CLC Vocab St 23

 1. administrō, administrāre, administrāvī
  to manage
 2. cēdō, cēdere, cessī
  to give in, give way
 3. clārus, clāra, clārum
  famous
 4. commemorō, commemorāre, commemorāvī, commemorātum
  to mention, recall
 5. cōnspicātus, cōnspicāta, cōnspicātum
  having caught sight of
 6. cūra, cūrae, f.
  care
 7. enim
  for
 8. errō, errāre, errāvī
  to make a mistake
 9. gerō, gerere, gessī, gestum
  to wear
 10. honor, honōris, m.
  honor
 11. iaciō, iacere, iēcī, iactum
  to throw
 12. immōtus, immōta, immōtum
  still, motionless
 13. ingenium, ingeniī, n.
  character
 14. locūtus, locūta, locūtum
  having spoken
 15. magnopere, magis, maximē
  greatly, more/rather greatly, very/most greatly
 16. mandātum, mandātī, n.
  instruction, order
 17. modus, modī, n.

  (rēs huius modī)
  manner, way, kind

  (a thing of this kind)
 18. nimium, nimiī, n.
  too much
 19. ōrnō, ōrnāre, ōrnāvī, ōrnātum
  to decorate
 20. pāreō, pārēre, pāruī (+dat)
  to obey
 21. potēns, potēns, potēns (gen. potentis)
  powerful
 22. prāvus, prāva, prāvum
  evil
 23. regressus, regressa, regressum
  having returned
 24. scio, scīre, scīvī
  to know
 25. tālis, tālis, tāle
  such
 26. tamquam
  as, like
 27. umquam
  ever
 28. venēnum, venēnī, n.
  poison
 29. venia, veniae, f.
  mercy
Author
mclouse
ID
59950
Card Set
CLC Vocab St 23
Description
Vocabulary from Stage 23 of Cambridge Latin Course Unit 3
Updated