde vorm gepreserveer
  Fossiele is nie meer die ware organisme nie – ander vorm ongesit
 112. Die maniere waarop fossiele in veranderde vorm gepreserveer word
  • 1. Vervanging – sagte deel van organisme word molekule vir molekule vervang deur ‘n minerale stof
  • 2. Permineralisering – Namate die harde deel van organisme ontbind – syfer minerale in, verhard en vorm rotsagtige kopie
  • 3. Samedrukking – Drukking – lae sediment – veroorsaak dat die organisme disintergreer en slegs swart koolstof oorbly.
  • 4. Fossielvorm = Fossiel – verharde sediment gevorm – later deur chemikaliee opgelos – los ‘n holte, afdruk in die vorm van die fossiel agter.
  • 5. Gietvorm – vooraf gevormde holte – gevul met sediment – dan verhard in die vorm van die oorspronklike organisme.
 113. Spoorfossiele
  Tekens van die bestaan van ‘n organisme – voetspore, gefosileerde uitwerpsels, gefossileerde leplekke van diere
 114. Grondtoestande vir fossilering
  • Meeste fossiele – verharde sediment aangetref.
  • Sediment = partikels wat deur water of wind weggevoer en dan neergesit word.
 115. Beste kans om gepreserveer te word as:
  • • Vinnig en geheel en al direk na sterfte begrawe word – verhoed dat dit beskadig word
  • • Begrawe word in fynkorrelrige, klei-agtige sediment – styfgepakte partikels. Verhoed dat suurstof, bakterie en sure die organisme laat ontbind
  • • Begrawe word in lae-energie-omgewing sonder getye of golfbeweging – verstrooi of beskadig
Author
rayno@live.co.za
ID
61235
Card Set
Biologie - Graad 10 Kwartaal 1 - Module 1 + Ekosisteme
Description
Module 1: Die Biosfeer, biome. Module 2: Ekosisteme - 4 Februarie 2011 - Graad 10
Updated